Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt nowelizacji ustaw

Dział urzędowy Sejmu

Moderator: Sejm: Marszałek

Re: Projekt nowelizacji ustaw

Postprzez Hetman_Gotfryd 23 mar 2021, o 20:32

Panie Marszałku
Wysoka Izbo


Wprawdzie termin już miną, jednak pozwolę sobie na wypowiedz w temacie nowelizacji. Proszę o wykreślenie w całości Art. 7b. [Benefity płacowe dla żołnierzy] ponieważ wynagrodzenia żołnierzy regulują Artykuły Hetmańskie nr 23. A obecnie, w kolejce do rozpatrzenia przez JKM P2G lub Regenta czeka ich nowelizacja. Ponadto nie widzę potrzeby dodatkowego drenowania finansów KS przez takie zobowiązanie na rzecz KSZ.

Generalnie co do całej Nowelizacji odnoszę się z uczuciem, nie zrozumienia i braku potrzeby w mojej ocenia takiego utrudniania naliczania wynagrodzeń.
Gotfryd Slavik de Ruth
HETMAN WIELKI KSZ
h.Czarna Lilia
TEUTOŃCZYK W SARMACJI
Rektor Teutońskiego Instytutu Historii

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt nowelizacji ustaw

Postprzez Brunon Krasnodębski 24 mar 2021, o 14:26

Szanowny Panie Marszałku,
Wysoki Sejmie,


Jako że, jak zauważyłem, największe kontrowersje budzi pisanie ustawy pod jedną osobę, której się chce (przy ryzyku, że następcom Pana Ministra nie będzie się chciało liczyć tych wszystkich benefitów i konieczna będzie ponowna zmiana UoF), ze swojej strony proponuję przerzucenie tych rozwiązań do rozporządzenia. Sam nie mam uprawnienia do złożenia poprawki, dlatego zachęcam do tego podmioty uprawnione. Myślę, że takie rozwiązanie będzie kompromisowe i zniweluje ryzyko, że przyszli Ministrowie Finansów nie będą chcieli liczyć procentów i zażądają zmiany ustawy.

Przy przyjęciu takiej ustawy naliczanie benefitów będzie obligatoryjne (z zastrzeżeniem KSZ, gdzie ich istnienie uzależnione będzie od zgody Hetmana), ale każdy Minister Finansów będzie mógł sam, bez zgody Sejmu, określać sobie sposób ich naliczania.


Ustawa Sejmu nr ...
o benefitach płacowych

Art. 1.


W Ustawie Sejmu nr 377 z dn. 30 września 2020 roku o finansach publicznych po art. 7 dodaje się art. 7a, który przyjmuje brzmienie:


Art. 7a. [Benefity płacowe]

1. Kanclerz lub upoważniony członek Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zasady naliczania oraz wysokość miesięcznych benefitów płacowych dla osób posiadających stopień naukowy, szlachciców oraz arystokratów i żołnierzy Książęcych Sił Zbrojnych.

2. Rozporządzenie, o jakim mowa w ust. 1, może określać benefity płacowe także dla innych niż wymienione w ust. 1 grup.

3. Wysokość miesięcznych benefitów płacowych dla żołnierzy Książęcych Sił Zbrojnych ustalona zostanie po zasięgnięciu wiążącej opinii Hetmana.


Art. 2.


Dla ustalenia wysokości benefitów płacowych za miesiąc marzec 2021 roku stosuje się przepisy sprzed wejścia w życie ustawy.


Art. 3.


Kanclerz lub upoważniony członek Rady Ministrów wyda rozporządzenie, o jakim mowa w art. 1, nie później niż w dniu wejścia w życie ustawy.


Art. 4.


W Ustawie Sejmu nr 383 z dn. 2 grudnia 2020 roku o nauce i szkolnictwie uchyla się art. 20 w brzmieniu:


Art. 20. [Benefity płacowe]

1. Wynagrodzenie miesięczne za sprawowanie funkcji publicznych osób posiadających stopień naukowy zwiększa się o:
1) 5% w przypadku osób posiadających stopień magistra internetowego;
2) 10% w przypadku osób posiadających stopień doktora internetowego;
3) 15% w przypadku osób posiadających stopień doktora habilitowanego internetowego;
4) 20% w przypadku osób, o jakich mowa w art. 26 ust. 1,
5) 25% w przypadku osób posiadających stopnie profesora i doktora habilitowanego internetowego.

