Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Uniwersał Rady Królestwa o wyborze Króla

Zarchiwizowane wątki urzędowe
Obrazek

A V I X  A R Y O S S Á
R A D A   K R Ó L E S T W A

Uniwersał Rady Królestwa o wyborze Króla

Postprzez Jul 22 maja 2018, o 18:06

Szanowny Panie Przewodniczący,

Chciałabym wnieść projekt Uniwersału dot. wyboru Króla Baridasu.

Na wstępie chciałabym podziękować za możliwość skonsultowania projektu wiadomym osobom.

Projekt zakłada zasady wyboru Króla, określa warunki - kto i jak może głosować. Oraz nakłada ramy czasowe na organizującego wybory.
W drodze do reform, które mamy na horyzoncie, wybór króla jest nieodłącznym ich elementem. Projekt jest również następstwem referendum.

Uniwersał Rady Królestwa
O wyborze Króla

My,
Oświecona Rada Królestwa Baridasu

w składzie

[skład]
Uchwalamy, co następujeArt. 1 [Postanowienia ogólne]
1. Niniejszy Uniwersał normuje zasady wyboru Króla Baridasu.
2. Proces wyboru Króla odbywa się w trybie jawnym w Gmachu Rady Królestwa Baridasu.
3. Głos każdego Członka Rady Królestwa Baridasu jest równy.
4. Członek Rady Królestwa Baridasu może oddać jeden głos.
5. Wybór Króla następuje zwykłą większością głosów.

Art. 2 [Prawa wyborcze]
1. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje Członkom Rady Królestwa Baridasu.
2. Kandydaturę do tronu może zgłosić, za zgodą kandydata, Książę Sarmacji lub członek Kongregacji Panów Lennych.

Art. 2 [Komisja Wyborcza]
1. Osobą właściwą w sprawach przeprowadzenia ogółu czynności wyborczych jest Wicekról, ustępujący Król, w przypadku braku tychże – Książę Sarmacji.

Art. 3 [Struktura wyborów]
1. Termin zgłaszania kandydatur – 7 dni.
2. Długość debaty nad kandydaturami – 10 dni.
3. Długość głosowania – 7 dni.
4. W uzasadnionym przypadku, Organ przeprowadzający wybory może wydać decyzję o przedłużeniu którejś z części.
5. W przypadku remisu, głosowanie należy powtórzyć po dodatkowej 5-dniowej debacie.
6. W przypadku jednego kandydata, głosuje się za lub przeciw.
7. Wybory Króla zarządza Książę Sarmacji nie później niż 14 dni po opróżnieniu tronu.

Art. 4 [Przepis końcowy]
1. Uniwersał wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
Juliette Alatriste
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Dwór Jego Książęcej Mości
Królestwo Baridasu
 

Re: Wniosek

Postprzez KJAF 26 maja 2018, o 21:45

Zarządzam pierwsze czytanie nad wniesionym projektem. Potrwa ono do końca dnia 2 czerwca.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Uniwersał Rady Królestwa o wyborze Króla

Postprzez KJAF 27 maja 2018, o 11:33

Wysoka Rado,

są błędy merytoryczne i składniowe, ale to nie jest żaden problem bo można poprawić.

Podstawowym błędem jest fakt, iż wniesiony projekt już na ten moment jest niekonstytucyjny i prawdopodobnie byłby obarczony wadą prawną.

Po pierwsze, art. 1 ust. 2 Praw Kardynalnych stwierdza, że Królem jest każdoczesny Książę Sarmacji, więc cały artykuł 1 projektu nie ma racji bytu.

Po drugie, już od dawna zwracałem uwagę na fakt braku jakichkolwiek uprawnień legislacyjnych posiadanych przez Radę (poza rzecz jasna niezobowiązującymi uchwałami bez żadnej mocy prawnej). Art. 3 ust. 2 Kardynalnych: Rada, na podstawie i w granicach ordonansu, uchwala uniwersały oraz podejmuje uchwały. De facto uniwersały Rady są więc rozporządzeniami wykonawczymi wobec aktów królewskich. Wobec braku aktu wyższego delegującego Radę do wydania uniwersału w tej sprawie, nie dość że zgodnie z punktem pierwszym uniwersał nie miałby żadnej mocy prawnej i byłby niekonstytucyjny, to same wydanie ustawy byłoby deliktem i działaniem nielegalnym.

Po trzecie, zwracałem również uwagę na fakt, iż w zasadzie skład Rady również nigdzie nie został określony i opieramy się raczej na zwyczaju, więc dopóki nie uregulujemy tego faktu, podpinanie jakichkolwiek uprawnień Radzie (tu: wybór Króla) jest zwyczajnie niebezpieczne. W przypadku obecnej uchwały Rady o Promissum (a więc nie ustawy) i tak całość opiera się na wyrażeniu swojej woli na papierze przez Baridajczyków, gdzie uchwała nie ma żadnej mocy prawnej — wobec czego nie ma obaw w przypadku ewentualnych głosów o zasadność głosowania. Nikt przecież nie może zaprzeczyć faktowi, że obywatel X, Y oraz Z podpisali się publicznie pod tekstem będącym wyrazem ich woli, wobec czego jest to mocny punkt odniesienia i orientacyjny — bo niczym więcej uchwała nie jest.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Uniwersał Rady Królestwa o wyborze Króla

Postprzez Jul 29 maja 2018, o 18:34

Wielmożny Panie Przewodniczący,

Wnioskuję o wstrzymanie pierwszego czytania do czasu opublikowania decyzji przez Króla w sprawie Promissum.

Liczę na przychylenie się do prośby,
Juliette Alatriste
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Rada Ministrów
Dwór Jego Książęcej Mości
Królestwo Baridasu
 

Re: Uniwersał Rady Królestwa o wyborze Króla

Postprzez KJAF 17 cze 2018, o 22:14

Z uwagi na powyższą deklarację oraz rezygnację z godności przez wnioskodawcę, postanawiam o zakończeniu debaty bez rozstrzygnięcia.

Wniesiony projekt jest wątpliwy póki co pod względem prawnym, pojawiają się natomiast propozycje uregulowania tej kwestii już po wyborze Wicekróla, jednocześnie z uwzględnieniem prawidłowego toku dla zmian tego rodzaju tj. poprzez wydanie nowych Praw Kardynalnych.

Z uwagi na powyższe, postanowiłem jak napisałem.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 


Powrót do Archiwum Rady

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości