Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Zażalenie od decyzji Prezydenta - rozpisanie referendum

Zażalenie od decyzji Prezydenta - rozpisanie referendum

Postprzez Antoni 3 mar 2019, o 22:31

Wysoka Izbo,

w związku z decyzją Pana Prezydenta dotyczącą odrzucenia wniosku o rozpisanie referendum złożonego przez moją osobę w Kancelarii Prezydenta Republiki Bialeńskiej dotyczącego wypowiedzenia Umowy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Bialeńską o otoczeniu opieką Republiki Bialeńskiej z dnia 12 września 2018 r. składam zażalenie od niniejszej decyzji.

Pan Prezydent powołał się na bezpieczeństwo i stabilność Republiki Bialeńskiej. W moim przekonaniu referendum dotyczące tak ważnej kwestii, jaką jest przyszłość Republiki Bialeńskiej i podjęcie decyzji, czy Bialenia powinna rozwiązywać lub nie umowę, która de facto pozwala nam współpracować z Księstwem Sarmacji, powinno się odbyć, aby wszyscy Obywatele Republiki Bialeńskiej mieli prawo do równego opowiedzenia się za lub przeciw wypowiadaniu wspomnianej umowy.

Nie powinna mieć miejsca sytuacja, gdzie Prezydent niemal samodzielnie podejmuje decyzję dotyczącą tak ważnej przyszłości naszego państwa. Ponadto, proponuję również wziąć pod uwagę to, iż Pan Prezydent wyraźnie zaznaczył, iż już teraz przygotowuje przyszłe forum Republiki Bialeńskiej, mimo iż decyzja nie została zatwierdzona ani przez Parlament, ani przez Obywateli w referendum. Co jest większym zagrożeniem dla bezpieczeństwa i stabilności państwa: Prezydent, który samodzielnie podejmuje decyzje czy referendum, w których decyzję będą mogli podjąć wszyscy Obywatele bialeńscy?

Proszę o rozważne przyjęcie zażalenia.

Uchwała Parlamentu Republiki Bialeńskiej ws. unieważnienia decyzji Prezydenta Republiki Bialeńskiej o odrzuceniu wniosku ws. przeprowadzenia referendum

Na podstawie art. 1 ust. 5 Ustawa Parlamentu Republiki Bialeńskiej o udziale obywateli w sprawowaniu władzy z dnia 27 grudnia 2018 r.

Artykuł 1.

Parlament Republiki Bialeńskiej unieważnia decyzję Prezydenta Republiki Bialeńskiej Andrzeja Swarzewskiego o odrzuceniu wniosku w sprawie przeprowadzenia referendum złożonego przez Antoniego Kacpra Burbon-Contiego dnia 3 marca 2019 r. w Kancelarii Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 2.

Zobowiązuje się Prezydenta Republiki Bialeńskiej do niezwłocznego zarządzenia referendum, o którym mowa w art. 1 niniejszej uchwały.

Artykuł 3.

Uchwała wchodzi w życie w momencie opublikowania.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Konsulat Sclavinii
 

Re: Zażalenie od decyzji Prezydenta - rozpisanie referendum

Postprzez Antoni 3 mar 2019, o 22:33

Zarządzam debatę do dnia 5 marca 2019 r. godz. 23:00.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Konsulat Sclavinii
 

Re: Zażalenie od decyzji Prezydenta - rozpisanie referendum

Postprzez Andrzej Swarzewski 3 mar 2019, o 22:54

Biorąc pod uwagę:
1) Usilne działania mające na celu doprowadzenie Bialenii do utraty niepodległości,
2) Ujawnianie poufnych danych z Forum Obywatelskiego,
3) Posługiwanie się półprawdami i propagandą (np. twierdzenia, że czymś złym jest przygotowywanie planu B),
4) Manipulowanie społeczeństwem i swoimi sarmackimi protektorami na szkodę Republiki Bialeńskiej,
5) Instrumentalne wykorzystywanie Bialenii do swoich niejasnych celów politycznych
Mogę powiedzieć jedno: Przekracza Pan ostatnie limesy, Panie Pośle.
Apeluję do Szanownych Parlamentarzystów, którym dobro Bialenii leży na sercu, żeby odrzucili to zażalenie, które ma na celu dalszą destabilizację kraju. Republika Bialeńska nie może w dalszym ciągu dawać się rozgrywać i dzielić!
Każdy Bialeńczyk może się otwarcie wypowiadać na temat przyszłości Republiki. Referendum już się odbyło, nikt nie poparł statusu prowincji. Nie potrzebujemy kolejnej destabilizacji i kolejnego kryzysu, których Poseł Burbon zafundował nam już kilka.
Bialenia musi wstąpić na drogę odrodzenia narodowego i odrodzenia państwowości! To nasza jedyna szansa na przetrwanie! Libertad o Muerte!
Andrzej Swarzewski
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Zażalenie od decyzji Prezydenta - rozpisanie referendum

Postprzez Bajtuś 3 mar 2019, o 22:59

Póki co decyzja o opuszczeniu KS i zerwaniu umowy nie została podjęta i w obecnej chwili rozpisywanie referendum w sprawie umowy uważam za przedwczesne. Z tego typu decyzjami należy w obecnej sytuacji sie wstrzymać, dopóki strona sarmacka nie podjęła żadnych wiążących decyzji. Na referendum przyjdzie pora w momencie, kiedy będziemy wiedzieli jakie jest stanowisko KS. Dlatego też będę głosował przeciwko tej uchwale.
Marek Bajtuś
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Zażalenie od decyzji Prezydenta - rozpisanie referendum

Postprzez Antoni 3 mar 2019, o 23:24

Do słów Pana Prezydenta nie zamierzam się odnosić - jak widać, już wracamy do ponownego "hejtu" skierowanego na moją osobę, jak to było jeszcze kiedy to ja byłem na miejscu Pana Prezydenta, bowiem ponownie się różnimy w poglądach. Debata dotyczy referendum ws. przyszłości Bialenii, nie sprowadzajmy jej do poziomu własnych upodobań personalnych.

Panie Pośle Bajtuś,

Bajtuś napisał(a):Póki co decyzja o opuszczeniu KS i zerwaniu umowy nie została podjęta i w obecnej chwili rozpisywanie referendum w sprawie umowy uważam za przedwczesne.


Jest to sprzeczne z samymi słowami Pana Prezydenta, który otwarcie się wypowiedział, iż "moim [przyp. Prezydenta] celem jest odzyskanie pełnej suwerenności", po czym nastąpiło wspomnienie, iż Pan Prezydent już przygotowuje się na opuszczenie sarmackiego systemu informatycznego, co bezpośrednio świadczy o zaprzeczeniu postanowieniom umowy pomiędzy Sarmacją a Bialenią.

Bajtuś napisał(a):Z tego typu decyzjami należy w obecnej sytuacji sie wstrzymać, dopóki strona sarmacka nie podjęła żadnych wiążących decyzji.


Tutaj, niestety, Szanowny Pan Poseł się myli - Sarmacja podjęła już decyzję. Władze sarmackie, w najlepszym rozumieniu komunikatów Prezydenta, były już nawet na etapie przygotowywania traktatu inkorporacyjnego, co jasno mówi, iż władze sarmackie podjęły decyzję. Oczywiście, decyzje nie jest wiążąca - byłaby wiążąca dopiero w momencie podpisania jakiegokolwiek traktatu czy wypowiedzenia obecnej umowy, a tutaj wydaje mi się, iż wszystko leży w rękach obecnego negocjatora: Pana Prezydenta.

Bajtuś napisał(a):Dlatego też będę głosował przeciwko tej uchwale.


Oczywiście ma Pan Poseł do tego prawo, jednakże chciałbym zwrócić uwagę, iż to nie jest uchwała nad zasadnością samego referendum (może się nawet odbyć referendum ws. koloru czcionki na forum, a Prezydenta obowiązkiem jest takie referendum zarządzić), ale jest to uchwała ws. odrzucenia wniosku o rozpisanie referendum przez Prezydenta, który powołał się na bezpieczeństwo i stabilność Republiki Bialeńskiej, dlatego też debata powinna kierować się w tym kierunku: czy odrzucenie wniosku było podstawne, bo referendum mogłoby zagrażać bezpieczeństwu państwa, czy też odrzucenie wniosku jest bezzasadne, bowiem referendum nie zagraża bezpieczeństwu państwa.

A co już przedstawiłem powyżej i nieco się powtórzę: referendum nie zagraża bezpieczeństwu Republiki Bialeńskiej, bowiem rozwiązania są dwa: Obywatele zdecydują się nie rozwiązywać umowy z Sarmacją, co pozostawi stan obecny lub dojdzie do delikatnych zmian w zapisie traktatu - co nie wskazuje, aby było to jakiekolwiek zagrożenie dla państwa albo Obywatele opowiedzą się za wypowiedzeniem traktatu, co spowoduje wypowiedzenie go przez władze bialeńskie. Przy umowie obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia, co zabezpiecza nas przed "wyrzuceniem" z forum sarmackiego, zresztą... Pan Prezydent przecież już przygotowuje nowe forum.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Konsulat Sclavinii
 

Re: Zażalenie od decyzji Prezydenta - rozpisanie referendum

Postprzez Antoni 5 mar 2019, o 23:46

Zamykam debatę. Przechodzimy do głosowania nad Uchwałą Parlamentu Republiki Bialeńskiej ws. unieważnienia decyzji Prezydenta Republiki Bialeńskiej o odrzuceniu wniosku ws. przeprowadzenia referendum.

Zarządzenie: głosowanie nad Uchwałą Parlamentu Republiki Bialeńskiej ws. unieważnienia decyzji Prezydenta Republiki Bialeńskiej o odrzuceniu wniosku ws. przeprowadzenia referendum

Projekt ustawy: załącznik (poniżej karty do głosowania)

Karta do głosowania:

Głosowanie nad Uchwałą Parlamentu Republiki Bialeńskiej ws. unieważnienia decyzji Prezydenta Republiki Bialeńskiej o odrzuceniu wniosku ws. przeprowadzenia referendum:

Antoni Kacper Burbon-Conti - NIE GŁOSOWAŁ
Marek Bajtuś - NIE GŁOSOWAŁ
Thomas von Lisendorff - NIE GŁOSOWAŁ


Pouczenie: Posłowie głosują poprzez oddanie głosu ZA / PRZECIW / WSTRZYMUJĘ SIĘ. Poseł jest zobowiązany do skopiowania karty do głosowania oraz zamiany NIE GŁOSOWAŁ na wybrany głos. W karcie do głosowania należy uwzględnić głosy oddane przez poprzedników. Wymagana jest większość bezwzględna (należy przez to rozumieć poparcie projektu aktu prawnego przez ponad połowę Posłów z zastrzeżeniem, iż większość bezwzględna wymaga oddania głosu przez co najmniej połowę ustawowej liczby Posłów) do przyjęcia niniejszego aktu prawnego. Głosowanie będzie trwać do momentu oddania przez wszystkich Posłów głosów, jednak nie dłużej, niż 3 doby.

Załącznik:

Uchwała Parlamentu Republiki Bialeńskiej ws. unieważnienia decyzji Prezydenta Republiki Bialeńskiej o odrzuceniu wniosku ws. przeprowadzenia referendum

Na podstawie art. 1 ust. 5 Ustawa Parlamentu Republiki Bialeńskiej o udziale obywateli w sprawowaniu władzy z dnia 27 grudnia 2018 r.

Artykuł 1.

Parlament Republiki Bialeńskiej unieważnia decyzję Prezydenta Republiki Bialeńskiej Andrzeja Swarzewskiego o odrzuceniu wniosku w sprawie przeprowadzenia referendum złożonego przez Antoniego Kacpra Burbon-Contiego dnia 3 marca 2019 r. w Kancelarii Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 2.

Zobowiązuje się Prezydenta Republiki Bialeńskiej do niezwłocznego zarządzenia referendum, o którym mowa w art. 1 niniejszej uchwały.

Artykuł 3.

Uchwała wchodzi w życie w momencie opublikowania.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Konsulat Sclavinii
 

Re: Zażalenie od decyzji Prezydenta - rozpisanie referendum

Postprzez Antoni 5 mar 2019, o 23:47

Głosowanie nad Uchwałą Parlamentu Republiki Bialeńskiej ws. unieważnienia decyzji Prezydenta Republiki Bialeńskiej o odrzuceniu wniosku ws. przeprowadzenia referendum:

Antoni Kacper Burbon-Conti - ZA
Marek Bajtuś - NIE GŁOSOWAŁ
Thomas von Lisendorff - NIE GŁOSOWAŁ
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Konsulat Sclavinii
 

Re: Zażalenie od decyzji Prezydenta - rozpisanie referendum

Postprzez KJAF 6 mar 2019, o 00:09

Przepraszam za wtrącenie się w głosowanie, ale w trybie informacji — następujące stwierdzenie nie jest prawdą: [negocjacje z Sarmacją] były już nawet na etapie przygotowywania traktatu inkorporacyjnego, co jasno mówi, iż władze sarmackie podjęły decyzję.

Oświadczam, iż władze Sarmacji żadnej "decyzji" nie podejmowały. Zaproponowaliśmy p. prezydentowi dwa warianty wyboru oraz poinformowaliśmy o oczekiwaniu na ewentualne propozycje trzecie. Odpowiedź wciąż nie dotarła, mimo kilku dni oczekiwania. Cytowane słowa wprowadzają w błąd, jakoby Rząd sarmacki podjął autonomicznie jakąś jedną i końcową decyzję, gdzie Bialenia może ją przyjąć lub nie, a decyzja ta jest narzucona. Nie jest to prawdą.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Zażalenie od decyzji Prezydenta - rozpisanie referendum

Postprzez Antoni 6 mar 2019, o 02:14

Dziękuję za informację. Cytowana treść jest oczywiście wyrwana z kontekstu - jasno podkreśliłem, że taką informację można było wywnioskować z komunikatu Pana Prezydenta Swarzewskiego.

A w drodze formalności - w Parlamencie Republiki Bialeńskiej panują dosyć restrykcyjne zasady dotyczące możliwości zabierania głosu - upominam Szanownego Gościa.

Proszę o kontynuowanie głosowania nad projektem uchwały.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Konsulat Sclavinii
 

Re: Zażalenie od decyzji Prezydenta - rozpisanie referendum

Postprzez Bajtuś 6 mar 2019, o 13:40

Głosowanie nad Uchwałą Parlamentu Republiki Bialeńskiej ws. unieważnienia decyzji Prezydenta Republiki Bialeńskiej o odrzuceniu wniosku ws. przeprowadzenia referendum:

Antoni Kacper Burbon-Conti - ZA
Marek Bajtuś - PRZECIW
Thomas von Lisendorff - NIE GŁOSOWAŁ
Marek Bajtuś
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Następna strona

Powrót do Parlamentarna Sala Posiedzeń

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości