Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Wolna elekcja październik 2018 — INFORMACJE

Organ powołany do celów obsługi i przeprowadzania wyborów i referendów

Moderator: Prezydium Dworu Książęcego

Wolna elekcja październik 2018 — INFORMACJE

Postprzez Konrad Jakub 11 paź 2018, o 21:35

O B W I E S Z C Z E N I E   R E G E N T A

W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WOLNEJ ELEKCJI I ZGŁASZANIA KANDYDATUR NA TRON KSIĄŻĘCY

Sarmatki i Sarmaci,

na dni 27-28 października 2018 r. zarządziłem wolną elekcję. Swoją kandydaturę na tron książęcy może zgłosić osobiście, zakładając nowy wątek w tym dziale, każdy obywatel, który:

 1. nie jest obywatelem innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji,
 2. nie jest funkcjonariuszem publicznym w innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji,
 3. nie został skazany za przestępstwo na karę banicji albo karę dodatkową zakazu sprawowania wszystkich funkcji publicznych oraz
 4. w chwili rejestracji listy wyborczej był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim.

Zgodnie z przepisami art. 7a ust. 2 pkt 3 kandydatura wymaga poparcia w terminie zgłaszania kandydatur przez innych obywateli, w liczbie stanowiącej co najmniej siedem procent liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu.

Liczba głosujących w wyborach do Sejmu LVII kadencji zgodnie z Obwieszczeniem KKW z dnia 6 sierpnia 2018 r. (Dz. P. poz. 10300) wyniosła 56, w związku z czym 7% z tej liczby wynosić będzie w praktyce poparcia 4 obywateli (niekoniecznie aktywnych w rozumieniu odpowiednich przepisów). Można będzie poprzeć więcej niż jedną kandydaturę. Poparcia dla kandydatury należy udzielić w wątku pod zgłoszeniem kandydatury.

Wątek ze zgłoszeniem powinien być utworzony w ten sposób, że rozpoczynać winien się od konstrukcji "[ELEKCJA-10.18]" a następnie zawierać dane kandydata (wystarczy samo nazwisko lub odpowiedni, acz zrozumiały skrót, który umożliwi sprawne przekopywanie się w papierach).

Pełna lista wyborców i obywateli zawiera się w podanym wyżej Postanowieniu Regenta w sprawie zarządzenia wolnej elekcji.

Termin zgłaszania kandydatur oraz udzielania dla nich poparcia przez obywateli upłynie z dniem 19 października 2018 r.

Ponadto informuję, że w elekcji książęcej, w przeciwieństwie do pozostałych wyborów, obowiązuje siła głosu oparta o nadania wsi lennych. W postanowieniu w sprawie zarządzenia elekcji każdy może zapoznać się z siłą, jaką będzie dysponował w trakcie głosowania. Szczegóły i informacje dotyczące warunków przyznawania danej siły głosu, zawierają się w odpowiednich przepisach Ordynacji Wyborczej.

Niniejszy wątek służy do obwieszczeń Regenta i KKW, wobec czego obowiązuje surowa cenzura wypowiedzi, o ile nie dotyczą one istotnych spraw do załatwienia z KomisjąR E G E N T   K S I Ę S T W A   S A R M A C J I

Obrazek
Konrad Jakub, z łaski Urusa i woli Narodu Król Baridasu, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped etc. etc.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Trybunał Koronny
Sejm Księstwa Sarmacji
Książę Sarmacji
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Wolna elekcja październik 2018 — INFORMACJE

Postprzez Konrad Jakub 11 paź 2018, o 21:36

O B W I E S Z C Z E N I E   R E G E N T A

W SPRAWIE POWOŁANIA KSIĄŻĘCEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Powołałem Książęcą Komisję Wyborczą właściwą do przeprowadzenia niniejszej elekcji. W jej skład wchodzą:
 • moja osoba — jako Regent,
 • JO Diuk Krzysztof Czuguł-Chan — Radca NIA,
 • WP Vanderlei v-hr. Bouboulina-a-la-Triste — Marszałek Trybunału.

Zgodnie z przepisami Ordynacji Wyborczej:

Ilekroć w ustawie jest mowa o komisarzu wyborczym, należy przez to rozumieć członka komisji. Komisja przyjmuje uchwały, w tym uchwałę o podziale obowiązków poszczególnych członków, większością głosów liczby osób wchodzących w jej skład; w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Księcia.

(…)

Od decyzji komisarza wyborczego przysługuje odwołanie do Księcia w terminie 18 godzin od chwili wydania decyzji. Książę może z własnej inicjatywy uchylić lub zmienić decyzję komisarza wyborczego. Decyzja Księcia jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu, z zastrzeżeniem art. 16.


(poprzez Księcia, w powyższych przepisach należy rozumieć oczywiście Regenta)
R E G E N T   K S I Ę S T W A   S A R M A C J I

Obrazek
Konrad Jakub, z łaski Urusa i woli Narodu Król Baridasu, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped etc. etc.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Trybunał Koronny
Sejm Księstwa Sarmacji
Książę Sarmacji
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Wolna elekcja październik 2018 — INFORMACJE

Postprzez Konrad Jakub 20 paź 2018, o 16:11

O B W I E S Z C Z E N I E   K K W

W SPRAWIE OGŁOSZENIA LISTY WYBORCZEJ

Książęca Komisja Wyborcza zarejestrowała wszystkie zgłoszone kandydatury. Po uszeregowaniu ich w kolejności alfabetycznej według nazwisk, przedstawia się ona następująco:

 1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski (AE792),
 2. Simon Peter Liberi (A5787),
 3. Ł.N. (A0004),
  Sorcha Raven (A8077),adnotacja
 4. Erik Otton von Hohenburg (AG643),
 5. Alfred Fabian von Tehen-Dżek (AG541),
 6. Konrad Jakub (AF891).


Ponadto informuję, że lista wyborców została ogłoszona w postanowieniu w sprawie zarządzenia wyborów. Link do niej znajduje się w pierwszym obwieszczeniu niniejszego wątku.R E G E N T   K S I Ę S T W A   S A R M A C J I

Obrazek
Ostatnio edytowano 21 paź 2018, o 17:27 przez Konrad Jakub, łącznie edytowano 1 raz
Powód: aktualizacja listy wyborczej — wyjaśnienie w adnotacji
Konrad Jakub, z łaski Urusa i woli Narodu Król Baridasu, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped etc. etc.
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Trybunał Koronny
Sejm Księstwa Sarmacji
Książę Sarmacji
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Re: Wolna elekcja październik 2018 — INFORMACJE

Postprzez Konrad Jakub wczoraj, o 17:26

Na podstawie art. 17 ust. 3 Ordynacji Wyborczej, w związku z wycofaniem kandydatury, z listy wyborczej wykreślono kandydata nr 4: Sorcha Raven (A8077). W publikowanej powyżej liście numerację zmienia się odpowiednio.
Konrad Jakub, z łaski Urusa i woli Narodu Król Baridasu, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped etc. etc.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Trybunał Koronny
Sejm Księstwa Sarmacji
Książę Sarmacji
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 


Powrót do Książęca Komisja Wyborcza

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości