Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Wniosek o wykładnię

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach ustrojowych

Re: Wniosek o wykładnię

Postprzez Michal_Feliks 26 cze 2016, o 18:22

Obrazek

Obrazek


Trybunał Koronny w składzie:

  • ATK Defloriusz Dyman Wander, przewodniczący,
  • ATK Martin Schlesinger-Asketil,
  • ATK Robert Janusz von Thorn,

rozpoznawszy, na wniosek Króla Teutonii Andrzeja Fryderyka sprawę o ustalenie wiążącej wykładni przepisów Konstytucji Księstwa Sarmacji poprzez odpowiedź na następujące pytania:

  • Czy przepis art. 1 ust. 2 p. 3 projektu Ustawy Senatu Królestwa Teutonii o zmianie ustawy o obywatelstwie teutońskim („Osoba posiadająca status persona non grata nie ma prawa do zamieszczania wypowiedzi w miejscach publicznych Królestwa Teutonii, chyba że wypowiedzi są związane z wykonywaną funkcją publiczną.”) narusza wolności obywatelskie zapisane w art. 40 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji, a w szczególności wolność do swobodnego przemieszczania się?
  • Czy wyżej wspomniany przepis art. 1 ust. 2 p. 3 projektu mieści się w kompetencjach prowincji określonych art. 35 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji?,

Obrazek

1) Bezterminowe uniemożliwienie zamieszczania wypowiedzi w miejscach publicznych przynależnych prowincji bez możliwości odwołania do Trybunału Koronnego nie da się pogodzić z prawami obywatelskimi zapisanymi w art. 40 Konstytucji Księstwa Sarmacji,

2) Bezterminowe uniemożliwienie zamieszczania wypowiedzi w miejscach publicznych przynależnych prowincji bez możliwości odwołania do Trybunału Koronnego wykracza poza uprawnienia prowincji zapisane w art. 35 ust. 1 pkt. 3 Konstytucji.

Obrazek

Trybunał Koronny nie przychylił się do stanowiska wnioskodawcy, który postuluje stosowanie w warunkach mikronacyjnych słownikowej definicji terminu „przemieszczanie się”, poprzez sprowadzenie go jedynie do możliwości dokonania przeprowadzki w systemie informatycznym. Księstwo Sarmacji, podobnie jak inne mikronacje, ufundowane jest na bazie dyskusji i wymiany myśli. Kara pozbawienia wolności – a więc kara wykluczająca przemieszczanie się – jest tu w swojej istocie skupiona na uniemożliwieniu publikacji w miejscach publicznych Księstwa. Trybunał Koronny przychylił się do stanowiska Księcia Sarmacji. Możliwość wypowiadania się w miejscach publicznych stanowi istotny element wolności przemieszczania się zapisanej w art. 40 ust. 1 pkt. 6 Konstytucji. Status „persona non grata” narusza także inne wolności zapisane w art. 40 Konstytucji. Osoba obciążona tym statusem nie mogłaby, na przykład, kierować sprawami publicznymi w prowincji, odbywać w niej zgromadzeń, czy uprawiać sztuki na jej terenie.

Artykuł 35 ust. 1 pkt 3 przyznaje prowincjom Księstwa Sarmacji prawo do stanowienia i egzekwowania przepisów porządkowych. Z przepisu tego wynikają określone ograniczenia. Istotnym ograniczeniem jest, po pierwsze, dwuinstancyjność takiego postępowania. Na mocy art.4 Konstytucji władzę sądowniczą sprawują organy powołane ustawą. W obecnym stanie prawnym takim organem jest Trybunał Koronny. Prowincja nie ma prawa do ustanowienia alternatywnej i samodzielnej władzy sądowniczej, jest zobowiązana do udostępnienia obywatelom drogi odwoławczej do Trybunału Koronnego od orzeczeń swojego organu wydającego orzeczenia na mocy art. 35 ust. 1 pkt. 3 Konstytucji. Po drugie, katalog czynów podlegających karze porządkowej musi być jasno określony i nie poddający się łatwej nadinterpretacji. „Działanie na szkodę” prowincji stanowi klauzulę generalną, która może być interpretowana dowolnie, a tym samym nie spełnia warunku dobrej legislacji. Po trzecie, wymiar kary musi pozostawać proporcjonalny do innych kar związanych z naruszeniem porządku, a wymienionych w Kodeksie Sprawiedliwości. Kara banicji na obszarze części terytorium państwa, jaką jest faktycznie nadanie statusu „persona non grata” wydaje się karą zdecydowanie zbyt surową.

Mając na uwadze powyższe, należało orzec jak w sentencji.

Wyrok niniejszy jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Sejm Księstwa Sarmacji
Królestwo Baridasu
 

Poprzednia strona

Powrót do Archiwum spraw ustrojowych

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron