Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

[debata] Projekt ustawy o zmianie Ustawy o obywatelstwie

Dział urzędowy Sejmu

Moderator: Sejm: Marszałek

[debata] Projekt ustawy o zmianie Ustawy o obywatelstwie

Postprzez Brunon Krasnodębski 6 lis 2020, o 18:04

Wysoki Sejmie,

Postuluję rozwiązanie tego problemu w inny sposób, o którym wspominałem już na Discordzie.


Ustawa Sejmu nr ...
o zmianie Ustawy Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim


Art. 1.


Po art. 7a Ustawy Sejmu nr 208 z dn. 18 marca 2014 roku o obywatelstwie sarmackim dopisuje się art. 7b, który przyjmuje brzmienie:


Art. 7b [Dodatkowe kryterium pozbawienia obywatelstwa]


1. Książę w drodze postanowienia pozbawia obywatelstwa sarmackiego osobę, która nie wykazuje faktycznej więzi z Księstwem Sarmacji.

2. Od postanowienia, o jakim mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia jego wydania przysługuje zażalenie do Trybunału Koronnego.


Art. 2.


Ustawa wchodzi w życie z dniem jej publikacji.


Proponowana zmiana zakłada przyjęcie, że obywatelstwo to więź łącząca osobę z państwem. Niewątpliwie tak jest - i stoję na stanowisku, że w razie utraty tej więzi obywatelstwo powinno być odebrane.

Pozwoli to również w przyszłości eliminować choćby proceder powrotów na wybory, aby zagłosować i zniknąć, będzie więc to przepis niejednorazowy, w przeciwieństwie do projektu Prześwietnego Vanderleia.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski, prof. AN
Rektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Książęcej Biblioteki Naukowej
Prezes Oak Entertainment
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Królestwo Hasselandu
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Obywatelski projekt ustawy

Postprzez Krzysztof Hans 24 lis 2020, o 21:35

Brunon Krasnodębski napisał(a):Wysoki Sejmie,

Postuluję rozwiązanie tego problemu w inny sposób, o którym wspominałem już na Discordzie.


Ustawa Sejmu nr ...
o zmianie Ustawy Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim


Art. 1.


Po art. 7a Ustawy Sejmu nr 208 z dn. 18 marca 2014 roku o obywatelstwie sarmackim dopisuje się art. 7b, który przyjmuje brzmienie:


Art. 7b [Dodatkowe kryterium pozbawienia obywatelstwa]


1. Książę w drodze postanowienia pozbawia obywatelstwa sarmackiego osobę, która nie wykazuje faktycznej więzi z Księstwem Sarmacji.

2. Od postanowienia, o jakim mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia jego wydania przysługuje zażalenie do Trybunału Koronnego.


Art. 2.


Ustawa wchodzi w życie z dniem jej publikacji.


Proponowana zmiana zakłada przyjęcie, że obywatelstwo to więź łącząca osobę z państwem. Niewątpliwie tak jest - i stoję na stanowisku, że w razie utraty tej więzi obywatelstwo powinno być odebrane.

Pozwoli to również w przyszłości eliminować choćby proceder powrotów na wybory, aby zagłosować i zniknąć, będzie więc to przepis niejednorazowy, w przeciwieństwie do projektu Prześwietnego Vanderleia.

Biorę tą ustawę do Sejmu niniejszym składając podpis.
(-) Krzysztof Hans Arped-Winnicki
- Mieszkaniec i Poseł Księstwa Sarmacji
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
---------
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to najbardziej odpowiedzialny pomysł w historii mikronacji. Co innego secesja, rozpad państwa i będąca po tym II Rzeczpospolita Sclavińska jak i teraz Konfederacja Sclavinii..
-----
Postaw na Novą Sarmacji - Postaw na Hansa, Stowarzyszenie "Nova" i Sojusz Centrowo-Demokratyczny!
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Obywatelski projekt ustawy

Postprzez Orjon 25 lis 2020, o 18:52

Wysoka Izbo,

zarządzam debatę nad projektem ustawy zgłoszonej przez Wielmożnego Wicehrabiego Krzysztofa Hansa van der Ice, autorstwa Brunona Krasnodębskiego, która potrwa do soboty, 28 listopada 2020 roku, do godz. 18:52.
Projekt ustawy w obecnej formie:
Ustawa Sejmu nr ...
o zmianie Ustawy Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim


Art. 1.


Po art. 7a Ustawy Sejmu nr 208 z dn. 18 marca 2014 roku o obywatelstwie sarmackim dopisuje się art. 7b, który przyjmuje brzmienie:

Art. 7b [Dodatkowe kryterium pozbawienia obywatelstwa]


[justify]1. Książę w drodze postanowienia pozbawia obywatelstwa sarmackiego osobę, która nie wykazuje faktycznej więzi z Księstwem Sarmacji.

2. Od postanowienia, o jakim mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia jego wydania przysługuje zażalenie do Trybunału Koronnego.


Art. 2.


Ustawa wchodzi w życie z dniem jej publikacji.


Wysoka Izbo,
rozumiejąc powody, dla których ta ustawa została wniesiona pod obrady, jestem jednak zdania, że niewykazywanie faktycznej więzi z Księstwem Sarmacji może być rozumiane w różny sposób, niekoniecznie taki sam dla każdego z nas. Uważam, że jest to pojęcie mocno nieprecyzyjne i w obecnej formie nie poparłbym tego projektu.
ktoś.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Starosarmacja
 

Re: Obywatelski projekt ustawy

Postprzez von Thorn-Janiczek 25 lis 2020, o 19:03

Jestem przeciwny przedstawionemu projektowi.

Książę w drodze postanowienia pozbawia obywatelstwa sarmackiego osobę, która nie wykazuje faktycznej więzi z Księstwem Sarmacji.


Brak jakiejkolwiek definicji czym jest owa więź, jak można ją utracić sprawia, że postanowienie będzie mocno oparte na potencjalnych sympatiach i antypatiach wobec danej osoby. Brak odpowiednich ram pozwalających na ocenę sytuacji nie pozwala w sposób bezpieczny stosować tego prawa. W mojej ocenie prowadziłoby to do autorytarnego traktowania odebrania obywatelstwa za, możliwie wydumane, przewiny.

Poza tym mogłoby to być wykorzystane także jako narzędzie potencjalnego szantażu i/lub zemsty, w związku z nieprecyzyjnością.
Namiestnik Starosarmacji
Burmistrz Feru
Dowódca Wojsk Bojowych KSZ
Dowódca Bazy Sił Powietrznych w Punta

ppłk KSP v-hr. Bartosz von Thorn-Janiczek herbu Groty
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
Starosarmacja
 

Re: [debata] Projekt ustawy o zmianie Ustawy o obywatelstwie

Postprzez Brunon Krasnodębski 25 lis 2020, o 19:55

Wysoki Sejmie,

Jako autor projektu pozwolę sobie odnieść się do uwag Szanownych Panów Posłów, jednocześnie dziękuję Posłowi Hansowi van der Ice za zgłoszenie projektu.

Nieprecyzyjność i ryzyko wykorzystywania przepisu w celu innym, niż zakładany, nie są w mojej ocenie realnymi niebezpieczeństwami. Pojęcie "faktycznej więzi z Księstwem Sarmacji" jest typowym pojęciem generalnym, pozostawiającym organowi władzy sądowniczej możliwość odpowiedniego zastosowania tego pojęcia w danej sprawie - w specyficznym stanie faktycznym odnoszącym się do konkretnej osoby. Ciężko jest, w mojej ocenie, abstrakcyjnie ustalić, kiedy więź jest faktyczna, a kiedy tej faktycznej więzi nie ma - organ prawodawczy nie jest w stanie przewidzieć wszystkich możliwych scenariuszy i stworzyć katalogu zamkniętego przesłanek. Prędzej widziałbym tutaj rolę dla Trybunału Koronnego, który mógłby spojrzeć na konkretną sprawę i specjalnie dla niej dokonać interpretacji tego pojęcia - opierając się na sposobie życia danej osoby, jej aktywności w państwie, jej argumentacji, jak i argumentacji Księcia. Dlatego też w swoim projekcie postanowiłem zawrzeć ustęp 2, który przewiduje sądową kontrolę postanowienia Księcia o odebraniu obywatelstwa.

Nawet gdyby jednak takie wyjaśnienie nie było dla Wysokiej Izby satysfakcjonujące, pragnę wskazać, że Trybunał Koronny w dowolnym momencie mógłby dokonać wiążącej inne organy władzy, w tym Księcia, powszechnie obowiązującej wykładni pojęcia "faktycznej więzi".

Pragnę też wskazać, że po czasie zauważam pewną nieścisłość w projekcie - brakuje mi w nim ustępu 3 traktującego o wykonaniu postanowienia. Aby zapewnić możliwość skutecznego dochodzenia swoich racji przed TK, postuluję zawarcie w projekcie (musiałby formalnie dokonać tego poseł wnioskodawca jako autopoprawkę) przepisu na przykład o takim brzmieniu:

3. Postanowienie, o jakim mowa w ust. 1, podlega wykonaniu po bezskutecznym upływie terminu na wniesienie zażalenia, a w razie wniesienia zażalenia - po uprawomocnieniu się orzeczenia Trybunału Koronnego, chyba że Trybunał uchyli zaskarżone postanowienie.
/-/ dr net. Brunon Krasnodębski, prof. AN
Rektor Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Instytutu Prawa Akademii Neksjalistycznej
Dyrektor Książęcej Biblioteki Naukowej
Prezes Oak Entertainment
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
Królestwo Hasselandu
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: [debata] Projekt ustawy o zmianie Ustawy o obywatelstwie

Postprzez Krzysztof Hans 25 lis 2020, o 20:44

Na prośbę pomysłodawcy projektu wrzucam autopoprawkę:
Ustawa Sejmu nr ...
o zmianie Ustawy Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim


Art. 1.


Po art. 7a Ustawy Sejmu nr 208 z dn. 18 marca 2014 roku o obywatelstwie sarmackim dopisuje się art. 7b, który przyjmuje brzmienie:

Art. 7b [Dodatkowe kryterium pozbawienia obywatelstwa]


[justify]1. Książę w drodze postanowienia pozbawia obywatelstwa sarmackiego osobę, która nie wykazuje faktycznej więzi z Księstwem Sarmacji.

2. Od postanowienia, o jakim mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia jego wydania przysługuje zażalenie do Trybunału Koronnego.


3. Postanowienie, o jakim mowa w ust. 1, podlega wykonaniu po bezskutecznym upływie terminu na wniesienie zażalenia, a w razie wniesienia zażalenia - po uprawomocnieniu się orzeczenia Trybunału Koronnego, chyba że Trybunał uchyli zaskarżone postanowienie.
Art. 2.


Ustawa wchodzi w życie z dniem jej publikacji.
(-) Krzysztof Hans Arped-Winnicki
- Mieszkaniec i Poseł Księstwa Sarmacji
- Pomysłodawca mikronacyjnego konkursu piosenki Our Sound oraz Dyrektor i Producent Wykonawczy jego 12-tej edycji w Księstwie Sarmacji.
---------
Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to najbardziej odpowiedzialny pomysł w historii mikronacji. Co innego secesja, rozpad państwa i będąca po tym II Rzeczpospolita Sclavińska jak i teraz Konfederacja Sclavinii..
-----
Postaw na Novą Sarmacji - Postaw na Hansa, Stowarzyszenie "Nova" i Sojusz Centrowo-Demokratyczny!
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Obywatelski projekt ustawy

Postprzez Prokrustes 25 lis 2020, o 21:45

von Thorn-Janiczek napisał(a):Brak jakiejkolwiek definicji czym jest owa więź, jak można ją utracić sprawia, że postanowienie będzie mocno oparte na potencjalnych sympatiach i antypatiach wobec danej osoby. Brak odpowiednich ram pozwalających na ocenę sytuacji nie pozwala w sposób bezpieczny stosować tego prawa. W mojej ocenie prowadziłoby to do autorytarnego traktowania odebrania obywatelstwa za, możliwie wydumane, przewiny.

Poza tym mogłoby to być wykorzystane także jako narzędzie potencjalnego szantażu i/lub zemsty, w związku z nieprecyzyjnością.


Sam również mam wątpliwości co do ogólnego charakteru kryterium - bo nic tak nie rozwala wspólnoty jak uznaniowe decyzje eskalujące się na frakcje i pogłębiające podziały.

Nie mniej ... jestem zwolennikiem kredytu zaufania dla JKM.
Kryterium jest ogóle ale też ciężko je zdefiniować. Po prostu czujemy i widzimy kto jest w Księstwie i działa na rzecz jego rozwoju czy nawet podstawowej aktywności a kto czynami, nawet legalnymi, wykazał , że innym panom służy.

Owszem dajemy Księciu potężne oręże. Jeżeli spadną niewinne głowy to Książę utraci poparcie. Jestem przekonany, że nigdy nie podejmie takich decyzji bez szeroko zakrojonych konsultacji.
Prokrustes
Diuk Athos
Markiz Awary Sarmackiej
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Dwór Jego Książęcej Mości
Rada Ministrów
Prefektura Sarmacji
Sejm Księstwa Sarmacji
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: Obywatelski projekt ustawy

Postprzez von Thorn-Janiczek 25 lis 2020, o 21:55

Prokrustes napisał(a):a kto czynami, nawet legalnymi, wykazał , że innym panom służy.Uznaniowe karanie za legalne czyny? :)

Dziś Książę jest taki, jutro jest inny... Ostatnio przekonaliśmy się o możliwym zaufaniu do Księcia. Nie powierzałbym takiej kwestii jego widzimisię. Mimo wszystko.
Namiestnik Starosarmacji
Burmistrz Feru
Dowódca Wojsk Bojowych KSZ
Dowódca Bazy Sił Powietrznych w Punta

ppłk KSP v-hr. Bartosz von Thorn-Janiczek herbu Groty
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
Starosarmacja
 

Re: Obywatelski projekt ustawy

Postprzez Prokrustes 25 lis 2020, o 22:03

Uznaniowe karanie za legalne czyny? :)


Wracamy do słynnego "legalny" a "moralny".
Obywatel Księstwa może nie łamiąc prawa wykazać ponad wszelką wątpliwość, że los Księstwa ma w głębokim poważaniu a nawet działać w kierunku jego unicestwienia.

Dziś Książę jest taki, jutro jest inny... Ostatnio przekonaliśmy się o możliwym zaufaniu do Księcia. Nie powierzałbym takiej kwestii jego widzimisię. Mimo wszystko.


I każdy dostaje kredyt zaufania. Co nie oznacza wszak i nigdy nie oznaczało, że będziemy się z każdą decyzją zgadzać.
Wielkość tego kredytu owszem jest do wyważenia przez Panów Posłów.
Prokrustes
Diuk Athos
Markiz Awary Sarmackiej
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Dwór Jego Książęcej Mości
Rada Ministrów
Prefektura Sarmacji
Sejm Księstwa Sarmacji
Starosarmacja
Dobry Obywatel
 

Re: [debata] Projekt ustawy o zmianie Ustawy o obywatelstwie

Postprzez Orjon 28 lis 2020, o 21:25

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,


ponieważ termin debaty minął, przechodzimy do głosowania nad projektem, które potrwa do 1 grudnia, do godz. 21:24: https://www.sarmacja.org/sejm/glosowanie/794.

Do wiadomości:
@BvTJ @KrzysztofHans @AlbertJanMaat @BetelRigSun
ktoś.
Avatar użytkownika
Starosarmacja
 

Następna strona

Powrót do Sejm

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości