Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

KSZ weryfikacja nowego AH nr 26.

KSZ weryfikacja nowego AH nr 26.

Postprzez Hetman_Gotfryd 12 mar 2021, o 22:05

Jaśnie Oświecony Regencie,

Z powodu nieobecności Jego Książęcej Mości, to na wasze ręce składam swój wniosek o weryfikację przedstawionego poniżej Artykułu Hetmańskiego o uposażeniu żołnierzy KSZ. A w przypadku uzyskanie pozytywnej weryfikacji o publikację go w Dzienniku Praw oraz w stosownym miejscu na Forum KSZ.


Grodzisk dn. xxx .03.2021 r.

ARTYKUŁY HETMAŃSKIE nr 26

o uposażeniu żołnierzy Książęcych Sił Zbrojnych


Na podstawie art. 2, ust. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 181 o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 8 listopada 2004 r. stanowię, jak następuje:

§ 1.

Żołnierze Książęcych Sił Zbrojnych w czynnej służbie wojskowej otrzymują uposażenie pieniężne postaci żołdu.

§ 2.

Żołd żołnierzowi Książęcych Sił Zbrojnych wypłaca się na podstawie oceny pracy na rzecz KSZ ocenianej przez Hetmana Wielkiego. Hetman Wielki może również zasięgnąć opinii przełożonych przy ustaleniu kwoty żołdu.

§ 3.

Żołd wypłacany jest za każdy zakończony miesiąc pełnienia czynnej służby wojskowej. Żołd wypłacany jest do 10-go dnia każdego miesiąca.

§ 4.

W przypadku nie dopełnienia przez Hetmana Wielkiego obowiązku wynikającego z § 3. Żołd jest wypłacany za okres dwóch miesięcy.

§ 5.

Żołdu nie wypłaca się żołnierzowi który nie dopełnił obowiązku zameldowania się na Rozkaz Hetmana Wielkiego KS w dniach bezpośrednio poprzedzających wypłatę żołdu. Żołdu nie wypłaca się również w przypadku w którym żołnierz przebywa na urlopie trwającym co najmniej 1 miesiąc. Przepis ten nie dotyczy żołnierzy, którzy sprawują funkcje publiczne w centrali Księstwa Sarmacji.

§ 6.

Żołnierze Książęcych Sił Zbrojnych w czynnej służbie wojskowej otrzymują również inne należności pieniężne.

§ 7.

Nagrody uznaniowe wypłacane są na podstawie rozkazu Hetmana Wielkiego. Nagrody przyznawane są na podstawie wniosku złożonego przez Szefa Sztabu oraz Dowódcę Wojsk Bojowych, lub na podstawie decyzji Hetmana Wielkiego.

§ 8.

Zapomogi wypłacane są na podstawie decyzji Hetmana Wielkiego. Zapomogi przyznawane są na podstawie wniosku złożonego przez żołnierza w związku z jego trudna sytuacją materialną.

§ 9.

Uznaniową odprawę pieniężną w związku ze zwolnieniem ze służby wojskowej otrzymują żołnierze zwolnieni na podstawie Rozkazu Personalnego Hetmana Wielkiego. Odprawa przysługuje żołnierzowi który został zwolniony ze służby na własny wniosek. Wysokość odprawy ustala każdorazowo Hetman Wielki.

§ 10.

Wypłatą w/w należności pieniężnych zajmuje się Szef Sztabu Generalnego lub osoba przez niego upoważniona.

§ 11.

1. Artykuły Hetmańskie wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
2. Z dniem wejścia w życie Artykułów Hetmańskich tracą moc Artykuły Hetmańskie nr 23.


Marszałek Sarmacji Gotfryd Slavik de Ruth
Hetman Wielki.
Gotfryd Slavik de Ruth
HETMAN WIELKI KSZ
h.Czarna Lilia
TEUTOŃCZYK W SARMACJI
Rektor Teutońskiego Instytutu Historii

Obrazek
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: KSZ weryfikacja nowego AH nr 26.

Postprzez Hetman_Gotfryd 5 kwi 2021, o 19:13

Zdaje sobie sprawę z natłoku spraw, ale pragnę przypomnieć o przedstawionym tu do weryfikacji nowym Artykule Hetmańskim nr 26. Który ma regulować żołd w KSZ dopasowując go do obecnych realiów. Niestety nie mam jak Hetman Wielki takiej możliwości, samodzielnego publikowania tego typu aktów prawnych; jest tu niezbędna decyzja JKM lub Regenta jako Zwierzchnika KSZ.
Gotfryd Slavik de Ruth
HETMAN WIELKI KSZ
h.Czarna Lilia
TEUTOŃCZYK W SARMACJI
Rektor Teutońskiego Instytutu Historii

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: KSZ weryfikacja nowego AH nr 26.

Postprzez Prokrustes 8 kwi 2021, o 18:24

Jaśnie Oświecony Diuku Hetmanie,

Przeczytałem wnikliwie przedłożony akt i nie mam żadnych zastrzeżeń. Jest on bardzo elastyczny i daje w ręce Hetmana pełną kontrolę nad żołdem. Takie zawieszenie odpowiedzialności jest zgodne z tym jak postrzegam docelowy ład Księstwa.
Prokrustes
Diuk Athos
Markiz Awary Sarmackiej
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Rada Ministrów
Prefektura Sarmacji
Sejm Księstwa Sarmacji
Starosarmacja
 

Re: KSZ weryfikacja nowego AH nr 26.

Postprzez Hetman_Gotfryd 14 kwi 2021, o 19:32

W takim razie zwracam się z wnioskiem o podpisanie przez Regenta, n/w dokumentu i opublikowaniu go w Dzienniku Praw.
Obrazek
Obrazek
Gotfryd Slavik de Ruth
HETMAN WIELKI KSZ
h.Czarna Lilia
TEUTOŃCZYK W SARMACJI
Rektor Teutońskiego Instytutu Historii

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 

Re: KSZ weryfikacja nowego AH nr 26.

Postprzez Arkadiusz Maksymilian 22 kwi 2021, o 23:22

Jaśnie Oświecony Hetmanie!

Z wielką przyjemnością podpisałem się pod złożonym dokumentem oraz opublikowałem go w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji. Jednocześnie chcę przeprosić za pewne błędy dotyczące formatowania tego dokumentu, które pojawiły się niezależnie ode mnie, a które próbowałem sam naprawić — niestety bezowocnie, wobec tego poprosiłem o pomoc mądrzejszych ode mnie w tej dziedzinie. Z pewnością niedługo dokument przybierze swój właściwy wygląd.

Jednocześnie pragnę podziękować Jaśnie Oświeconemu oraz wszystkim żołnierzom Książęcych Sił Zbrojnych za pełnioną służbę na rzecz Ojczyzny z wyrazami docenienia w imieniu wszystkich Rodaków.

Załączam wyrazy najgłębszego szacunku,
(—) Heweliusz Popow-Chojnacki
Regent
Avatar użytkownika
Dwór Jego Książęcej Mości
Książę Sarmacji
 

Re: KSZ weryfikacja nowego AH nr 26.

Postprzez Hetman_Gotfryd 27 kwi 2021, o 20:03

Jaśnie Oświecony Regencie

Pragnę podziękować za opublikowanie w DP n/w wymienionego Artykułu Hetmańskiego nr 26. Pozwoli mi to już na nowych zasadach wypłacać obecnym żołnierzom żołd. A co do tych drobnych detali, na pewno w niedługim czasie NIA stosownie się tym zajmie.

Dziękuje też w imieniu całości KSZ za ciepłe słowa, podziękowania za służbę dla dobra Ojczyzny. My po porostu robimy to w czym jesteśmy najlepsi. Co sprawi nam przyjemność i buduje prestiż naszej społeczności.

Obrazek
Obrazek
Gotfryd Slavik de Ruth
HETMAN WIELKI KSZ
h.Czarna Lilia
TEUTOŃCZYK W SARMACJI
Rektor Teutońskiego Instytutu Historii

Obrazek
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Kościół Diuczej Wiary
Dobry Obywatel
 


Powrót do Archiwum książęce

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości