Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Nowelizacja Kodeksu Sprawiedliwości

Dział urzędowy Sejmu

Moderator: Sejm: Marszałek

Nowelizacja Kodeksu Sprawiedliwości

Postprzez Krzysztof Hans 19 maja 2021, o 18:51

Prześwietny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,


Zwracam się do Wysokiej Izby z propozycją zmiany:
1. art. 29 ust. 2 Kodeksu Sprawiedliwości. Uważam, że zasadnym jest, aby osoba skazana traciła funkcje parlamentarzysty a co za tym idzie mandat uzyskany w wyborach. W związku z tym, powyższy ustęp powinien otrzymać brzmienie:

Odbywający karę więzienia poseł traci mandat uzyskany w wyborach powszechnych i nie może go uzyskać ponownie podczas wyborów odbywających się w trakcie odbywania kary.


2. ust. 5 tego samego artykułu na niniejsze brzmienie.

Odbywający karę więzienia w wymiarze co najmniej miesiąca z mocy prawa zostaje złożony z pełnionych funkcji publicznych w tym także funkcje posła oraz nie może ich obejmować w trakcie odbywania kary wliczając w to także start w wyborach. Przepisu zdania poprzedzającego nie stosuje się do ukaranego lub skazanego za wykroczenie albo ukaranego karą porządkową.


3. ust. 8 tego samego artykułu który to przyjmuje następujące brzmienie:
Na terenie Księstwa Sarmacji istnieją dwie lokalizacje siedziby Więzienia Ksiąźęcego - w mieście Fer bądź innym w którym znajduje się siedziba Prefektury Generalnej oraz mieście Angemonto którym mówi Art. 5 ust. 4 Konstytucji Księstwa Sarmacji mówiąc o siedzibir Trybunału Koronnego.


4. art. 36 Kodeksu Sprawiedliwości w którym to proponuje dodać ust. 7 i 8 o niniejszym brzmieniu:
7. Kto w warunkach recydywy popełnia więcej niż jeden czym zabroniony o jednej długości odbywania kary podlega karze o długości tej kary pomnożonej przez ilość wykroczeń bądź banicji.
8. Kto w warunkach recydywy popełnia więcej niż jeden czym zabroniony o jednej długości odbywania kary polega karze banicji.


5. art. 42 poprzez dodanie do niego ust. 9 który to przyjąłby następujące brzmienie:
9. popełnienie czynu zabronionego określonego w art. 29 w sposób lub z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, W przypadku połączenia tego działania z innymi czynami zabronionymi stosuje się karę w wymiarze do 6 miesięcy lub banicji odpowiednią do Art. 40.


Głównymi motywacjami będącymi uzasadnieniem niniejszej nowelizacji są ostatnie działania Muhamada ibn Abd Allaha oraz chęć aktualizacji wygasłych przepisów odnośnie siedziby Więzienia Książęcego.

Z poważaniem,

(-) Krzysztof Hans-Arped Winnicki

Do wiadomości: @MLPLAY
(-) Krzysztof Hans Arped-Winnicki
- Mieszkaniec i kilkukrotny Poseł Księstwa Sarmacji (także obecnej kadencji)
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
---------
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to najbardziej odpowiedzialny pomysł w historii mikronacji. Co innego secesja, rozpad państwa i będąca po tym II Rzeczpospolita Sclavińska jak i teraz Konfederacja Sclavinii.
-----
Postaw na Novą Sarmację - Postaw na Hansa, Stowarzyszenie "Nova" i Sojusz Centrowo-Demokratyczny!
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Starosarmacja
 

Re: Nowelizacja Kodeksu Sprawiedliwości

Postprzez Hans á-la-Triste 19 maja 2021, o 19:32

Wysoki Sejmie,

Zarządzam debatę nad projektem, która potrwa do 27 maja.


Do wiadomości: @KrzysztofHans @Prokrustes @BvTJ @corrado
(~) Hans a'la Triste von Hagsen de la Sparasan
Prezes partii Nowe Jutro
Marszałek Sejmu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: Nowelizacja Kodeksu Sprawiedliwości

Postprzez von Thorn-Janiczek 19 maja 2021, o 22:14

Nie podoba mi się zmiana w prawie z powodu konfliktu z konkretną osobą - wnioskowane zmiany zaczynają pachnieć zmianami z powodu prywatnej zemsty. Nie podoba mi się okres 6 miesięcy.

Nie wspomnę o warstwie językowej, która kwiczy.
Namiestnik Starosarmacji
Burmistrz Feru
Dowódca Wojsk Bojowych KSZ
Dowódca Bazy Sił Powietrznych w Punta

ppłk KSP hr. Bartosz von Thorn-Janiczek herbu Groty
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Sejm Księstwa Sarmacji
Starosarmacja
 

Re: Nowelizacja Kodeksu Sprawiedliwości

Postprzez Krzysztof Hans 20 maja 2021, o 07:14

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,
Tu nie chodzi o konflikt z tą osobą s skonstruowanie prawa na nowo tak by w przyszłości osoby takie jak ta wspomniana miały utrudnione pole do manewru albo wręcz go nie posiadały. Okres 6 miesięcy musi być gdyż mniejszy byłby za mało dotkliwy dla takich osób i stąd teź mniejszą uwagę przy tworzeniu projektu zwracałem na kwestie językową gdyż ją zawsze można poprawić. Generalnie chciałbym zmianami w prawie naprawić sytuacje w której to nie mamy moźliwości radzenia sobie z osobami które łamią prawo w kilku przypadkach na raz przez co zajmujemy się z osobna każdym przypadkiem i trafimy na to czas. Dziękuje.
(-) Krzysztof Hans Arped-Winnicki
- Mieszkaniec i kilkukrotny Poseł Księstwa Sarmacji (także obecnej kadencji)
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
---------
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to najbardziej odpowiedzialny pomysł w historii mikronacji. Co innego secesja, rozpad państwa i będąca po tym II Rzeczpospolita Sclavińska jak i teraz Konfederacja Sclavinii.
-----
Postaw na Novą Sarmację - Postaw na Hansa, Stowarzyszenie "Nova" i Sojusz Centrowo-Demokratyczny!
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Starosarmacja
 

Re: Nowelizacja Kodeksu Sprawiedliwości

Postprzez K.W.v.Ch.G. 21 maja 2021, o 01:28

Przepis o tym, iż poseł skazany za przestępstwo nie może dalej pełnić swojej funkcji wymagałby również zmiany Ordynacji Wyborczej, bo obecnie taka osoba posłem może być. Choć z drugiej strony jestem w stanie poprzeć takie prawo w przypadku orzeczonej kary powyżej dwóch tygodni więzienia i w procesie wytoczonym za zgodą Sejmu z powodów pragmatycznych. Jednakże osoba skazana może brać udział w wyborach parlamentarnych ze względu na niż demograficzny w Sarmacji, ponadto skoro w hipotetycznej sytuacji obywatel odsiadujący wyrok został wybrany przez lud, to nie widzę przeciwskazań, by swój urząd potem sprawował. Już abstrahując od warstwy językowej, o której wspomniał Wielmożny Pan Wicehrabia von Thorn-Janiczek.

Co do reszty stanowisk, nie ma potrzeby dodawać tych biurokratycznych formuł do KS, bo de facto o składzie Rady Ministrów może zdecydować Kanclerz, skazanego Kanclerza odwołać może Książę etc. A o prefektach i asesorach traktują już obecne przepisy. O niżu demograficznym już mówiłem.

Co do reszty proponowanych zmian: dla mnie nie jest wystarczająco umotywowane to, czemu by te zmiany służyły i co by poprawiły w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. Przepisy o recydywie są obecnie zasadne i dobrze sformułowane, a jakieś enigmatyczne i pogmatwane "pomnażanie" kary po prostu nie ma sensu - wymiar kary cały czas leży w gestii TK. A lokalizacje danych instytucji nie mają w mojej opinii żadnego znaczenia.
Konrad von Chamier-Gliszczyński h. Trzy Gwiazdy
Kanclerz, Minister Sprawiedliwości, Poseł na Sejm, Asesor TK
kawaler Księstwa Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Naczelna Izba Architektury
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
Trybunał Koronny
 

Re: Nowelizacja Kodeksu Sprawiedliwości

Postprzez Hans á-la-Triste 29 maja 2021, o 16:38

Wysoki Sejmie,

Informuję o rozpoczęciu głosowania.
Głosować można przez 4 dni, ZA lub PRZECIW projektowi nowelizacji Kodeksu Sprawiedliwości. Można się też WSTRZYMAĆ od swojego głosu.

GŁOSOWANIE


@KrzysztofHans @Prokrustes @corrado @BvTJ
(~) Hans a'la Triste von Hagsen de la Sparasan
Prezes partii Nowe Jutro
Marszałek Sejmu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: Nowelizacja Kodeksu Sprawiedliwości

Postprzez Krzysztof Hans 29 maja 2021, o 21:46

K.W.v.Ch.G. napisał(a):
Przepis o tym, iż poseł skazany za przestępstwo nie może dalej pełnić swojej funkcji wymagałby również zmiany Ordynacji Wyborczej, bo obecnie taka osoba posłem może być. Choć z drugiej strony jestem w stanie poprzeć takie prawo w przypadku orzeczonej kary powyżej dwóch tygodni więzienia i w procesie wytoczonym za zgodą Sejmu z powodów pragmatycznych. Jednakże osoba skazana może brać udział w wyborach parlamentarnych ze względu na niż demograficzny w Sarmacji, ponadto skoro w hipotetycznej sytuacji obywatel odsiadujący wyrok został wybrany przez lud, to nie widzę przeciwskazań, by swój urząd potem sprawował. Już abstrahując od warstwy językowej, o której wspomniał Wielmożny Pan Wicehrabia von Thorn-Janiczek.

Co do reszty stanowisk, nie ma potrzeby dodawać tych biurokratycznych formuł do KS, bo de facto o składzie Rady Ministrów może zdecydować Kanclerz, skazanego Kanclerza odwołać może Książę etc. A o prefektach i asesorach traktują już obecne przepisy. O niżu demograficznym już mówiłem.

Co do reszty proponowanych zmian: dla mnie nie jest wystarczająco umotywowane to, czemu by te zmiany służyły i co by poprawiły w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. Przepisy o recydywie są obecnie zasadne i dobrze sformułowane, a jakieś enigmatyczne i pogmatwane "pomnażanie" kary po prostu nie ma sensu - wymiar kary cały czas leży w gestii TK. A lokalizacje danych instytucji nie mają w mojej opinii żadnego znaczenia.


Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,
Szanowny Panie Pośle

Póki co zmiany przepisów dotyczyć będą tego o czym szanowny kolega wspomniał choć planuje talże zmianę ordynacji wyborczej ale dopiero po przyjęciu niniejszego projektu tak by mieć podstawy ku wprowadzeniu zmian w tamtejszym miejscu. Co do brania udziału w wyborach zarówno elekcyjnych jak i parlamentarnych chodzi mi tu bardziej o zakaz startuba nie głosowania gdyż potem wygrana takiego kandydata okryłaby kraj hańbą robiąc zły obraz państwa na arenie międzynarodowej. Jeżeli chodzi o opisywany przypadek to zastosowałem sytuacje z nieistniejącego reala gdzie poseł wybrany przez lud ale pociągnięty do odpowiedzialności karnej traci immunitet a potem mandat z chwilą skazania. Poseł w moim mniemaniu bowiem powinien być osobą mającą respekt u społeczeństwa a taka odsiadka raczej by morali nie dodawała. Jeżeli chodzi formuły to moim zdaniem są one potrzebne dla zachowania odpowiednich procedur - porównałbym to do sytuacji z koronacją Księcia której to program dzieli się na kilka części. Dotychczas w zapisach były dziury które to zostały przeze mnie poprawione. Pomnażanie kar ma sens w przypadku gdy obywatel złamie kilka przypadków na raz. Dotychczas takie przypadki TK rozstrzygał osobno a teraz otrzymałby możliwość stanowienia jednej kary dla kilku wykroczeń jednocześnie złamanych przez oskarżonego. Lokalizacje instytucji mają sens gdyż obecnie na mocy zerwanych umów stowarzyszeniowych wychodzi na to że umocowaną w Kodeksie Sprawiedliwości siedzibę Więzienia Książęcego mamy w Republice Scholandzkiej a więc prawdopodobnie poza granicami kraju. Zaprojektowany przeze mnie przepis zbudowałby nową siedzibę na stricle sarmackich ziemiach. Dziękuje.
(-) Krzysztof Hans Arped-Winnicki
- Mieszkaniec i kilkukrotny Poseł Księstwa Sarmacji (także obecnej kadencji)
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
---------
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to najbardziej odpowiedzialny pomysł w historii mikronacji. Co innego secesja, rozpad państwa i będąca po tym II Rzeczpospolita Sclavińska jak i teraz Konfederacja Sclavinii.
-----
Postaw na Novą Sarmację - Postaw na Hansa, Stowarzyszenie "Nova" i Sojusz Centrowo-Demokratyczny!
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Starosarmacja
 

Re: Nowelizacja Kodeksu Sprawiedliwości

Postprzez Hans á-la-Triste 30 maja 2021, o 10:38

Krzysztof Hans napisał(a):
K.W.v.Ch.G. napisał(a):
Przepis o tym, iż poseł skazany za przestępstwo nie może dalej pełnić swojej funkcji wymagałby również zmiany Ordynacji Wyborczej, bo obecnie taka osoba posłem może być. Choć z drugiej strony jestem w stanie poprzeć takie prawo w przypadku orzeczonej kary powyżej dwóch tygodni więzienia i w procesie wytoczonym za zgodą Sejmu z powodów pragmatycznych. Jednakże osoba skazana może brać udział w wyborach parlamentarnych ze względu na niż demograficzny w Sarmacji, ponadto skoro w hipotetycznej sytuacji obywatel odsiadujący wyrok został wybrany przez lud, to nie widzę przeciwskazań, by swój urząd potem sprawował. Już abstrahując od warstwy językowej, o której wspomniał Wielmożny Pan Wicehrabia von Thorn-Janiczek.

Co do reszty stanowisk, nie ma potrzeby dodawać tych biurokratycznych formuł do KS, bo de facto o składzie Rady Ministrów może zdecydować Kanclerz, skazanego Kanclerza odwołać może Książę etc. A o prefektach i asesorach traktują już obecne przepisy. O niżu demograficznym już mówiłem.

Co do reszty proponowanych zmian: dla mnie nie jest wystarczająco umotywowane to, czemu by te zmiany służyły i co by poprawiły w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. Przepisy o recydywie są obecnie zasadne i dobrze sformułowane, a jakieś enigmatyczne i pogmatwane "pomnażanie" kary po prostu nie ma sensu - wymiar kary cały czas leży w gestii TK. A lokalizacje danych instytucji nie mają w mojej opinii żadnego znaczenia.


Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,
Szanowny Panie Pośle

Póki co zmiany przepisów dotyczyć będą tego o czym szanowny kolega wspomniał choć planuje talże zmianę ordynacji wyborczej ale dopiero po przyjęciu niniejszego projektu tak by mieć podstawy ku wprowadzeniu zmian w tamtejszym miejscu. Co do brania udziału w wyborach zarówno elekcyjnych jak i parlamentarnych chodzi mi tu bardziej o zakaz startuba nie głosowania gdyż potem wygrana takiego kandydata okryłaby kraj hańbą robiąc zły obraz państwa na arenie międzynarodowej. Jeżeli chodzi o opisywany przypadek to zastosowałem sytuacje z nieistniejącego reala gdzie poseł wybrany przez lud ale pociągnięty do odpowiedzialności karnej traci immunitet a potem mandat z chwilą skazania. Poseł w moim mniemaniu bowiem powinien być osobą mającą respekt u społeczeństwa a taka odsiadka raczej by morali nie dodawała. Jeżeli chodzi formuły to moim zdaniem są one potrzebne dla zachowania odpowiednich procedur - porównałbym to do sytuacji z koronacją Księcia której to program dzieli się na kilka części. Dotychczas w zapisach były dziury które to zostały przeze mnie poprawione. Pomnażanie kar ma sens w przypadku gdy obywatel złamie kilka przypadków na raz. Dotychczas takie przypadki TK rozstrzygał osobno a teraz otrzymałby możliwość stanowienia jednej kary dla kilku wykroczeń jednocześnie złamanych przez oskarżonego. Lokalizacje instytucji mają sens gdyż obecnie na mocy zerwanych umów stowarzyszeniowych wychodzi na to że umocowaną w Kodeksie Sprawiedliwości siedzibę Więzienia Książęcego mamy w Republice Scholandzkiej a więc prawdopodobnie poza granicami kraju. Zaprojektowany przeze mnie przepis zbudowałby nową siedzibę na stricle sarmackich ziemiach. Dziękuje.


Panie Pośle,

Czas na debatę się skończył, proszę o nie zakłócanie głosowania.


Do wiadomości: @KrzysztofHans
(~) Hans a'la Triste von Hagsen de la Sparasan
Prezes partii Nowe Jutro
Marszałek Sejmu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: Nowelizacja Kodeksu Sprawiedliwości

Postprzez Krzysztof Hans 30 maja 2021, o 11:42

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

Postanowiłem wyjaśnić wątpliwości które miał Pan Poseł. Przepraszam za zakłócanie głosowania.
(-) Krzysztof Hans Arped-Winnicki
- Mieszkaniec i kilkukrotny Poseł Księstwa Sarmacji (także obecnej kadencji)
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
---------
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to najbardziej odpowiedzialny pomysł w historii mikronacji. Co innego secesja, rozpad państwa i będąca po tym II Rzeczpospolita Sclavińska jak i teraz Konfederacja Sclavinii.
-----
Postaw na Novą Sarmację - Postaw na Hansa, Stowarzyszenie "Nova" i Sojusz Centrowo-Demokratyczny!
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Starosarmacja
 

Re: Nowelizacja Kodeksu Sprawiedliwości

Postprzez Hans á-la-Triste 6 cze 2021, o 15:02

Wysoki Sejmie,

Głosował jeden poseł ZA
Dwóch posłów się sprzeciwiło, oraz nikt się nie wstrzymał.
Sejm odrzucił Nowelizację Kodeksu Sprawiedliwości.


Do wiadomości: @KrzysztofHans @Prokrustes @corrado @BvTJ
(~) Hans a'la Triste von Hagsen de la Sparasan
Prezes partii Nowe Jutro
Marszałek Sejmu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 


Powrót do Sejm

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 3 gości