Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Nabór na Asesorów TK (DWÓCH)

Dział urzędowy Sejmu

Moderator: Sejm: Marszałek

Nabór na Asesorów TK (DWÓCH)

Postprzez Prokrustes 10 mar 2021, o 21:53

Wysoki Sejmie,
Obywatele,

Na podstawie art. 1a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy o Trybunale Koronnym, w związku ze zbliżającym się wygaśnięciem w dniu 22 marca 2021 roku kadencji ATK Michasia Elżbiety a także nieobsadzeniem jednego z wakatów, zarządzam wybór asesora Trybunału uKoronnego. Termin zgłoszeń upłynie z dniem 17 marca 2021 roku. Kandydaturę może zgłosić w niniejszym wątku każdy obywatel sarmacki, który:

  • nie jest obywatelem lub funkcjonariuszem publicznym innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa oraz
  • nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu.

Zgłoszenie powinno zawierać oświadczenie o spełnianiu powyższych warunków.
Prokrustes
Diuk Athos
Markiz Awary Sarmackiej
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Starosarmacja
 

Re: Nabór na Asesorów TK (DWÓCH)

Postprzez Esteladio 11 mar 2021, o 09:33

WKW-Marszałku,
Wysoka Izbo,

Zgłaszam swoją kandydaturę i oświadczam, że spełniam ustawowe wymogi.
(—) dr net. Severin v-hr Verwaltung-Esteladio
Avatar użytkownika
 

Re: Nabór na Asesorów TK (DWÓCH)

Postprzez Antoni 11 mar 2021, o 12:16

JO Marszałku,
Wysoka Izbo,


zgłaszam swoją kandydaturę i oświadczam, że spełniam ustawowe wymogi.

Jednocześnie informuję, iż pozostaję do dyspozycji Wysokiej Izby w przypadku pojawiających się pytań do mojej osoby.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Starosarmacja
 

Re: Nabór na Asesorów TK (DWÓCH)

Postprzez Filip I Gryf 18 mar 2021, o 21:02

Wysoka Izbo,

w związku z upływem terminu zgłaszania kandydatur zarządzam wysłuchanie kandydatów na urząd Asesora Trybunału Koronnego: Severina Verwaltung-Esteladio oraz Antoniego Kacpra Burbon-Conti, które zakończy się w sobotę, 20 marca 2021 roku, o godz. 21.

Zachęcam wszystkich posłów do zadawania pytań, a samych kandydatów do prezentacji przed Wysoką Izbą swojej osoby.

Do wiadomości:
@Seweryn @Antoni @Prokrustes @GFvH @BvTJ
Filip I Gryf

Profil
Strona Gryfów

Z domu von Hippogriff

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
 

Re: Nabór na Asesorów TK (DWÓCH)

Postprzez Prokrustes 18 mar 2021, o 22:45

Drodzy Kandydaci,

Może trochę offtopic ale czy mają Panowie pomysł na to jak uprościć sarmacki wymiar sprawiedliwości a także jak sprawić by procedura wyboru Asesorów nie była takim "pain in the ass" ?
Prokrustes
Diuk Athos
Markiz Awary Sarmackiej
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Starosarmacja
 

Re: Nabór na Asesorów TK (DWÓCH)

Postprzez Esteladio 19 mar 2021, o 00:04

Prokrustes napisał(a):Drodzy Kandydaci,

Może trochę offtopic ale czy mają Panowie pomysł na to jak uprościć sarmacki wymiar sprawiedliwości a także jak sprawić by procedura wyboru Asesorów nie była takim "pain in the ass" ?


Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

Kondycja wymiaru sprawiedliwości jest ściśle związana z dyspozycją czasową i ogólnymi chęciami ATK, przez co państwo jako takie nie ma na to szczególnie dużego wpływu. Ostatnia nowelizacja Kodeksu Sprawiedliwości pozwoliła zmniejszyć liczbę asesorów przydzielanych do składu i jest to słuszna zmiana. Najlepiej będzie przeciwdziałać brakom kadrowym. Jeśli zostanie uznane, że to dalej za wolno, to można kombinować z samymi zasadami orzekania.


1. Najprostszym rozwiązaniem jest wydłużenie kadencji ATK albo zniesienie jej i wybieranie ich na czas nieokreślony. Opcja ta jest pragmatyczna, ale pod warunkiem, że wybrani ATK będą w ciągłej gotowości.

2. ATK mogą być też dowolnie wyznaczani przez Księcia, względnie przez MTK, z listy osób uprzednio zaakceptowanych przez Sejm. Zgoda ta w moim założeniu ma być bezterminowa, z możliwością uznania jej za cofniętą w sytuacji utraty obywatelstwa, opuszczenia Księstwa na dłuższy czas itp. Ta opcja wydaje się być wygodna, ale Sejm będzie musiał przeboleć procedurę udzielenia zgody każdemu, potencjalnemu chętnemu, chyba że ustali się możliwość pominięcia tej procedury dla osób spełniających jakieś kryterium np. stażu, doświadczenia na tej funkcji itd.

3. Zmniejszenie stanowisk asesorskich do 2 i zmiana systemu orzekania. W tym modelu, skład orzekający stanowi 1 z ATK i 1-3 rzeczywiście aktywnych (tj. nie wg. kryterium aktywności systemowej). Asesor przydzielony do składu proponuje potencjalne rozstrzygnięcia, a obywatele przydzieleni do składu jedynie nad nimi głosują. Skład orzekający nie będzie mógł się ewentualnie wykłócać co do treści uzasadnienia i mnożyć potencjalnych rozstrzygnięć. Może to się jednak odbić na jakości orzecznictwa, gdyż w takim składzie ryzyko błędu jest większe. Biorąc jednak pod uwagę, że mikronacje to jednak mimo wszystko wyłącznie zabawa, takie propozycje uważam za dopuszczalne.

4. Przyśpieszenie spraw ustrojowych. To rozwiązanie będzie kontrowersyjne, ale z doświadczenia wiem, że najdłużej czeka się na sprawy ustrojowe, które powinny być rozpatrywane priorytetowo. W moim radykalnym wariancie sprawy ustrojowe rozstrzygałby MTK, ale trzeba by go było trochę utemperować i wzmocnić jego legitymację tj. wybór MTK w wyborach powszechnych, spory staż w Księstwie i w sprawowaniu funkcji publicznych i kategoryczny zakaz wszczynania spraw ustrojowych z urzędu. Można to rozwiązanie modyfikować i zmienić mój "absolutny" wariant przyśpieszenia spraw ustrojowych na nadzwyczajny tj. bez zmiany formuły wyboru MTK, ale w zamian za to stworzyć taką możliwość jedynie w sytuacji pilnej, na wniosek większej liczby podmiotów uprawnionych do wnioskowania o rozpoznanie sprawy ustrojowej. Można też dalej to liberalizować i takie rozstrzygnięcie uznawać za ważne do czasu rozpoznania przez odpowiedni, szerszy skład TK.

Możliwości jest wiele, ale jak już wcześniej wspomniałem, sprawność TK zależy głównie od ATK. Asesor uciemiężony realiozą nie będzie w stanie należycie szybko orzekać nawet przy najbardziej przyjaznym stanie prawnym. W terminie przewidzianym na to wysłuchanie nie sposób ustalić czy proponowane przeze mnie rozwiązania okażą się skuteczne, ale nieskromnie wyrażam przekonanie, że udzieliłem wyczerpującej i satysfakcjonującej odpowiedzi, mogącej dać asumpt do poprawy obecnego systemu. Gdyby były dalsze pytania, to chętnie odpowiem, choć mogę z tym mieć w piątek trudności.
(—) dr net. Severin v-hr Verwaltung-Esteladio
Avatar użytkownika
 

Re: Nabór na Asesorów TK (DWÓCH)

Postprzez Antoni 19 mar 2021, o 15:48

JO Marszałku,
Wysoka Izbo,


swoją wypowiedź zacznę od bardzo prostego i pośrednio użytego przez mojego przedmówcę sformułowania - funkcjonalność każdego urzędu zaczyna i kończy się na aktywności osoby piastującej ten urząd. Żaden urząd, niezależnie od przychylności prawnej i formalnych ułatwień, nie będzie sprawnie funkcjonował, jeżeli osoba go piastująca nie będzie wykazywała minimalnej aktywności i zaangażowania w pracę jej powierzaną. Powszechną taktyką stało się powoływanie na stanowisko Asesora osób, które w danej chwili nie wykazują się nadzwyczajną aktywnością w Sarmacji (oraz innych mikronacjach, oczywiście), a więc tym samym nie mają nazbyt wielu powiązań z innymi Sarmatami, urzędami i bieżącymi wydarzeniami, w których uczestnictwo mogłoby mieć wpływ na bezstronność, niezależność wobec instytucji państwowych czy samodzielność ów asesora. To oczywiście przekłada się w większości przypadków na pojawienie się w pewnym momencie niespodziewanej nieaktywności Asesora, przedłużaniu tym samym procesu rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy, która trafiła w ręce Asesora. Tu oczywiście należy znaleźć tzw. złoty środek pomiędzy aktywnym uczestnictwem Asesora w życiu społecznym a bezstronnością, co obecnie jest oceniane przez grono Wysokiej Izby, która powołuje skład Trybunału Koronnego, a niegdyś było regulowane prawnie poprzez brak możliwości sprawowania funkcji asesorskiej w czasie sprawowania innych urzędów.

Tak więc kondycja i jakość wymiaru sprawiedliwości są odpowiednio proporcjonalne do aktywności poszczególnych członków Trybunału Koronnego, co na bieżąco powinno być monitorowane przez pozostałe organy państwowe w celu weryfikacji bieżącej aktywności danego Asesora i reakcja władz na nieaktywność Asesora powinna być możliwie szybka, a przecież ustawodawca dał szereg możliwości, aby nieaktywnego Asesora uaktywniać czy odwołać w przypadku jego permanentnej nieaktywności. Błędem jest więc polubowne traktowanie nieaktywności Asesorów, co w krótszej czy dłużej perspektywie paraliżuje prawidłowe funkcjonowanie Trybunału Koronnego.

Równie paraliżującym wydaje się być indywidualna kadencyjność urzędu (każdy Asesor powoływany na cztery miesiące), czego szczególnie dotkliwie doświadczamy w obecnej sytuacji. Podczas poprzedniego wyboru składu Trybunału Koronnego władza ustawodawcza podjęła próbę ujednolicenia czasu wyboru Asesorów (nie na drodze zmian w ustawie, ale w prostym zabiegu powołania Asesorów w tym samym czasie), co obecnie - pod koniec kadencji dotychczasowych Asesorów i po jej zakończeniu - sparaliżowało Trybunał licznymi wakatami, a sytuacja taka nie powinna mieć miejsca. Ułatwieniem być może byłoby ustawowe ujednolicenie czasu wyboru Asesorów - wybieranie całego składu TK w jednym czasie i w czasie jednego, preferencyjnego głosowania na czas całej kadencji trwającej jak dotychczas cztery miesiące, która powinna być jasno określona czasowo np. od początku stycznia do końca kwietnia, a na dwa tygodnie przed końcem kadencji - w połowie kwietnia - zarządzenie ponownego wyboru na następną kadencję trwającą od początku maja do końca sierpnia itd.. Natomiast w przypadku stwierdzenia nieaktywności Asesora, jego rezygnacji lub jakiejkolwiek sytuacji powodującej wakat - powołanie Asesora do końca trwania kadencji w uproszczonej procedurze wyboru i powołania przez Księcia (z możliwością sprzeciwu Sejmu wobec owej nominacji). Wówczas odbywa się względnie jedno wysłuchanie kandydatów na Asesorów, jedno głosowanie i ramy czasowe kadencji są jasne i łatwe do określenia dla każdego w przeciwieństwie do obecnej sytuacji, gdzie odbywają się cztery oddzielne wysłuchania, cztery głosowania (lub więcej, jeżeli liczba kandydatów przewyższa liczbę wakatów) oraz kadencja każdego z Asesorów zaczyna i kończy się w różnym momencie.

Inną zmianą, choć bardziej eksperymentalną, która mogłaby ułatwić funkcjonowanie Trybunału Koronnego - w szczególności sposób powoływania składu TK - byłoby całkowite zniesienie kadencyjności urzędu Asesora, powiększenie składu TK i "aktywowanie" Asesorów dopiero w momencie przydzielenia sprawy przez MTK, który wybierałby z tego składu osoby wykazujące aktywność, a tych, którzy wykazywaliby permanentną nieaktywność w prostej procedurze odwoływać i zastępować nowymi osobami.

Chociaż propozycji usprawnienia procedury powoływania Asesorów czy już samego funkcjonowania Trybunału Koronnego może być wiele, to żadne prawne ułatwienia nie pomogą, jeżeli na końcu spotkają się z nieaktywnym Asesorem czy posiadającymi możliwość odwołania takiego Asesora organami, które z tego prawa nie korzystają. Jeżeli tylko Wysoka Izba zechce w najbliższym czasie zająć się zmianą procedury powoływania składu Trybunału Koronnego, zapewniam swoją gotowość do wsparcia przy tym procesie.

W przypadku innych pytań w dalszym ciągu pozostaję do dyspozycji Wysokiej Izby.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Starosarmacja
 

Re: Nabór na Asesorów TK (DWÓCH)

Postprzez Prokrustes 21 mar 2021, o 16:59

Prokrustes
Diuk Athos
Markiz Awary Sarmackiej
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Starosarmacja
 

Re: Nabór na Asesorów TK (DWÓCH)

Postprzez Prokrustes 21 mar 2021, o 17:00

... jeszcze oznaczenie:

@JanuszekvHP @AlbertJanMaat @BvTJ @GFvH
Prokrustes
Diuk Athos
Markiz Awary Sarmackiej
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Starosarmacja
 

Re: Nabór na Asesorów TK (DWÓCH)

Postprzez AJMaat 21 mar 2021, o 17:50

Obawiam się, że nie mam uprawnień niezbędnych do udziału w głosowaniu. Czy JO Marszałek jest w stanie naprawić to od ręki czy powinienem zwrócić się w tej sprawie do NIA?
Obrazek
(-) Albert Jan Maat von Hippogriff
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Starosarmacja
 

Następna strona

Powrót do Sejm

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości

cron