2. W razie posiadania kilku stopni naukowych w kilku dziedzinach benefity płacowe, o jakich mowa w ust. 1, nie sumują się, a przy ustalaniu wynagrodzenia miesięcznego bierze się pod uwagę najwyższy posiadany stopień naukowy.

3. W razie uzyskania stopnia naukowego w trakcie trwania miesięcznego okresu rozliczeniowego, benefit płacowy uwzględniany jest przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia za kolejny miesiąc.

4. Podstawą dla ustalenia benefitów płacowych, o jakich mowa w ust. 1, jest lista naukowców na stronie głównej. Książę zapewnia aktualność danych na liście.


Art. 5.


Ustawa wchodzi w życie dn. 1 kwietnia 2021 roku.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski, prof. AN
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Książęcej Biblioteki Naukowej
Prezes Oak Entertainment
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Projekt nowelizacji ustaw

Postprzez Prokrustes 24 mar 2021, o 20:27

No to jeszcze powinniśmy twardo rozgraniczyć, że rozporządzenia jednego ministra nie ma wpływu na jego następcę.
Bo w przypadku zniknięcia a nawet standardowej zmiany na stanowisku w ciągu trwania miesiąca ... nowy minister jest zmuszony rozliczać według zasad starego.
Prokrustes
Diuk Athos
Markiz Awary Sarmackiej
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Starosarmacja
 

Re: Projekt nowelizacji ustaw

Postprzez Brunon Krasnodębski 24 mar 2021, o 20:35

Zmiana rozporządzenia to kwestia jednej publikacji w DP, następca może to załatwić w 10 minut.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski, prof. AN
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Książęcej Biblioteki Naukowej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Projekt nowelizacji ustaw

Postprzez Prokrustes 24 mar 2021, o 20:44

Brunon Krasnodębski napisał(a):
Zmiana rozporządzenia to kwestia jednej publikacji w DP, następca może to załatwić w 10 minut.


Nie zmienia to faktu, że będzie musiał ponieść konsekwencje twórczości poprzednika i wypłacić pensje za okres sprzed zmiany rozporządzenia regułami określonymi przez poprzednika.

Jestem za wypaleniem tego typu pomysłów do gołej ziemi.
Prokrustes
Diuk Athos
Markiz Awary Sarmackiej
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Starosarmacja
 

Re: Projekt nowelizacji ustaw

Postprzez Brunon Krasnodębski 24 mar 2021, o 21:27

Ahh, w tym sensie!

To jestem przeciwko. Nie róbmy z Rady Ministrów bandy idiotów, którzy nie potrafią rozmawiać. To żaden kłopot, żeby w okresie zmian personalnych ustępujący Minister dogadał się z następcą. Tak samo nie jest problemem, w razie nagłych zmian, żeby pozostali członkowie RM pomogli następcy policzyć na podstawie "starej metody". ;)

Serio, to byłby przerost formy nad treścią.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski, prof. AN
Prorektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Książęcej Biblioteki Naukowej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Projekt nowelizacji ustaw

Postprzez Prokrustes 24 mar 2021, o 23:14

Jestem jednym z 5 posłów i zwyczajnie nie poprę tego projektu.

Jeżeli MF chce wypłacać takie dodatki to już dzisiaj może przedstawić Kanclerzowi propozycje premii wyliczonych według analogicznych zasad. Można nawet zwiększyć limit premii by .... ludzie dostawali zwykłe premie oraz jeszcze mogli takie dodatkowe.

Plusem premii jest to, że określana jest w momencie wypłaty a więc nie ma żadnego ryzyka, że zobowiązania jednego urzędnika będą miały wpływ na radość z życia jego następcy 8-)
Prokrustes
Diuk Athos
Markiz Awary Sarmackiej
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Starosarmacja
 

Re: Projekt nowelizacji ustaw

Postprzez Antoni 26 mar 2021, o 23:54

Prokrustes napisał(a):Wysoka Izbo,

Jestem przeciwny komplikowaniu czegokolwiek toteż jestem i przeciwny temu projektowi.


Korzystając z okazji, że Wysoka Izba nadal debatuje nad powyższym projektem, również pozwolę sobie powiedzieć kilka słów na temat projektu i przy okazji wynagrodzeń w ogóle.

1. W pełni się zgadzam zarówno z poprzednią nowelizacją Ustawy Sejmu o Finansach Publicznych dotyczącą przyznania prawa do naliczania dodatków do pensji osobom posiadającym tytuły naukowe jak i z proponowaną zmianą naliczania dodatków za posiadane stopnie wojskowe czy tytuły arystokratyczne (tu akurat w mniejszym stopniu) - każdy przejaw aktywności powinien być nagradzany, a jeżeli wyższe zarobki zachęcą kogokolwiek do podjęcia służby wojskowej czy nauki w jednej z sarmackich akademii, najważniejszy cel, jaki ta ustawa powinna nieść, będzie spełniony, ALE

2. system wypłat comiesięcznych, gdzie jedna osoba jest zobowiązana do wypłaty pensji większości funkcjonariuszy publicznych - średnio za pełnienie blisko 30 funkcji, w tym jest zobowiązana do doliczenia dodatku za pełnienie funkcji przedstawiciela danej grupy (Kanclerza, Podkanclerzego, Marszałka, Wicemarszałka itd.), dodatku za posiadane tytuły naukowe (i ewentualnie wojskowe czy arystokratyczne), a także wyliczenie procentowego wynagrodzenia w zależności od tego, ile dni dana osoba pełniła daną funkcję, to system, który albo potrzebuje zapalonego biurokraty (bez urazy dla tych, którzy lubią spędzanie czasu z liczbami i tabelkami w Excelu), albo robienia tego z przymusu, popełniając błędy i marnując czyjś czas, który dana osoba mogłaby spożytkować w mikroświecie w znacznie bardziej przyjemny sposób. Niestety, w tym punkcie w pełni się zgadzam z JO Prokrustesem i to jest zdecydowany przerost formy, tudzież zaangażowania, nad treścią, czyli tym, co ostatecznie nam to da.

3. Rozwiązanie jednego jak i drugiego może być bardzo proste - podjęcie próby przez NIA dołączenia do naszej strony głównej skryptu, który opierając się na liście władz, umożliwiałby każdemu pobieranie wynagrodzenia dziennego w swoim profilu czy w jakimkolwiek innym miejscu. Chodzi o zwykłe kliknięcie, które spowoduje wpływ środków na konto za pełnione funkcje z różnymi dodatkami i premiami - dodanie ich byłoby już raczej tylko wisienką na torcie. Informatycznym świrem nie jestem, więc rozwiązania tego w sposób obiektywny nie jestem w stanie ocenić, ale zachęcam do przemyślenia i spróbowania, bo to nie tylko odjęłoby zupełnie zbędnej pracy osobie wypłacającej wynagrodzenia, ale również, a może przede wszystkim, zachęciło kogoś do odwiedzenia sarmackiej strony głównej w celu odebrania swojego dziennego wynagrodzenia.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Starosarmacja
 

Re: Projekt nowelizacji ustaw

Postprzez Prokrustes 29 mar 2021, o 21:16

Tytułem komentarza powiedziałbym, że rozwiązanie z takim guzikiem byłoby ok pod warunkiem, że stan listy władz (brak nowych, obecność byłych urzędników) nie mogła by być podstawą do roszczeń czy spraw kontrolnych itd.

Czyli... w interesie nowo powołanego byłoby żeby sobie przypilnował wpisu na listę władz.
A jak ktoś pobierze mimo, że mu się już nie należy... to ma farta i korzysta z opieszałości państwa.
Prokrustes
Diuk Athos
Markiz Awary Sarmackiej
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Starosarmacja
 

Re: Projekt nowelizacji ustaw

Postprzez Prokrustes 29 mar 2021, o 21:17

Wysoki Sejmie,

Zapraszam do głosowania:

https://www.sarmacja.org/sejm/glosowanie/843
Prokrustes
Diuk Athos
Markiz Awary Sarmackiej
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Starosarmacja
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Sejm

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość