Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt Obywatelskiej Ustawy o Sądzie Najwyższym

Dział urzędowy Sejmu

Moderator: Sejm: Marszałek

Projekt Obywatelskiej Ustawy o Sądzie Najwyższym

Postprzez Daniel J. Tauer-Krak 19 mar 2021, o 21:00

WKW Regencie,
Wysoka Izbo,
Sarmaci!

Niniejszym przekładam projekt obywatelskiej ustawy o zmianach w sądownictwie sarmackim.

Ustawa Sejmu nr ...
o Sądzie Najwyższym

Art. 1. [Sędziowie]
 1. W skład Sądu Najwyższego wchodzą Książę oraz czterech sędziów.
 2. Sędziów powołuje Książe w drodze postanowienia za zgodą Sejmu na pół roczną kadencję. Sejm wyraża zgodę większością ⅔ głosów.
 3. Wybrany na funkcję sędziego może być obywatel sarmacki, który nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu.
 4. Książę, w drodze postanowienia, stwierdza utratę funkcji przez sędziego, który złożył rezygnację lub utracił prawo wybieralności.
 5. Książe w drodze postanowienia może, na wniosek Senatu, Marszałka Sejmu lub Prezesa Sądu Najwyższego odwołać sędziego z funkcji w przypadku bezczynności.

Art. 2. [Wybór sędziów]
 1. Książę zarządza nabór na urząd sędziowski:
  gdy nie wszystkie stanowiska sędziowskie są obsadzone;
  od 21 do 14 dni przed dniem upływu kadencji urzędującego sędziego.
 2. Kandydaturę na urząd może zgłosić każdy zainteresowany w terminie określonym przez Księcia, wynoszącym od trzech do siedmiu dni od dnia zarządzenia naboru. Zgłoszenie kandydatury zawiera oświadczenie o spełnianiu warunków sprawowania urzędu.
 3. Książę oddala zgłoszenie kandydatury, jeżeli kandydat nie spełnia warunków sprawowania urzędu.
 4. Książę przedstawia wybrane kandydatury wraz życiorysem kandydata. Następnie w ciągu od 7 dni od przedstawienia kandydatury Marszałek Sejmu zarządza głosowanie nad wyrażeniem zgody na powołanie sędziego.
 5. Procedurę z niniejszego artykułu stosuje się do chwili obsadzenia wszystkich stanowisk sędziowskich .

Art. 3. [Prezes]
 1. Książę, w drodze postanowienia, powołuje i odwołuje Prezesa Sądu Najwyższego z grona asesorów. Prezes nie może być posłem na Sejm ani członkiem Rady Ministrów.
 2. Jeżeli funkcja Prezesa jest nieobsadzona lub jeżeli wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości, kompetencje, obowiązki i zadania Prezesa wykonuje asesor najdłużej sprawujący funkcję, z uwzględnieniem wyboru na kolejno następujące po sobie kadencje.
 3. Kompetencje, obowiązki i zadania Prezesa określają przepisy niniejszej ustawy oraz Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym.
Art. 4. [Ławnicy]
 1. Jeżeli wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości, do składu orzekającego można, w zastępstwie sędziego lub sędziów, wyznaczyć ławnika lub ławników.
 2. Książę może powołać ławnika na wniosek Prezesa Sądu Najwyższego . Odwołanie ławnika następuje na wniosek Prezesa Sądu Najwyższego. .
 3. Do ławników stosuje się przepisy art. 1 ust. 3 i 4.

Art.5

 1. Ustawa wchodzi w życie z dniem 2 kwietnia 2021 roku, asesorzy dotychczas wybrani sprawują swój urząd jako sędziowie do końca swojej kadencji ustalonej przez Ustawę o TK.
 2. Ustawa Sejmu o Trybunale Koronnym z dniem 2 kwietnia 2021 roku traci moc z dniem wejścia ustawy o SN.
Książę Słowacji,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Projekt Obywatelskiej Ustawy o Sądzie Najwyższym

Postprzez Prokrustes 20 mar 2021, o 00:02

@DanielKrak

Chciałbym prosić o dołożenie jakiegoś uzasadnienia oraz omówienia proponowanych zmian.
Prokrustes
Diuk Athos
Markiz Awary Sarmackiej
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Starosarmacja
 

Re: Projekt Obywatelskiej Ustawy o Sądzie Najwyższym

Postprzez Prokrustes 29 mar 2021, o 21:12

Ponownie wzywam do uzupełnienia projektu...

@DanielKrak
Prokrustes
Diuk Athos
Markiz Awary Sarmackiej
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Starosarmacja
 

Re: Projekt Obywatelskiej Ustawy o Sądzie Najwyższym

Postprzez Krzysztof Hans 6 cze 2021, o 10:11

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

Jak dobrze rozumiem wnioskodawcy generalnie o uporządkowanie i odświeżenie władzy sądowniczej w związku z czym podpisuje się projektem i proszę o uznanie mojego odczytania myśli wnioskodawcy za krótkie ale za to treściwe wyjaśnienie. Dziękuje.
(-) Krzysztof Hans Arped-Winnicki
- Mieszkaniec i kilkukrotny Poseł Księstwa Sarmacji (także obecnej kadencji)
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
---------
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to najbardziej odpowiedzialny pomysł w historii mikronacji. Co innego secesja, rozpad państwa i będąca po tym II Rzeczpospolita Sclavińska jak i teraz Konfederacja Sclavinii.
-----
Postaw na Novą Sarmację - Postaw na Hansa, Stowarzyszenie "Nova" i Sojusz Centrowo-Demokratyczny!
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Obywatelskiej Ustawy o Sądzie Najwyższym

Postprzez Santi Vilarte 6 cze 2021, o 12:13

Pozwolę sobie wtrącić - czy tu nie ma zastosowania art. 4 pkt 9 regulaminu?

Jeżeli nie zakończono drugiego czytania projektu przed upływem kadencji Sejmu, wobec projektu zastosowanie ma zasada dyskontynuacji, z zastrzeżeniem ust. 10.


Tutaj widzę, że nie zaczęto nawet pierwszego
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 


Powrót do Sejm

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość