Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Wybory uzupełniające do Sejmu LXI kadencji — INFORMACJE

Archiwum wyborów do Sejmu

Wybory uzupełniające do Sejmu LXI kadencji — INFORMACJE

Postprzez Piotr III Łukasz 4 lip 2019, o 15:11

O B W I E S Z C Z E N I E
K S I Ę C I Aw sprawie

POWOŁANIA KSIĄŻĘCEJ KOMISJI WYBORCZEJ

oraz

ZARZĄDZENIA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCHD
DO SEJMU LXI KADENCJIObywatelki i obywatele,

w dniu l lipca 2019 roku zarządziłem wybory uzupełniające do Sejmu LXI kadencji. Głosowanie rozpocznie się z dniem 20 lipca, a zakończy się 21 lipca o godzinie 21:00. Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów zawiera spis obywateli, wraz z ich siłą głosu, więcej informacji na ten temat podano w dalszej części. W tym samy dniu powołałem Książęcą Komisję Wyborczą, właściwą do przeprowadzenia niniejszych wyborów. W jej skład wchodzą:


 • JKM Piotr III Łukasz (A0004) — Książę Sarmacji,
 • Czcigodny Baron Januszek von Hippogriff-Pałasz (AG866) — Marszałek Trybunału Koronnego, zgodnie z przepisem art. 3 ust. 2 powołanej ustawy,
 • Jaśnie Oświecony Diuk Avril von Levengothon (A7169) — jako przedstawiciel Naczelnej Izby Architektury.

Zgodnie z przepisami Ordynacji Wyborczej:

Ilekroć w ustawie jest mowa o komisarzu wyborczym, należy przez to rozumieć członka komisji. Komisja przyjmuje uchwały, w tym uchwałę o podziale obowiązków poszczególnych członków, większością głosów liczby osób wchodzących w jej skład; w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Księcia.

(…)

Od decyzji komisarza wyborczego przysługuje odwołanie do Księcia w terminie 18 godzin od chwili wydania decyzji. Książę może z własnej inicjatywy uchylić lub zmienić decyzję komisarza wyborczego. Decyzja Księcia jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu, z zastrzeżeniem art. 16.


Termin zgłaszania list wyborczych i kandydatur upłynie z dniem 12 lipca. Ten wątek służy do zgłaszania listy wyborczych i przedstawiania zgód przez kandydatów z tych list. Proszę pamiętać, że listę kandydatów w wyborach do Sejmu zgłasza przewodniczący stronnictwa politycznego. Po zgłoszeniu komitetu, osoby startujące z jego listy muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.

Wybrany do Sejmu może być obywatel, który:
 • nie jest obywatelem innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,
 • nie jest funkcjonariuszem publicznym w innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,
 • nie został skazany za przestępstwo na karę banicji albo karę dodatkową zakazu sprawowania funkcji posła albo wszystkich funkcji publicznych oraz
 • w chwili rejestracji listy wyborczej był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim.


Po zgłoszeniu komitetu, należy utworzyć wątek w dziale Książęcej Komisji Wyborczej o nazwie "[SEJM-U-LXI] (nazwa komitetu)" w którym aktywni obywatele niestartujacy z danej listy będą mogli udzielać poparcia — wymagane jest 5 podpisów takich obywateli.

Siła głosu przedstawia się bardzo prosto — obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, przysługuje w pozostałych wyborach i referendach głos o sile 3. Reszta posiadać będzie głos równy 1.

Wybieramy jednego posła.


Szczegółowe regulacje dotyczące przebiegu i przeprowadzenia wyborów znajdują się w Ordynacji Wyborczej.

Niniejszy wątek służy do obwieszczeń Księcia i Książęcej Komisji Wyborczej, wobec czego obowiązuje surowa cenzura wypowiedzi, o ile nie dotyczą one istotnych spraw do załatwienia z Komisją.(—) Piotr III Łukasz
Książę Sarmacji
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Królestwo Hasselandu
Konsulat Sclavinii
 

Re: Wybory uzupełniające do Sejmu LXI kadencji — INFORMACJE

Postprzez Filip I Gryf 21 lip 2019, o 16:32

INFORMACJA O PRZYJĘCIU ZGŁOSZEŃ

W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO SEJMU LXI KADENCJI


Książęca Komisja Wyborcza, informuje o przyjęciu następujących zgłoszeń (w kolejności pojawiania się):

 • KW Narodowe Odrodzenie Teutonii - Teutonia sercem Sarmacji:
  1. Wojciech Hergemon (T0003)
 • KW Obywateli Sarmackich:
  1. Joahim von Ribertop von Sarm (AG960)
 • KW Stronnictwo Konserwatywne:
  1. Laurencjusz Ma Hi at Atera (AF766)
  2. Teodozjusz Azoramath-Arped (A7970)

(-) Januszek baron von Hippogriff-Pałasz
Komisarz Wyborczy KKW
(-) Filip I Gryf
Książę Sarmacji

Profil
Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Książę Sarmacji
Trybunał Koronny
Królestwo Baridasu
Naczelna Izba Architektury
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dwór Jego Książęcej Mości
Dobry Obywatel
 

Re: Wybory uzupełniające do Sejmu LXI kadencji — INFORMACJE

Postprzez anglov 26 lip 2019, o 20:48

Na podstawie art. 7 ust. 7 zd. 2 Ordynacji wyborczej („Książę ustala kolejność list kandydatów na karcie do głosowania w drodze losowania”) ustalam kolejność list kandydatów na karcie do głosowania w drodze losowania:

 1. KW Stronnictwo Konserwatywne
 2. KW Obywateli Sarmackich
 3. KW Narodowe Odrodzenie Teutonii - Teutonia sercem Sarmacji

Andrzej Fryderyk
Regent
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Trybunał Koronny
 

Re: Wybory uzupełniające do Sejmu LXI kadencji — INFORMACJE

Postprzez kaxiu 26 lip 2019, o 20:57

anglov napisał(a):3. KW Narodowe Odrodzenie Teutonii - Teutonia sercem Sarmacji

Co jak co, ale po Teutończyku się takiej teutonofobii nie spodziewałem. Jednak stolec w Grodzisku zobowiązuje.
Wojciech Hergemon
Miejsce pobytu: Bieszczady.

Dobrym gospodarzem jest nie ten, kto w rok garścią zboża zapełni spichlerz, lecz ten, kto w rok garścią monet zapełni skarbiec ~John Keynes

Dajcie biednemu worek złota, a nabawi się przepukliny, dajcie bogatemu, a gospodarka rozkwitnie ~John Keynes
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Wybory uzupełniające do Sejmu LXI kadencji — INFORMACJE

Postprzez Albus.Merlinski 27 lip 2019, o 18:39

Przez ciężką pracę spełniajcie swoje marzenia.
Zbigniew Bartman
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Albus.Merlinski
 


Powrót do Archiwum wyborów do Sejmu

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości