Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Kongres Założycielski PRH- wątek fabularny

Moderator: Królestwo Hasselandu: władze

Kongres Założycielski PRH- wątek fabularny

Postprzez Józef Sowiński 2 gru 2018, o 20:04

Obrazek


Do wielkiej sali już od godziny 15 czasu Hasselandzkiego gromadzili się mieszkańcy wysp Razuryjskich oraz przybyli z różnych zakątków świata Sarmaci. Miejsca w Sali Plenarnej Hrabstwa Luczeng starczyło jednak dla wszystkich. O godzinie 19:17 na mównice wśród wiwatów i oklasków wszedł Józef Sowiński- były mer tego miasta, a dzisiaj jeden z założycieli Partii Rozwoju.

Obrazek

Kochani Razurejczycy!
Przybyli tutaj Sarmaci!
Szanowni Goście!


Przede wszystkim pragnę powitać Was i podziękować za przybycie właśnie w tym czasie na kongres. Jest to dla mojej osoby wielka radość widząc Was tutaj zgromadzonych. Aby nie zabierać Waszego cennego czasu postaram się jak najszybciej przedstawić Wam nowo-powstającą Partię Rozwoju!

Główne przyczyny powstania ugrupowania podałem w artykule pod tytułem Pora na politykę- pora na rozwój! Partia Rozwoju Hasselandu, dlatego nie chcąc się powtarzać przejdźmy do konkretów.

Jak widzę nowo powstałą partię?
Przede wszystkim widzę ją jako wspólnotę ludzi o różnych poglądach, która poprzez kompromisy i niekiedy ustępstwa potrafić będzie wypracować wspólny język i zdanie oraz dąży do wykonania w sposób solidny i stały wszelkich podjętych inicjatyw. Widzę ją również jako ugrupowanie będące silnie wewnętrznie, gdzie podziały nie będę istnieć, lecz inne zdanie będzie odpowiednio uszanowane. Widzę ją jako zgromadzenie zdyscyplinowane dążące do spełnienia wyznaczonych celów, a przede wszystkim do rozwoju nie tylko kraju (w rozumieniu prowincja), nie tylko państwa ( w rozumieniu Księstwo Sarmacji) ale również i członków partii na wszelkich wybranych przez nich polach. Partia musi wspierać swoich członków we wszystkich ich poczynaniach bez względu na poniesione koszty.

Program Partii


Słowa wyżej niewiele zapewne mogą Wam mówić- zwykłe nic nie znaczące frazesy wypowiadane przez mikrofon. Otóż macie rację. Aby jednak przybliżyć Wam wartości i cele, które nieść będzie PRH chcę wam przedstawić program partii.

Obrazek


PRH dąży cały czas do rozwoju- ewoluuje. Tak jak gatunki zwierząt, tak i polityka cały czas się zmienia i dostosowuje do obecnych warunków. Dlatego też charakter programu partii winien być cały czas otwarty na nowości i nie może zamykać się, odcinać bądź też izolować od reszty świata. Obecnie widzę jednak kwestie i cele, którymi PRH-a powinna zająć się w pierwszej kolejności.

Po pierwsze PRH powinno dążyć do utworzenia sprawnie działającej Gwardii Hasselandzkiej. Pomimo tego, iż Hasseland będący częścią Księstwa Sarmacji jest przez Książęce Siły Zbrojne chroniony, to luźna formacja militarna składająca się z mieszkańców wysp Razyrjskich, Cyberyjskich oraz Vienben może stać się rezerwuarem przyszłych rekrutów i oficerów KSZ mających już przygotowanie do pełnienia służby dla Księcia. W wypadku realnego zagrożenia militarnego może stanowić także zasobne źródło sił rezerwowych przez co odciąży główne siły KSZ. Dodatkowo w wypadku klęski naturalnej to właśnie Gwardia, tworzona przez mieszkańców o strukturach zbliżonych do milicji będzie pierwsza na miejscu zdarzenia.

Po drugie potrzeba nam dobrze zorganizowanej Akademii. Królewska Akademia Nauk ostatnimi czasy przeżywa regres… Nie widać żadnych prac naukowych ani nawet działań utrzymywania KAN przy życiu. Również kultura przez to jest zaniedbywana. Skutek takiego działania widzę jeden: zmarginalizowanie Hasselandu wobec innych regionów Księstwa Sarmacji. A przecież posiadamy uczonych, posiadamy odrębną kulturę i własną historię. Skąd jednak mają ją poznać Sarmaci i potencjalni Hasselandczycy? Raczej nie z przeglądania forum archiwalnego... Działania mające na celu wskrzeszenie KAN i jego rozwój to według mnie między innymi: stworzenie prostego w obsłudze archiwum akt dawnych, otworzenie na nowo wydziału historii i kultury (a w nim pod-wydziałów: hasselandzkiego, sarmackiego oraz mikronacyjnego), wspieranie działalności naukowej w strukturach KAH. Pomoże to nie tylko zaciekawić innych kulturą i historią Hasselandu ale także da impuls młodym, zdolnym twórcą, którzy właśnie takiej instytucji jak KAN potrzebują.

Po trzecie stworzenie sprawnie działających organów władzy samorządowej. Te dość ogólne sformułowanie jest celowe, gdyż można do tego dojść na dwa sposoby: pierwszy to zmiany personalne na czołowych stanowiskach krajowych, a drugi to reorganizacja całych struktur samorządowych- wszystko zależy od tego na ile będzie stać Hasseland.

Kolejny aspekt to polityka państwowa Księstwa. Tutaj PRH będzie dążyć do posiadania przez Hasseland przedstawicielstwa w strukturach parlamentarnych państwa. Ma to zapewnić Hasselandowi nie tylko odpowiednią renomę ale i reprezentanta woli razurejczyków w sejmie.

PRH nie może jednak pozostać partią tylko prowincjonalną. Partia Rozwoju powinno dążyć do promieniowania na inne prowincje poprzez zakładanie nowych oddziałów partyjnych. Mam nadzieje, że już niedługo wśród oddziałów Partii Rozwoju zobaczymy także PRS, PRB,PRRB, i PRT, co pozwoli nam na utworzenie partii o zasięgu państwowym a także pomoże we współpracy między samorządowej.

Kolejna sprawa to kwestia aktywnej promocji świata mikronacyjnego. PRH-a musi podjąć działania zmierzające do aktywizacji społeczeństwa Hasselandzkiego (a w przyszłości również Sarmackiego) w celu promowania zarówno samego państwa jak i świata. Musimy być wszędzie widoczni gdzie to tylko możliwe. Jakie powinny działania zostać podjęte w tym celu? To określone zostanie przez odpowiednie struktury partii w zależności od zasobów, czasu i okoliczności.

Rząd ani żadne ugrupowanie nie może utrzymać się bez oddziaływania na społeczeństwo. Może to czynić na wiele sposób między innymi poprzez tzw. IV władzę, czyli media. PRH będzie posiadała finansowane przez fundusze partyjne lecz w pełni niezależne od zarządu partii swoją prasę w postaci periodyka o nazwie Rozwój o czy wspomnę później.

W artykule o PRH wspominałem o wspieraniu młodych sarmatów i ich działań. To też jest ważna arena przyszłych działań Partii Rozwoju. Wielu nowo przybyłych odpycha nieznajomość tutejszych realiów- nie wiedzą po prostu jak zacząć i tuż po przywitaniu rezygnują ze wspólnej, nazwijmy to, zabawy. PRH zmierzać będzie do bezpośredniej pomocy zarówno w poznawaniu Sarmacji, Sarmatów jak i jej kultury, prowincji, historii i obyczajów. Będzie również wspierać nowo przybyłych finansowo. Zakres wsparcia finansowego oraz szczegółowe zadania będą zależne od decyzji członków partii i ich postanowień

Podsumowując założenia programu, główne cele to:
- utworzenie sprawnej Gwardii Hasselandzkiej
- ożywienie kultury i nauki poprzez aktywizacje KAN,
- stworzenie silnie działających organów władzy samorządowej,
- dążenie do posiadania przedstawicielstwa w Sejmie,
- dążenie do tworzenia innych oddziałów Partii Rozwoju,
- dążenie do współpracy między samorządowej,
- aktywna polityka promocyjna,
- powołanie do życia gazety Rozwój,
- wspieranie młodych Sarmatów i ich działań.

Lista podsumowująca jest ciągle otwarta na propozycje. Kwestii do załatwienia w Sarmacji nie zamyka się jedynie na tych paru akapitach. Tutaj zostały przedstawione tylko te, które PRH zamierza spełniać w pierwszej kolejności.

Struktura Władz Partii


ObrazekStruktura PRH powinna być prosta. Każdy powinien wiedzieć do kogo zwrócić się w razie problemów i każdy tuż po przystąpieniu do Partii Rozwoju winien się w niej odnaleźć. Dlatego nie będzie tutaj rozbudowanych struktur partyjnych. Ważne są zadania nie zaś stanowiska.
Historia jednakże pokazała nam, że kiedy każdy jest równy społeczeństwo może ponieść porażkę- widać to było między innymi w armii czerwonej doby rewolucji gdzie pomimo usunięcia stopni wojskowych szybko je przywrócono. Z powyższych powodów przedstawię moją propozycję na to jak powinien wyglądać zarząd PRH.

Prezes- to osoba wybieralna przez wszystkich członków PRH większością głosów, kadencyjna. To on powinien mieć decydujący głos w kwestiach spornych chociaż nie może tego nadużywać. Jego głównym zadaniem będzie utrzymanie jedności w partii oraz wyznaczanie osób do danych zadań. Do jego funkcji zaliczyć też trzeba kontrolę nad wszelkimi sprawami partii. Może także zwoływać zjazdy partyjne celem omówienia bieżących spraw i omówienia przyszłych celów. Może zastępować także każdego innego członka partii jeśli jest nieobecny.

Vice-prezes- osoba, którą wyznacza prezes. Jego zadaniem jest wspieranie prezesa we wszystkich kwestiach, a także zastępowanie go w razie jego nieobecności. Jeśli nastąpi nieuzasadniona nieobecności prezesa powyżej 3 dni przejmuje wszelkie jego obowiązki. Jeśli nieobecność ta przedłuża się i trwa już 14 dni i więcej ma za zadanie zwołać zjazd, którego celem zostanie obranie nowego prezesa.

Skarbnik- osoba odpowiedzialna za fundusze partyjne. Wybierana przez zgromadzenie partyjne. Zbiera składki członkowskie, kontroluje przepływ pieniędzy oraz składa raporty z wykorzystania partyjnych środków.

O ile partia się nie rozwinie szerzej na inne prowincje, bądź też jej zasięg nie zwiększy się na obszar całego państwa, o tyle nie widzę potrzeby rozbudowywania tego systemu. Jednakże jeśli Partia rozwoju swoim zasięgiem obejmie inne prowincje powinno zostać utworzone jeszcze jedno stanowisko: przewodniczący. Jego zadaniem będzie nadzorowanie oddziału prowincjonalnego.

Oczywiście poza tymi stanowiskami mogą powstać nowe w zależności od ilości członków i potrzeb jednakże nie powinny być one zbyt zawiłe, a każdy członek partii powinien wiedzieć za co odpowiada. Szczegóły dotyczące wyżej wymienionych stanowisk powinny zostać dopracowane na zjeździe partii.

Obrazek


Finansowanie i Fundusze PRH


Partia jako organizacja, która nie posiada na start własnych przychodów oprze się na darczyńcach i dobrowolnych składkach członkowskich.
Każdemu darczyńcowi przysługiwać będzie wpis do Księgi Darczyńców i dodatkowo plakietkę honorująca Darczyńcę PRH.
Partia za to zobowiązuje się do rozliczenia z każdego przeznaczonego na nią Lt. Będzie się to odbywać poprzez wystawianie odpowiednich rozliczeń pojawiających się na żądanie.
Fundusze partyjne mogą być przeznaczone tylko i wyłącznie w ściśle określonych celach, a w tym:
- zapomogi dla nowych mieszkańców,
- finansowanie gazety Rozwój,
- czynności promocyjne,
- czynności związane z marketingiem partyjnym,
- nagrody dla aktywnych członków partii.

Fundusze powinny być rozdzielane w sposób przemyślany i stosownie do potrzeb.Obrazek


Rozwój – organ prasowy wspierany przez PRH.


Partia, tak jak wspomniałem w programie potrzebuje swojego organu prasowego. Tą funkcję spełniać będzie periodyk wydawany co jakiś czas o nazwie Rozwój. Na jego łamach będą się ukazywać:
- informacje bieżące dotyczące partii,
- informacje dot. sytuacji w kraju,
- informacje dot. sytuacji w prowincjach,
- komentarz do wydarzeń państwowych i krajowych,
- inna twórczość nowych mieszkańców oraz Sarmatów.

Działalność gazety będzie uzależniona od partii jedynie poprzez jej finansowanie. Do Rozwoju, aby zapewnić również przedstawianie poglądów różniących się od głównej linii partii będą zatrudniani osoby obiektywne by periodyk ten był gazetą otwartą.. Sarmaci pracujący dla Rozwoju otrzymają wynagrodzenie uzależnione od wyników ich pracy.

Obrazek


Tytułem wstępu to tyle. Mam nadzieje, że w dniu dzisiejszym przedstawiłem wszelkie aspekty związane z działalnością partii. Tuż po kongresie zamierzam zarejestrować partię, a już teraz zapraszam do składania deklaracji członkowskich w tym wątku. Jeśli jednak istnieją kwestie, na które nie znaleźli państwo odpowiedzi w tym poście, zapraszam do zadawania pytań tutaj.

Ponadto, jeśli ktokolwiek chciałby wypowiedzieć się na forum kongresu zapraszam do mównicy.
Obrazek

Prezes Partii Rozwoju
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Królestwo Hasselandu
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Kongres Założycielski PRH- wątek fabularny

Postprzez Andrzej Swarzewski 2 gru 2018, o 21:20

Obrazek

Z okazji Kongresu Założycielskiego Partii Rozwoju Hasselandu do Hrabstaw Luczeng przybył również Andrzej Swarzewski, Minister i Poseł Republiki Bialeńskiej, a także jeden ze współzałożycieli Wspólnej Przyszłości, bialeńskiej partii politycznej, aby wygłosić krótkie przemówienie.


Szanowny Panie Prezesie,
Drodzy Przyjaciele!
Przybywam do Was z Wolnogradu, aby przekazać Wam wyrazy szacunku i przyjaźni od bratniego narodu bialeńskiego. Popieram dążenia Hasselandczyków do stworzenia własnej siły politycznej i jestem przekonany, że Partia Rozwoju jest potrzebna nie tylko Hasselandczykom, ale też Bialeńczykom oraz wszystkim narodom Sarmacji. Wspólna Przyszłość jest zainteresowana bliską współpracą z Waszym ruchem na poziomie lokalnym oraz centralnym, oczywiście o ile wyrazicie taką chęć.
Chciałbym również zapewnić o chęci odbudowy przyjaźni pomiędzy naszymi państwami.
Niech żyje Hasseland!
Andrzej Swarzewski
Avatar użytkownika
 

Re: Kongres Założycielski PRH- wątek fabularny

Postprzez Zombiakov 2 gru 2018, o 21:42

Pojawia się jak spod ziemi a powietrzu unosi się nieco stęchły opar

Imponujący materiał ale niestety z braku czasu nie wysłuchałem całości. Zawołuję jednak o złożenie ofiary racjonalizmowi i przekierowaniu potencjału KAN to Akademii Sclavińskiej. Można to przeprowadzić na milion sposobów tak aby nie dochodziło do zmarginalizowania a hasselandzki znak wodny był widoczny wszędzie tam gdzie Hasseland odciska piętno. Zarazem bez utrzymywania niezależnej instytycji.
Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Starosarmacja
 

Re: Kongres Założycielski PRH- wątek fabularny

Postprzez Józef Sowiński 3 gru 2018, o 01:07

Stęchły opar już zdążył się ulotnić wtedy po raz kolejny na mównicę wszedł Józef Sowiński

Szanowny Panie Andrzeju Swarzewski!

Cieszy mnie, iż jeden z ojców założycieli Republiki Bialeńskiej która obecnie posiada zbliżoną kulturę do Naszej, a zarazem jest przedstawicielem kraju nam tak bliskiego, z którym byliśmy złączeni przez jakiś czas zjawił się na Kongresie. Proszę przyjąć na swoje ręce pozdrowienia ode mnie oraz od Razurejczyków dla Narodu Bialeńskiego!

Cieszy mnie pańskie zdanie nt. przyszłej działalności PRH. Wspominacie również o współpracy... Dzięki istniejącej szybkiej komunikacji i wymianie informacji stwierdzam iż nie widzę problemu natury programowej- ba! nawet zauważalne są zbliżone postulaty i założenia, więc współpraca jest wskazana.

Chciałbym również przywitać Namiestnika Starosarmacji- sz.p. Prokrusta Zombiakova.
Odnosząc się do pańskich słów. Tak, my Hasselandczycy możemy działać w strukturach Akademi Sclavińskiej lecz po co? Po to by zaprzepaścić możliwość twórczej rywalizacji o przodownictwo w działalności naukowej? Również zapewniam, że KAN nie będzie jota w jotę przypominał Akademii Sclavińskiej, a jeśli dojdzie do podporządkowania się naszej uczelni AS to jedynie wówczas, gdy będziemy mieli coś więcej do zaoferowania niż tylko gmachy w Hasselandzie by traktowano Nas jako partnerów na poziomie działalności badawczo-naukowej.

Zachęcam także innych do wystąpienia przed szereg i wypowiedzenia się nt. nowego ruchu. Proszę się nie wstydzić- my nie oceniamy, a każde zdanie, tak jak zostało to zawarte w programie partii, zostanie uszanowane.
Prezes Partii Rozwoju
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Królestwo Hasselandu
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Kongres Założycielski PRH- wątek fabularny

Postprzez Piotr Paweł I 3 gru 2018, o 12:02

Gratuluję p. Sowińskiemu założenia nowej partii! Z powodu realiozy wypowiadam się skrótowo - szerzej odniosę się wkrótce. Do p. Swarzewskiego - ja widzę szanse na odbudowę współpracy Hasseland-Bialenia. Co do Akademii - dziękuję z apropozycję Sclavinii, przeanalizujemy ją!
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Kongres Założycielski PRH- wątek fabularny

Postprzez Zombiakov 3 gru 2018, o 13:49

Piotr Paweł I napisał(a):Gratuluję p. Sowińskiemu założenia nowej partii! Z powodu realiozy wypowiadam się skrótowo - szerzej odniosę się wkrótce. Do p. Swarzewskiego - ja widzę szanse na odbudowę współpracy Hasseland-Bialenia. Co do Akademii - dziękuję z apropozycję Sclavinii, przeanalizujemy ją!


Żebyśmy się dobrze rozumieli - to nie jest propozycja Sclavinii ;) To jest propozycja z boku i niezaangażowana.
Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Starosarmacja
 

Re: Kongres Założycielski PRH- wątek fabularny

Postprzez Józef Sowiński 3 gru 2018, o 18:25

Wielce szanowny Piotrze!

Z radością przyjmuję Wasze gratulacje! Mam jednakże pytanie do Was: czyż nie warto by połączyć siły w budowie silnej pozycji Hasselandu? Wszak większość poglądów mamy podobnych. Z ekscytacją widziałbym partię Monarchistyczno-Demokratyczną jako część składową PRH- wspólnymi siłami będziemy mogli osiągnąć więcej! Niech żyje Król! Niech żyje Hasseland! Vivat Sarmacja!
Prezes Partii Rozwoju
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Królestwo Hasselandu
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Kongres Założycielski PRH- wątek fabularny

Postprzez Remigiusz L. 4 gru 2018, o 11:27

Jak sytuują się poglądy partii na osiach głównych współczesnych sporów ideowych: Republika-Monarchia, Centralizacja-Federalizacja?
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Namiestnik Starosarmacji
El Dictatore del Distrito de Tropicana
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Starosarmacja
 

Re: Kongres Założycielski PRH- wątek fabularny

Postprzez Józef Sowiński 4 gru 2018, o 17:47

Szanowny panie Remigiuszu!

Odpowiadając: jeśli chodzi o PRH to jest zdecydowanie za Monarchią, jednocześnie skupioną wokół idei Federalizacji.

Jednakże, aby nie pozostawiać wątpliwości co do przyczyn takiej, a nie innej linii partii dopowiadam:
- monarchia, która daje władzę ograniczoną ustawodawczo jednej osobie jest najlepszą formą rządów dla państw mikroświata w związku z jego coraz większą depopulacją. Monarcha, to zazwyczaj osoba, która najlepiej w czasie kryzysu aktywnościowego może interweniować w celu ratowania istniejących struktur i państwowości. Dodatkowo monarcha zazwyczaj jest osobą, której najbardziej zależy na ciągłym istnieniu państwa. Najlepszym przykładem będzie Republika Bialenii. Gdy aktywność tego państwa zanikła prezydent- głowa państwa- zamiast ratować resztki państwowości i aktywnie działać na rzecz rozwoju i promocji kraju wolał zamknąć tenże podmiot polityki międzynarodowej i ogłosić jej upadek. Fakt ten można tłumaczyć dwojako: prezydent Republiki nie miał wystarczających sił by wskrzesić iskrę aktywności lub prezydentem został nie tyle z własnego wyboru co raczej chęcią zdobycia tytułu.
- federalizacja. Księstwo Sarmacji obecnie skupia państwa o różnych kulturach, różnej historii oraz wartości moralnych. Wg. mnie nie jest możliwe tworzenie jednakowego prawa dla wszystkich prowincji (partia chcąc okazać szacunek dla mieszkańców poszczególnych terenów używa zazwyczaj określenia kraj, w odróżnieniu od państwa rozumianego jako Księstwo Sarmacji), które może być sprzeczne z ich wartościami. Wolimy oddać władzę w ręce samorządów wierząc w ich mądrość i roztropność w tworzeniu prawa oddając rządowi centralnemu prawo kontroli nad krajami, prowadzenie polityki zagranicznej oraz obronność. Oczywiście partia nie będzie popierać żadnych ruchów separatystycznych.
Oczywiście tak jak pisałem w programie: PRH ma być partią rozwijającą się- więc jeśli poprzez kompromis zostanie opracowana inne rozwiązania, które uznamy za właściwe i budujące poprzemy je.
Prezes Partii Rozwoju
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Królestwo Hasselandu
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Kongres Założycielski PRH- wątek fabularny

Postprzez Piotr Paweł I 4 gru 2018, o 19:18

Z ekscytacją widziałbym partię Monarchistyczno-Demokratyczną jako część składową PRH- wspólnymi siłami będziemy mogli osiągnąć więcej!


PMD działa już na forum całej Sarmacji, może więc stwórzmy - koalicję? Monarchistyczna Koalicja Rozwoju na przykład? Na pewno się porozumiemy co do formuły.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Następna strona

Powrót do Hrabstwo Luczeng

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości