Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

WYBORY KONSULA - zgłaszanie kandydatur

Miejsce urzędowania najwyższych władz

Moderator: Konsulat Sclavinii: władze

Obrazek
Konsulat Sclavinii
N  I  E  C  H      T  R  W  A      O  S  T  A  T  E  C  Z  N  A      K  R  U  C  J  A  T  A

WYBORY KONSULA - zgłaszanie kandydatur

Postprzez Marceli 12 wrz 2019, o 18:17

Obywatele Konsulatu Sclavinii,

Na podstawie Konstytucji Konsulatu Sclavinii, dekretu Konsula o organizacji pracy Rady oraz działając zgodnie z postanowieniem Króla Sclavinii w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Konsula zarządzam wybory Konsula.

Woli przypomnienia:
Artykuł 5. [Konsul] (Konstytucja)
1. Konsul jest namiestnikiem Konsulatu Sclavinii w rozumieniu przepisów prawa państwowego.
2. Konsulem może być obywatel sclaviński będący aktywnym obywatelem w rozumieniu przepisów prawa państwowego, zwanym dalej „aktywnym obywatelem”.
3. Opróżnienie urzędu Konsula następuje wskutek:
  a. rezygnacji;
  b. utraty lub pozbawienia obywatelstwa sclavińskiego albo utraty statusu aktywnego obywatela;
  c. wyrażenia przez Radę wotum nieufności na wniosek co najmniej 20% aktywnych obywateli sclavińskich;
  d. niewyrażenia przez Radę wotum zaufania; głosowanie przeprowadza się w pierwszym tygodniu drugiego, czwartego i kolejnych parzystych miesięcy następujących po wyborze Konsula.

Art. 4. [Wybór Konsula] (Dekret)
1. W przypadku opróżnienia urzędu Konsula funkcjonariusz wykonujący zgodnie z Konstytucją Konsulatu Sclavinii kompetencje, obowiązki i zadania Konsula, zwany dalej „pełniącym obowiązki Konsula”, zarządza niezwłocznie wybór Konsula, podając do publicznej wiadomości miejsce i termin zgłaszania kandydatur oraz wykaz uprawnionych do kandydowania — obywateli sclavińskich aktywnych w chwili zarządzenia wyboru.
2. Termin zgłaszania kandydatur trwa od 96 do 168 godzin.
3. Kandydatury zgłasza się osobiście.
4. Pełniący obowiązki Konsula zarządza niepodlegającą wydłużeniu debatę Rady nad zgłoszonymi kandydaturami, na czas od 48 do 96 godzin.
5. Niezwłocznie po upłynięciu czasu przewidzianego na debatę nad projektem pełniący obowiązki Konsula zarządza głosowanie:
  a. jeśli zgłoszono jedną kandydaturę — obywatele głosują za lub przeciw albo wstrzymują się od głosu,
  b. jeśli zgłoszono więcej niż jedną kandydaturę — obywatele oddają głosy preferencyjne, szeregując wszystkie kandydatury oraz odpowiedź „przeciw wszystkim” w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych, albo wstrzymują się od głosu.
6. Wynik głosowania preferencyjnego ustala się przy użyciu oprogramowania wyborczego OpenSTV w wersji 1.5, z wykorzystaniem metody Instant Runoff Voting.
7. Pełniący obowiązki Konsula ponownie zarządza wybór Konsula w przypadku niedokonania wyboru przez Radę.
8. Przepisy art. 2 ust. 3–6 stosuje się odpowiednio do wyboru Konsula.Niniejszym zarządzam 168 godzin oczekiwania na zgłoszenia kandydatów na Konsula,
tym samym czas zbierania deklaracji upłynie z końcem dnia 19 września 2019 r.

Niech Trwa Ostateczna Krucjata!
Obrazek
p.o. Konsula Sclavinii
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
Dwór Jego Książęcej Mości
 

Powrót do Siedziba Rady i Konsula

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron