Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Zażalenie na postanowienie MTK w spr. U1/19 v2

W tym dziale zarchiwizowano niesklasyfikowane materiały

Zażalenie na postanowienie MTK w spr. U1/19 v2

Postprzez KJAF 15 lut 2019, o 16:15

Z A Ż A L E N I E
do Księcia Sarmacji

Wasza Książęca Mość,

jako uczestnik postępowania przed TK w sprawie o sygnaturze U1/19, na podstawie art. 42 § 1 pkt 3 KppTK, składam zażalenie na postanowienie MTK z dnia 15 lutego 2019 r. w niniejszej sprawie, a to w przedmiocie dopuszczenia do rozprawy jako uczestnika Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z przepisami art. 7 § 2 KppT, do sprawy ustrojowej, jako strony, prawo mają podmioty uprawnione do złożenia wniosku o wszczęcie sprawy ustrojowej. Art. 11 § 3 pkt 5 stwierdza, iż stroną taką może być prowincja (tj. w osobie jej przedstawiciela określonego prawem lokalnym).

Przepisy Umowy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Bialeńską o otoczeniu opieką Republiki Bialeńskiej stanowią, iż Republika Bialeńska nie jest prowincją Księstwa Sarmacji (§ 1 Umowy).

W związku z powyższym, wniosek o przystąpienie Prezydenta Republiki Bialeńskiej do rozprawy, powinien zostać odrzucony, z racji braku posiadania praw prowincji przez Republikę (o czym zresztą wprost mówią jej przedstawiciele).

Powyższy pogląd podziela zresztą sam Trybunał Koronny.

W DRODZE SUPLEMENTU

Wasza Książęca Wysokość Marszałku,

1) niniejszym informuję, że zażalenie zostało, zgodnie z prawem, skierowane do Jego Książęcej Mości Piotra III Łukasza, Księcia Sarmacji. Nie do Marszałka Trybunału Koronnego. Wobec tego oczekuję, iż decyzje co do a) interpretacji przepisów b) przyjęcia bądź odrzucenia zażalenia — podejmie nie kto inny, niż właśnie Jego Książęca Mość. Odrzucania zażalenia złożonego na ręce JKMości przez MTK uważam za bezprawie. Jeżeli zażalenie nie ma podstawy prawnej — decyzję powinien podjąć adresat pisma;

2) złożyłem zażalenie na postawienie MTK w sprawie wezwania jako uczestnika postępowania podmiot, który nie jest uczestnikiem postępowania. Skoro dołączenie do rozprawy zostało uznane przez MTK za skuteczne, to nie można tego interpetować inaczej niż postanowienie o dopuszczeniu do rozprawy. Przez analogię — MTK sugeruje skorzystanie z przepisu o dokonanie określonej czynności. Na podstawie tego przepisu chce postanowić o wyłączeniu kogoś z rozprawy. Skoro w drodze postanowienia MTK ma możność wyłączyć kogoś z rozprawy, to i siłą rzeczy włączenie do niej kogoś również jest postanowieniem. MTK miał możliwość przyjąć zgłoszenie do rozprawy lub odrzucić. W przypadku możliwości wyboru między dwoma wariantami, rozstrzygnięcie będzie postanowieniem. Abstrahując od tego, że jak pisałem w punkcie pierwszym — jeżeli się mylę, decyzję o odrzuceniu pisma powinien podjąć jego adresat. MTK ma prawo odrzucać nietrafne wnioski do Księcia tak samo, jak ma je Marszałek Sejmu albo Kanclerz. Czyli w ogóle;

3) nie wydaje mi się, żeby "opieka prawna" rozciągała się na przepis który wprost warunkuje pewne uprawnienia, prawa i zadania od posiadanego przez daną jednostkę statusu w ramach Księstwa. Można ten przepis interpretować chociażby w ten sposób, że skoro Republika ma "opiekę prawną", to jej prawa mogą być chronione na drodze sądowej w sposób określony przepisami. Na przykład, można domniemywać posiadanie zdolności do czynności prawnych, i tym samym, przykładowo, chronić swoje prawa w procesie cywilnym. Jest to tak nieprecyzyjne sformułowanie, że można to interpretować na dowolny sposób. Na przykład, że opieka prawna oznacza stosunek prawny, w którym Republika potrzebuje swojego opiekuna prawnego bo sama nie potrafi o siebie zadbać. Skoro terminy z prawa rodzinnego zawierane są w umowach międzynarodowych, to najwyraźniej można poczynać takie kombinacje. Zresztą, nawet za przechadzkę po Placu Zielonym w Bialenii z plakietką "Bialenia ma prawa i obowiązki prowincji" można dostać fangę w nos;

4) jeżeli już MTK samodzielnie podejmuje się interpetacji przepisów na własną rękę, to przypominam, iż w interpetacji umów międzynarodowych brana jest pod uwagę również intencja umawiających się stron czy dokumenta określane jako travaux préparatoires. Wynika z nich jednoznacznie, bezsprzecznie, i bezapelacyjnie, iż obie strony z pełną świadomością podpisywały traktat w intencji, której nie było przyznawanie Republice jakichkolwiek praw prowincji. Świadczą o tym wypowiedzi Roberta Fryderyka oraz p. Prezydenta Republiki. Świadczy też o tym powszechne odczucie Bialeńczyków, o czym można się przekonać chociaż spacerując po Wolnogradzie ze wspomnianą plakietką. Skoro zgodnie z dokumentami do jakich mam wgląd, obie strony wprost umawiają się na to, że Bialenia nie ma praw prowincji, obie strony się z tym zgadzają a następnie zawierają traktat który przekuwa to w życie, to nie można tego interpretować inaczej niż w ten sposób, że Republika Bialeńska nie ma praw prowincji. Nie bardzo rozumiem jak można powoływać się na intencje stron jakoby miało być inaczej… wbrew intencjom stron, które same to przyznały i przyznają po dzień dzisiejszy.(—) Arped-Friedman
Avatar użytkownika
 

Re: Zażalenie na postanowienie MTK w spr. U1/19 v2

Postprzez Michal_Feliks 15 lut 2019, o 17:04

[center]

Bardzo bym jednak prosił o to, żebyśmy traktowali się poważnie.

Istnieje w Trybunale pewien porządek czynności urzędowych. Porządkiem tym zarządzają organy sądu. Został Pan Kanclerz pouczony o właściwym - dwuinstancyjnym zresztą - trybie sądowego zaskarżenia czynności faktycznych podjętych na rozprawie. Bardzo proszę - i proszę po raz ostatni - o dostosowanie się do tego trybu i zaprzestanie skarżenia aktów nieistniejących. Działanie wbrew jasno przedstawionym procedurom, które zresztą jako były przewodniczący sądu powinien Pan Kanclerz znac, stanowi naruszenie porządku czynności urzędowych i w razie jego ponowienia, spotka się z karą porządkową. Nie widzę powodu, dla którego miałoby do tego dojść. Proszę uczestniczyć w procesie, zamiast go sabotować.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Defloriusz Dyman Wander
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
 


Powrót do Archiwum ogólne

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości