Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

KN 5/21 - kontrola działalności Marszałka Sejmu

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych

KN 5/21 - kontrola działalności Marszałka Sejmu

Postprzez Esteladio 10 paź 2021, o 13:26

Antoni Kacper v-hr Burbon-Conti
Marszałek Trybunału Koronnego
Zawiadomienie ws. nieprawidłowości działań Marszałka Sejmu
Na podstawie art. 10 § 5. Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym kieruję na ręce Marszałka Trybunału Koronnego zawiadomienie o nieprawidłowości w działaniach Marszałka Sejmu, w związku z nieprawidłowym, jednostronnym i autorytatywnym określeniem liczby podpisów wymaganej do skutecznego skorzystania z konstytucyjnej inicjatywy ustawodawczej obywateli.Uzasadnienie:


8 października, korzystając z uprawnienia przewidzianego w art. 47 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji złożyłem projekt Ustawy konstytucyjnej o bezpośrednim wyborze Kanclerza.

10 października, Marszałek Sejmu rozpoczął procedurę zbierania podpisów, wybierając górny próg wymaganej liczby podpisów i określając termin na zebranie podpisów.

Marszałek Sejmu wybrał górny próg tj. ¼ aktualnej liczby obywateli, czyli 10 obywateli, powołując się na utrwaloną w tej kadencji praktykę, a jako podstawę prawną wskazując art. 47 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji, który brzmi:

“Przedstawiciel grupy obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej trzecią część liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu lub czwartą część liczby obywateli może przedłożyć Sejmowi projekt ustawy o zmianie Konstytucji (obywatelski projekt ustawy konstytucyjnej). “.Niniejsze zawiadomienie wynika z faktu, że takie praktyki i taka wykładnia stanowi pogwałcenie suwerenności Narodu i wprowadza swoistą sejmokrację. W kilku punktach wyjaśnię swoje stanowisko.

W argumentacji Marszałka Sejmu widać już błędy w stosowaniu wykładni Sejmowej. Ponownie przytoczę rzeczony przepis:

“Przedstawiciel grupy obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej trzecią część liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu lub czwartą część liczby obywateli może przedłożyć Sejmowi projekt ustawy o zmianie Konstytucji (obywatelski projekt ustawy konstytucyjnej). “


W ostatnich wyborach do Sejmu głosowało 26 osób. Liczba obywateli stanowi 40. Wyższy próg już znamy (10), drugi to trzecia część z 26, czyli w zaokrągleniu 9.

Według wykładni literalnej i przedstawiciel grupy obywateli w liczbie co najmniej trzecią część liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu i przedstawiciel stanowiący czwartą część liczby obywateli może przedłożyć [...] projekt [...]. Prima facie widać, że zarówno próg 9 podpisów jak i próg 10 podpisów mieści się w zakresie zastosowania tego przepisu, tj. otwiera możliwość skutecznego przedłożenia Sejmowi projektu ustawy. Jeżeli 9 podpisów spełnia wymóg, to nie trzeba czekać ani wymagać, żeby było ich 10. Przepis jest dość bezsensownie skonstruowany, ale wątpliwość w wykładni nie jest podstawą do takich nadużyć. Skąd wniosek i domniemanie kompetencji Marszałka Sejmu w sprawie wyboru progu podpisów? W którym miejscu przepisu, podanego jako podstawa prawna tej decyzji, Marszałkowi kompetencję do jednostronnego ustalenia progu? W związku z tym, że w Księstwie Sarmacji zwyczajowo recypujemy podstawowe zasady prawne znane nam realnie, nie do mnie należy odpowiedź na to pytanie, tylko do Marszałka Sejmu, który jest organem publicznym w założeniu działającym w granicach i na podstawie prawa.

Chciałbym też odnieść się do do oparcia decyzji na “praktyce przyjętej w tej kadencji”. Wydaje się, że Marszałek Sejmu miał na myśli skorzystanie z prawa zwyczajowego, które, stosownie do art 2 ust. 1 Konstytucji należy do źródeł sarmackiego prawa. Nie widzę jednak żadnego sensownego powodu, żeby prawo zwyczajowe ograniczać do tej czy innej kadencji Sejmu. Jednym z elementów zwyczajów jest tzw. longa consuetudo (długotrwała praktyka). Niecałe 3 miesiące obecnej kadencji Sejmu nie wydaje mi się długotrwałą praktyką. Może i ma prawo być to przedmiotem sporów i polemik, ale na pewno praktyka ostatnich, powiedzmy, 3 miesięcy przegrywa z praktyką stosowaną dłużej.

Poniżej podaję parę przykładów procedur zbierania przepisów, przy których zastosowano próg łagodniejszy:.

 1. https://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=1072&t=31900&hilit=referendum
 2. https://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=1072&t=29373&hilit=referendum
 3. https://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=411&t=27501&hilit=referendum&start=20
 4. https://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?p=291449#p291449
 5. https://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?p=283718#p283718


W związku z tym, zarzucam Marszałkowi nie tylko błędną wykładnię i zastosowanie przepisu Konstytucji, ale też naruszenie dotychczasowego prawa zwyczajowego.

Nie wypada w tym miejscu nie wspomnieć, że taka praktyka jest ograniczaniem roli Narodu w sprawowaniu władzy i dlatego też należy uznać ją za naganną i jak najszybciej ukrócić.

Z uwagi na powyższe, uważam kontrolę działań Marszałka Sejmu za zasadną i wnoszę o jej przeprowadzenie.


(—) Severin v-hr Verwaltung-Esteladio
(—) Severin v-hr Verwaltung-Esteladio
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Kontrola działań Marszałka Sejmu

Postprzez Antoni 10 paź 2021, o 20:59

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Na podstawie art. 6., art. 7. § 1. i art. 7. § 5. Ustawy Sejmu nr 388 z dnia 8 stycznia 2021 r - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 12047) zarządzam, co następuje:
 1. na wniosek Severina Verwaltung-Esteladio (AG763) złożony w dniu 10 października 2021 r., wszczynam postępowanie w sprawie kontrolnej (działalność Marszałka Sejmu) w zakresie objętym ww. wnioskiem;
 2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: KN 5/21;
 3. do rozpoznania ww. sprawy wyznaczam: ATK Federico oraz MTK Antoniego Kacpra Burbon-Contiego;
 4. na Przewodniczącego Składu Orzekającego wyznaczam: ATK Federico.

Marszałek Trybunału Koronnego
(—) Antoni Kacper Burbon-Conti


Do wiadomości: @Esteladio @SantiVilarte @Federico
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Dwór Jego Książęcej Mości
Starosarmacja
 

Re: KN 5/21 - kontrola działalności Marszałka Sejmu

Postprzez F. Rockwell 10 paź 2021, o 21:21

Na podstawie art. 12 oraz art. 17 Ustawy Sejmu nr 388 z dnia 8 stycznia 2021 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 12047) zarządzam, co następuje:
 1. Otwieram rozprawę,
 2. Wzywam organ władzy publicznej, Marszałka Sejmu Santiago Vilarte von Hippogriff (AG916), do udziału w sprawie i odniesienia się do kwestii zawartych we wniosku o podjęcie kontroli działalności organu w terminie 5 dni.

(—) ATK Federico
Przewodniczący Składu Orzekającego


Do wiadomości: @Esteladio @Antoni @SantiVilarte
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Starosarmacja
 

Re: KN 5/21 - kontrola działalności Marszałka Sejmu

Postprzez Santi Vilarte 11 paź 2021, o 09:38

Wysoki Trybunale,

postaram się jeszcze dzisiaj odnieść, ale w międzyczasie wnoszę o decyzję, czy mam wstrzymać procedowanie tej ustawy do czasu rozstrzygnięcia tego pozwu?

@Federico
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Marszałek Sejmu
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Trybunał Koronny
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
 

Re: KN 5/21 - kontrola działalności Marszałka Sejmu

Postprzez F. Rockwell 11 paź 2021, o 11:02

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
W odpowiedzi na zapytanie kontrolowanego organu, Marszałka Sejmu, nakazuję wstrzymanie procedury zbierania podpisów do czasu wydania wyroku w sprawie.

Podstawa prawna: Art. 32c. Ust. 2. Pkt 3. Konstytucji Księstwa Sarmacji


(—) Federico
Przewodniczący Składu Orzekającego


DW: @Antoni @SantiVilarte @Esteladio
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Starosarmacja
 

Re: KN 5/21 - kontrola działalności Marszałka Sejmu

Postprzez Esteladio 13 paź 2021, o 08:21

A, bo zapomniałem tego zrobić przed rage quitem.

Na podstawie art. 38 § 1. KPpTK, wnoszę o umorzenie postępowania.

Jednocześnie oświadczam tutaj, gdyż wątek z ustawą jest zamknięty, o zamiarze wycofania projektu. W związku z tym, sensowne wydaje się też być umorzenie na podstawie art. 38 § 2.

Kłaniam się i życzę powodzenia w użeraniu się z Hansem w przyszłości ;).
(—) Severin v-hr Verwaltung-Esteladio
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: KN 5/21 - kontrola działalności Marszałka Sejmu

Postprzez Santi Vilarte 13 paź 2021, o 19:09

Ze swojej strony oświadczam, że nie zamierzam wnieść sprzeciwu od powyższego.
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Marszałek Sejmu
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Trybunał Koronny
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
 

Re: KN 5/21 - kontrola działalności Marszałka Sejmu

Postprzez F. Rockwell 18 paź 2021, o 09:31

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Z wzwiązku z wycofaniem projektu ustawy, przez co rozpoznawanie sprawy stało się niecelowe, umarzam postępowanie w sprawie kontrolnej (działalność Marszałka Sejmu) wszcęte na wniosek Wielmożnego Severina Verwaltung-Esteladio.

Podstawa prawna: art. 38 § 1 pkt 1 k.p.p.TK.


(—) Federico
Przewodniczący Składu Orzekającego
mgr net. Poważany Federico van Adertis-Herbatka
herbu Zastęp


Poseł na Sejm
2. Minister Spraw Państwowych
Dyrektor Instytutu Technicznego
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Starosarmacja
 


Powrót do Archiwum spraw zwykłych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Antoni i 2 gości