Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Areopag Królestwa Wurstlandii.

[Úre Loge ik úrens Teutonišen Ritteren] Organizacja działająca na rzecz dobra i promocji Królestwa Teutonii na arenie tak Sarmackiej jak i międzynarodowej.

Areopag Królestwa Wurstlandii.

Postprzez Vladimir 22 paź 2011, o 10:53

Szlachetne Damy!
Zacni Mężowie!


Wczoraj w godzinach wieczornych przybył do mnie posłaniec z listem z Królestwa Wurstlandii. Jak ogromne było moje szczeście, gdy okazała się, że nasi Bracia i Siostry z Wurstlandii chcą dotąpić do loży. Zwołuję Wam dzisiaj na obrady do świątyni. Naszą rolę jest zagwarantowanie możliwości zjednoczenia się tych Wurstlandczyków, którzy utożsamiają się z ideą Rycerskości, Honoru i Braterstwa. Oto przedkładam Wam Bracia i Siostry wniosek od Szlachetnej Marietty della Veronese:

Wnioskodawca: Marietta della Veronese

Proponowana nazwa dla loży terytorialnej: Areopag Królestwa Wurstlandii

Charakterystyka wnioskodawcy: Obecnie obejmuję funkcje doradcy króla d/s kultury i oświaty.Dbam o kulturę i tradycje. Staram dostarczać mieszkańcom Wurstlandii wrażeń artystyczno-rozrywkowych. Mam zamiar promować
idee mikronacji.W Wurstlandii urzęduję w ekipie regionalnej stacji radiowej "WurstRadio". Wraz z całą ekipą
staram się umilać czas poprzez różne audycje.
Popieram Stowarzyszenie Polskich Mikronacji.


Aby loża terytorialna w Wurstlandii mogła powstać potrzebuje ona naszej zgody w formie patentu oraz statutu, ich projekty przedstawiam Wam Bracia i Siostry poniżej:

PATENT ZEZWALAJĄCY NA DZIAŁALNOŚĆ
teryotrialnej Loży Rycerzy Teutońskich w Królestwie Wurstlandii, nadany dla loży
"AREOPAG KRÓLESTWA WURSTLANDII".


My, Bracia i Siostry w jednej Loży na posiedzeniu Kolegium Loży Matki postanawiamy nadać naszym Braciom i Siostrom z Królestwa Wurstlandii patent na działalność loży terytorialnej. My, zjednoczeni w jednej idei jedności, braterstwa i współpracy, w poszanowaniu Tradycji, Wolności i Rycerskości nadajmy naszym Braciom i Siostrom z Wurstlandii prawo do nadawania stopni wtajemniczenia z I. Porządku Rytu Cesarskiego oraz prawo do założenia świątyni lożowej. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi mogąc powitać Was w naszych szeregach.

Nadano w mieście Eltdorfie dnia xx.xx.2011 roku


STATUT LOŻY "AREOPAG KRÓLESTWA WURSTLANDII".


Rozdział I "Loża terytorialna w Królestwie Wurstlandii".


Artykuł I
1. Terytorialna Loża Rycerzy Teutońskich w Królestwie Wurstlandii przyjmuje imię "Areopag Królestwa Wurstlandii" (dalej: loża).
2. Siedzibą władz lożowych zostaje miasto Wurststadt.
3. Oficjalny symbol loży zostanie wprowadzony uchwałą Konsystorza Członków loży.
4. Oficjalnym rytem ustanawia się I. Porządek Rytu Cesarskiego.

Rozdział II "Wielki i Przewielebny Mistrz Loży".


Artykuł II
5. Głową loży i organem zarządzającym lożą jest Wielki i Przewielebny Mistrz.
6. Dopuszcza się stosowanie formy skróconej nazywającej ów urząd tj. Wielki Mistrz.

Artykuł III
7. Wielki Mistrz jest wybierany przez damy i rycerzy spośród nich na zebraniu lożowym w świątyni.
8. Kandydat na Wielkiego Mistrz musi uzyskać 2/3 głosów zebranych członków.
9. Po wyborze Wielkiego Mistrz loży jego osoba musi zostać podanna konsekracji.
10. Konsekracja obdywa się poprzez trzykrotne dotknięcie laską Fulgencjusza przez Wielkiego i Przewielebnego Mistrza Loży Matki Rycerzy Teutońskich i wypowiedzenie słów: "Ja, [imię i nazwisko], Wielki i Przewielebny Mistrz Loży Rycerzy Teutońskich konsekruję cię [imię i nazwisko] na Wielkiego Mistrza [imię loży]".
11. Następnie osoba konsekrowana składa przysięgę tymi słowami: "Ja, [imię i nazwisko] przysięgam uroczyście zebranym w swiątyni strzec zawsze i wszędzie idei lożowych oraz mych braci i sióstr, a także Tradycji, Honoru i idei Rycerskości".
12. Do słów przysięgi można dodać formułkę "Tak mi dopomóż Bóg" lub inną formułę religijną.

Artykuł IV
13. Wielki Mistrz loży odpowiada przed Wielkim i Przewielebnym Mistrzem Loży Rycerzy Teutońskich za swoje czyny oraz czyny swych braci i sióstr z loży.
15. Do chwili wyboru Wielkiego Mistrza Areopagu Królestwa Wurstlandii jego funkcje i kompetencje przyjmuje wnioskodawca.
16. Wielki i Przewielebny Mistrz Areopagu Królestwa Wurstlandii może zostać wybrany dopiero, gdy loża liczyć będzie trzech członków.

Artykuł V
15. Do kompetencji Wielkiego Mistrza należy:
- nadawanie stopni wtajemniczenia z I. Porządu Rytu Cesarskiego,
- zwoływanie rycerzy i dam do świątyni,
- przewodniczenie obradom Konsystorzu Członków,
- orzekanie wyroków,
- reprezentowanie loży na zewnątrz.

Artykuł VI
16. Wielki Mistrz sprawuje swój urząd dożywotnio lub do momentu złożenia rezygnacji.
17. W chwili śmierci Wielkiego Mistrza lub złożenia rezygnacji przez niego następuje opróżnienie krzesła mistrzowskiego.

Rozdział III "Konsystorz Członków".


Artykuł VII
18. W skład Konsystorzu Członków (dalej: Konsystorz) wchodzą wszyscy członkowie loży.
19. Konsystorz snatowi organ doradczy przy Wielkim Mistrzu.
20. Wszystkie decyzje Wielki MIstrz podejmować musi w porozumieniu z Konsystorzem Członków poza uprawnieniami z Rozdziału II; Artykułu V; Punktu 15.
21. W chwili opróżnienia krzesła mistrzowskiego władzę mistrzowską przejmuje Konsystorz do chwili konsekracji nowego Wielkiego Mistrza.
22. Konsystorz przyjmuje decyzje większością 2/3 liczby głosów.

Artykuł VIII
23. Konsystorz posiada władzę sądowniczą przy Wielkim Mistrzu.
24. Wydaje wyroki nad członkami loży w sprawach pogwałcenia Kodeksu Honorowego lub złamania tajemnicy lożowej.
25. Kary stanowią od wydalenia z organizacji po degradację na niższy stopień wtajemniczenia.

Rozdział V "Ryt Cesarski".


Artykuł IX
26. Ryt Cesarski jako zbiór wszystkich rytuałów, ceremonii i slubów jest święty.
27. Zmian w Rycie Cesarskim dokonywać może tylko Kolegium Loży Matki Rycerzy Teutońskich przy poparciu Wielkiego i Przewielebnego Mistrza tejże Loży Matki.

Rozdział VI "Damy i rycerze loży".


Artykuł X
28. Wszyscy obywatele i mieszkańcy Królestwa Wurstlandii mogą stać się rycerzami lub damami loży Areopagu Królestwa Wurstlandii.
29. Rekrutację do loży przeprowadza Wielki Mistrz lub osoba przez niego wyznaczona.
30. Kandydat na rycerza lub damę musi odznaczać się nieskazitelnym charakterem, honorem i roztropnością.
31. Wstępując do loży kandydat podlega jej prawom, obowiązkom i zobowiązaniom.

Rozdział VII "Zakończenie".


Artykuł XI
32. Zmiany w Statucie wprowadzić może tylko Konsystorz loży większością 2/3 głosów, przy poparciu Wielkiego i Przewielebnego Mistrza Loży Matki Rycerzy Teutońskich.
33. Statut wchodzi w życie z chwilą jego podpisania przez Wielkiego i Przewielbnego Mistrza Loży Matki Rycerzy Teutońskich.

Pieczęć przystawiono i nadano w mieście Eltdorfie dnia xx.xx. Roku Pańskiego dwa tysiące jedenastego.

PRZYWILEJ LOŻOWY.

Ja, Wielki i Przewielebny Mistrz, Vladimir kawaler Iwanowicz postanawiam nadać loży Areopag Królestwa Wurstlandii przywilej nadawania pierwszego stopnia honorowego: Honorowy Rycerz Teutoński osobom załużonym dla loży terytorialnej wedle własnego i nieskrępowanego uznania Wielkiego Mistrza Areopagu Królestwa Wurstlandii.

Nadano w mieście Eltdorfie dnia xx.xx.2011 roku


A więc Drodzy Bracia i Siostry! Oto rodzi się na naszych oczach pierwsza loża terytorialna :D Otwieram debatę, a w razie braku sprzeciwów proszę oddawać głosy. Nadmienię, że Statut Areopagu wzorowany jest z pewnymi poprawkami na naszej Konstytucji "Amor patria nostra lex".
Obrazek
(—) Vladimir ik Lihtenštán
rex sepulcrorum,
palatyn Lichtensteinu,
baronet Królestwa Nowej Teutonii,
arcysenator Złotego Grodu i Teutonii,
diuk Abvienolheimu i hrabia Tselebormu,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Areopag Królestwa Wurstlandii.

Postprzez Marek 22 paź 2011, o 14:38

Ja się zgadzam
(-) gen.bryg.Marek diuk von Thorn-Chojnacki (A7718)
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Areopag Królestwa Wurstlandii.

Postprzez Irmi 22 paź 2011, o 17:36

Przewielebny Mistrzu,

Mam takie pytanie bo mnie to wręcz bardzo ciekawi. Dlaczego Areopag Królestwa Wurstlandii jest wzorowany na naszej Konstytucji? Przecież jak dobrze rozumuje Konstytucja Rycerzy Loży Teutońskich jest jedna i wydaje mi sie, że nikt inny nie może jej sobie przywłaszczyć. Chyba, że tak można


Z siostrzanym pozdrowieniem
Irmina de Ruth y Thorn. Markiza Róży Wiatrów i diuczessa-małżonka Kamiennego Brzegu
herbu Złote Lilie i Piękne Życie
Podpułkownik pilot KSP
Plotkara

Obrazek Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Areopag Królestwa Wurstlandii.

Postprzez Vladimir 22 paź 2011, o 17:56

kasiek napisał(a):Przewielebny Mistrzu,

Mam takie pytanie bo mnie to wręcz bardzo ciekawi. Dlaczego Areopag Królestwa Wurstlandii jest wzorowany na naszej Konstytucji? Przecież jak dobrze rozumuje Konstytucja Rycerzy Loży Teutońskich jest jedna i wydaje mi sie, że nikt inny nie może jej sobie przywłaszczyć. Chyba, że tak można


Z siostrzanym pozdrowieniem


Już odpowiada Szanownej Siostrze.
Jak powiedział, statut Areopagu jest wzorowany na naszej konsytucji, nie jest to jednak kopia słowa w słowa ;)
Wiem, że ciężko jest się orientować w prawie, dlatego, aby nie było wątpliwości wszystko wyjaśnię.
Statut Areopagu wzoruje się na lożowej organizacji prawnej, czyli:
- sposób wyboru Wielkiego Mistrza,
- sposób obrad Konsystorza Członków (u nas to Kolegium oraz Sąd Rycerski),
- konsekracja Wielkiego Mistrza (w LRT Mistrz konsekrowany jest przez Mistrza Ceremonii, jako że Areopag jest lożą terytorialną, podległą nam, ich Mistrza konsekruje Wielki Mistrz LRT),
- prawa i obowiązki Mistrza Areopagu (musi on być w pewien sposób "lennikiem" odpowiadającym przed nami, nadaje stopnie wtajemniczenia z I. Porządku Rytu Cesarskiego, wyższe stopnie nadawane śa tylko za naszą zgodą),
- statut Areopagu może ulec zmianie poprzez głosowanie członków Konsystorzu Członków, lecz zmiany muszą być zaakcpetowane przez nas),
- Areopag nie ma prawa zmieniać Rytu Cesarskiego.

To chyba wszystko :D
Obrazek
(—) Vladimir ik Lihtenštán
rex sepulcrorum,
palatyn Lichtensteinu,
baronet Królestwa Nowej Teutonii,
arcysenator Złotego Grodu i Teutonii,
diuk Abvienolheimu i hrabia Tselebormu,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Areopag Królestwa Wurstlandii.

Postprzez Irmi 22 paź 2011, o 18:03

Jak powiedział, statut Areopagu jest wzorowany na naszej konsytucji, nie jest to jednak kopia słowa w słowa ;)
Wiem, że ciężko jest się orientować w prawie, dlatego, aby nie było wątpliwości wszystko wyjaśnię.
Statut Areopagu wzoruje się na lożowej organizacji prawnej, czyli:
- sposób wyboru Wielkiego Mistrza,
- sposób obrad Konsystorza Członków (u nas to Kolegium oraz Sąd Rycerski),
- konsekracja Wielkiego Mistrza (w LRT Mistrz konsekrowany jest przez Mistrza Ceremonii, jako że Areopag jest lożą terytorialną, podległą nam, ich Mistrza konsekruje Wielki Mistrz LRT),
- prawa i obowiązki Mistrza Areopagu (musi on być w pewien sposób "lennikiem" odpowiadającym przed nami, nadaje stopnie wtajemniczenia z I. Porządku Rytu Cesarskiego, wyższe stopnie nadawane śa tylko za naszą zgodą),
- statut Areopagu może ulec zmianie poprzez głosowanie członków Konsystorzu Członków, lecz zmiany muszą być zaakcpetowane przez nas),
- Areopag nie ma prawa zmieniać Rytu Cesarskiego.

To chyba wszystko :D


Czyli Areopag Królestwa Wurstlandii zawiera prawa i obowiązki naszej Konstytucji, ale może zostać ona zmieniona przez nich, ale wszystkie zmiany jakie dokonają muszą być zaakceptowane przez nas. Tak samo ze stopniami wtajemniczenia. My akceptujemy oni je nadają. Mam nadzieje, że dobrze zrozumiałam? Teraz czuje się spokojniejsza.
Po drugie mam pytanie odnośnie obowiązkowości w relacji : czy będą oni musieli zdawać nam relację a raczej Przewielebnemu Mistrzowi co zrobili a czego nie?

Z siostrzanym pozdrowieniem
Kasia Hergemon-Euskadi
Irmina de Ruth y Thorn. Markiza Róży Wiatrów i diuczessa-małżonka Kamiennego Brzegu
herbu Złote Lilie i Piękne Życie
Podpułkownik pilot KSP
Plotkara

Obrazek Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Areopag Królestwa Wurstlandii.

Postprzez von Lichtenstein 22 paź 2011, o 18:45

Osobiście uważam, że w przypadku nadawania tytułów związanych z Teutonią - odpowiednie władze Królestwa Teutoni i Loży Matki winny uprzednio takie nadanie koncesjonować...
Michael ik Lihtenštán,
úr Gewerded Kong ik Teutonies
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Areopag Królestwa Wurstlandii.

Postprzez Vladimir 23 paź 2011, o 08:53

Moi Drodzy!

Loże terytorialne, którą z pewnością jest Areopag Królestwa Wurstlandii mają prawo do nadawania pierwszych pięciu stopni z I. Porządu Rytu Cesarskiego (Giermek, Rycerz, Rycerz złotych Ostróg, Strażnik Sakramentów oraz Hrabia Purpurowego Krzyża). Stopnie z II. i III. Porządu (Książę Sześciu Bram, Najwyższy Strażnik Honoru, Najwyższy Generał i Inspektor Wojsk, Arcygenerał i Komandor oraz Arcyksiążę Najwyższego Oświecenia) nadawać może tylko Loża Matka [czyt.: my].

Aby uzyskać te wyższe stopnie wtajemniczenia kandydat ubiegać się będzie musiał o wprowadzającego (jak dobrze pamiętam, zgodnie z zapisami Postanowienia o lożach terytorialnych jest nim Król/ Namiestnik Królestwa Teutonii). Nadanie wyższych stopni wiąże się z przystapieniem do Loży Matki, datego tak ważnym jest, aby kandydat był w pełni przygotowany (tj. powinien znać symbolikę lożową i rycerską).

Loża Matka powiada zwierzchnictwo nad lożami terytorialnymi, w tym przypadku nad Areopagiem. Nie będę żądał od nich jakiś szczegółowych zeznań z działalności, lecz z pewnością będziemy się wzajemnie "odwiedzać", aby nasi Bracia i Siostry z Wursltandii wiedzieli jak powinnna działać w sposób prawidłowy organizacja lożowa ;)

Jakby to wyjaśnić w sposób łatwy, stosunek Areopagu do Loży Matki przypomina stosnek lenny. My jesteśmy suwerenami, Areopag lennikiem.
Obrazek
(—) Vladimir ik Lihtenštán
rex sepulcrorum,
palatyn Lichtensteinu,
baronet Królestwa Nowej Teutonii,
arcysenator Złotego Grodu i Teutonii,
diuk Abvienolheimu i hrabia Tselebormu,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Areopag Królestwa Wurstlandii.

Postprzez von Lichtenstein 23 paź 2011, o 10:15

Z zasadniczych pytań pojawia się jeszcze jedno, czy całe przedsięwzięcie jest realizowane w porozumieniu z władzami KW ?
Michael ik Lihtenštán,
úr Gewerded Kong ik Teutonies
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Areopag Królestwa Wurstlandii.

Postprzez Kryspin 23 paź 2011, o 11:34

Jestem przeciwny. Jestem skłonny rozważyć zmianę głosu jeśli wnioskodawczyni Wurstlandzka Pani Marietta della Veronese rozwinie uzasadnienie - w sumie nic mi nie mówi to co zostało tam napisane, a na pewno "popieram Stowarzyszenie Polskich Mikronacji".
mgr jur. net. Kryspin van Buuren
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Areopag Królestwa Wurstlandii.

Postprzez Vladimir 23 paź 2011, o 11:42

von Lichtenstein napisał(a):Z zasadniczych pytań pojawia się jeszcze jedno, czy całe przedsięwzięcie jest realizowane w porozumieniu z władzami KW ?


Owszem, działałem w KW na zaproszenie króla ;)

Kryspin napisał(a):Jestem przeciwny. Jestem skłonny rozważyć zmianę głosu jeśli wnioskodawczyni Wurstlandzka Pani Marietta della Veronese rozwinie uzasadnienie - w sumie nic mi nie mówi to co zostało tam napisane, a na pewno "popieram Stowarzyszenie Polskich Mikronacji".


Zdołałem nieco poznać panią Mariettę, jest działaczką kulturową, spodobała się idea rycerstwa, tym bardziej, że KW bazuje na średniowiecznym klimacie. Czego Bracie oczekujesz? Dłuższego opisu wnioskodawczyni, jej szerokiej działalności w KW?
Obrazek
(—) Vladimir ik Lihtenštán
rex sepulcrorum,
palatyn Lichtensteinu,
baronet Królestwa Nowej Teutonii,
arcysenator Złotego Grodu i Teutonii,
diuk Abvienolheimu i hrabia Tselebormu,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Następna strona

Powrót do Loża Rycerzy Teutońskich

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron