Strona 1 z 3

Nabór na funkcję Asesora TK

PostNapisane: 4 paź 2020, o 11:53
przez Brunon Krasnodębski
Wysoki Sejmie,
Wielce Szanowni Obywatele,

Na podstawie art. 1a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy o Trybunale Koronnym, w związku z wygaśnięciem w dn. 24 października 2020 roku kadencji ATK Cilliana Saerucaega (AH128), zarządzam wybór asesora Trybunału Koronnego. Termin zgłoszeń upłynie z dniem 11 października 2020 roku. Kandydaturę może zgłosić w niniejszym wątku każdy obywatel sarmacki, który:

  • nie jest obywatelem lub funkcjonariuszem publicznym innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa oraz
  • nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu.

Zgłoszenie powinno zawierać oświadczenie o spełnianiu powyższych warunków.

Re: Nabór na funkcję Asesora TK

PostNapisane: 5 paź 2020, o 17:15
przez AJMaat
Panie Marszałku,
Wysoki Sejmie,

Zgłaszam swoją kandydaturę i oświadczam, że spełniam oba wymienione warunki.

Re: Nabór na funkcję Asesora TK

PostNapisane: 9 paź 2020, o 14:41
przez Esteladio
Wysoka Izbo,

Zgłaszam swoją kandydaturę. Oświadczam, że spełniam ustawowe wymogi.

Re: Nabór na funkcję Asesora TK

PostNapisane: 11 paź 2020, o 09:58
przez Esteladio
Wysoka Izbo,

Żeby nie komplikować procesu wyboru Asesora Trybunału Koronnego, wycofuję swoją kandydaturę. Jeśli JKM dokona formalności związanych z rezygnacją ATK Brunona Krasnodębskiego, to od 19 października można rozpocząć kolejny nabór.

Re: Nabór na funkcję Asesora TK

PostNapisane: 11 paź 2020, o 10:18
przez KHS
Zgłaszam swoją kandydaturę i oświadczam, że spełniam wszelkie warunki.

Re: Nabór na funkcję Asesora TK

PostNapisane: 26 paź 2020, o 20:40
przez Orjon
Wysoka Izbo,
Drodzy Sarmaci,


na podstawie art. 1a ust. 1. pkt 1. i 2. oraz ust. 2. Ustawy Sejmu nr 346 o Trybunale Koronnym z dnia 23 lipca 2018 roku, w związku z odwołaniem z funkcji asesora JKW Mateusza Wilhelma (T0008) oraz Brunona Krasnodębskiego (AH160) z powodu zrzeczenia się obywatelstwa, a także wygaśnięciem w dniu 9 listopada 2020 roku kadencji ATK Jaśnie Wielmożnego Daniela Januarego von Tauer-Kraka (AG003) zarządzam wybór czterech asesorów Trybunału Koronnego. Termin zgłoszeń upłynie z dniem 2 listopada 2020 roku.

Kandydaturę może zgłosić w niniejszym wątku każdy obywatel sarmacki, który nie jest obywatelem lub funkcjonariuszem publicznym innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa (lista w Dzienniku Praw) oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu.

Zgłoszenie powinno zawierać oświadczenie o spełnianiu powyższych warunków.

Jednocześnie oddalam zgłoszenie kandydatury Wielmożnego Kuby wicehrabiego Hogh-Sedrovskiego (AF099) ze względu na niespełnienie pierwszego kryterium wybieralności. Kandydat jest obywatelem Królestwa Teutonii (źródło), które jest mikronacją uznawaną przez Księstwo Sarmacji.

Re: Nabór na funkcję Asesora TK

PostNapisane: 26 paź 2020, o 21:02
przez Daniel J. Tauer-Krak
Zgłaszam swoją kandydaturę i oświadczam, że spełniam wszelkie warunki.

Re: Nabór na funkcję Asesora TK

PostNapisane: 26 paź 2020, o 22:06
przez AJMaat
Panie Marszałku,
Wysoka izbo,

wycofuję swoją kandydaturę.

Re: Nabór na funkcję Asesora TK

PostNapisane: 26 paź 2020, o 22:31
przez VHS
Zgłaszam się. Spełniam kryteria.

Re: Nabór na funkcję Asesora TK

PostNapisane: 27 paź 2020, o 08:26
przez VHS
W związku z posiadaniem obywatelstwa teutońskiego, którego nie zamierzam się zrzekać, wycofuje moja kandydaturę.