Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa konstytucyjna (kadencyjność tronu) [18.05]

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Moderator: Prezydium Sejmu

Re: Ustawa konstytucyjna (kadencyjność tronu) [18.05]

Postprzez Helwetyk 18 maja 2018, o 11:45

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Wobec upływu terminu przewidzianego na pierwsze czytanie, zarządzam trwające trzy dni głosowanie nad całością ustawy konstytucyjnej w brzmieniu po autopoprawce Jego Książęcej Mości:

Ustawa konstytucyjna
o kadencyjności urzędu książęcego


Art. 1.
W Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r. (Dz. P. poz. 8360) wprowadza się następujące zmiany:
1. w art. 6 dodaje się ust. 2 w brzmieniu „Książę jest wybierany na okres dwunastu miesięcy, może sprawować urząd przez nie więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.”;
2. w art. 7 ust. 1 pkt 3 („opuszczenia Księstwa Sarmacji przez okres dłuższy niż trzy miesiące lub”) skreśla się słowo „lub”;
3. w art. 7 ust. 1 pkt 4 („uchwały Sejmu, w przypadku wystąpienia określonej w ustawie przesłanki złożenia z tronu na mocy lub w następstwie prawomocnego wyroku sądu”) dodaje się na końcu słowo „lub”;
4. w art. 7 ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu „zakończenia kadencji”;
5. art. 7 ust. 2 („Opróżnienie tronu książęcego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 stwierdza Marszałek Sejmu, a jeżeli funkcja Marszałka Sejmu jest opróżniona — Kanclerz”) otrzymuje brzmienie „Opróżnienie tronu książęcego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 stwierdza Marszałek Sejmu, a jeżeli funkcja Marszałka Sejmu jest opróżniona — Kanclerz”.

Art. 2.
W Ustawie Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r. (Dz. P. poz. 5255) wprowadza się następujące zmiany:
1. art. 4 ust. 2 („Wybory Księcia zarządza Regent, w drodze postanowienia, nie później niż: 1) dwa tygodnie po opróżnieniu tronu, 2) tydzień po orzeczeniu przez sąd nieważności wyborów.”) otrzymuje brzmienie „Wybory Księcia, w przypadku opróżnienia tronu, zarządza Regent, w drodze postanowienia, nie później niż: 1) dwa tygodnie po opróżnieniu tronu, 2) tydzień po orzeczeniu przez sąd nieważności wyborów.”
2. w art. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu „Wybory Księcia zarządza Marszałek Sejmu, w drodze postanowienia, nie później niż: 1) trzy tygodnie przed upływem kadencji Księcia, 2) tydzień po orzeczeniu przez sąd nieważności wyborów.”

Art. 3.
1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do obecnie panującego Księcia.
2. Przepis art. 2 ma moc ustawy zwykłej.


Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
były funkcjonariusz publiczny
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Królestwo Baridasu
Konsulat Sclavinii
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Ustawa konstytucyjna (kadencyjność tronu) [18.05]

Postprzez Helwetyk 21 maja 2018, o 09:26

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo!

Wobec oddania głosu przez wszystkich posłów na Sejm skracam głosowanie oraz stwierdzam, że Sejm nie przyjął Ustawy konstytucyjnej o kadencyjności urzędu książęcego. Podczas drugiego czytania oddano jeden głos za, dwa głosy przeciw oraz dwa głosy wstrzymujące.

Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
były funkcjonariusz publiczny
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Królestwo Baridasu
Konsulat Sclavinii
Naczelna Izba Architektury
 

Poprzednia strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości