Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Projekt ustawy o systemowych wypłatach wynagrodzeń

Dział urzędowy Sejmu

Moderator: Sejm: Marszałek

Re: Projekt ustawy o systemowych wypłatach wynagrodzeń

Postprzez Federico 31 maja 2021, o 13:35

Jedyna prawidłowa decyzja!
mgr net. Poważany Federico Max Hugo van Adertis
herbu Zastęp


Opiekun Wielkich Oczu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt ustawy o systemowych wypłatach wynagrodzeń

Postprzez Hans á-la-Triste 31 maja 2021, o 15:33

Arkadiusz Maksymilian napisał(a):
Poważany Panie Marszałku!
Wysoka Izbo!


W odpowiedzi na przekazany mi uchwalony przez Izbę projekt Ustawy o systemowych wypłatach wynagrodzeń, którym Sejm zajmował się przez ostatni czas, na mocy artykułu 20, ustępu 4 Konstytucji Księstwa Sarmacji, odmawiam podpisania Ustawy w obecnym brzmieniu oraz zwracam ją do ponownego rozpatrzenia przez Wysoką Izbę.

Na początku pragnę Panom Posłom podziękować za rzeczony projekt Ustawy, który uważam za bardzo potrzebny w naszym systemie prawnym. Jego cel jest prosty – skrócić ogrom biurokratycznej i mozolnej pracy wykonywanej przez ministra ds. finansów czy kanclerza. Jako podkanclerzy oraz kierujący pracami rządu w zastępstwie za kanclerza, byłem naocznym świadkiem ogromnego trudu pracy wypłacania comiesięcznych wynagrodzeń, a nawet raz w swoim życiu miałem okazję takimi wypłatami się zajmować. Zatem jestem ogromnie przekonany, że owa Ustawa zdecydowanie odciąży osoby, które takimi pracami muszą się trudzić oraz usprawni system wypłat.

Pragnę jednak zaproponować Sejmowi jedno rozwiązanie do rzeczonego projektu. Mianowicie, jako Książę chciałbym wykluczenia z tej Ustawy siebie, członków Dworu Książęcego oraz radców Naczelnej Izby Architektury. Z dwóch powodów: po 1) wypłaty dla członków Dworu oraz mistrzów NIA są wypłacane z budżetu Dworu Książęcego, który jest zarządzany na podstawie wewnętrznych ustaleń Księcia. Po 2) praca członków Dworu oraz radców NIA jest pracą wykonywaną w sposób o wiele bardziej „wolny” i „twórczy”; nie są to urzędnicy, których czas i efektywność pracy liczy się za pomocą kliknięcia dziennie. Dla przykładu, przy przygotowaniach do koronacji, część członków Dworu – jak choćby Pan Marszałek Burbon-Conti – pracowali niemalże cały dzień nie mając czasu logować się do systemu informatycznego Księstwa Sarmacji przygotowując zaproszenia czy opracowując scenariusz uroczystości; podobnie rzecz ma się również i z radcami Naczelnej Izby Achitektury. Nawet, jeśli znaleźliby czas na "jedno kliknięcie" to uważam, że w przypadku tego charakteru pracy, mierzenie aktywności za pomocą kliknięcia nie odzwierciedla rzeczywistości. Takich przypadków było wiele w przeszłości i sądzę, że będą mieć miejsce także i w przyszłości. Dodatkowo liczba członków Dworu i NIA jest i tak ograniczona, więc wielkość pracy przy wypłacaniu dla nich wynagrodzeń jest nieproporcjonalnie mniejsza, niż praca przy wypłatach dla pozostałych funkcjonariuszy publicznych. Dlatego od razu chciałbym złożyć swoją autopoprawkę, poprzez dodanie jednego ustępu, który dla przejrzystości pogrubiłem:

Art. 7a. [Systemowe wypłaty wynagrodzeń]

1. Lista władz dostępna na stronie głównej Księstwa Sarmacji zawiera spis osób będących funkcjonariuszami państwowymi, radcami Naczelnej Izby Architektury oraz Księciem.
2. Za aktualność listy władz odpowiedzialny jest Kanclerz, który może w drodze zarządzenia przekazać to zadanie do ministra właściwego ds. wewnętrznych.
3. Osoby znajdujące się na liście władz mogą każdego dnia pomiędzy godzinami 0:00 a 24:00 pobrać należną im stawkę dziennego wynagrodzenia.
4. Ust. 3 art. 7a niniejszej Ustawy nie stosuje się do Księcia, członków Dworu Książęcego i radców Naczelnej Izby Architektury.
4. Nieaktualność listy władz względem stanu faktycznego nie może być powodem do roszczeń wobec Korony Księstwa Sarmacji.


Dodatkowo chciałbym Sejmowi zwrócić uwagę na głos, jaki w debacie zajął Diuk Avril von Levengothon, niestety nieuwzględniony, a którego fragment zacytuję:

Jeżeli chcemy już iść w tym kierunku to dajmy chociaż okres rozliczeniowy tygodniowy. Brzmi to narracyjnie sensowniej, generuje mniej spamu, nie jest takim chamskim wymuszeniem że ktoś musi dzień w dzień wchodzić i pamiętać by klikać.


Zgadzam się z powyższym fragmentem wypowiedzi Dziuka. Prosiłbym Sejm o rozważanie zaproponowanego pomysłu z tygodniowym okresem rozliczeniowym, zgadzając się z powyższą argumentacją. Nie jest to jednak element, którego będę zawzięcie bronił.

Na samym końcu pragnę przeprosić za to, że dopiero teraz ową sprawą się zajmuję i nie zabrałem głosu w trakcie debaty. Moim usprawiedliwieniem jest nawał pracy związany z intensywnymi przygotowaniami do uroczystości mojej koronacji oraz obchodów 19. rocznicy powstania Księstwa Sarmacji, co moi współpracownicy, na czele z Panem Marszałkiem Dworu Burbon-Contim mogą potwierdzić, a czego świadkami była także część z Państwa Posłów.


Z wyrazami szacunku,
(—) Arkadiusz Maksymilian
Książę Sarmacji


Do wiadomości: @MLPLAY


Wasza Książęca Mość,
Wysoki Sejmie,

Informuję o ponownym rozpatrzeniu ustawy.
Wszystkie powyższe poprawki będę brał pod uwagę, przy następnym głosowaniu.
Na ten moment rozpoczynam ponowną debatę nad projektem, która potrwa do 5 czerwca.


Do wiadomości: @ArkadiuszMaksymilian @KrzysztofHans @Prokrustes @BvTJ @corrado
(~) Hans a'la Triste von Hagsen de la Sparasan
Prezes partii Nowe Jutro
Marszałek Sejmu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ustawy o systemowych wypłatach wynagrodzeń

Postprzez Hans á-la-Triste 15 cze 2021, o 14:22

Wysoki Sejmie,
Debata zakończona.
Rozpoczynam ponowne głosowanie ZA, PRZECIW lub za WSTRZYMANIEM SIĘ od swojego głosu.
Dla testu głosujemy w wątku do 20 czerwca.


Do wiadomości:
@BvTJ @corrado @KrzysztofHans @Prokrustes
(~) Hans a'la Triste von Hagsen de la Sparasan
Prezes partii Nowe Jutro
Marszałek Sejmu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ustawy o systemowych wypłatach wynagrodzeń

Postprzez von Thorn-Janiczek 15 cze 2021, o 23:06

Wstrzymuję się.
Namiestnik Starosarmacji
Burmistrz Feru
Dowódca Wojsk Bojowych KSZ
Dowódca Bazy Sił Powietrznych w Punta

ppłk KSP hr. Bartosz von Thorn-Janiczek herbu Groty
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Starosarmacja
 

Re: Projekt ustawy o systemowych wypłatach wynagrodzeń

Postprzez Federico 16 cze 2021, o 05:42

Upraszam o głosowanie przeciw tej paskudnej Ustawie. A nie, czekaj...
mgr net. Poważany Federico Max Hugo van Adertis
herbu Zastęp


Opiekun Wielkich Oczu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Projekt ustawy o systemowych wypłatach wynagrodzeń

Postprzez K.W.v.Ch.G. 16 cze 2021, o 16:51

Głosuję ZA przyjęciem projektu ustawy.
Konrad von Chamier-Gliszczyński h. Trzy Gwiazdy
Kanclerz, Minister Sprawiedliwości, Poseł na Sejm, Asesor TK
kawaler Księstwa Sarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Naczelna Izba Architektury
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
Trybunał Koronny
 

Re: Projekt ustawy o systemowych wypłatach wynagrodzeń

Postprzez PornoBotka 16 cze 2021, o 18:05

Wysoka Izbo
Panie Marszałku

Czy nie powinno być głosowania nad poprawkami, albo coś? Mamy głosowanie tylko czy ktokolwiek wie za czym głosuje?

Oryginalna wersja ustawy? Ustawa z poprawkami Księcia? coś innego?


Pozdrawiam,
(-) Jaśnie Oświecony Diuk-Wojewoda ProfesorAvril von Levengothon,
Pierwszy Architekt Narodu (PAN) i Perła Monarchizmu Sarmackiego
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt ustawy o systemowych wypłatach wynagrodzeń

Postprzez Hans á-la-Triste 16 cze 2021, o 18:17

PornoBotka napisał(a):Czy nie powinno być głosowania nad poprawkami, albo coś? Mamy głosowanie tylko czy ktokolwiek wie za czym głosuje?


Jaśnie Oświecony Diuku,

Wszystkie powyższe poprawki uwzględniłem w aktualnym głosowaniu.
(~) Hans a'la Triste von Hagsen de la Sparasan
Prezes partii Nowe Jutro
Marszałek Sejmu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ustawy o systemowych wypłatach wynagrodzeń

Postprzez Hans á-la-Triste 20 cze 2021, o 09:57

Wysoki Sejmie,

Głosował jeden poseł ZA
Nikt się nie sprzeciwił, trzech posłów wstrzymało się od głosu.
Sejm uchwalił Ustawę o systemowych wypłatach wynagrodzeń,
oraz przekazał ją do podpisu do JKM uwzględniając powyższe poprawki.


Do wiadomości: @KrzysztofHans @Prokrustes @corrado @BvTJ @ArkadiuszMaksymilian
(~) Hans a'la Triste von Hagsen de la Sparasan
Prezes partii Nowe Jutro
Marszałek Sejmu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt ustawy o systemowych wypłatach wynagrodzeń

Postprzez Arkadiusz Maksymilian 21 cze 2021, o 23:54

Poważany Panie Marszałku,
Wysoka Izbo!

Informuję, iż Ustawę podpisałem oraz opublikowałem w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji.


Z poważaniem,
(—) Arkadiusz Maksymilian
Książę

Do wiadomości: @MLPLAY
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dwór Jego Książęcej Mości
Książę Sarmacji
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Sejm

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość