Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Proj. Uniwersału o ochronie Baridasu przed spadochroniarzami

Zarchiwizowane wątki urzędowe
Obrazek

A V I X  A R Y O S S Á
R A D A   K R Ó L E S T W A

Proj. Uniwersału o ochronie Baridasu przed spadochroniarzami

Postprzez KJAF 5 cze 2019, o 14:16

Jaśnie Oświecona Rado,

składam projekt Uniwersału o ochronie Baridasu przed spadochroniarzami.

Uniwersał ma uniemożliwić haniebny proceder nalotów spadochronowych na Baridas, ilekroć siły z zewnątrz chcą coś przepchnąć lub ugrać w Baridasie, zwłaszcza w okresie elekcji. Niedopuszczalne jest uzyskiwanie obywatelstwa przez osoby obce w okresie trwania wyborów króla, jeżeli do tej pory nie miały one z Królestwem nic wspólnego.

Ponadto, projekt ma uniemożliwić dublowanie się obywatelstw samorządowych bez zgody Rady. Tyczy się to również obywateli sclavińskich, z racji tego, że Konsulat nie zapewnia przepisów o wzajemności przywilejów w kwestii nadawania obywatelstw Baridajczykom.

Z racji doniosłości projektu, proszę o możliwie prędkie procedowanie, a Interrrexa — o uznanie go za projekt pilny.


(—) Arped-Friedman


Uniwersał Rady Królestwa
o ochronie Baridasu przed spadochroniarzami

My, Jaśnie Oświecona Rada Królestwa Baridasu
w składzie:

[skład]

uchwalamy, co następuje:


W Dekrecie królewskim o obywatelstwie baridajskim z dnia 22 sierpnia 2018 r. (Dz. P. poz. 10333) wprowadza się następujące zmiany:

Art. 1


Art. 2 ust. 1 w brzmieniu:

Warunkiem uzyskania obywatelstwa baridajskiego jest posiadanie obywatelstwa Księstwa Sarmacji

przyjmuje brzmienie:

„Warunkiem uzyskania obywatelstwa baridajskiego jest 1) posiadanie obywatelstwa Księstwa Sarmacji oraz 2) brak posiadania obywatelstwa jakiejkolwiek prowincji Księstwa. Rada Królestwa może w drodze uchwały zwolnić konkretną osobę od wymogu spełniania drugiego wspomnianego warunku, w takim samym trybie może ten warunek nałożyć ponownie. Utrata obywatelstwa baridajskiego skutkuje wygaśnięciem skutków uchwały o której mowa”.

Art. 2


Art. 2 ust. 4 w brzmieniu:

Szczególnie uzasadnionym wypadkiem uzasadniającym nadanie obywatelstwa jest znacznych rozmiarów aktywność mieszkańca albo dostateczna aktywność mieszkańca, zamieszkującego Sclavinię

przyjmuje brzmienie:

„Szczególnie uzasadnionym wypadkiem uzasadniającym nadanie obywatelstwa jest znacznych rozmiarów aktywność mieszkańca”

Art. 3


W art. 2, po ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

„W okresie bezkrólewia obywatelstwo można nadać wyłącznie osobom, które w okresie ostatnich sześciu miesięcy posiadały obywatelstwo baridajskie przez nieprzerwany okres przynajmniej siedmiu dni.”

Art. 4


Art. 3 ust. 2 w brzmieniu:

Premier odbiera obywatelstwo mieszkańcowi, który nie posiada obywatelstwa sarmackiego

przyjmuje brzmienie:

„Premier odbiera obywatelstwo osobie, która przestała spełniać przynajmniej jeden z warunków określonych w art. 2 ust. 1.”

Art. 5


  1. Osoby, które w chwili wejścia w życie uniwersału posiadają obywatelstwo prowincji Księstwa Sarmacji, przestając tym samym spełniać warunki posiadania obywatelstwa baridajskiego, stosownie do przepisów art. 1 niniejszego uniwersału, w ciągu 3 dni obowiązane są zrzec się tych obywatelstw, pod rygorem utraty obywatelstwa baridajskiego z mocy samego prawa. Utratę tę stwierdza niezwłocznie po upłynięciu tego terminu Premier.

  2. Przewodniczący Rady Królestwa, niezwłocznie po wejściu uniwersału w życie, rozpoczyna z pominięciem debaty głosowanie nad uchwałami w sprawie zezwolenia na posiadanie obywatelstwa prowincji Księstwa Sarmacji, wobec tych obywateli, które takowe obywatelstwa posiadają na dzień wejścia uniwersału w życie.

Art. 6


Uniwersał wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Avatar użytkownika
 


Re: Proj. Uniwersału o ochronie Baridasu przed spadochroniar

Postprzez Filip I Gryf 5 cze 2019, o 14:24

(-) Podpisuje. Z racji pilności projektu proszę Przewodniczącego Rady o szybie rozpoczęcie obrad. @Arsacjusz
Obrazek
Książę Sarmacji

Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff
"miękki książę"

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Książę Sarmacji
Trybunał Koronny
Naczelna Izba Architektury
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dwór Jego Książęcej Mości
Królestwo Baridasu
Dobry Obywatel
Konsulat Sclavinii
Królestwo Hasselandu
 

Re: Proj. Uniwersału o ochronie Baridasu przed spadochroniar

Postprzez Arsacjusz 5 cze 2019, o 16:19

Wysoka Rado,

na podstawie art. 2 ust. 5 oraz art. 8 ust. 2 uniwersału Rady Królestwa z dnia 28 września 2018 r. o porządku obrad Rady Królestwa (Dz. P. poz. 10419) zarządzam pierwsze czytanie projektu uniwersału o ochronie Baridasu przed spadochroniarzami, które potrwa do 8 czerwca 2019 roku, godziny 17.20.

Arsacjusz Arped
Przewodniczący Rady
(—) Arsacjusz Arped
były Prefekt Generalny
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
 

Re: Proj. Uniwersału o ochronie Baridasu przed spadochroniar

Postprzez Laurẽt 5 cze 2019, o 17:03

Projekt popieram.
Z wyrazami szacunku,

(-) Laurẽt Gedeon I
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Proj. Uniwersału o ochronie Baridasu przed spadochroniar

Postprzez MAP 5 cze 2019, o 17:27

Lex retro non agit. Zarządzono elekcję. Jeśli uniwersał zostanie przyjęty, to z pogwałceniem zasad prawa. Będę zmuszony ubiegać się o zaskarżenie uniwersału jako niezgodnego Z Konstytucją Księstwa Sarmacji.
Mikołaj Torped
diuk, markiz, renegat
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Proj. Uniwersału o ochronie Baridasu przed spadochroniar

Postprzez KJAF 5 cze 2019, o 17:35

Ta ustawa nie wywołuje skutków wstecz, tylko naprzód. A że jej skutki poczujemy w trakcie bieżących wydarzeń — no to tak samo jak z każdą inną.
Avatar użytkownika
 

Re: Proj. Uniwersału o ochronie Baridasu przed spadochroniar

Postprzez Andronik 5 cze 2019, o 17:38

Wysoka Rado,

na podstawie art. 8, ust. 3 Uniwersału Rady Królestwa o porządku obrad Rady Królestwa, wnoszę o skrócenie pierwszego czytania projektu.
/—/ Andronik, Sclavińczyk
Honorowy obywatel Baridasu
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Proj. Uniwersału o ochronie Baridasu przed spadochroniar

Postprzez Filip I Gryf 5 cze 2019, o 17:39

Wysoka Rado,

Również proszę o skrócenie pierwszego czytania. Nie mam nic do dodania do projektu.
Obrazek
Książę Sarmacji

Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff
"miękki książę"

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Avatar użytkownika
Książę Sarmacji
Trybunał Koronny
Naczelna Izba Architektury
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dwór Jego Książęcej Mości
Królestwo Baridasu
Dobry Obywatel
Konsulat Sclavinii
Królestwo Hasselandu
 

Re: Proj. Uniwersału o ochronie Baridasu przed spadochroniar

Postprzez Laurẽt 5 cze 2019, o 17:58

Wysoka Rado,

Popieram skrócenie pierwszego czytania. Nie mam nic do dodania do projektu.
Z wyrazami szacunku,

(-) Laurẽt Gedeon I
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Następna strona

Powrót do Archiwum Rady

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości