Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

K 7/21 - Severin Verwaltung-Esteladio

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

Re: K 7/21 - Severin Verwaltung-Esteladio

Postprzez Antoni 18 paź 2021, o 13:48

Szanowni Panowie,

uprzejmie informuję, że Krzysztof Hans Arped-Winnicki nie jest stroną postępowania w sprawie karnej o sygnaturze K 7/21, wobec czego zarówno jemu samemu jak i jego pełnomocnikowi nie przysługuje prawo do wnioskowania o dokonanie określonej czynności w trybie art. 14. k.p.p.t.k.wniosek pozostawiam bez rozpoznania.


Do wiadomości: @KrzysztofHans @corrado
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Dwór Jego Książęcej Mości
Starosarmacja
 

Re: K 7/21 - Severin Verwaltung-Esteladio

Postprzez F. Rockwell 18 paź 2021, o 14:15

Na podstawie art. 12 oraz art. 17 Ustawy Sejmu nr 388 z dnia 8 stycznia 2021 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 12047) zarządzam, co następuje:
  1. Otwieram rozprawę,
  2. Udzielam głosu oskarżycielowi, tj. Prefektowi Generalnemu (lub jego zastępcy). Czas na zajęcie stanowiska to 5 dni.

(—) ATK Federico
Przewodniczący Składu Orzekającego


Do wiadomości: @Esteladio @Laurẽt @TomaszLiberi
mgr net. Poważany Federico van Adertis-Herbatka
herbu Zastęp


Poseł na Sejm
2. Minister Spraw Państwowych
Dyrektor Instytutu Technicznego
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Starosarmacja
 

Re: K 7/21 - Severin Verwaltung-Esteladio

Postprzez K.W.v.Ch.G. 18 paź 2021, o 16:44

Wysoki Trybunale,

By godnie reprezentować osobę, która udzieliła mi pełnomocnictwa w celu jej zastępowania w sprawach sądowych, chciałbym wyjaśnić kilka kwestii. Na wstępie wnoszę o nadanie statusu uczestnika postępowania poszkodowanemu Krzysztofowi Hansowi hrabiemu Arpedowi-Winnickiemu na podstawie art. 3 par. 1 pkt 4 kpptk. W prawie Księstwa Sarmacji nie ma unormowanej instytucji tzw. oskarżyciela posiłkowego, jednak kwestia uczestnictwa w postępowaniu przez poszkodowanego, który ma bezsprzeczny interes prawny związany z jego wynikiem, wydaje się zasadna. Jednak jako że decyzja ta musi zostać podjęta przez przewodniczącego składu orzekającego, którego bezstronność na podstawie art. 37 par. 1 pkt 1 kpptk została przez nas poddana w wątpliwość, wniosek ten jak i wniosek o zmianę składu orzekającego muszą być ze sobą połączone, gdyż istnieje ryzyko, iż wniosek o nadanie statusu uczestnika postępowania zostanie rozpatrzony w sposób arbitralny. W razie braku połączenia owych wniosków czy zezwolenia na złożenie ich równocześnie, doszłoby do naruszenia takich konstytucyjnych praw jak prawo do równego dostępu do sprawiedliwości czy prawo do rzetelnego procesu sądowego.


Z poważaniem,
kawaler Konrad von Chamier-Gliszczyński,
r. pr. z wyb. Krzysztofa Hansa hrabiego Arpeda-Winnickiego
DW: @Antoni @Federico
Konrad von Chamier-Gliszczyński h. Trzy Gwiazdy
kawaler Księstwa Sarmacji, Kanclerz
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Naczelna Izba Architektury
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
 

Re: K 7/21 - Severin Verwaltung-Esteladio

Postprzez Laurẽt 21 paź 2021, o 21:47

Wielmożny Panie Marszałku,
Poważany Panie Przewodniczący,


w związku z udzieleniem głosu informuję, iż podtrzymuję swój wniosek z dnia 12 października br.


@Antoni @Federico @TomaszLiberi

Z poważaniem,
Obrazek
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Kościół Diuczej Wiary
Rada Ministrów
 

Re: K 7/21 - Severin Verwaltung-Esteladio

Postprzez Antoni 24 paź 2021, o 20:28

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
1. Na podstawie art. 37. § 1. pkt 3. k.p.p.t.k. postanawiam odwołać ATK Federico ze Składu Orzekającego z uwagi na zaprzestanie pełnienia funkcji asesorskiej z dniem 24.10.2021 r..
2. Na podstawie art. 7. §1. i art. 7. § 5. k.p.p.t.k. w miejsce odwołanego asesora oraz Przewodniczącego Składu Orzekającego wyznaczam: ATK Santiago Vilarte von Hippogriffa.


Marszałek Trybunału Koronnego
(—) Antoni Kacper Burbon-Conti


Do wiadomości: @Laurẽt @SantiVilarte @Esteladio
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Dwór Jego Książęcej Mości
Starosarmacja
 

Re: K 7/21 - Severin Verwaltung-Esteladio

Postprzez Krzysztof Hans 24 paź 2021, o 20:45

K.W.v.Ch.G. napisał(a):Wysoki Trybunale,

By godnie reprezentować osobę, która udzieliła mi pełnomocnictwa w celu jej zastępowania w sprawach sądowych, chciałbym wyjaśnić kilka kwestii. Na wstępie wnoszę o nadanie statusu uczestnika postępowania poszkodowanemu Krzysztofowi Hansowi hrabiemu Arpedowi-Winnickiemu na podstawie art. 3 par. 1 pkt 4 kpptk. W prawie Księstwa Sarmacji nie ma unormowanej instytucji tzw. oskarżyciela posiłkowego, jednak kwestia uczestnictwa w postępowaniu przez poszkodowanego, który ma bezsprzeczny interes prawny związany z jego wynikiem, wydaje się zasadna. Jednak jako że decyzja ta musi zostać podjęta przez przewodniczącego składu orzekającego, którego bezstronność na podstawie art. 37 par. 1 pkt 1 kpptk została przez nas poddana w wątpliwość, wniosek ten jak i wniosek o zmianę składu orzekającego muszą być ze sobą połączone, gdyż istnieje ryzyko, iż wniosek o nadanie statusu uczestnika postępowania zostanie rozpatrzony w sposób arbitralny. W razie braku połączenia owych wniosków czy zezwolenia na złożenie ich równocześnie, doszłoby do naruszenia takich konstytucyjnych praw jak prawo do równego dostępu do sprawiedliwości czy prawo do rzetelnego procesu sądowego.


Z poważaniem,
kawaler Konrad von Chamier-Gliszczyński,
r. pr. z wyb. Krzysztofa Hansa hrabiego Arpeda-Winnickiego
DW: @Antoni @Federico


Wysoki Trybunale,
Przychylam się do wniosku mojego pełnomocnika.

(-) Krzysztof Hans - Arped Winnicki
(-) Krzysztof Hans Arped-Winnicki
- Mieszkaniec i kilkukrotny Poseł Księstwa Sarmacji
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: K 7/21 - Severin Verwaltung-Esteladio

Postprzez Santi Vilarte 24 paź 2021, o 21:04

Niezależnie od tego, jak zostanie rozstrzygnięty w/w wniosek i sprawa, proszę przedmówcę @KrzysztofHans żeby nie pisał dublujących się rzeczy. Jeśli kaw. von Chamier-Gliszczyński posiada ogólne pełnomocnictwo, to przyjmuje się, że czynności przez niego podejmowane, w tym składane wnioski, nie wymagają dla swojej skuteczności każdorazowego pisemnego potwierdzania przez mocodawcę. Stawiałoby to pod znakiem zapytania sens pełnomocnictwa.

Jutro podejmę czynności w sprawie.
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Marszałek Sejmu
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Trybunał Koronny
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
 

Re: K 7/21 - Severin Verwaltung-Esteladio

Postprzez Esteladio 31 paź 2021, o 18:43

Zalogowałem się, bo robiłem porządek na swoim gmailu, na którym pisałem jakieś wypociny związane z moją aktywnością tutaj oraz musiałem coś tutaj sprawdzić, ale widzę, że oczywista sprawa leży i kwiczy, dlatego trzeba coś z tym fantem zrobić. Wyjaśnień rozumianych jako obrona przed czymś nie składam, bo za nie zamierzam się bronić, ale coś jednak rzucę od siebie siebie.

Generalnie nic nie mam do Krzysia, bo jestem świadom tego, czego jestem świadomy. Nie będę jednak Krzysia przepraszał, bo widzę że dalej wkurwia wszystkich jak leci. Wiem że mogłem nazwać kogoś po prostu chujem, ale tak jakoś wyszło że kropelka wylanych pomyj odbiła się do niego. Cały ten happening został zrobiony w tym celu, żebym się zdyskredytował w oczach opinii publicznej na tyle mocno, żebym nie miał po co tu wracać. Nie wchodząc w szczegóły i szerszą argumentację, było to dla mnie niezbędne - vis maior. Po prostu nastał czas, żeby zakończyć swoją przygodę z mikronacjami, żeby zająć się ważniejszym i, niestety, ciekawszymi aktywnościami. Gdybym to zrobił zwykłym wyjściem "po angielsku" albo gdybym oświadczył że po prostu odchodzę, to nadal by mnie korciło. Robiąc to co zrobiłem, straciłem czynnik motywacyjno-nostalgiczny i zrobiłem trochę contentu - upiekłem więc dwie pieczenie na jednym ogniu. Trochę mi szkoda Prefekta i Trybunału, że popsułem zabawę. Obstawiam że to żadna frajda, jeśli się poświęci czas na przygotowanie aktu oskarżenia, a druga strona nie podejmuje rękawicy i się nie broni, a wręcz działa przeciwko sobie. Cóż, można się było tego spodziewać i cóż, c'est dla vie.

W związku z tym, że prawnicza szopka uskuteczniona w tym wątku dostarczyła już odpowiedniej ilości contentu i emocji, to pomyślałem, że się oficjalnie przyznam do winy oraz że dobrowolnie poddam się wnioskowanej karze. Nie ma takiej instytucji w kodeksie, ale skoro pojawiają się postulaty oskarżycielstwa posiłkowego to i może ten wypadałoby kiedyś dodać, a w tej konkretnej sprawie - uwzględnić. Nie mam też oczywiście nic przeciwko skazaniu mnie na podstawie art. 40 ust. 1 k.s i w związku z tym, że TK nie jest związany oceną czynu w sprawie karnej, to gorąco zachęcam do skorzystania z tej możliwości.

(—) Severin Verwaltung-Esteladio
(—) Severin v-hr Verwaltung-Esteladio
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: K 7/21 - Severin Verwaltung-Esteladio

Postprzez Santi Vilarte 1 lis 2021, o 21:00

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
1. Na podstawie art. 21 § 1. pkt 2 („czynność nie ma znaczenia dla sprawy”) w zw. z art. 3 § 1. pkt 4 KPpTK oddalam wniosek złożony przez Konrada von Chamier-Gliszczyńskiego w imieniu Krzysztofa Hansa Arpeda-Winnickiego o nadanie mu statusu uczestnika postępowania.
2. Zamykam rozprawę. Wyrok zostanie wydany niezwłocznie.

Uzasadnienie pktu 1:
Podniesiony przez pełnomocnika art. 3 § 1. pkt 4 KPpTK dopuszcza, aby do postępowania został włączony jako uczestnik „inny podmiot, który wykaże uzasadniony interes do udziału w sprawie, przy czym udział takiego podmiotu jest uzależniony od zgody Przewodniczącego składu”.
Zarówno zakres, jak i szerszy kontekst tej sprawy są Trybunałowi znane z obserwacji własnej, niezależnie od materiału przedłożonego przez Prefekturę. Trybunał na podstawie własnych obserwacji jest w stanie z dużym prawdopodobieństwem ustalić, co mogło skłonić oskarżonego do użycia takich słów. W związku z tym, Trybunał nie miałby żadnych pytań do wnioskującego K. H. Arpeda-Winnickiego.
Z drugiej strony, aktywność oskarżonego w tym wątku dowodzi, że nie będzie brał dalszego czynnego udziału w postępowaniu, więc można założyć, że ewentualne pytania skierowane do niego przez wnioskującego nie doczekałyby się odpowiedzi. Tym samym, Trybunał uznał, że przyznanie wnioskującemu statusu uczestnika nie wniosłoby niczego nowego do sprawy, a jedynie zbędnie ją przedłużyło, nieproporcjonalnie w stosunku do ciężaru gatunkowego zarzucanego czynu.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie w ciągu 3 dni od dnia wydania postanowienia do marszałka TK.
@corrado @Esteladio @Antoni @Laurẽt
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Marszałek Sejmu
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Trybunał Koronny
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
 

Re: K 7/21 - Severin Verwaltung-Esteladio

Postprzez Santi Vilarte 10 lis 2021, o 22:01

Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie:
ATK Santiago Vilarte von Hippogriff

rozpoznawszy sprawę karną o sygnaturze K 7/21 wszczętą na wniosek oskarżyciela publicznego, złożony w dniu 12 października 2021 r. przeciw Severinowi Verwaltung-Esteladio (AG763), oskarżonemu o czyny z art. art. 43 ust. 4 Kodeksu Sprawiedliwości, tj. publiczne znieważanie innej osoby tj. Krzysztofa Hansa Arpeda-Winnickiego (AB726)
rozstrzygniecie

1. uznaje oskarżonego Severina Verwaltung-Esteladio (AG763), za winnego zarzucanych mu czynów i skazuje go na karę 30 dni więzienia,
2. na mocy art. 36a KS warunkowo zawiesza jej wykonanie na okres dwóch miesięcy,
3. na mocy art. 12 KS orzeka zakaz zbliżania się do siebie Severina Verwaltung-Esteladio (AG763) oraz Krzysztofa Hansa Arpeda-Winnickiego (AB726) przez okres trzech miesięcy,
4. w pozostałym zakresie postępowanie umarza.

uzasadnienie

W dniu 12 października br. Prefekt Generalny złożył wniosek o pociągnięcie oskarżonego do odpowiedzialności w związku z jego artykułem:
https://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/12910/19
Oskarżyciel publiczny wskazał na fragment artykułu oznaczony numerem IV o tytule „Rezygnacja z Krzysztofa Hansa i jednostek szkodliwych”. Oskarżyciel podał, że jego zdaniem jest to skierowane zarówno w K. H. Arpeda-Winnickiego, jak i pośrednio w całą wspólnotę sarmacką przez konflikt z zasadą ochrony, obrony i popierania wolności w obrębie granic Księstwa Sarmacji z art. 1 KKS oraz art. 2 ust. 2, mówiącą o tym, że pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonym w ustawie.
Dalej, oskarżyciel podał, że postulaty oskarżonego mogą prowadzić do karania mieszkańców niezależnie od tego, czy dowiedziono im czyn zabroniony.
Dalej, oskarżyciel wskazał, że oskarżony chce wprowadzić instytucję ostracyzmu społecznego, poprzez który społeczeństwo podejmowałoby wiążącą decyzję o określonych represjach wobec jakiejś osoby. Wobec tego, oskarżyciel zażądał kary 3 miesięcy więzienia oraz zakazu zbliżania się do siebie w/w osób przez okres 6 miesięcy.
Ponadto wniósł o analizę całości artykułu i rozważenie przeprowadzenia dodatkowego postępowania.
Oskarżony oświadczył, że nie będzie zawierał głosu w sprawie. W poście z 31.10.2021 r. oświadczył m.in., że artykuł ten był happeningiem, oraz że jest gotów dobrowolnie poddać się karze.

Trybunał zważył, co następuje:
Przede wszystkim, ponad wszelką wątpliwość Trybunał ustalił, że użyte przez oskarżonego słowa i określenia stanowiły naruszenie prawa. Stwierdzenia takie jak „Naród powinien posiadać kompetencję do pozbywania się jednostek niepożądanych”, odczytywane wprost, stanowią wezwanie do stosowania środków represyjnych wobec jednostek, które to środki nie mieszczą się w ramach zasad systemu prawnego i nie są wprost uzależnione od popełnienia jakiegoś czynu zabronionego bądź moralnie godnego potępienia. Tym samym niebezpiecznie przekraczają dopuszczalny margines uznaniowości, jaki ma prawo posiadać w swych decyzjach jakakolwiek władza. W tym zakresie Trybunał generalnie zgadza się z Prefekturą, że wezwanie do takich zmian jest sprzeczne z prawem.
W drugiej kolejności Trybunał zanalizował wskazane przez Prefekturę wypowiedzi w kontekście całego przedstawionego materiału dowodowego. W tym zakresie Trybunał stwierdził, że występują tam zarówno stwierdzenia wykraczające poza swobodę wypowiedzi i wolność głoszenia poglądów, jak i takie, które się w nich mieszczą. Przykładowo, „zobligowanie Księcia do pozbawienia wybranej osoby tytułu czy odznaczeń jeśli jakieś ma i opcjonalnie zakaz konfiturek na pewien czas” w ocenie Trybunału nie kolidowałoby z żadną z głównych zasad, na jakich opiera się sarmacki system prawny. Prawo Sarmacji zna instytucję pozbawienia obywatelstwa na wniosek Sejmu, a zatem nie jest złamaniem prawa nawoływanie do stworzenia analogicznej w odniesieniu do posiadanych godności. Podobnie zakaz przywracania obywatelstwa przez określony czas nie wydaje się być naruszeniem praw i wolności – jeśli przyjmiemy, że Sejm jest emanacją aktualnej woli narodu, to tenże Sejm równie dobrze może uskutecznić taką restrykcję, wnioskując ponownie o odebranie obywatelstwa w razie jego prędkiego przywrócenia przez księcia. Natomiast banicja jest już środkiem karnym wysokiego szczebla, i tym samym udostępnienie go narodowi groziłoby naruszeniem praw i wolności osób, które w jakiś sposób cieszą się złą opinią, ale nie łamią prawa.
Dalej, Trybunał wziął pod analizę szerszy kontekst sprawy. Powszechnie wiadomo, że zorganizowane przez K.H. Arpeda-Winnickiego wydarzenie w Grodzisku, obejmujące narracyjne ofiary w ludziach, spowodowało jednoznacznie negatywny odbiór opinii publicznej, wzmocniony przez fakt, że w toku tego wydarzenia jego autor jednoznacznie wskazał, że jednym z jego celów jest wywarcie presji na rządzie w celu powołania go na stanowisko ministerialne bądź równoważne. Tym samym, Trybunał uznał za okoliczność łagodzącą fakt, że oskarżony mógł wedle wszelkiego prawdopodobieństwa działać pod wpływem silnych emocji, pisząc swój program, i to emocji podzielanych z różnym natężeniem przez większość sarmackiej społeczności.
Drugą okolicznością łagodzącą, wziętą pod uwagę, był fakt, że oskarżony cieszy się nieposzlakowaną opinią, jako osoba o szerokiej wiedzy, która wielokrotnie dawała dowody ofiarnej pracy na rzecz Sarmacji. Nie jest znany Trybunałowi przypadek, aby oskarżony w przeszłości próbował środkami bezprawnymi zmusić kogoś do ograniczenia lub zaprzestania aktywności w KS, a w niniejszej sprawie można przyjąć z dużym prawdopodobieństwem, że impulsem do napisania takiego artykułu dla oskarżonego były konkretne działania K.H. Arpeda-Winnickiego, noszące w niektórych sprawach pewne cechy pieniactwa.
W zakresie wniosku Prefektury o zakaz zbliżania się Trybunał podzielił zdanie PG, że zachowanie właściwych zasad współżycia społecznego wymaga zastosowania tego środka, postanowił jednak orzec go w wysokości trzech miesięcy, biorąc pod uwagę ostatnie wielokrotne wypowiedzi publiczne K.H. Arpeda-Winnickiego, sugerujące zwrot od aktywności politycznej ku innym dziedzinom życia. Trybunał wyraża nadzieję, że trzy miesiące to aż nadto długi czas na refleksję obu w/w osób nad wzajemnymi relacjami.
Biorąc pod uwagę w/w okoliczności, Trybunał postanowił nie wszczynać dodatkowego postępowania, wnioskowanego w akapicie trzecim wniosku PG ("analiza całości artykułu i rozważenie przeprowadzenia postępowania dotyczącego publikacji treści, które mogą docelowo zagrozić bezpieczeństwu i spójności naszego państwa").
W związku z powyższym, orzeczono jak w sentencji.

pouczenie

Stronom przysługuje możliwość złożenia apelacji do marszałka Trybunału w terminie 7 dni od wydania orzeczenia.

@KrzysztofHans @Antoni @Laurẽt @Esteladio
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Marszałek Sejmu
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Trybunał Koronny
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
 

Poprzednia strona

Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości