Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

[KANCLERZ] Projekt ustawy o zmianie UoF

Dział urzędowy Sejmu

Moderator: Sejm: Marszałek

[KANCLERZ] Projekt ustawy o zmianie UoF

Postprzez K.W.v.Ch.G. 15 lis 2021, o 18:16

Prześwietny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,


Po przeprowadzaniu konsultacji z moim gabinetem, składam projekt ustawy o zmianie Ustawy o Finansach Publicznych.

Art. 1.

1. W art. 2 Ustawy o Finansach Publicznych z dnia 30 września 2020 r. dodaje się ust. 5 w brzmieniu: "Podatki, o których w mowa w ust. 1 lit. a-b oraz d-e są podniesione dwukrotnie w przypadku osób nieaktywnych, tj. nieobecnych w systemie Księstwa Sarmacji dłużej niż 60 dni".

2. W art. 2 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: "Podatek, o którym mowa w ust. 1 lit. c, od instytucji nieaktywnych, ustala się na stałą kwotę w wysokości 1000 lt. miesięcznie, przy czym nie pobiera się go w przypadku braku środków i stanowi dochód Rady Ministrów".

3. Art. 2 ust. 1 lit. c o brzmieniu: "dzienny podatek od każdej instytucji, przy czym podatek ten nie może przekraczać 150 lt miesięcznie i nie pobiera się go w przypadku braku środków" otrzymuje brzmienie: " dzienny podatek od każdej instytucji, przy czym podatek ten nie może przekraczać 150 lt miesięcznie i nie pobiera się go w przypadku braku środków, za wyjątkiem przypadku w ust. 6".

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie w dniu implementacji przez NIA, jednak nie później niż 10 dni po ogłoszeniu jej w Dzienniku Praw.


Uzasadnienie: Ze względu na ogromny deficyt budżetowy Rady Ministrów, występujący co najmniej od początku br., postuluję podniesienie podatków dla nieaktywnych mieszkańców naszego państwa. Uważam, że takie rozwiązanie jest sprawiedliwe - środki niewykorzystywane powinny być redystrybuowane przez Radę Ministrów poprzez tantiemy dla aktywnych i pracujących obywateli Księstwa. Ma to również uzasadnienie realne; w obliczu braku pracy, wydatki rosną, stąd podwyżka podatków z powodu braku aktywności. Jest to zgodne z interesem publicznym i każdej pracowitej jednostki.

Z poważaniem,
kawaler Konrad von Chamier-Gliszczyński
Kanclerz

DW: @SantiVilarte
Konrad von Chamier-Gliszczyński h. Trzy Gwiazdy
kawaler Księstwa Sarmacji, Kanclerz
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Naczelna Izba Architektury
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ustawy o zmianie UoF

Postprzez Santi Vilarte 15 lis 2021, o 18:57

WKM,
Wysoka Izbo,

otwieram debatę która potrwa do czwartku 18.11 godz. 20:00.

@Fatima @TomaszLiberi @MLPLAY @BvTJ
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Marszałek Sejmu
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Trybunał Koronny
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
 

Re: [DEBATA] Projekt ustawy o zmianie UoF

Postprzez Antoni 15 lis 2021, o 23:22

Prześwietny Marszałku,
Wysoka Izbo,
Poważany Kanclerzu,


pozwolę sobie powiedzieć kilka zdań i zadać parę pytań, które pojawiły się w mojej głowie w czasie lektury zaprezentowanego przez Poważanego Kanclerza projektu ustawy.

K.W.v.Ch.G. napisał(a):1. W art. 2 Ustawy o Finansach Publicznych z dnia 30 września 2020 r. dodaje się ust. 5 w brzmieniu: "Podatki, o których w mowa w ust. 1 lit. a-b oraz d-e są podniesione dwukrotnie w przypadku osób nieaktywnych, tj. nieobecnych w systemie Księstwa Sarmacji dłużej niż 60 dni".


Zwiększacie podatki od osób nieaktywnych, próbujecie tym łatać dziurę budżetową — w porządku, jednak dlaczego zwiększony podatek jak i podatek w ogóle, które docelowo mają zasilić konto Rady Ministrów, mają płacić wszyscy w zależności od tego, w jakiej prowincji mieszkają (wysokość podatków już teraz jest różna, a zwiększenie ich dla osób nieaktywnych te różnice pogłębi)? Może jednak warto by było — zamiast dodawać kolejne ustępy do art. 2. (który jest de facto o podatkach prowincjonalnych, Korona "zarabia" na tym tylko przy okazji) — stworzyć oddzielny system podatkowy dla wszystkich mieszkańców Księstwa Sarmacji, niezależnie od ich miejsca zamieszkania?

Chociaż nie mi o stawkach podatków decydować, to jednak od siebie proponowałbym zwolnienie mieszkańców aktywnych w ogóle z podatków (albo stworzenie dwóch progów, np. niższe podatki dla osób z odznaką Dobrego Obywatela, czy też całkowite zwolnienie) i jednoczesne zwiększenie podatków od majątków osób nieaktywnych, szczególnie nieaktywnych bardzo długo. Nagradzajmy aktywność.

K.W.v.Ch.G. napisał(a):2. W art. 2 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: "Podatek, o którym mowa w ust. 1 lit. c, od instytucji nieaktywnych, ustala się na stałą kwotę w wysokości 1000 lt. miesięcznie, przy czym nie pobiera się go w przypadku braku środków i stanowi dochód Rady Ministrów".


Zdaje się, że ustawodawca, jak dotychczas, nie wprowadził definicji instytucji nieaktywnej do prawodawstwa sarmackiego, zatem proponuję dokładnie określić, czym jest instytucja nieaktywna (czy jest to zależne od aktywności jej właściciela, czy też od aktywności np. w postaci artykułów publikowanych przez tę instytucję). I ta sama kwestia co wyżej — nie róbmy z podatku prowincjonalnego zarobku dla Rady Ministrów, można to ująć w oddzielnym artykule.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Dwór Jego Książęcej Mości
Starosarmacja
 

Re: [DEBATA] Projekt ustawy o zmianie UoF

Postprzez Santi Vilarte 18 lis 2021, o 21:15

Przedłużam debatę do soboty, 20.11 godz. 20.00, postaram się wkrótce wypowiedzieć
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Marszałek Sejmu
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Trybunał Koronny
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
 

Re: [DEBATA] Projekt ustawy o zmianie UoF

Postprzez Santi Vilarte 24 lis 2021, o 23:16

WKM,
Wysoka Izbo,

w kwestii ostatniego punktu przedmówcy składam poprawkę, tworzącą nowy artykuł pod definicje ustawowe. Proponuję zamieścić w nim definicję instytucji nieaktywnej, a w przyszłości tam też można dodawać ew. inne, niezbędne.

<art. 1 projektu bez zmian>
Art. 2.
Dodaje się art. 1a z tytułem [definicje], o treści:
instytucja nieaktywna - instytucja systemowa, która ma status nieaktywnej w spisie wszystkich instytucji, umieszczonym na stronie głównej Sarmacji.
Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie w dniu implementacji przez NIA, jednak nie później niż 10 dni po ogłoszeniu jej w Dzienniku Praw.


Jednocześnie przedłużam debatę do piątku, 26.11 godz. 22:00 i proszę o głos @corrado w temacie poprawki, jeśli nie będzie uwag, to bądź to możemy wprowadzić jako autopoprawkę, bądź przegłosować.
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Marszałek Sejmu
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Trybunał Koronny
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
 

Re: [DEBATA] Projekt ustawy o zmianie UoF

Postprzez Antoni 25 lis 2021, o 20:03

Wysoki Sejmie,

czy w sprawie powyższego projektu toczy się jakiekolwiek realne postępowanie poza martwą debatą? Rząd milczy, Posłowie milczą... to chyba jednak dosyć istotne zmiany, żeby obeszły się bez jakiegoś większego komentarza.


@corrado
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Dwór Jego Książęcej Mości
Starosarmacja
 

Re: [DEBATA] Projekt ustawy o zmianie UoF

Postprzez Fatima 25 lis 2021, o 20:30

Wielmożny Panie,
Wysoka Izbo,


Mogę tylko powiedzieć, że nie mam nic do dodania ale obserwuję debatę. Czekam na głosowanie i wolałabym, by co chwilę nie przedłużać debaty. Chciałabym również, by Kanclerz zabrał słowo.
(—) Fatima Marcjan-Chojnacka
sekretarz koronna Dworu JKM Arkadiusza Maksymiliana,
lady steward Królestwa Hasselandu,
wicemarszałek, posłanka
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dwór Jego Książęcej Mości
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: [DEBATA] Projekt ustawy o zmianie UoF

Postprzez Tomasz Liberi 25 lis 2021, o 21:46

WKM,
Wysoka Izbo,


Nie mam nic przeciwko proponowanej ustawie i jak by była możliwość proszę o przejście do głosowania.
gen.dyw. Tomasz Liberi
Komendant Książęcej Żandarmerii Wojskowej
Podprefekt Generalny
Poseł na Sejm
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Kościół Diuczej Wiary
Sejm Księstwa Sarmacji
Starosarmacja
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: [DEBATA] Projekt ustawy o zmianie UoF

Postprzez Damiano á-la-Triste 27 lis 2021, o 11:27

Wysoka Izbo,

Jeśli to możliwe proszę o skrócenie debaty.
(~) Damiano á-la-Triste
Prezes partii Nowe Jutro
Szef ZOO w Bazylei
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Sejm Księstwa Sarmacji
 

Re: [DEBATA] Projekt ustawy o zmianie UoF

Postprzez Santi Vilarte 27 lis 2021, o 18:02

Wobec braku dalszych wypowiedzi przechodzimy do głosowania poprawki:
Art. 2.
Dodaje się art. 1a z tytułem [definicje], o treści:
instytucja nieaktywna - instytucja systemowa, która ma status nieaktywnej w spisie wszystkich instytucji, umieszczonym na stronie głównej Sarmacji.


Głosujemy ZA/PRZECIW/WSTRZYMUJE SIĘ, termin głosowania: wtorek 30.11 godz. 18:30.

@Fatima @TomaszLiberi @MLPLAY @BvTJ

Głosuję za przedstawioną poprawką.
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
Marszałek Sejmu
Lord Szambelan Hasselandu
Mer Angemontu
Prezes SZSzachu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Trybunał Koronny
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
 

Następna strona

Powrót do Sejm

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości