Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa o pomocy prawnej

Archiwa Senatu Królestwa Teutonii

Re: Ustawa o pomocy prawnej

Postprzez VAT 6 lut 2017, o 12:34

Otóż wynika z niego, że będziemy pośrednio negować kary nałożone przez Prefekturę i Trybunał Koronny co jest niedopuszczalne.


Nie mam zamiaru kogokolwiek do czegokolwiek przekonywać bo i tak jasne już jest, że ten projekt upadnie, ale proszę sobie odpowiedzieć na pytanie:

Czy jeśli TK ukaże Panią grzywną w wysokości 100 000 lt, a Pani nie będzie miała takich pieniędzy i poprosi Pani przykładowego Roberta Janusza von Thorn o darowiznę lub pożyczkę części tej kwoty (powiedzmy 10 000 lt), a ów przykładowy Robert Janusz von Thorn się na to zgodzi zgodzi, będzie to oznaczało, że Robert Janusz von Thorn podważa kary nałożone przez Trybunał Koronny? No bo mi się wydaje, że będzie to oznaczało tylko tyle, iż pożyczył/dał Pani 10 000 lt w ramach swojego świętego prawa do dysponowania swoim prywatnym majątkiem w sposób jaki mu się żywnie podoba.
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Ustawa o pomocy prawnej

Postprzez VAT 6 lut 2017, o 12:41

Rihanna napisał(a):I przede wszystkim zaznaczę. Nie jest to żadna pomoc prawna, a zwyczajne schlebianie chuligańskim wybrykom!


Ten wniosek to już w ogóle jakaś Pani fantasmagoria. Równie dobrze mógłbym powiedzieć, że Pani obecność w Sarmacji to schlebianie sodomii. Byłoby to równie mądre, uczciwe i zasadne.
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Ustawa o pomocy prawnej

Postprzez anglov 6 lut 2017, o 17:13

Rihanna napisał(a):I przede wszystkim zaznaczę. Nie jest to żadna pomoc prawna, a zwyczajne schlebianie chuligańskim wybrykom!


Przede wszystkim, proszę o spokój. Jestem przekonany, że ani celem projektu, ani intencją jego popleczników nie jest rzecz zarzucana przez W. Cz. Panią Senator. Żadna część ustawy nie jest napisana w taki sposób, by dopuszczać,czy akceptować chuligaństwo. Budzi jednak moje poważne zastrzeżenia, z powodów przedstawionych wcześniej.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Ustawa o pomocy prawnej

Postprzez Rihanna 6 lut 2017, o 19:22

VAT napisał(a):
Otóż wynika z niego, że będziemy pośrednio negować kary nałożone przez Prefekturę i Trybunał Koronny co jest niedopuszczalne.


Nie mam zamiaru kogokolwiek do czegokolwiek przekonywać bo i tak jasne już jest, że ten projekt upadnie, ale proszę sobie odpowiedzieć na pytanie:

Czy jeśli TK ukaże Panią grzywną w wysokości 100 000 lt, a Pani nie będzie miała takich pieniędzy i poprosi Pani przykładowego Roberta Janusza von Thorn o darowiznę lub pożyczkę części tej kwoty (powiedzmy 10 000 lt), a ów przykładowy Robert Janusz von Thorn się na to zgodzi zgodzi, będzie to oznaczało, że Robert Janusz von Thorn podważa kary nałożone przez Trybunał Koronny? No bo mi się wydaje, że będzie to oznaczało tylko tyle, iż pożyczył/dał Pani 10 000 lt w ramach swojego świętego prawa do dysponowania swoim prywatnym majątkiem w sposób jaki mu się żywnie podoba.


Proszę Pana. Tutaj chodzi o pieniądze samorządu. To chyba nie jest nawet dozwolone przez prawo. Jedli chodzi o obrońcę to czemu nie. Taki urząd by się przydał.
Rihanna dssa Aureliuš-Sedrovski

Rektor Akademii Sclavińskiej
Dziekan Wydziału Nauk Nowych - Scientes Liberales w Akademii Sclavińskiej im. Stanisława Gertalda
Niezależna i niepoprawna dziennikarka
Właściciel Pulsu Sarmatów
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Re: Ustawa o pomocy prawnej

Postprzez VAT 6 lut 2017, o 22:17

Rihanna napisał(a): To chyba nie jest nawet dozwolone przez prawo.


Co nie jest dozwolone i przez jakie prawo Pani Senator?
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Ustawa o pomocy prawnej

Postprzez Juarez 7 lut 2017, o 17:59

Chciałbym poinformować, że autora projektu śmieszy niemożebnie, iż prześcigają się Państwo w pisaniu, jak bardzo niniejsza ustawa narusza sarmacką konstytucję, a - jednocześnie - nikt z Państwa nie podał, który przepis prawa centralnego stoi z prezentowanym projektem w sprzeczności. Jego Książęca Mość Torkan Ingawaar szczerze wierzy, że Senatorów Królestwa Teutonii stać na większy wysiłek intelektualny, niż bezmyślne i bezrefleksyjne powielanie opinii JXM Krzysztofa czy JKW Michaela sprzed ponad roku.

Jeśli twierdzicie, że ta ustawa narusza prawo Sarmacji to podajcie źródła, konkrety.
Obrazek
III Hertsog ik Monderie
Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Ustawa o pomocy prawnej

Postprzez AJ Piastowski 10 lut 2017, o 13:55

Juarez napisał(a):Jeśli twierdzicie, że ta ustawa narusza prawo Sarmacji to podajcie źródła, konkrety.


Art.2 pkt. 1
Prawo Księstwa Sarmacji stanowią, w hierarchii ważności: Konstytucja, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia, prawo samorządów terytorialnych na ich obszarze oraz normy prawa zwyczajowego.


Czyli przed uchwalaniem prawa samorządowego należy upewnić się, czy nie stoi ono w sprzeczności z ogólnie przyjętą Konstytucją KS.

Art. 32a
Trybunał Koronny wydaje wyroki w imieniu Księstwa Sarmacji.


Nie pozostaje mi nie ufać wyrokom podejmowanym przez TK w imieniu KS, skoro jest on zgodny z konstytucją, którą respektujemy.

Art. 32b
Trybunał Koronny:

1 wymierza kary, chyba, że przepis szczególny stanowi wyraźnie inaczej;
2 rozstrzyga sprawy ze stosunków z zakresu prawa cywilnego;
3 kontroluje działalność organów władzy publicznej innych niż Sejm;
4 kontroluje zgodność aktów normatywnych z aktami normatywnymi wyższego rzędu;
5 ustala powszechnie obowiązującą wykładnię prawa;
6 rozpoznaje odwołania od kar wymierzonych przez inne organy;
7 załatwia inne sprawy, przekazane do jego właściwości ustawą


Podobnie jak powyżej. Nie widzę sensu dla, którego mielibyśmy podważać decyzje podejmowane przez TK lub PG.

Jeżeli przyjmiemy ustawę, która będzie podważać postanowienia i wyroki podejmowane w ramach przyjętego przez nas prawa KS, to moim zdaniem jest to łamanie konstytucji i nie dostosowanie się samorządu do wymierzonych kar, które mogą zostać nałożone na obywatela, takie jak na przykład kara finansowa.

Jeśli podane przykłady są niewystarczające to wytłumaczę jeszcze inne aspekty, które powinniśmy brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zatwierdzeniu tego projektu, a mianowicie dobry obyczaj, zachowanie godności, wsparcie integralności z KS. Przyjęcie tej ustawy w moim odczuciu spowoduje wybiórczy i lekceważący stosunek do prawa KS, dlaczego mamy być ponad prawem, powinniśmy mieć zaufanie do TK i PG, a nie zajmować się dodatkową pracą jaką byłoby rozpatrywanie kar przez Lorda/Lady Koadiutor KT. Działanie takie wpłynie jedynie na pogorszenie stosunków pomiędzy KT a KS i dorzuci zbędnych obowiązków.

Dlatego podtrzymuję moją poprzednią wypowiedź. Nie zgadzam się z zaproponowanym artykułem 2 mówiącym o refundacji kar pieniężnych. Do przełknięcia i zastanowienia się jest natomiast artykuł 3, ale po wymyśleniu jak wyjść z sytuacji kiedy Król nie będzie mógł przydzielić obrońcy.
Avatar użytkownika
Książę Sarmacji
Królestwo Teutonii
Dobry Obywatel
Naczelna Izba Architektury
Sejm Księstwa Sarmacji
 

Re: Ustawa o pomocy prawnej

Postprzez anglov 12 lut 2017, o 12:16

Padło pytanie o to, w jaki sposób ta ustawa może być uznana za niezgodną z przepisami wyższego rzędu. Ustawa zakłada ocenę sprawiedliwości wyroków. Jednakże:

art. 4 K.K.S. napisał(a):Art. 4. [Podział władzy]

Władzę ustawodawczą w Księstwie Sarmacji sprawuje Sejm, władzę wykonawczą — Rada Ministrów, władzę sądowniczą — Trybunał Koronny.


Przepis związany z oceną sprawiedliwości powoduje, że opiniujący go w pewnym sensie zaczyna oceniać jak władza sądownicza. Ponadto:

art 41 ust. 1 K.K.S napisał(a):System prawa karnego nie może być użyty w żadnych okolicznościach do ukarania osoby niewinnej zarzucanego czynu, nie może też on nigdy chronić przed karą sprawców przestępstw.


Zgodnie z intencją tego przepisu, zwrot grzywien może być uznany za chronienie przestępców przed karą.
Andrzej Fryderyk
Były Król Teutonii
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Re: Ustawa o pomocy prawnej

Postprzez AJ Piastowski 13 lut 2017, o 10:35

Wasza Królewska Wysokość,
Wysoka Izbo!


Na podstawie art. 5 pkt. 4 postanawiam przedłużyć debatę do 15 lutego.

W związku z tym, że WKW umieścił niedawno swoją odpowiedź odnoszącą się do wcześniej zadanego pytania, chcę dać możliwość wypowiedzenia się, jeśli będzie taka wola szanownemu wnioskodawcy projektu.

(—) Adam Jerzy Piastowski,
Zastępca Marszałka Senatu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Książę Sarmacji
Królestwo Teutonii
Dobry Obywatel
Naczelna Izba Architektury
Sejm Księstwa Sarmacji
 

Re: Ustawa o pomocy prawnej

Postprzez VAT 14 lut 2017, o 13:35

Wasza Królewska Mość,
Wysoki Senacie,


mając na uwadze wątpliwości zgłaszane w trakcie tej jakże owocnej debaty nad projektem, proponuję wprowadzenie następujących poprawek:

1. Preambuła otrzymuje brzmienie:

My, Senat Królestwa Teutonii, czując się zobowiązani do zapewnienia wszystkim obywatelom teutońskim warunków do działania w obronie interesów Teutonii, stanowimy, co następuje:


2. art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Refundacji mogą podlegać wyłącznie te kary pieniężne, które zostały nałożone w konsekwencji działań ukaranego zmierzających do uchylenia lub przeciwstawienia się jakiemukolwiek bezpośredniemu niebezpieczeństwu grożącemu interesom Królestwa Teutonii lub Narodu Teutońskiego. Obowiązek wykazania, że działania ukaranego miały charakter, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ciąży na ukaranym.


3. art. 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. W przypadku kar pieniężnych w wysokości nieprzekraczającej 10 tysięcy libertów refundacji podlega nie więcej niż 1/2 nałożonej kary, a powyżej tej kwoty, nie więcej niż 1/4 nałożonej kary.


4. art. 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Wnioski o refundację kar pieniężnych rozpatruje wstępie Lord Koadiutor Królestwa Teutonii. W przypadku, gdy zaopiniuje on wniosek pozytywnie, przekazuje go Królowi Teutonii, który decyduje o przyznaniu lub odmowie przyznania refundacji oraz jej wielkości. W przypadku negatywnego zaopiniowania wniosku przez Lorda Koadiutora, wniosek pozostawia się bez dalszego biegu.


5. w art. 2 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

6. Ponowne złożenie wniosku o refundację w przedmiocie tej samej kary jest niedopuszczalne.


Mając na uwadze powyższe, proszę Szacownego Marszałka o przedłużenie debaty celem wypowiedzenia się wnioskodawcy w przedmiocie zgłaszanych poprawek.
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste

Obrazek
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Archiwum [Úr Aahiv]

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości