Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

S 1/19: Dekr. ws. udzielenia pomocy (...) a Konstytucja KS

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach ustrojowych

Re: U 3/19 - Prawo do przemieszczania się

Postprzez Piotr III Łukasz 9 maja 2019, o 09:42

Dziękuję świadkowi za odpowiedź i

informuję o zamiarze zamknięcia rozprawy.


Jeśli którykolwiek z uczestników chciałby zabrać głos, wygłaszając stanowisko końcowe, może to zrobić w terminie zawitym dwóch dni, tj. do dnia 11.05.2019 r. włącznie.

(—) Piotr III Łukasz
Książę Sarmacji
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Królestwo Hasselandu
Konsulat Sclavinii
 

Re: U 3/19 - Prawo do przemieszczania się

Postprzez Piotr III Łukasz 13 maja 2019, o 06:18

Zamykam rozprawę. Rozstrzygnięcie zostanie wydane po naradzie składu orzekającego.
(—) Piotr III Łukasz
książę Sarmacji
Ojciec Założyciel Księstwa Sarmacji
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Królestwo Hasselandu
Konsulat Sclavinii
 

Re: U 3/19 - Prawo do przemieszczania się

Postprzez Filip I Gryf 20 cze 2019, o 21:59

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Z związku z utratą mandatu asesorskiego przez ATK Wojciecha w jego miejsce powołuje ATK Vanderlei'a.

Podstawa prawna: art. 43 par. 1 punkt 3 Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym.
Obrazek
Książę Sarmacji

Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff
"miękki książę"

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Książę Sarmacji
Trybunał Koronny
Naczelna Izba Architektury
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dwór Jego Książęcej Mości
Królestwo Baridasu
Starosarmacja
Konsulat Sclavinii
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: U 3/19 - Prawo do przemieszczania się

Postprzez Filip I Gryf 29 cze 2019, o 12:49

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Odwołuje ATK Vanderlei'a ze Składu Orzekającego a na jego miejsce wyznaczam ATK Gustawa Fryderyka von Hippogriff.

Podstawa prawna: art. 43 Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym.
Obrazek
Książę Sarmacji

Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff
"miękki książę"

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Książę Sarmacji
Trybunał Koronny
Naczelna Izba Architektury
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dwór Jego Książęcej Mości
Królestwo Baridasu
Starosarmacja
Konsulat Sclavinii
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: U 3/19 - Prawo do przemieszczania się

Postprzez Filip I Gryf 17 lip 2019, o 10:22

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Odwołuje siebie ze Składu Orzekającego a na swoje miejsce wyznaczam ATK Natana Korczyńskiego.

Podstawa prawna: art. 43 Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym.
Obrazek
Książę Sarmacji

Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff
"miękki książę"

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Książę Sarmacji
Trybunał Koronny
Naczelna Izba Architektury
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dwór Jego Książęcej Mości
Królestwo Baridasu
Starosarmacja
Konsulat Sclavinii
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: U 3/19 - Prawo do przemieszczania się

Postprzez Korczyński 4 sie 2019, o 15:00

Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 43 § 1 pkt 2 k.p.p.TK: Odwołuję w całości dotychczasowy skład orzekający. Powołuję nowy skład orzekający: asesorów Andrzeja Fryderyka, Gustawa Fryderyka von Hippogriff i Natana Korczyńskiego. Wyznaczam asesora Andrzeja Fryderyka przewodniczącym składu orzekającego.

Korczyński
Marszałek Trybunału
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
 

Re: S 1/19: Dekr. ws. udzielenia pomocy (...) a Konstytucja

Postprzez Korczyński 26 sie 2019, o 09:59

Informuję, że w związku z reorganizacją repertoriów trybunalskich zmieniłem sygnaturę sprawy z U 3/19 na S 1/19.

Korczyński
Marszałek Trybunału
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
 

Re: S 1/19: Dekr. ws. udzielenia pomocy (...) a Konstytucja

Postprzez anglov 31 sie 2019, o 20:21

Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie

ATK Andrzej Fryderyk – Przewodniczący
ATK Gustaw Fryderyk von Hippogriff
MTK Natan Korczyński

rozpoznawszy na wniosek grupy obywateli, reprezentowanych przez Defloriusza Dymana Wandera (A0441), o sprawdzenie zgodności § 3. dekretu w sprawie udzielenia pomocy humanitarnej tropicańskim lojalistom (DP poz. 10574, dalej dekret) z:
 • art. 1. ust. 1. i 2. Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r. (DP poz. 8360 z późn. zm., dalej Konstytucji);
 • art. 2. ust. 2 Konstytucji;
 • art. 36. Konstytucji;
 • art, 38. Konstytucji;
 • art, 39. Konstytucji;
 • art, 40. ust. 1. pkt. 6. Konstytucji.

rozstrzygniecie

 • § 3. Dekretu jest niezgodny art. 1. ust. 1. Konstytucji;
 • § 3. Dekretu nie jest niezgodny art. 1. ust. 2. Konstytucji;
 • § 3. Dekretu nie jest niezgodny art. 2. ust. 2. Konstytucji;
 • § 3. Dekretu nie jest niezgodny art. 36. Konstytucji;
 • § 3. Dekretu nie jest niezgodny art. 38. Konstytucji;
 • § 3. Dekretu nie jest niezgodny art. 39. Konstytucji;
 • § 3. Dekretu nie jest niezgodny art. 40. ust. 1. pkt. 6. Konstytucji.
 • Uchyla się § 3. dekretu

uzasadnienie


Wnioskodawca – grupa obywateli, reprezentowanych przez Defloriusza Dymana Wandera – zaznaczył, iż § 3. dekretu narusza normy Konstytucyjne, w związku z ograniczeniem wolności obywatelskich. Podkreślił w szczególności wolność do swobodnego przemieszczania się, zaznaczając, iż organy władzy publicznej, tu Namiestnik Starosarmacji, nie mają prawa do ograniczania tychże.

Podczas rozpatrywania sprawy, Trybunał powołał świadka Namiestnika Starosarmacji Remigiusza Lwowskiego von Hochenhaüser (AF820). Wedle jego zeznań, na mocy spornego przepisu nie podjęto żadnych działań.

Trybunał zważył co następuje.

Trybunał Koronny, dokonując analizy § 3. dekretu stwierdził, że ma on charakter obwieszczenia, bądź aktu woli. W normatywnym akcie prawnym powinien mieć on charakter preambuły bądź załącznika. Zdaniem Trybunału, treść artykułu nie upoważnia żadnego organu do wydania decyzji ograniczającej wolność jakiegokolwiek mieszkańca. Wobec tego Trybunał nie dopatrzył się niezgodności z art. 1 ust. 2., art. 2. ust. 2., art. 39. oraz art. 40. ust. 1. pkt. 6. Konstytucji.

Nadto Trybunał ustalił, iż mimo nietypowego sformułowania prawnego, przepis § 3. dekretu, jak i cały dekret w żaden sposób nie ogranicza praw publicznych w prowincji, ani nie różnicuje praw i wolności mieszkańców Księstwa Sarmacji, nie posiadających obywatelstwa, wobec czego nie ma żadnych podstaw, aby stwierdzić niezgodność z art. 36. oraz 38. Konstytucji.

Sformułowanie § 3. dekretu, a w szczególności słowa „osoby zaangażowane w działalność rewolucyjną na terenie Tropicany oraz osoby ją współfinansujące (…) jako takie nie są mile widziane na terenie Starosarmacji”, pozostawia poważne wątpliwości związane z popieraniem i poszanowaniem wolności. Jak podkreślił wnioskodawca, wymienienie określonej grupy społecznej, jako niemile widzianej na części terytorium Księstwa, godzi w konstytucyjną wolność do przemieszczania się w obrębie państwa. Choć przepis sam w sobie nie stanowi podstawy do podjęcia do jakichkolwiek działań, stanowi istotny element dekretu Namiestnika Starosarmacji. W związku z tym uznaje się § 3. dekretu za niezgodny z art. 1. ust. 1. Konstytucji, co zadecydowało o uchyleniu przepisu.

Mając na uwadze powyższe, Trybunał orzekł jak w sentencji.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
Naczelna Izba Architektury
Dobry Obywatel
 

Poprzednia strona

Powrót do Archiwum spraw ustrojowych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości