Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Wybory do Sejmu LX kadencji — INFORMACJE

Archiwum wyborów do Sejmu

Wybory do Sejmu LX kadencji — INFORMACJE

Postprzez KJAF 26 mar 2019, o 23:14

O B W I E S Z C Z E N I E   K A N C L E R Z A

W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW DO SEJMU LX KADENCJI

Obywatelki i obywatele,

W dniu 26 marca zarządziłem wybory do Sejmu LX kadencji. Czynność ta została dokonana na podstawie art. 31 Konstytucji, który stanowi, iż Książę lub Kanclerz może dokonać czynności prawnej w zastępstwie funkcjonariusza publicznego niedokonującego jej w terminie.

Terminem ostatecznym zarządzenia wyborów był dzień 16 marca, tj. 3 tygodnie przed upływem kadencji Sejmu LIX kadencji (6 kwietnia). Z racji rażącego przekroczenia terminu przez Księcia, oraz, zgodnie z przepisami art. 31 ust. 2 Konstytucji, który mówi, iż poprzedni cytowany przepis stosuje się do czynności prawnej, której dokonanie jest wymagane przepisami prawa, a jej istota jest niezależna od rozstrzygnięcia funkcjonariusza publicznego niedokonującego jej w terminie, skorzystałem z możliwości dokonania tej czynności za Księcia. Rozpisanie wyborów jest dla niego obligatoryjne i nie podlega jego rozstrzygnięciu. Jakkolwiek można dyskutować, że pewne czynności wpisujące się w zakres zarządzenia wyborów, mają jednak charakter podejmowania rozstrzygnięcia (dokładne ustalenie terminów wyborczych, ustalenie składu Komisji Wyborczej itp.), tak z racji tego, że są to czynności jedynie pochodne względem tej, której istota dyskusji nie podlega (Książę wybory zarządzić musi), małej istotności zakresu podejmowania suwerennej decyzji, orzecznictwu TK, który odchodzi od formalistycznego podejścia na rzecz obiektywnego interesu obywateli i państwa (możemy się chyba zgodzić, że istnienie Sejmu i powołanego przez niego Rządu, jest tym interesem, którego wyrazem jest zarządzenie wyborów) a także troski o dobro państwa, zdecydowałem się z przepisu skorzystać. Najwyżej dosięgną mnie bagiety.

Pozostaje kwestia tego, że zastępować Księcia w ramach Komisji Wyborczej, a przez to działać jako komisarz wyborczy, już nie mogę, więc poza rozpisaniem wyborów i napisaniem niniejszych wątków w KKW, dalszych czynności podejmował nie będę. Jeżeli wróci Książę lub doczekamy się regencji, będzie dobrze. Jeżeli żadna z tych dwu opcji nie będzie miała miejsca, będzie kaszana.

Wracając do czynności wyborczych, głosowanie rozpocznie się z dniem 6 kwietnia, a zakończy się 7 kwietnia o godzinie 21:00. Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów zawiera spis obywateli z ich siłą głosu, więcej informacji na ten temat podano w dalszej części.

Powołałem Książęcą Komisję Wyborczą właściwą do przeprowadzenia niniejszej elekcji. W jej skład wchodzą:
 • jako Książę — obecnie nikt,
 • JO Diuk Krzysztof Czuguł-Chan — Radca NIA,
 • JKW Defloriusz Dyman Wander — Marszałek Trybunału.

Zgodnie z przepisami Ordynacji Wyborczej:

Ilekroć w ustawie jest mowa o komisarzu wyborczym, należy przez to rozumieć członka komisji. Komisja przyjmuje uchwały, w tym uchwałę o podziale obowiązków poszczególnych członków, większością głosów liczby osób wchodzących w jej skład; w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Księcia.

(…)

Od decyzji komisarza wyborczego przysługuje odwołanie do Księcia w terminie 18 godzin od chwili wydania decyzji. Książę może z własnej inicjatywy uchylić lub zmienić decyzję komisarza wyborczego. Decyzja Księcia jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu, z zastrzeżeniem art. 16.


Termin zgłaszania list wyborczych i kandydatur upłynie z dniem 2 kwietnia. Ten wątek służy do zgłaszania listy wyborczych i przedstawiania zgód przez kandydatów z tych list. Proszę pamiętać, że listę kandydatów w wyborach do Sejmu zgłasza przewodniczący stronnictwa politycznego. Po zgłoszeniu komitetu, osoby startujące z jego listy muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.

Wybrany do Sejmu może być obywatel, który:
 • nie jest obywatelem innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,
 • nie jest funkcjonariuszem publicznym w innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,
 • nie został skazany za przestępstwo na karę banicji albo karę dodatkową zakazu sprawowania funkcji posła albo wszystkich funkcji publicznych oraz
 • w chwili rejestracji listy wyborczej był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim.


Po zgłoszeniu komitetu, należy utworzyć wątek w dziale KKW o nazwie "[SEJM-LX] (nazwa komitetu)" w którym obywatele będą mogli udzielać poparcia — wymagane jest 5 podpisów.

Siła głosu przedstawia się bardzo prosto — obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, przysługuje w pozostałych wyborach i referendach głos o sile 3. Reszta posiadać będzie głos równy 1.

Liczba wybieranych posłów wynosi pięciu.

Szczegółowe regulacje dotyczące przebiegu i przeprowadzenia wyborów znajdują się w Ordynacji Wyborczej.

Niniejszy wątek służy do obwieszczeń Księcia / Kanclerza i KKW, wobec czego obowiązuje surowa cenzura wypowiedzi, o ile nie dotyczą one istotnych spraw do załatwienia z KomisjąK A N C L E R Z

(—) Arped-Friedman
Avatar użytkownika
 

Re: Wybory do Sejmu LX kadencji — INFORMACJE

Postprzez Helwetyk 3 kwi 2019, o 11:40

Z dniem 2 kwietnia 2019 roku upłynął termin zgłaszania kandydatur w wyborach do Sejmu zarządzonych Postanowieniem Kanclerza w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu LX kadencji. Zgodnie z przepisami art. 7 ust. 5 („Niezwłocznie po upływie terminu zgłaszania list kandydatów, komisarz wyborczy ogłasza listę wyborczą ogólną — zgłoszone i nieodrzucone kandydatury oraz listę wyborców”) oraz ust. 6 („Ważności zgłoszenia listy kandydatów lub wyrażenia zgody na kandydowanie nie uchybia dokonanie go po upływie terminu zgłaszania list kandydatów, a przed faktycznym ogłoszeniem listy wyborczej”) ogłaszam listę wyborczą ogólną:

A. ZGŁOSZONE I NIEODRZUCONE KANDYDATURY

Sarmacka Partia Ludowa
Peter West

Alternatywa Sarmacka
Santiago Vilarte von Hippogriff

Stronnictwo Hasselandzkie
Alfred Fabian von Tehen-Dżek
Piotr Paweł I
King Kong von Hippogriff
Partia Rozwoju Teutonii
Tadeusz von Hippogriff-Brus

Towarzystwo Przyjaciół Rządu
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Szymon Grański
Prokrust Zombiakov
Erik Otton von Hohenburg

Z uwagi na brak zgody na kandydowanie odrzucono kandydaturę Adriena Eryka Esjara Józefa hr. Alatriste.


B. LISTA WYBORCÓW

Helwetyk Romański (A0001) - siła głosu: 1
Piotr III Łukasz (A0004) - siła głosu: 1
Incisive (A0306) - siła głosu: 1
Defloriusz Dyman Wander (A0441) - siła głosu: 3
Zbyszko Gustolúpulo (A1070) - siła głosu: 1
Prokrust Zombiakov (A1217) - siła głosu: 3
Piotr Paweł I (A1225) - siła głosu: 3
Magnum von Graudenz (A1685) - siła głosu: 1
Mateusz von Thorn-Chojnacki (A2715) - siła głosu: 1
Timan Demollari (A4412) - siła głosu: 1
Mikołaj Torped (A5781) - siła głosu: 1
Avril von Levengothon (A7169) - siła głosu: 1
Henryk Leszczyński (A7599) - siła głosu: 1
Krzysztof Czuguł-Chan (A7782) - siła głosu: 3
Sorcha Raven (A8077) - siła głosu: 3
Guedes de Lima (A9121) - siła głosu: 1
Mustafa Owski (A9160) - siła głosu: 1
Tomasz Ivo Hugo (AD468) - siła głosu: 3
Vladimir ik Lihtenštán (AD867) - siła głosu: 1
Fryderyk von Hohenzollern (AE372) - siła głosu: 1
Młynek Kawowy (AE461) - siła głosu: 1
Albert Felimi-Liderski (AE494) - siła głosu: 1
Jack von Horn (AE544) - siła głosu: 1
John Rasmusen (AE569) - siła głosu: 1
Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste (AE726) - siła głosu: 1
Rihanna Aureliuš-Sedrovski (AE792) - siła głosu: 3
Tomasz Liberi (AF039) - siła głosu: 1
Paulus Buddus (AF091) - siła głosu: 1
Szymon de Canterville (AF099) - siła głosu: 1
Hewret von Thorn (AF166) - siła głosu: 3
Tytus Aureliusz-Chojnacki (AF205) - siła głosu: 3
Ludwik Tomović (AF433) - siła głosu: 3
Andrzej Fryderyk (AF462) - siła głosu: 3
Kristian Arped (AF683) - siła głosu: 1
Laurencjusz Ma Hi at Atera (AF766) - siła głosu: 3
Adam Jerzy Piastowski (AF793) - siła głosu: 1
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser (AF820) - siła głosu: 3
Julian Fer at Atera (AF827) - siła głosu: 3
Eddard Noqtern (AF890) - siła głosu: 1
Konrad Jakub (AF891) - siła głosu: 3
Arsacjusz Arped (AF905) - siła głosu: 1
Yennefer von Witcher (AF936) - siła głosu: 1
Peter West (AF958) - siła głosu: 3
Daniel January von Tauer-Krak (AG003) - siła głosu: 1
Heweliusz Popow-Chojnacki (AG006) - siła głosu: 1
Tomasz Mancini (AG082) - siła głosu: 1
Thomas von Lisendorff (AG106) - siła głosu: 3
Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza (AG232) - siła głosu: 1
Otto von Spee-Asketil (AG243) - siła głosu: 3
Henryk Wespucci (AG281) - siła głosu: 1
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste (AG287) - siła głosu: 1
Baszar Svensson at Atera (AG308) - siła głosu: 1
Joanna Izabela (AG472) - siła głosu: 3
Alfred Fabian von Tehen-Dżek (AG541) - siła głosu: 3
Bajtuś Bajtuś (AG576) - siła głosu: 3
Niegosław Sarewicz (AG622) - siła głosu: 1
Erik Otton von Hohenburg (AG643) - siła głosu: 3
Jarosław Wawrzyniak (AG644) - siła głosu: 1
Antoni Kacper Burbon-Conti (AG654) - siła głosu: 3
Marceli z Ossolińskich Bordoński (AG668) - siła głosu: 3
Albert Jan Maat von Hippogriff (AG681) - siła głosu: 1
Daniel Szekeres (AG693) - siła głosu: 3
Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz (AG760) - siła głosu: 1
Seweryn Santecki (AG763) - siła głosu: 3
King Kong von Hippogriff (AG804) - siła głosu: 3
Artur Kardacz von Hohenburg (AG810) - siła głosu: 1
Jan Sapieha (AG840) - siła głosu: 3
Michelangelo Piccolomini (AG856) - siła głosu: 3
Tadeusz von Hippogriff-Brus (AG864) - siła głosu: 1
Januszek von Hippogriff-Pałasz (AG866) - siła głosu: 3
Józef Sowiński (AG870) - siła głosu: 1
Franz Langer (AG874) - siła głosu: 1
Alex Joe (AG880) - siła głosu: 1
Janush Sundajski (AG887) - siła głosu: 1
Szymon Grański (AG889) - siła głosu: 1
Santiago Vilarte von Hippogriff (AG916) - siła głosu: 3
Wojciech Hergemon (T0003) - siła głosu: 3
Król Patryk I Labacki (T0009) - siła głosu: 1
Gotfryd Slavik de Ruth (T1141) - siła głosu: 3
Ignacy Urban de Ruth (T1167) - siła głosu: 1


Łączę wyrazy szacunku,

Obrazek
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Wybory do Sejmu LX kadencji — INFORMACJE

Postprzez Helwetyk 3 kwi 2019, o 12:08

Na podstawie art. 7 ust. 7 zd. 2 Ordynacji wyborczej („Książę ustala kolejność list kandydatów na karcie do głosowania w drodze losowania”) ustalam kolejność list kandydatów na karcie do głosowania w drodze losowania:

 1. Sarmacka Partia Ludowa
 2. Stronnictwo Hasselandzkie
 3. Alternatywa Sarmacka
 4. Partia Rozwoju Teutonii
 5. Towarzystwo Przyjaciół Rządu

Łączę wyrazy szacunku,

Obrazek
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 


Powrót do Archiwum wyborów do Sejmu

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości