Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa Sejmu w sprawie wypowiedzeń dotyczących UNP

Dział urzędowy Sejmu

Moderator: Sejm: Marszałek

Ustawa Sejmu w sprawie wypowiedzeń dotyczących UNP

Postprzez Krzysztof Hans 25 lis 2020, o 22:16

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,
Panie Marszałku

W odpowiedzi na niniejsze stanowisko Marszałka Sejmu:
Orjon napisał(a):Wielmożny Wicehrabio,

odmawiam wniesienia projektu pod obrady Sejmu.
 1. Sejm nie przyjmuje "stanowisk", tylko uchwały.
 2. Sejm nie ma uprawnień do wypowiedzenia umowy dzierżawy, która została zawarta między prowincjami Księstwa Sarmacji (a zakładam, że o taką umowę - między Starosarmacją a Sclavinią - Wielmożnemu Wicehrabiemu chodziło).
 3. Sejm nie ma uprawnień do wypowiadania umów dot. stosunków dyplomatycznych (art. 9 ust. 8 pkt. 3 Konstytucji, na podstawie art. 24a ust. 6 Konstytucji), zaś żadna umowa z byłymi państwami stowarzyszonymi w tej kwestii, według mojej wiedzy, nie obowiązuje. Nie istnieje też coś takiego, jak czasowe wypowiedzenie/zawieszenie stosunków dyplomatycznych.
 4. Anulowanie traktatów i umów z innymi państwami nie leży w gestii Sejmu.
 5. Sejm nie może stawiać ultimatum innym państwom - wykracza to poza kompetencje parlamentu.
 6. Sejm nie ogłasza mobilizacji KSZ.
 7. Uznawanie bądź nieuznawanie państw to decyzja Rządu, nie Sejmu.
 8. Sejm nie stwierdza przynależności terytorialnej terenów byłych państw stowarzyszonych do Księstwa Sarmacji; nie ma takich uprawnień.
 9. Wprowadzanie embarg, sankcji, ultimatum jak wspomniałem wyżej nie leży w gestii parlamentu.
 10. Przyjmując takie stanowisko, Sejm stanąłby praktycznie ponad wszelkim prawem i złamałby obowiązujące przepisy, z Konstytucją na czele. Takie stanowisko, z oczywistych względów, nie miałoby mocy prawnej. Nie można "ratyfikować" wyżej wymienionego dokumentu, gdyż nie jest to traktat między dwoma państwami, a jedynie projekt stanowiska Sejmu. Nie Księcia, nie Kanclerza, nie Rządu.

Liczę, że wyjaśniłem dosadnie powody odmowy przyjęcia tegoż wniosku pod obrady. Nie odmawiam oczywiście prawa do wnoszenia uchwał czy ustaw do Laski Marszałkowskiej - wnośmy jednak uchwały, które istotnie będą mieć jakąkolwiek wiążącą moc. Stanowisko w wyżej przedstawionej formie takiej formy mieć nie będzie, zatem jego procedowanie jest bezzasadne.


Przekształcam stanowisko w uchwałę wskazującą kierunek działania odpowiednim organom.Ustawa Sejmu w sprawie wypowiedzenia dzierżawy ziem Konfederacji Sclavińskiej oraz uznania dla nacji wchodzących w skład Księstwa Sarmacji.

Art. 1
Na podstawie działań podjętych przez Konfederację Sclavinii mających na celu uzyskanie niepodległości stwierdza się wygaśnięcie Ustawy Sejmu nr 138 o utworzeniu Królestwa Sclavinii z dnia 9 listopada 2010 roku.

Art. 2
W myśl Art. 1 ziemie na obszarach Mirii, Nowicji i Sangii wraz z innymi stanowiącymi dzierżawę (ziem Republiki Njitickiej, ziem Terytorium Stołecznego Gorica, tzw. wysp Simitu oraz innych pomniejszych terytoriów) wracają pod zarząd Księstwa Sarmacji.

Art. 3
Stwierdza się wygaśnięcie Uchwały Rady Ministrów ws. uznania mikronacji z dnia 20 sierpnia 2020 roku zawierającą uznanie dla byłych prowincji Księstwa Sarmacji które uzyskały niepodległość.

Art. 4
Kieruje się wnioski:
1. Do Rady Ministrów w sprawie cofnięcia uznania państwowości Królestwa Dreamlandu za przyczynę podając działalność Unii Niepodległych Państw. Prosi się też o wprowadzenje embargs na produkty i projekty z Baridasu, Sclavinii i Teutonii a także sankcji gospodarczych dla nich i Dreamlandu.
2. Do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie dania miesiąca czasu Konfederacji Sclavińskiej na wyprowadzkę z zajmowanych ziem oraz celem uregulowania własnych spraw przez ten kraj i inne dawne państwa stowarzyszone. Prosi się też o zawieszenie stosunków dyplomatycznych z dawnymi państwami stowarzyszonymi i innymi państwami wchodzących w skład Unii Niepodległych Państw wraz z potępieniem tej instytucji i uznaniem niepodległości dawnych państw stowarzyszonych za ruchy separastyczne nie zgodne z Art. 40 p. 1 Kodeksu Sprawiedliwości a same państwa jako rdzenne ziemie Księstwa Sarmacji bez powiązań z nim. Prosi się także o wyrzucenie wszelkich negocjacji terytorialnych do kosza i o przekazanie Konfederacji Sclavinii oraz inntch dawnych państw stowarzyszonych leżących na terenach dzierżawionych znalezieni nowych ziem przez Unię Niepodległych Państw z Królestwem Dreamlandu na czele.
3. Do Książęcych Sił Zbrojnych o mobilizacje na terenach dawnych państw stowarzyszonych stanowiących wycofaną dzierżawę od Księstwa Sarmacji.
4. Do Ministra Spraw Wewnętrznych o zabezpieczenie finansów mieszkańców, firm i instytucji dawnych państw stowarzyszonych celem przekazania ich Bankowi Sarmacji celem rekompensaty Księstwu Sarmacji za poniesione straty terytorialne. Jest to działanie podjęte w celu uniknięcia transferu pieniędzy do obcej gospodarki. Prosi się też tego Ministra zbudowanie murh kolczasty wokół spornych terenów oraz po upływie wspomnianego miesiąca o wyrzucenie separatystów z zajmowanych przez nich ziem należących do Księstwa Sarmacji w celu przejęcia tychże ziem. Nawiązuje się tutaj do tej samej koncepcji jaka była po secesji RSiT - to jest konsekwencja złamania traktatów, zwłaszcza w przypadku Sclavinii
5. Do Marszałka Sejmu celem podjęcia działań usuwających dawne państwa stowarzyszonego z krajowego prawodawstwa i anulowania w skutek wygaśnięcia dokumentów, traktatów oraz innych aktów prawnych z tym związanych.
6. Do Hetmana Wielkiego Książęcych Sił Zbrojnych o mobilizacje żołnierzy przy terenach granicznych z Konfederacją Sclavinii oraz dawnych ziemiach i wycofanie decyzji o ewakuacji.

Art. 5
Działania zawarte w niniejszej uchwale następują w skutek zerwania traktatów państwa stowarzyszonego, ogłoszenia niepodległości i zerwania powiązań z Księstwem Sarmacji w skutek ogłoszenia działalności Unii Niepodległych Państw.

Art. 6
Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.Uzasadnienie:
Mając na względzie dotychczasową wspólną historię i tradycję, chcąc silnym węzłem związać ze sobą naród sarmacki z jego terytorium, a mając na względzie zakusy naszych wrogów i obcych mocarstw przekazuje Sejmowi Księstwa oraz Książęcej Mości Piotrowi II Grzegorzowi niniejszą uchwałę której to zapisy pozwolą na uporządkowanie spraw związanych z niedawną potrójną secesją dawnych państw stowarzyszonych. Uważam że jako Księstwo Sarmacji powinniśmy nie chować głowy w piasek a wprowadzać mocne działania zabezpieczające nasze interesy a do takich zaliczam między innymi odbicie naszych dzierżawionych terenów z rąk Konfederacji Sclavinii. Jestem zwolennikiem drastycznych działań gdyż takie zostały wykonane wobec naszego państwa - teraz przyszła pora się zrewanżować Baridasowi, Sclavinii i Teutonii wprowadzając to co ich tym razem uderzy po kieszeni.
[/justify]
(-) Krzysztof Hans Arped-Winnicki
- Mieszkaniec i Poseł Księstwa Sarmacji
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
---------
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to najbardziej odpowiedzialny pomysł w historii mikronacji. Co innego secesja, rozpad państwa i będąca po tym II Rzeczpospolita Sclavińska jak i teraz Konfederacja Sclavinii..
-----
Postaw na Novą Sarmacji - Postaw na Hansa, Stowarzyszenie "Nova" i Sojusz Centrowo-Demokratyczny!
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Uchwała Sejmu w sprawie wypowiedzeń dotyczących UNP

Postprzez Orjon 26 lis 2020, o 14:26

Wielmożny Wicehrabio,

w obecnej formie wniosek muszę odrzucić.
 1. Sejm nie może uchylić uchwałą ustawy - prawa wyższego rzędu niż uchwała (kwestionowane zapisy projektu: art. 1 i 2).
 2. Sejm nie może stwierdzić wygaśnięcia uchwały innego organu niż Sejm - Rady Ministrów (kwestionowany zapis: art. 3).

Wątek pozostawiam otwarty - jeśli projekt zostanie skorygowany w zakresie tych dwóch punktów, otworzę nad nim debatę. W przeciwnym wypadku wątek zamknę.
ktoś.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Starosarmacja
 

Re: Ustawa Sejmu w sprawie wypowiedzeń dotyczących UNP

Postprzez Krzysztof Hans 26 lis 2020, o 20:50

Wasza Książęca Mość,.
Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,


W związku z powyższym stanowiskiem Pana Marszałka koryguje projekt podnosząc go do poziomu ustawy i korygując wadliwe treści na które zwrócono uwagę poprzez połączenie ich z innym artykułem.

Zmieniony akt prawny przedstawia się następująco:
Ustawa Sejmu w sprawie wypowiedzenia dzierżawy ziem Konfederacji Sclavińskiej oraz uznania dla nacji wchodzących w skład Księstwa Sarmacji.

Art. 1
Na podstawie działań podjętych przez Konfederację Sclavinii mających na celu uzyskanie niepodległości stwierdza się wygaśnięcie Ustawy Sejmu nr 138 o utworzeniu Królestwa Sclavinii z dnia 9 listopada 2010 roku.

Art. 2
W myśl Art. 1 ziemie na obszarach Mirii, Nowicji i Sangii wraz z innymi stanowiącymi dzierżawę (ziem Republiki Njitickiej, ziem Terytorium Stołecznego Gorica, tzw. wysp Simitu oraz innych pomniejszych terytoriów) wracają pod zarząd Księstwa Sarmacji.

Art. 3
Kieruje się wnioski:
1. Do Rady Ministrów o zabranie głosu i podjęcia kroków w celu:
a) cofnięcia uznania państwowości Królestwa Dreamlandu za przyczynę podając działalność Unii Niepodległych Państw.
b) cofnęcia na zasadzue wygaśnięcia uchwały Rady Ministrów ws. uznania mikronacji z dnia 20 sierpnia 2020 roku zawierającą uznanie dla byłych prowincji Księstwa Sarmacji które uzyskały niepodległość. Jako przyczynę podaje się tutaj działania mające na celu ośmieszenie Księstwa Sarmacji na arenie międzynarodowej.
b) udzielenia embarga na produkty i projekty z Baridasu, Sclavinii i Teutonii a także sankcji gospodarczych dla nich i Dreamlandu.
2. Do Ministra Spraw Zagranicznych o zabranie głosu i podjęcia kroków w celu:
a) wydania posranowienia dania dającego miesiąc czasu Konfederacji Sclavińskiej na wyprowadzkę z zajmowanych ziem oraz celem uregulowania własnych spraw przez ten kraj i inne dawne państwa stowarzyszone.
b) zawieszenia stosunków dyplomatycznych z dawnymi państwami stowarzyszonymi i innymi państwami wchodzących w skład Unii Niepodległych Państw
c) potępienia dzialalności Unii Niepodległych Państw
d) uznania niepodległości dawnych państw stowarzyszonych za ruchy separastyczne nie zgodne z Art. 40 p. 1 Kodeksu Sprawiedliwości a same państwa jako rdzenne ziemie Księstwa Sarmacji bez powiązań z nim.
e) wyrzucenia wszelkich negocjacji terytorialnych do kosza i o przekazanie Konfederacji Sclavinii oraz innych dawnych państw stowarzyszonych leżących na terenach dzierżawionych celem znalezienia nowych ziem dla tychże nacji przez Unię Niepodległych Państw z Królestwem Dreamlandu na czele.
3. Do Ministra Spraw Wewnętrznych o o zabranie głosu i podjęcia kroków w celu:
a) zabezpieczenie finansów mieszkańców, firm i instytucji dawnych państw stowarzyszonych celem przekazania ich Bankowi Sarmacji celem rekompensaty Księstwu Sarmacji za poniesione straty terytorialne. Jest to działanie podjęte w celu uniknięcia transferu pieniędzy do obcej gospodarki.
b) zbudowania kolczasty wokół spornych terenów oraz po upływie wspomnianego miesiąca o wyrzucenie separatystów z zajmowanych przez nich ziem należących do Księstwa Sarmacji w celu przejęcia tychże ziem. Nawiązuje się tutaj do tej samej koncepcji jaka była po secesji RSiT - to jest konsekwencja złamania traktatów, zwłaszcza w przypadku Sclavinii
4. Do Marszałka Sejmu o zabranie głosu i podjęcia kroków usuwających dawne państwa stowarzyszonego z krajowego prawodawstwa i anulowania w skutek wygaśnięcia dokumentów, traktatów oraz innych aktów prawnych z tym związanych.
5. Do Hetmana Wielkiego Książęcych Sił Zbrojnych o zabranie głosu i podjęcia kroków w celu:
a) anulowania decyzji o ewakuacji żołnierzy z dawnych baz na terenach obecnych państw stowarzyszonych
b) mobilizacji na terenach dawnych państw stowarzyszonych a zwłaszcza terenów Konfederacji Sclavinii stanowiących wycofaną dzierżawę od Księstwa Sarmacji.

Art. 4
Działania zawarte w niniejszej ustawie następują w skutek zerwania traktatów państwa stowarzyszonego, ogłoszenia niepodległości i zerwania powiązań z Księstwem Sarmacji w skutek ogłoszenia działalności Unii Niepodległych Państw.

Art. 5
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.Uzasadnienie:
Mając na względzie dotychczasową wspólną historię i tradycję, chcąc silnym węzłem związać ze sobą naród sarmacki z jego terytorium, a mając na względzie zakusy naszych wrogów i obcych mocarstw przekazuje Sejmowi Księstwa oraz Książęcej Mości Piotrowi II Grzegorzowi niniejszą uchwałę której to zapisy pozwolą na uporządkowanie spraw związanych z niedawną potrójną secesją dawnych państw stowarzyszonych. Uważam że jako Księstwo Sarmacji powinniśmy nie chować głowy w piasek a wprowadzać mocne działania zabezpieczające nasze interesy a do takich zaliczam między innymi odbicie naszych dzierżawionych terenów z rąk Konfederacji Sclavinii. Jestem zwolennikiem drastycznych działań gdyż takie zostały wykonane wobec naszego państwa - teraz przyszła pora się zrewanżować Baridasowi, Sclavinii i Teutonii wprowadzając to co ich tym razem uderzy po kieszeni.
(-) Krzysztof Hans Arped-Winnicki
- Mieszkaniec i Poseł Księstwa Sarmacji
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
---------
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to najbardziej odpowiedzialny pomysł w historii mikronacji. Co innego secesja, rozpad państwa i będąca po tym II Rzeczpospolita Sclavińska jak i teraz Konfederacja Sclavinii..
-----
Postaw na Novą Sarmacji - Postaw na Hansa, Stowarzyszenie "Nova" i Sojusz Centrowo-Demokratyczny!
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa Sejmu w sprawie wypowiedzeń dotyczących UNP

Postprzez Orjon 26 lis 2020, o 21:41

Wielmożny Wicehrabio,
Wysoka Izbo,


otwieram debatę nad projektem, która potrwa do niedzieli, 29 listopada 2020 roku, do godz. 21:42.
W międzyczasie zauważyłem, że wcześniej złożony projekt był ustawą, nie uchwałą, w związku z czym pierwszy punkt odmowy przyjęcia tegoż wniosku był nieprawidłowy - za co przepraszam.

Odnosząc się do meritum: uważam, że obecnie powinniśmy się skupić na ważniejszych sprawach niż porachunki z przeszłością. Stało się to, co się stało. Rozumiem niechęć i złość, ale sądzę, że warto przekształcić tę negatywną energię w coś pozytywnego, z korzyścią dla Sarmacji.
Najprawdopodobniej będę głosował przeciwko temu projektowi.
ktoś.
Avatar użytkownika
Starosarmacja
 

Re: Ustawa Sejmu w sprawie wypowiedzeń dotyczących UNP

Postprzez Krzysztof Hans 26 lis 2020, o 23:24

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

Pierwotnie projekt był uchwałą (po prośbie zmieniłem na ustawę) więc złożony przez Pana Marszałka wniosek był na miejscu.
Jeżeli zaś chodzi o meritum to w projekcie nie chodzi tylko o porachunki z przeszłością ale też o posprzątanie chaosu prawnego i terytorialnego jaki się wytworzył oraz zareagowanie na próby ośmieszania naszego kraju przez państwa UNP ze Sclavinią na czele. Trzeba w końcu powiedzieć dość i postawić sprawę jasno że epoka szarpania Księstwa Sarmacji przez państwa UNP a zwłaszcza "Andronikową" Sclavinię właśnie się skończyła.
Mnie jako dawnego mieszkańca Sclavinii boli to że miejsce które kiedyś bylo dla mnie domem dzisiaj tak jak po rozpadzie RSiT jest dla mnie obce.
Chcę to żeby Sarmacja przystąpiła nie tylko do politycznej czy wojskowej ale przede wszystkim moralnej ofensywy poprzez wszystkiego co dla kiedyś bliskich a dzisiaj obcych państw może być punktem zaczepienia do działań prowadzonych przeciwko nam. Stąd pomysł zwrotu Księstwu Sarmacji utraconych ziem gdyż Sclavinia przechodząc z prowincji na traktat stowarzyszeniowy który potem zerwała zrobiła jeszcze jedną rzecz a mianowicie tym działaniem straciła prawa do zajmowanych prze siebie ziem które były dzierżawą a nie jej własnością. To samo w przypadku innych dawnych regionów Sarmacji.
Chcę pokazać Sclavinii, Teutonii czy Baridasowi że za pewne decyzje takie jak niepodległość trzeba ponosić konsekwencje z bronieniem tejże niepodległości i zerwaniem dyplomacji włącznie. Jakaś kara powinna być poniesiona a karma powinna w tym przypadku do nich wrócić.
Moim zdaniem takie działania jakie robi Sclavinia to zwyczajne kopanie leżącego obywatel ale też posel czy żołnierz nie mam zamiaru być bierny w tej sytuacji. Państwa UNP paląc mosty przeszły o jeden za daleko i teraz muszą odpowiedzieć. Powiecie że od tego jest dyplomacja ale z państwami które doprowadziły nas niemal do upadku nie można a tym bardziej niepowinno się dyskutować.
Czasem burząc stare, gnijące i wręz sypiące się stosunki można zbudować coś nowego. Podsumowując ten projekt jest taką lekcją na przyszłość dla państw UNP że za pewne decyzje do których to licza się niepodległość trzeba ponosić surowe konsekwencje. Dziękuje.
(-) Krzysztof Hans Arped-Winnicki
- Mieszkaniec i Poseł Księstwa Sarmacji
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
---------
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to najbardziej odpowiedzialny pomysł w historii mikronacji. Co innego secesja, rozpad państwa i będąca po tym II Rzeczpospolita Sclavińska jak i teraz Konfederacja Sclavinii..
-----
Postaw na Novą Sarmacji - Postaw na Hansa, Stowarzyszenie "Nova" i Sojusz Centrowo-Demokratyczny!
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa Sejmu w sprawie wypowiedzeń dotyczących UNP

Postprzez VHS 28 lis 2020, o 14:24

Wielmożny Marszałku,
Panie Pośle,
Wysoka Izbo,

proponuje poprawkę do projektu ustawy w sposób zdecydowany go skracającą:

Ustawa Sejmu w sprawie wypowiedzenia dzierżawy ziem Konfederacji Sclavińskiej

Art. 1
Traci moc ustawa Sejmu nr 138 o utworzeniu Królestwa Sclavinii z dnia 9 listopada 2011 r.

Art. 2
Ustawa wchodzi w życie z dniem podjecia.
Vanderlei à la Triste von Hagsen de la Sparasan, prof. WSSSMiZ
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa Sejmu w sprawie wypowiedzeń dotyczących UNP

Postprzez Krzysztof Hans 28 lis 2020, o 18:25

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

Nie zgadzam się na tą poprawką gdyż pozostałe punkty a zwłaszcza Art. 3 są równie ważne.
(-) Krzysztof Hans Arped-Winnicki
- Mieszkaniec i Poseł Księstwa Sarmacji
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
---------
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to najbardziej odpowiedzialny pomysł w historii mikronacji. Co innego secesja, rozpad państwa i będąca po tym II Rzeczpospolita Sclavińska jak i teraz Konfederacja Sclavinii..
-----
Postaw na Novą Sarmacji - Postaw na Hansa, Stowarzyszenie "Nova" i Sojusz Centrowo-Demokratyczny!
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa Sejmu w sprawie wypowiedzeń dotyczących UNP

Postprzez Orjon 28 lis 2020, o 21:17

Wasza Książęca Mość,
Prześwietny Ministrze,
Wysoka Izbo,


na podstawie art. 5. ust. 1. pkt 4 Regulaminu Sejmu poprawkę zgłoszoną przez Prześwietnego Ministra przyjmuję i informuję, iż w razie niewpłynięcia pod obrady Sejmu innych poprawek w pierwszej kolejności, na podstawie art. 6. ust. 1. pkt 2 Regulaminu Sejmu, Wysoka Izba będzie głosować nad tą poprawką, a później dopiero nad całością projektu.
ktoś.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Starosarmacja
 

Re: Ustawa Sejmu w sprawie wypowiedzeń dotyczących UNP

Postprzez Krzysztof Hans 29 lis 2020, o 17:51

Wasza Książęca Mość,.
Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,


W związku z powyższą poprawką proszę o przegłosowanie  projektu towarzyszącego złożonego z wyciętych przez mojego przedmówce zdań.

Uchwała Sejmu w sprawie kroków wobec krajów Unii Niepodległych Państw..

Art. 1
Na podstawie działań podjętych przez Konfederację Sclavinii mających na celu uzyskanie niepodległości Sejm Księstwa Sarmacji kieruje wnioski:
1. Do Rady Ministrów o zabranie głosu i podjęcia kroków w celu:
a) cofnięcia uznania państwowości Królestwa Dreamlandu za przyczynę podając działalność Unii Niepodległych Państw.
b) cofnęcia na zasadzie wygaśnięcia uchwały Rady Ministrów ws. uznania mikronacji z dnia 20 sierpnia 2020 roku zawierającą uznanie dla byłych prowincji Księstwa Sarmacji które uzyskały niepodległość. Jako przyczynę podaje się tutaj działania mające na celu ośmieszenie Księstwa Sarmacji na arenie międzynarodowej.
b) udzielenia embarga na produkty i projekty z Baridasu, Sclavinii i Teutonii a także sankcji gospodarczych dla nich i Dreamlandu.
2. Do Ministra Spraw Zagranicznych o zabranie głosu i podjęcia kroków w celu:
a) wydania posranowienia dania dającego miesiąc czasu Konfederacji Sclavińskiej na wyprowadzkę z zajmowanych ziem oraz celem uregulowania własnych spraw przez ten kraj i inne dawne państwa stowarzyszone.
b) zawieszenia stosunków dyplomatycznych z dawnymi państwami stowarzyszonymi i innymi państwami wchodzących w skład Unii Niepodległych Państw
c) potępienia dzialalności Unii Niepodległych Państw
d) uznania niepodległości dawnych państw stowarzyszonych za ruchy separastyczne nie zgodne z Art. 40 p. 1 Kodeksu Sprawiedliwości a same państwa jako rdzenne ziemie Księstwa Sarmacji bez powiązań z nim.
e) wyrzucenia wszelkich negocjacji terytorialnych do kosza i o przekazanie Konfederacji Sclavinii oraz innych dawnych państw stowarzyszonych leżących na terenach dzierżawionych celem znalezienia nowych ziem dla tychże nacji przez Unię Niepodległych Państw z Królestwem Dreamlandu na czele.
3. Do Ministra Spraw Wewnętrznych o o zabranie głosu i podjęcia kroków w celu:
a) zabezpieczenie finansów mieszkańców, firm i instytucji dawnych państw stowarzyszonych celem przekazania ich Bankowi Sarmacji celem rekompensaty Księstwu Sarmacji za poniesione straty terytorialne. Jest to działanie podjęte w celu uniknięcia transferu pieniędzy do obcej gospodarki.
b) zbudowania kolczasty wokół spornych terenów oraz po upływie wspomnianego miesiąca o wyrzucenie separatystów z zajmowanych przez nich ziem należących do Księstwa Sarmacji w celu przejęcia tychże ziem. Nawiązuje się tutaj do tej samej koncepcji jaka była po secesji RSiT - to jest konsekwencja złamania traktatów, zwłaszcza w przypadku Sclavinii
4. Do Marszałka Sejmu o zabranie głosu i podjęcia kroków usuwających dawne państwa stowarzyszonego z krajowego prawodawstwa i anulowania w skutek wygaśnięcia dokumentów, traktatów oraz innych aktów prawnych z tym związanych.
5. Do Hetmana Wielkiego Książęcych Sił Zbrojnych o zabranie głosu i podjęcia kroków w celu:
a) anulowania decyzji o ewakuacji żołnierzy z dawnych baz na terenach obecnych państw stowarzyszonych
b) mobilizacji na terenach dawnych państw stowarzyszonych a zwłaszcza terenów Konfederacji Sclavinii stanowiących wycofaną dzierżawę od Księstwa Sarmacji.

Art. 2
Działania zawarte w niniejszej uchwale następują w skutek zerwania traktatów państwa stowarzyszonego, ogłoszenia niepodległości i zerwania powiązań z Księstwem Sarmacji w skutek ogłoszenia działalności Unii Niepodległych Państw.

Art. 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


Proponuje też artykuł drugi do poprawki:
Ustawa Sejmu w sprawie wypowiedzenia dzierżawy ziem Konfederacji Sclavińskiej

Art. 1
Traci moc ustawa Sejmu nr 138 o utworzeniu Królestwa Sclavinii z dnia 9 listopada 2011 r. .

Art. 2
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogloszenia.


Zmianę ostatniego artykułu argumentuje tym że nie wiem co Ministerstwo Sprawiedliwości ma na myśl pisząc o podjęciu.
(-) Krzysztof Hans Arped-Winnicki
- Mieszkaniec i Poseł Księstwa Sarmacji
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
---------
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to najbardziej odpowiedzialny pomysł w historii mikronacji. Co innego secesja, rozpad państwa i będąca po tym II Rzeczpospolita Sclavińska jak i teraz Konfederacja Sclavinii..
-----
Postaw na Novą Sarmacji - Postaw na Hansa, Stowarzyszenie "Nova" i Sojusz Centrowo-Demokratyczny!
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Ustawa Sejmu w sprawie wypowiedzeń dotyczących UNP

Postprzez VHS 29 lis 2020, o 18:08

Wysoka Izbo,

co do proponowanej przez Posła Hansa zmiany art. 2 mojego projektu to oczywiscie popieram i proszę o dokonanie zmiany w trybie autopoprawki. Słowo 'podjęcia' znalazło się przez nieuwagę wskutek oczywistej omyłki.
Vanderlei à la Triste von Hagsen de la Sparasan, prof. WSSSMiZ
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Następna strona

Powrót do Sejm

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości