Strona 1 z 1

[ODRZUCONE] Nowelizacja Ustawy o SOBOS

PostNapisane: 11 cze 2021, o 21:45
przez K.W.v.Ch.G.
Poważany Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,


Składam projekt nowelizacji Ustawy Sejmu nr 375 o SOBOS. W skrócie uważam, że uproszczenie procedury powoływania i odwoływania Dyrektora SOBOS poprzez decyzje Kanclerza jest zasadna i usprawni zmiany na tym stanowisku. Pragnę zauważyć, że w tym samym trybie powołuje się i odwołuje Prefekta Generalnego.

Ustawa Sejmu o zmianie procedury powoływania i odwoływania Dyrektora SOBOS

W Ustawie Sejmu nr 375 o Sarmackim Ośrodku Badania Opinii Społecznej z dnia 31 sierpnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany.

Art. 1
1. Art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Dyrektor powoływany jest na czas nieokreślony przez Kanclerza".
2. Uchyla się ust. 2. w art. 8.
3. Art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Dyrektor może zostać odwołany przez Kanclerza lub przez Sejm większością zwykłą".
4. Uchyla się ust. 3a w art. 8.

Art. 2
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Z wyrazami szacunku,
Konrad von Chamier-Gliszczyński
Poseł na Sejm

DW: @MLPLAY

Re: Nowelizacja Ustawy o SOBOS

PostNapisane: 12 cze 2021, o 12:27
przez Santi Vilarte
Uwaga techniczna - nowelizacja powinna zawierać także dotychczasowe brzmienie przepisu

Re: Nowelizacja Ustawy o SOBOS

PostNapisane: 12 cze 2021, o 16:35
przez Hans á-la-Triste
Wysoki Sejmie,

Zarządzam debatę nad powyższą Nowelizacją.
Debata potrwa do 18 czerwca.


Do wiadomości:
@corrado @BvTJ @KrzysztofHans @Prokrustes

Re: Nowelizacja Ustawy o SOBOS

PostNapisane: 4 lip 2021, o 11:04
przez Hans á-la-Triste
Wysoki Sejmie,

Czas na debatę się zakończył.
Informuję o rozpoczęciu głosowania w tym wątku do 7 lipca.


Do wiadomości: @KrzysztofHans @Prokrustes @corrado @BvTJ

Re: Nowelizacja Ustawy o SOBOS

PostNapisane: 4 lip 2021, o 23:37
przez von Thorn-Janiczek
Za.

Re: Nowelizacja Ustawy o SOBOS

PostNapisane: 14 sie 2021, o 08:30
przez Santi Vilarte
Stwierdzam, że Sejm nie przyjął proponowanej nowelizacji z uwagi na niewystarczającą liczbę posłów, obecnych podczas głosowania. Art. 19 KKS: "Sejm uchwala ustawy i przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba, że szczególny przepis Konstytucji bądź ustawy przewiduje inny tryb."

w zaokrągleniu więc jest potrzebnych przynajmniej trzech posłów, a tu zagłosował jeden.