Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa konstytucyjna (kadencyjność tronu) [18.05]

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Moderator: Prezydium Sejmu

Re: Ustawa konstytucyjna (kadencyjność tronu) [18.05]

Postprzez Helwetyk 18 maja 2018, o 11:45

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Wobec upływu terminu przewidzianego na pierwsze czytanie, zarządzam trwające trzy dni głosowanie nad całością ustawy konstytucyjnej w brzmieniu po autopoprawce Jego Książęcej Mości:

Ustawa konstytucyjna
o kadencyjności urzędu książęcego


Art. 1.
W Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r. (Dz. P. poz. 8360) wprowadza się następujące zmiany:
1. w art. 6 dodaje się ust. 2 w brzmieniu „Książę jest wybierany na okres dwunastu miesięcy, może sprawować urząd przez nie więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.”;
2. w art. 7 ust. 1 pkt 3 („opuszczenia Księstwa Sarmacji przez okres dłuższy niż trzy miesiące lub”) skreśla się słowo „lub”;
3. w art. 7 ust. 1 pkt 4 („uchwały Sejmu, w przypadku wystąpienia określonej w ustawie przesłanki złożenia z tronu na mocy lub w następstwie prawomocnego wyroku sądu”) dodaje się na końcu słowo „lub”;
4. w art. 7 ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu „zakończenia kadencji”;
5. art. 7 ust. 2 („Opróżnienie tronu książęcego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 stwierdza Marszałek Sejmu, a jeżeli funkcja Marszałka Sejmu jest opróżniona — Kanclerz”) otrzymuje brzmienie „Opróżnienie tronu książęcego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 stwierdza Marszałek Sejmu, a jeżeli funkcja Marszałka Sejmu jest opróżniona — Kanclerz”.

Art. 2.
W Ustawie Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r. (Dz. P. poz. 5255) wprowadza się następujące zmiany:
1. art. 4 ust. 2 („Wybory Księcia zarządza Regent, w drodze postanowienia, nie później niż: 1) dwa tygodnie po opróżnieniu tronu, 2) tydzień po orzeczeniu przez sąd nieważności wyborów.”) otrzymuje brzmienie „Wybory Księcia, w przypadku opróżnienia tronu, zarządza Regent, w drodze postanowienia, nie później niż: 1) dwa tygodnie po opróżnieniu tronu, 2) tydzień po orzeczeniu przez sąd nieważności wyborów.”
2. w art. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu „Wybory Księcia zarządza Marszałek Sejmu, w drodze postanowienia, nie później niż: 1) trzy tygodnie przed upływem kadencji Księcia, 2) tydzień po orzeczeniu przez sąd nieważności wyborów.”

Art. 3.
1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do obecnie panującego Księcia.
2. Przepis art. 2 ma moc ustawy zwykłej.


Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
Marszałek Sejmu, b. dyrektor Mennicy Eldorackiej, były funkcjonariusz publiczny
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Królestwo Baridasu
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Ustawa konstytucyjna (kadencyjność tronu) [18.05]

Postprzez Helwetyk 21 maja 2018, o 09:26

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Wobec oddania głosu przez wszystkich posłów na Sejm skracam głosowanie oraz stwierdzam, że Sejm nie przyjął Ustawy konstytucyjnej o kadencyjności urzędu książęcego. Podczas drugiego czytania oddano jeden głos za, dwa głosy przeciw oraz dwa głosy wstrzymujące.

Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
Marszałek Sejmu, b. dyrektor Mennicy Eldorackiej, były funkcjonariusz publiczny
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Królestwo Baridasu
Naczelna Izba Architektury
 

Poprzednia strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości