Strona 1 z 1

Ogólne zasady heraldyki sarmackiej

PostNapisane: 8 cze 2017, o 10:02
przez Hugo
Autor: JO Magnum von Graudenz

I. ZASADY OGÓLNE DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA HERBÓW ORAZ ODPŁATNOŚCI

 1. Wizerunek herbu może być wybrany w jeden z 3 sposobów:
  1. Na podstawie przedstawionego własnego projektu;
  2. Na podstawie prośby do Herolda o wykonanie wizerunku wg własnego projektu;
  3. Przydział z tzw. rozdzielnika (za wiedzą i zgodą osoby zainteresowanej wizerunek i nazwa przydzielone zostaną spośród gotowych wzorów będących na stanie Heroldii – taki sposób stosowany też będzie wobec osób uprawnionych, które uchylają się od obowiązku umieszczenia wizerunku herbu w profilu).
 2. Nowo nobilitowanym osobom pierwszy wizerunek herbu w profilu przysługuje bezpłatnie na podstawie przedstawionego wniosku lub odgórnej decyzji Herolda (Sekretarza stanu ds. heraldycznych).

 3. Nieodpłatnymi usługami heraldycznymi są:
  1. Zmiana nazwy herbu;
  2. Modyfikacja herbu dla podkreślenia przynależności rodowej (tj. dodanie do istniejącego herbu oznak rodowych);
  3. Korekta graficzna wizerunku herbu;
  4. Inne usługi określone indywidualnie.

 4. Odpłatnymi usługami heraldycznymi są:
  1. Zmiana herbu.

Re: Ogólne zasady heraldyki sarmackiej

PostNapisane: 8 cze 2017, o 10:10
przez Hugo
Autor: JO Magnum von Graudenz

II. OGÓLNE ZASADY HERALDYCZNE

 1. W skład blazonowania wchodzi określenie:
  1. podziału i barwy pola,
  2. rodzaju i barwy godła,
  3. klejnotu herbowego.
 2. Rozróżnia się następujące barwy heraldyczne (tynktury):
  1. czerwień,
  2. zieleń,
  3. błękit,
  4. purpurę,
  5. czerń
   oraz metale:
  6. złoto (lub żółcień),
  7. srebro (lub biel).
 3. Wyróżnia się także barwę naturalną. Tynkturami są także futra gronostajów i popielic.

 4. Zasadą co do tworzenia i projektowania wizerunku herbu jest zasada tzw. alternacji, polegająca na tym, iż nie kładzie się w herbie barwy na barwę czy metalu na metal. Odstępstwa od zasady ustalane są indywidualnie. Zasada ta nie dotyczy godeł i ich części.

 5. Pozostałe elementy graficzne herbu tj. korony, labry, trzymacze, podpory, postumenty, ordery, płaszcze, wstęgi z dewizami (o ile występują) nie należą do opisu herbu i są umieszczane indywidualnie na podstawie przedstawionego projektu czy prośby lub przez Herolda wg ogólnie przyjętych zasad heraldycznych.

 6. Tarcza herbowa także nie należy do opisu herbu, jednakże wyróżnia się podział na tarczę męską (typu rycerskiego, z hełmem i labrami) oraz tarczę damską (owalną, romboidalną lub gwiaździstą, przewiązaną wstęgą). Zasady powyższe odnoszą się do herbów indywidualnych oraz rodowych.

 7. Godło ani klejnot nie powinny być obsceniczne oraz reprezentować poglądów powszechnie uznanych za ekstremistyczne.