Strona 1 z 2

Wniosek o nadanie obywatelstwa

PostNapisane: 4 maja 2021, o 20:16
przez esde
Ja Stanisław Dmowski, legitymujący się ID AH347 i zamieszkały w Księstwie Sarmacji od 04.05.2021 r. wnoszę o nadanie mi obywatelstwa. Oświadczam, że spełniam wymagane w ustawie warunki. Chciałbym swoją wiedzą i doświadczeniem dzielić się z gronem Sarmatów na niwie dziennikarskiej, politycznej, kulturalnej.

Z poważaniem

Stanisław Dmowski

Re: Wniosek o nadanie obywatelstwa

PostNapisane: 4 maja 2021, o 23:18
przez Antoni
Szanowny Panie,

niezmiernie cieszy mnie fakt, że zamieszkał Pan w Księstwie Sarmacji oraz planuje właśnie tutaj kontynuować swoją działalność w mikroświecie. Liczę na to, że uzyskanie obywatelstwa sarmackiego już niebawem pozwoli realizować Pana plany dotyczące działalności publicystycznej czy politycznej.

Tym bardziej cieszę się, że zdecydował się Pan ubiegać o sarmackie obywatelstwo. Jednakże w związku z opróżnieniem Tronu Książęcego w ostatnich dniach oraz trwającym okresem sprawowania tymczasowej władzy książęcej przeze mnie - sarmackiego obywatela jak 30-kilku innych - postanowiłem przy każdorazowym rozpatrywaniu wniosku o nadanie obywatelstwa, czym zazwyczaj trudni się Książę, umożliwić zabranie głosu przez innych obywateli, w szczególności w celu wyrażenia wątpliwości co do nadania obywatelstwa, jeżeli takie wątpliwości ktoś ma. W sytuacji kiedy takie wątpliwości się pojawią, bardzo mocno wezmę je pod rozwagę, a w ostateczności pozostawię decyzję przyszłemu Księciu, który, mam nadzieję, wskazany zostanie z dniem 9 maja 2021 roku.

Wobec powyższego, jeżeli któryś z sarmackich obywateli zechce wyrazić wątpliwości wobec powyższego wniosku o nadanie obywatelstwa, niech to zrobi teraz lub poprze powyższy wniosek przez obywatelską aklamację.

Jako Regent, osoba tymczasowo sprawująca władzę książęcą i nieposiadająca mandatu społeczeństwa uzyskanego w wyborach czy wolnej elekcji, obowiązkiem moim jest w spokojnych i przyjaznych warunkach dotrwać do wyłonienia następcy JKW Piotra II Grzegorza i nie chcę podejmować decyzji sprzecznych z wolą sarmackiego społeczeństwa, zatem w ich podejmowaniu nie będę kierować się wyłącznie własnym zdaniem, ale decyzje podejmować będę po zasięgnięciu opinii sarmackiego społeczeństwa.

Re: Wniosek o nadanie obywatelstwa

PostNapisane: 4 maja 2021, o 23:28
przez Federico
Wielmożny Regencie,

Aktualnie jestem ZA nadaniem Obywatelstwa, lecz zobaczymy jak potoczy się dalszy pobyt Pana Stanisława.

Re: Wniosek o nadanie obywatelstwa

PostNapisane: 5 maja 2021, o 00:07
przez AJMaat
Wasza Regencka Wysokość,
również popieram wniosek.

Re: Wniosek o nadanie obywatelstwa

PostNapisane: 5 maja 2021, o 08:29
przez PornoBotka
Regencie

Aktualnie nie mam nic do Pana Staszka, ale mieszkaniec jest z nami od 1 dnia (słownie: JEDNEGO), w chwili składania wniosku był wręcz od kilku godzin. Niech się zadomowi chwilę u nas, zobaczy jak jest, da się poznać i dopiero wtedy - chociaż po tygodniu, dwóch niechaj składa ponownie wniosek.

Re: Wniosek o nadanie obywatelstwa

PostNapisane: 6 maja 2021, o 11:49
przez esde
Złożyłem wniosek po spełnieniu ustawowych wymagań, brak w nich regulacji co do czasu spędzonego w państwie. Jeśli to jest jednak jakiś problem, wniosek może wisieć, poczekam.

Re: Wniosek o nadanie obywatelstwa

PostNapisane: 8 maja 2021, o 12:01
przez Prokrustes
W świetle obecnych regulacji nie mam nic przeciwko nadaniu obywatelstwa.

Popieram również odwoływanie się do naszego społeczeństwa o opinię przy nadawaniu obywatelstwa - tak długo jak społeczeństwo nie przegina i nie przypiernicza się do wszystkiego jak przysłowiowa Cesarzowa Joanna.

Re: Wniosek o nadanie obywatelstwa

PostNapisane: 11 maja 2021, o 12:20
przez esde
Jako, że minął tydzień, przypominam się, oświadczając swoją dalszą wolę do udziału w sarmackiej społeczności.

Re: Wniosek o nadanie obywatelstwa

PostNapisane: 11 maja 2021, o 21:42
przez Arkadiusz Maksymilian
Ogłaszam zamiar nadania obywatelstwa sarmackiego. Proszę o złożenie przez zainteresowanego przysięgi obywatelskiej według roty o następującej treści:
Przysięgam, że jako obywatel sarmacki, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; że będę wspierał Konstytucję i prawa Księstwa Sarmacji oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; oraz że będę wspierał Księstwo Sarmacji ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać.


(—) Arkadiusz Maksymilian

Re: Wniosek o nadanie obywatelstwa

PostNapisane: 12 maja 2021, o 21:56
przez esde
Przysięgam, że jako obywatel sarmacki, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; że będę wspierał Konstytucję i prawa Księstwa Sarmacji oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; oraz że będę wspierał Księstwo Sarmacji ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać.