Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Specjane dodatkowe zebranie Rady Królestwa Baridasu

Zarchiwizowane wątki urzędowe
Obrazek

A V I X  A R Y O S S Á
R A D A   K R Ó L E S T W A

Re: Specjane dodatkowe zebranie Rady Królestwa Baridasu

Postprzez Hohenzollern 14 lip 2017, o 17:12

Za!
Obrazek

ObrazekObrazekObrazek

(—) Jaśnie Oświecony Friedrich Wilhelm Nikolaus Karl von Hohenzollern herbu LaurZwycięski, Diuk Zollern.
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Specjane dodatkowe zebranie Rady Królestwa Baridasu

Postprzez Laurẽt 15 lip 2017, o 22:48

Wasza Królewska Mość!
Wasza Królewska Wysokość!
Wysoka Rado!


W związku z upłynięciem czasu zakańczam trzecie czytanie. W głosowaniu wzięły udział 4 osoby na 7 uprawnionych do głosowania i dlatego stwierdzam, że niżej przedstawiona propozycja uchwały została przyjęta jednogłośnie.

W głosowaniu brały niżej wymienione osoby, które są obecnie zrzeszone w BZPN zgodnie z wykazem wykonanym przez Selekcjonera. Inne osoby, które udowodnią, że są menadżerem klubu BZPN nie zgłosiły się. W trakcie obrad Menadżer Daniel January von Tauer-Krak (AG003) - Kruki Rafadarvike został usunięty z Sarmackiej Ligi Piłkarskiej.

1. Juliette Alatriste (AF686 ) Start Árnovike (Liga Królewska),
2. Ignacy Urban de Ruth ( T1167 ) Ormal Altbork (Sarmacka Liga Piłkarska),
3. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza (AG232) BP Almera (Sarmacka Liga Piłkarska) - głos ZA,
4. Henryk Wespucci (AG281) Smoki z Gideny (Sarmacka Liga Piłkarska) - głos ZA,
5. Daniel January von Tauer-Krak (AG003) Kruki Rafadarvike (Sarmacka Liga Piłkarska),
6. Fryderyk von Hohenzollern (AE372) BKS Miecze z Zollern (Sarmacka Liga Piłkarska) - głos ZA,
7. Jihymed Niezyd (AG541) Sarmaci z Yalen Almera (Sarmacka Liga PIłkarska) - głos ZA.


Projekt Uchwały napisał(a):
Uchwała Rady Królestwa
o wprowadzeniu statutu Baridajskiego Związku Piłki Nożnej

MY, OŚWIECONA RADA KRÓLESTWA BARIDASU

[skład]

uchwalamy, co następuje:


Art. 1.

Traci moc Statut Baridajskiego Związku Piłki Nożnej z 30 maja 2016 r.oraz wcześniejsze uchwały w sprawach statutów BZPN.

Art. 2.

Statut Baridajskiego Związku Piłki Nożnej określa załącznik.

Art. 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

ZAŁĄCZNIK
Statut Baridajskiego Związku Piłki Nożnej

Art. 1. [Postanowienia Ogólne]


1. Baridajski Związek Piłki Nożnej, zwany dalej „Związkiem” lub „BZPN”, to samorządna i niezależna federacja piłkarska funkcjonująca na terenie Królestwa Baridasu, kraju Korony Księstwa Sarmacji.
2. Siedziba władz Związku znajduje się przy ulicy Kibicowskiej 18 w Królewskim Mieście Almerze.
3. Związek zrzesza menedżerów klubów mających swoją siedzibę na terenie Królestwa Baridasu.
4. Drużyny skupione w Związku mają prawo brać udział w dowolnej mikronacyjnej lidze piłkarskiej.
5. Barwami Związku są kolory: ciemno-niebieski oraz biały.

Art. 2. [Cele]


Celami Związku są:

1. Popularyzacja idei gry zespołowej — piłki nożnej i wspieranie ducha zdrowej, sportowej rywalizacji;
2. Prowadzenie reprezentacji narodowej Królestwa Baridasu;
3. Organizowanie rozgrywek piłkarskich na terenie dla siebie właściwym oraz zapewnianie im odpowiedniej narracji i oprawy medialnej;
4. Prowadzenie konta bankowego w sarmackim systemie DSG, pozyskiwanie środków do realizacji powyższych celów.

Art. 3. [Władze Związku]


1. Na czele Związku stoi Prezes.
2. Prezes jest wybierany i odwoływany przez członków Związku.
3. W przypadku gdy ustępujący Prezes nie zarządzi głosowania lub gdy głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, a Wiceprezes nie był powołany to kolejne głosowanie w celu wyłonienia władz BZPN prowadzi się w Radzie Królestwa Baridasu, a w głosowaniu biorą udział wyłącznie członkowie BZPN.
4. Jeśli nie postanowiono inaczej, Prezes Związku pełni jednocześnie funkcję delegata głównego w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej.
5. Prezes wybiera Wiceprezesa, który zastępuje go podczas nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków.
6. Do zadań Prezesa należy:
a. rozstrzyganie we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Związku;
b. koordynowanie pracy osób zrzeszonych w Związku, zwanych dalej „członkami Związku”;
c. wyznaczanie delegatów pomocniczych reprezentujących Związek w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej;
d. współpraca z selekcjonerem reprezentacji narodowej, jeżeli sam nie pełni tej funkcji;
e. prowadzenie aktualnego wykazu menadżerów oraz klubów sportowych.
6. Selekcjoner reprezentacji narodowej jest wybierany i odwoływany przez Prezesa Związku.
7. W szczególnym przypadku o powołaniu lub odwołaniu selekcjonera reprezentacji narodowej mogą zadecydować członkowie Związku większością głosów.

Art. 4. [Przepisy końcowe]


1. Zmiana niniejszego statutu wymaga podjęcia stosownej uchwały Rady Królestwa Baridasu lub woli Króla wyrażonej w innym akcie prawa.
2. Treść Statutu BZPN ustalają, zmieniają i głosują członkowie tego związku w miejscu pracy przeznaczonym dla BZPN.
3. Rada podejmuje uchwałę wyłącznie w oparciu o większość głosów Członków BZPN. W przypadku gdy większości głosów nie da się uzyskać dodatkowy głos ma Prezes BZPN, a w sytuacji gdy jest to niemożliwe dodatkowym głosem dysponuje prowadzący obrady.
4. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Uchwały Rady Królestwa o zmianie statutu Baridajskiego Związku Piłki Nożnej.


Uchwała zgodnie z art. 2 ust. 2 Ordonansu z dnia 6 kwietnia 2017 roku o ustroju politycznym do zatwierdzenia wymaga zgody Strażnika Kluczy.

(—) JO Laurencjusz MaHi at Atera
Marszałek Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Specjane dodatkowe zebranie Rady Królestwa Baridasu

Postprzez Laurẽt 26 lip 2017, o 16:54

Wasza Królewska Mość!
Szanowni Baridajczycy!


Na podstawie art. 2 ust. 2 oraz art. 4 ust. 3 pkt. 1 Ordonansu z dnia 6 kwietnia 2017 roku o ustroju politycznym udzielam zgody na publikację tej uchwały.

Fare Aryon!

(—) Laurencjusz diuk MaHi at Atera
Wicekról Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Specjane dodatkowe zebranie Rady Królestwa Baridasu

Postprzez Sławomir Wikidajło 26 lip 2017, o 17:56

Jestem za. Powinno się zapobiegać niespodziewanym sytuacjom. Jak rozumiem, to zmiana statusu jest podyktowana chwilą. Gdzie dostrzeżono potrzebę tej zmiany.
Sławomir von Hohenzollern-Wikidajło. Starszy Szeregowy żandarmerii wojskowej w KWS, Redaktor "Krzywego Kowadła", Poseł w Wielkim Sejmie. Właściciel Niezależnej agencji mediów.
Wicemarszałek Sejmu 6003560 Mój nr. GG Masz temat? Pisz.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Specjane dodatkowe zebranie Rady Królestwa Baridasu

Postprzez Laurẽt 27 lip 2017, o 22:44

Wasza Królewska Mość!
Szanowni Baridajczycy!


Informuję, że uchwała została opublikowana w DP.

Fare Aryon!

(—) Laurencjusz diuk MaHi at Atera
Wicekról Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Baridasu
Kościół Diuczej Wiary
 

Poprzednia strona

Powrót do Archiwum Rady

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości