Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

TK K 18/09/16 | Andrzej Fryderyk przeciwko Konrad Jakub

Na tej sali Trybunał Koronny rozpoznaje większość spraw

Moderatorzy: Trybunał Koronny, Trybunał Koronny: przewodniczący

TK K 18/09/16 | Andrzej Fryderyk przeciwko Konrad Jakub

Postprzez anglov 9 wrz 2018, o 14:17

Wysoki Trybunale,

Ja, Andrzej Fryderyk (AF462) wnoszę o ukaranie Konrada Jakuba (AF891) za naruszenie moich dóbr osobistych, poprzez publiczne znieważenie mojej osoby, co stanowi naruszenie art. 43 ust. 4 Kodeksu Sprawiedliwości oraz rekompensatę za szkody moralne w związku z tym poniesione, na podstawie art. 47. Kodeksu Sprawiedliwości.

W dniu 8.09 oskarżony na forum centralnym opublikował wiadomość [1], w której znieważył mnie następującymi słowami: „Ziew. Szkoda że jak z analizą tekstu było ciężko (brak wiedzy nt. pytań retorycznych itp), tak jest nadal. Do tego doszły problemy z kulturą i panowaniem nad emocjami.”

Wysoki Trybunale, jestem osobą zaufania publicznego, wieloletnim działaczem publicznym, posiadaczem tytułu Króla Seniora, uznanym obywatelem Księstwa Sarmacji i Królestwa Teutonii. W przeszłości pełniłem również funkcje w wymiarze sprawiedliwości, rządzie, Sejmie, jak i byłem Regentem Księstwa Sarmacji. Nie ulega więc wątpliwości, moja reputacja w Księstwie.

Konrad Jakub jest zaś Królem Baridasu, byłym Kanclerzem, który stanowisko to pełnił przez wiele lat, Wicemarszałkiem Sejmu i wielokrotnym posłem na Sejm. Jego słowa należy więc z pełnym zdecydowaniem odbierać jak słowa zaufanej osoby publicznej.

Sprawę tę należy więc rozpatrywać, jak znieważenie ze strony osoby publicznej, do uznanego członka sarmackiej społeczności, na co zwracam Wysokiemu Trybunałowi szczególną uwagę.

Nie mogę przechodzić obojętnie wobec tak poważnych zniewag, kierowanych w moją stronę, jak inaczej bowiem traktować określenia dotyczące braku umiejętności rozumienia tekstu pisanego, niezrównoważenia emocjonalnego, czy brakiem kultury, wobec tak znamienitego i wspaniałego członka społeczności jakim jestem? Wobec tego, uważam, że wina JKM Konrada Jakuba jest niepodważalna.

Wobec tego wnoszę do Wysokiego Trybunału o ukaranie Konrada Jakuba karą grzywny o wysokości 1 lt (słownie: 1 liberta) i odstąpienie od kary więzienia.

Nadto w związku ze szkodą uczynioną przez JKM Konrada Jakuba, na moim dobrym imieniu, wnoszę do Wysokiego Trybunału o podjęcie łącznie sprawy o charakterze cywilnym i na podstawie art. 47. Kodeksu Sprawiedliwości, w związku z uczynioną szkodą na moim dobrym imieniu, wnoszę o zadośćuczynienie związane z publikacją publicznych przeprosin oraz darowizny o wysokości 10000 lt (słownie: dziesięciu tysięcy libertów) na konto Królestwa Teutonii.

Kara i zadośćuczynienie o które wnioskuje są niskie, ze względu na to, iż jest to pierwsze przewinienie JKM wobec mnie, a dotychczas uznawałem, iż pozostaję z nim w dobrych relacjach.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Fryderyk

[1] viewtopic.php?p=290281#p290281
Andrzej Fryderyk
Król-senior Teutonii
Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Dobry Obywatel
 

Re: Andrzej Fryderyk przeciwko Konrad Jakub

Postprzez suchy 16 wrz 2018, o 19:58

Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 §1 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
  1. Na wniosek JKW Andrzeja Fryderyka, złożony w dniu 9 września 2018 r., wszczynam postępowanie w sprawie karnej w zakresie objętym w/w wnioskiem;
  2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: TK K 18/09/16;
  3. do rozpoznania sprawy wyznaczam: MTK Mateusza von Thorn-Chojnackiego, ATK Vanderleia Bouboulinę-à-la-Triste;
  4. na Przewodniczącego Składu Orzekającego wyznaczam: ATK Vanderleia Bouboulinę-à-la-Triste.


MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Mateusz von Thorn-Chojnacki
kmdr Mateusz von Thorn-Chojnacki, diuk Unisławowa
Asesor Trybunału Koronnego
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Kościół Diuczej Wiary
Trybunał Koronny
Korona Księstwa Sarmacji
 

Re: TK K 18/09/16 | Andrzej Fryderyk przeciwko Konrad Jakub

Postprzez VAT 16 wrz 2018, o 21:17

Otwieram rozprawę.


Za pierwsze stanowisko w sprawie oskarżyciela, Andrzeja Fryderyka, Trybunał przyjmuje stanowisko z wniosku inicjalnego. Jeśli oskarżyciel chciałby uzupełnić swoje stanowisko - bardzo proszę.

Wzywam oskarżonego, Konrada Jakuba, do zajęcia stanowiska w sprawie, wyznaczając mu termin do dnia 19 września 2018 r. Jeśli oskarżony potrzebuje dłuższego terminu - proszę o informację, Trybunał nie będzie robił problemu.

Pouczam jednocześnie obu zainteresowanych uczestników, że w swoich stanowiskach zobowiązani są przedstawić wszelkie okoliczności faktyczne sprawy, dowody, na jakie zamierzają się powoływać oraz wszelkie wnioski o powołanie świadków - pod rygorem pominięcia przez Trybunał.
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
 

Re: TK K 18/09/16 | Andrzej Fryderyk przeciwko Konrad Jakub

Postprzez anglov 16 wrz 2018, o 21:29

Wysoki Trybunale,

uprzejmie informuję, iż nie zamierzam uzupełniać swojego stanowiska.
Andrzej Fryderyk
Król-senior Teutonii
Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Dobry Obywatel
 

Re: TK K 18/09/16 | Andrzej Fryderyk przeciwko Konrad Jakub

Postprzez VAT 16 wrz 2018, o 21:31

Niezależnie od powyższego, Trybunał chciałby spytać Panów, czy nie widzą Panowie ewentualnie możliwości polubownego załatwienia sporu? Minęło już trochę czasu od wydarzenia stanowiącego podstawę oskarżenia, być może zasadne byłoby, gdyby umówili się Panowie na kawę i rurkę z kremem w którejś z wyśmienitych teutońskich kawiarni i przegadali problem?
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
 

Re: TK K 18/09/16 | Andrzej Fryderyk przeciwko Konrad Jakub

Postprzez anglov 16 wrz 2018, o 22:03

Wysoki Trybunale,

jako iż pytanie zostało zadane przez Przewodniczącego Składu na sali sądowej, traktuję je jako pewnego rodzaju wskazówkę Trybunału, sugerujące możliwość polubownego rozwiązania sprawy. Cieszy mnie że taka propozycja padła ze strony Trybunału i w związku z tym pragnę ogłosić swoje stanowisko w sprawie ugody.

Jestem jak najbardziej skłonny do polubownego rozwiązania sprawy i wycofania aktu oskarżenia. Jednakże nim to uczynię, uważam za konieczne, by oskarżony zapewnił, by w swych przyszłych wypowiedziach unikał zniewag. Sprawy wewnętrzne Sarmacji, nasz udział w nich, w oczywisty sposób budzą wiele emocji, co niekiedy powoduje, iż kierowane przez nas wypowiedzi odbiegają od rzeczowości, a kierowane są w naszych rozmówców, niekiedy naruszając ich dobra osobiste.

Osobiście spotkałem się z wieloma atakami na moją osobę, gdy pełniłem funkcje publiczne. Rozumiałem, że częściowo wiążę się to z ich wykonywaniem. Jako osoba prywatna, takie przypadki traktuję nieco inaczej, stąd też pojawił się pozew w Trybunale.

Nie jestem jednak zawzięty, ani nie zależy mi na procesowaniu się na siłę. Jestem skłonny do ugód i mediacji. Moim oczekiwaniem jest – jak już wspomniałem – zapewnienie, iż oskarżony będzie unikał w swoich wypowiedziach zniewag i nieuzasadnionej ofensywy wobec mnie.

Dziękuję raz jeszcze za propozycję i możliwość umieszczenia takiego stanowiska.
Andrzej Fryderyk
Król-senior Teutonii
Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Dobry Obywatel
 


Powrót do Sala rozpraw i posiedzeń jawnych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości