Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

[TK K 18/11/06A] Korona przeciwko Panu Wolfenkopfowi

Na tej sali Trybunał Koronny rozpoznaje większość spraw

Moderatorzy: Trybunał Koronny, Trybunał Koronny: przewodniczący

[TK K 18/11/06A] Korona przeciwko Panu Wolfenkopfowi

Postprzez Michał F. Lubomirski 26 paź 2018, o 16:39

Eldorat, dnia 26 października 2018 roku

Korona Księstwa Sarmacji
Reprezentowana przez Prefekta Generalnego
Michała Franciszka Lubomirskiego-Lisewicza, AG760


Trybunał Koronny
AKT OSKARŻENIA
oskarżyciela publicznego

Oskarżam Nahiusa Wolfenkopfa (AC845) o to, że naruszył art. 40. ust. 1. pkt 3 Kodeksu Sprawiedliwości tj. Zabronione pod groźbą kary do sześciu miesięcy lub banicji jest: posługiwanie się więcej niż jedną tożsamością w Księstwie Sarmacji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo wprowadzenia w błąd innych osób lub organu władzy publicznej;
W związku z tym wnoszę o skazanie oskarżonego na trzy miesiące pozbawienia wolności.


UZASADNIENIE


Prefektura Generalna używając dostępnych narzędzi stwierdziła, że Tomasz Chojnacki (AG829) oraz Hagaag Ajajj (AG827) to konta należące do Nahiusa Wolfenkopfa (dowody nr 2 i 3).

Oprócz tego, Oskarżony w dniu 19 września br. na Forum Centralnym, jako Tomasz Chojnacki (AG829), w dziale Rady Ministrów, poprosił o wsparcie finansowe na start, zaświadczając, że przybył on do Księstwa Sarmacji po raz pierwszy i nie dostał on wsparcia finansowego przeznaczonego dla nowych mieszkańców, tym samym naruszając art. 40. ust. 1. pkt 3 Kodeksu Sprawiedliwości (dowód nr 1).
Później, dnia 28 września 2018 roku przesłał przelewem 12 000 libertów na konto Nahiusa Wolfenkopfa (dowód nr 4).

Poza sprawami wyżej wymienionymi, Prefektura wykryła również dwa przelewy z konta Hagaaga Ajajja na konto Nahiusa Wolfenkopfa (dowody nr 6 i 7) oraz przelew z konta Hagaaga Ajajja na konto Tomasza Chojnackiego (dowód nr 8).

Prefektura próbowała się porozumieć z Oskarżonym, ale Oskarżony nie ustosunkował się do zarzutu ani nie odpowiedział na listy.

Postanawiam ponadto o zablokowaniu kont Tomasza Chojnackiego i Hagaaga Ajajja mocą decyzji.


MATERIAŁ DOWODOWY

1.Wniosek złożony do Rady Ministrów na Forum Centralnym
2.Wyciąg nr 1 z wykrywacza klonów wersji 2
3.Wyciąg nr 2 z wykrywacza klonów wersji 2
4.Przelew od Tomasza Chojnackiego do Nahiusa Wolfenkopfa
5.Wsparcie na start od Rady Ministrów
6.Przelew nr 1 od Hagaaga Ajajja do Nahiusa Wolfenkopfa
7.Przelew nr 2 od Hagaaga Ajajja do Nahiusa Wolfenkopfa
8.Przelew od Hagaaga Ajajja do Tomasza Chojnackiego
9. Fragment zrzutu ekranu rozmowy z Nahiusem Wolfenkopfem
10. Fragment zrzutu ekranu rozmowy z Tomaszem Chojnackim
11. Fragment zrzutu ekranu rozmowy z Hagaagiem Ajajjem
12. Fragment zrzutu ekranu rozmowy z Nahiusem Wolfenkopfem, Tomaszem Chojnackim i Hagaagiem Ajajjem
13. Decyzja Prefekta Generalnego ws. zablokowania kontMichał Franciszek Lubomirski-Lisewicz

ObrazekObrazek
(-) Michael Franciscus Lubomirski-Lisewicz

Ambasador Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Minister Finansów Starosarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Starosarmacja
 

Re: Korona przeciwko Panu Wolfenkopfowi

Postprzez VAT 6 lis 2018, o 18:01

Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 §1 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
  1. Na wniosek Korony Księstwa Sarmacji reprezentowanej przez Prefekta Generalnego, złożony w dniu 26 października 2018 r., wszczynam postępowanie w sprawie karnej w zakresie objętym w/w wnioskiem;
  2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: TK K 18/11/06A;
  3. do rozpoznania sprawy wyznaczam: ATK Konrada Jakuba, ATK Tomasza Mancini i siebie.;
  4. wyznaczam ATK Tomasza Mancini na Przewodniczącego Składu Orzekającego.


MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: [TK K 18/11/06A] Korona przeciwko Panu Wolfenkopfowi

Postprzez Tomasz Mancini 9 lis 2018, o 22:15

Tomasz Mancini napisał(a):
Otwieram rozprawę

Za pierwsze stanowisko oskarżyciela Trybunał uznaje stanowisko zawarte we wniosku inicjalnym.
Jednocześnie wzywam oskarżonego, Nahiusa Wolfenkopfa, do zajęcia stanowiska w sprawie, wyznaczając mu w tym celu 3-dniowy termin, tj. do 12 listopada 2018 roku.

Pouczam także Oskarżonego o brzmieniu art. 19 KppTK :
Art. 19. § 1. Uczestnik postępowania w pierwszym stanowisku w sprawie obowiązany jest przedstawić wszelkie okoliczności faktyczne sprawy, dowody, na jakie zamierza się powoływać oraz wszelkie wnioski o powołanie świadków, pod rygorem pominięcia przez Trybunał.
§ 2. Przepisów § 1, nie stosuje się do spraw ustrojowych oraz, jeśli uczestnik uprawdopodobni, że w czasie zajmowania pierwszego stanowiska nie mógł tego uczynić lub nie mógł wiedzieć, że powołanie się na okoliczność faktyczną czy dowód lub przesłuchanie świadka okaże się potrzebne.
§ 3. Wszelkie dowody, niezależnie od swojej postaci, muszą znajdować się na serwerach Księstwa Sarmacji, pod rygorem ich pominięcia przez Trybunał. Przewodniczący składu może wezwać uczestnika postępowania do uzupełnienia braków, jeżeli dowody nie spełniają warunków określonych w zdaniu poprzednim


(-) Tomasz Mancini
Przewodniczący Składu

Sławetny Pan
Tomasz baronet Mancini
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: [TK K 18/11/06A] Korona przeciwko Panu Wolfenkopfowi

Postprzez VAT 14 sty 2019, o 11:39

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 43 § 1 KppTK odwołuję ze składu ATK Tomasza Mancini. W jego miejsce powołuję do składu JKM Piotra III Łukasza. Jednocześnie wyznaczam siebie Przewodniczącym Składu Orzekającego.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: [TK K 18/11/06A] Korona przeciwko Panu Wolfenkopfowi

Postprzez VAT 14 sty 2019, o 11:43

Zamykam rozprawę. Orzeczenie zostanie wydane niezwłocznie po naradzie składu orzekającego.
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: [TK K 18/11/06A] Korona przeciwko Panu Wolfenkopfowi

Postprzez Michal_Feliks 12 lut 2019, o 05:19

P O S T A N O W I E N I E


Wobec wygaśnięcia mandatu ATK Vanderleia Boubouliny w jego miejsce powołuję do składu ATK Paulusa Buddusa. Jednocześnie wyznaczam go Przewodniczącym Składu Orzekającego.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Defloriusz Dyman Wander
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
 

Re: [TK K 18/11/06A] Korona przeciwko Panu Wolfenkopfowi

Postprzez Michal_Feliks wczoraj, o 16:40

P O S T A N O W I E N I E


Wobec wygaśnięcia mandatu ATK Paulusa Buddusa w jego miejsce powołuję do składu ATK Januszka von Hippogryff-Pałasza. Jednocześnie wyznaczam go Przewodniczącym Składu Orzekającego.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Defloriusz Dyman Wander
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Trybunał Koronny
 


Powrót do Sala rozpraw i posiedzeń jawnych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron