Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

K 9/19 - KS vs Adam Aleksander

Na tej sali Trybunał Koronny rozpoznaje większość spraw

Moderatorzy: Trybunał Koronny, Trybunał Koronny: przewodniczący

K 9/19 - KS vs Adam Aleksander

Postprzez Arsacjusz 20 maja 2019, o 15:53

Sygn. akt postępowania
przygotowawczego PG Ds 01.2019
Eldorat, 20 maja 2019 roku

Obrazek
PREFEKT GENERALNY
Arsacjusz Arped

Marszałek Trybunału Koronnego
Defloriusz Dyman Wander
w miejscu


A K T   O S K A R Ż E N I A
oskarżyciela publicznego

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 11 grudnia 2011 roku o prefektach (Dz. P. poz. 4993) i art. 11 § 1 ustawy z dnia 4 lutego 2017 roku — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym oskarżam Adama Aleksandra (AG927), zamieszkałego w Almerze, niekaranego, wobec którego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci zatrzymania o to, że: ok. 15 maja i 18 maja 2019 roku zamieścił w profilu użytkownika na Forum Centralnym, profilu użytkownika w państwowym systemie informatycznym „DSG” oraz w profilu instytucji prywatnej o nazwie „Agencja Rozwoju Pelandii” w państwowym systemie informatycznym „DSG” prowadził agitację na rzecz innej mikronacji poprzez zamieszczanie do niej adresów, tj. o czyn z art. 41 ust. 1 pkt 8 Kodeksu Sprawiedliwości. Oskarżyciel wnosi o wymierzenie kary 2 miesięcy więzienia.

U Z A S A D N I E N I E

15 maja 2019 roku, po zapoznaniu się z zawiadomieniem Helwetyka Romańskiego w sprawie możliwości prowadzenie agitacji na rzecz innej mikronacji, choćby nieuznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa (tj. czyn z art. 41 ust. 1 pkt 7 Kodeksu Sprawiedliwości) przez Adama Aleksandra (AG927), Prefekt Generalny wszczął postępowanie przygotowawcze.

W toku czynności ujawniono wielokrotną agitację na rzecz innej mikronacji przez oskarżonego. Prefektura zebrała obszerny materiał dowodowy. Po raz pierwszy oskarżony zamieścił w sygnaturze link prowadzący do innej mikronacji ok. 15 maja 2019 roku (dowód 1). Prefektura nie zdążyła podjąć czynności porządkowych, gdyż oskarżony usunął podpis samodzielnie.

Trzykrotnie, w różnych odstępach czasu oraz w różnych miejscach w systemie informatycznym (dowody 2, 3, 4 i 5), Adam Aleksander zamieścił wspomniany adres 18 maja 2019 roku, o czym świadczą decyzje Prefekta Generalnego o zastosowaniu czynności porządkowej:
  1. z godziny 13.13,
  2. z godziny 18.47,
  3. z godziny 23.09.

Oskarżony był na bieżąco informowany o decyzjach Prefekta Generalnego za pośrednictwem Poczty Konnej. Wciąż jednak przywracał stan poprzedni, mimo świadomości bezprawności swojego czynu. O jego negatywnym stosunku do obowiązującego prawa świadczą również wypowiedzi kierowane do prefekta w trakcie rozmowy urzędowej (dowody do dyspozycji sądu): „Propaganda na najwyższym światowym poziomie”, „Bezsensu, prosta głupia propaganda Sarmacji” oraz „Przyjdzie dzień kiedy to się wszystko skończy” (pisownia oryginalna). Oskarżony nie wyraził skruchy.

Adam Aleksander popełnił czyn umyślnie. Uświadamiał sobie, że jego zachowanie stanowi realizację znamion czynu zabronionego. Był przecież publicznie pouczany przez prefekta (dowód 6), a także doręczano mu przez Pocztę Konną decyzje Prefekta Generalnego. Można by wręcz stwierdzić, że jego czyn ma charakter chuligański. Polegał on bowiem na zamachu na porządek publiczny, został popełniony publicznie, a sam oskarżony działał bez powodu, wykazując rażące lekceważenie prawa.

MATERIAŁ DOWODOWY

Dowód 1. — adres w sygnaturze użytkownika na Forum Centralnym.
Dowód 2. — adres w profilu użytkownika w państwowym systemie informatycznym „DSG”.
Dowód 3. — adres w profilu użytkownika na Forum Centralnym.
Dowód 4. — adres w profilu instytucji prywatnej o nazwie „Agencja Rozwoju Pelandii” w państwowym systemie informatycznym „DSG”.
Dowód 5. — adres w profilu instytucji prywatnej o nazwie „Agencja Rozwoju Pelandii” w państwowym systemie informatycznym „DSG”.
Dowód 6. — publiczne pouczenie prefekta o treści art. 41 ust. 1 pkt 8 Kodeksu Sprawiedliwości.

(—) Arsacjusz Arped

Obrazek
(—) Arsacjusz Arped
książę krwi Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Królestwo Baridasu
 

Re: Korona przeciwko Adamowi Aleksandrowi

Postprzez Michal_Feliks 20 maja 2019, o 21:57

Eldorat, 20 maja 2019 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 4 §3 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
[*]Wszczynam postępowanie w sprawie karnej w zakresie objętym w/w wnioskiem;
[*]nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: K 9/19;
[*]do rozpoznania w/w sprawy wyznaczam ATK Vanderleia Bouboulinę, oraz [b] ATK Januszka von Hippogryff-Pałasza ;
[*]wyznaczam ATK Vanderleia Bouboulinę  na Przewodniczącego Składu Orzekającego.


MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Defloriusz Dyman Wander
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dobry Obywatel
 

Re: K 9/19 - KS vs Adam Aleksander

Postprzez VAT 20 maja 2019, o 22:36

Otwieram rozprawę.


Wyznaczam oskarżonemu 3-dniowy termin, tj. do dnia 23 maja 2019 r. na zajęcie stanowiska.
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
 

Re: K 9/19 - KS vs Adam Aleksander

Postprzez Arsacjusz 10 cze 2019, o 15:57

Wysoki Trybunale,

wnoszę o zamknięcie rozprawy. Oskarżony, mimo upływu prawie trzech tygodni, nie zajął stanowiska w sprawie. Oczywiście nie mogę ferować wyroku, jednakże chciałbym zasygnalizować, że w razie ewentualnego skazania okres rzeczywistego pozbawienia wolności (od 18 maja) może przekroczyć długość orzeczonej przez Trybunał kary. W związku z powyższym zwracam się uprzejmą prośbą o jak najszybsze przeprowadzenie niezbędnych czynności.

(—) Arsacjusz Arped
Prefekt Generalny
(—) Arsacjusz Arped
książę krwi Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Królestwo Baridasu
 

Re: K 9/19 - KS vs Adam Aleksander

Postprzez VAT 12 cze 2019, o 08:14

Zamykam rozprawę. Wyrok zostanie ogłoszony niezwłocznie.
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
 


Powrót do Sala rozpraw i posiedzeń jawnych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron