Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

AUKCJA - dzierżawa kącika propagandowego

W tym dziale rozmawiamy na wszystkie tematy związane z gospodarką

Re: AUKCJA - dzierżawa kącika propagandowego

Postprzez Tytus 6 mar 2016, o 21:32

11000
(—) adm. Tytus markiz Aureliusz-Chojnacki
Szef Sztabu KSZ
Ostatni Premier Gellonii i Starosarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: AUKCJA - dzierżawa kącika propagandowego

Postprzez Tytus 9 mar 2016, o 19:09

Wycofuje swoja oferte. Teraz sie zorientował, ze to za jeden dzien:)
(—) adm. Tytus markiz Aureliusz-Chojnacki
Szef Sztabu KSZ
Ostatni Premier Gellonii i Starosarmacji
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: AUKCJA - dzierżawa kącika propagandowego

Postprzez Sierg 9 mar 2016, o 19:13

Dwie godziny przed końcem? Macie szczęście, Wicehrabio. :D


W imieniu Przedsiębiorstwa Mikro licytuję 10500Ⱡ.
(—) Siergiusz frustrat Asketil
były Kanclerz, Prefekt Generalny, Hrabia
obecnie szachista
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: AUKCJA - dzierżawa kącika propagandowego

Postprzez Daniel Chojnacki 9 mar 2016, o 21:39

Najwyższą ofertę złożył Siergiusz Asketil i to z nim zostanie zawarta umowa dzierżawy.
Daniel Chojnacki książę-senior, hrabia Przepadu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: AUKCJA - dzierżawa kącika propagandowego

Postprzez Daniel Chojnacki 9 mar 2016, o 22:02

Rada Ministrów publikuje treść umowy zawartej ze zwycięzcą aukcji. Została nieco zmodyfikowana w zw. z ustaleniami stron:


Umowa dzierżawy przestrzeni reklamowej

Zawarta 10 marca 2016 r. w Książęcym Mieście Grodzisku (dalej: „Umowa”) pomiędzy:

Koroną Księstwa Sarmacji, reprezentowaną przez Radę Ministrów, w imieniu której działa Daniel Chojnacki – Kanclerz,

Zwaną dalej „Radą Ministrów”,

A
Siergiuszem Asketilem , numer paszportu AF170,

Zwanym dalej „Dzierżawcą”,

Zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub z osobna „Stroną”

§ 1.

Rada Ministrów zobowiązuje się oddać do korzystania i pobierania pożytków przestrzeń reklamową umieszczoną (dalej: „Kącik propagandowy”) na stronie głównej Księstwa Sarmacji na czas i na warunkach określonych Umową, a Dzierżawca zobowiązuje się do zapłaty Radzie Ministrów wynagrodzenia.

§ 2.
1. Kącik propagandowy będzie umieszczony na stronie głównej Księstwa Sarmacji w miejscu zwyczajowo przyjętym.
2. Rada Ministrów nie zmieni lokalizacji Kącika propagandowego w trakcie trwania Umowy bez zgody Dzierżawcy.

§ 3.

1. Dzierżawca ma prawo w czasie trwania Umowy umieścić dowolną, wybraną przez siebie statyczną grafikę w Kąciku propagandowym.
2. W trakcie trwania Umowy Dzierżawca ma prawo dowolnie zmieniać grafiki wyświetlanej w Kąciku propagandowym. Koszty związane ze zmianą nie obciążają Dzierżawcy.
3. Dzierżawcy przysługuje prawo do udzielenia osobie trzeciej poddzierżawy Kącika propagandowego lub jego najmu, a także udzielenia prawa podnajmu bez ograniczeń. Za działania i zaniechania osób trzecich Wydzierżawiający ponosi odpowiedzialność wobec Korony jak za swoje własne działania i zaniechania.

§ 4.

1. Rada Ministrów ma prawo, w okresie 3 dni poprzedzających ważną uroczystość państwową lub samorządową, raz w okresie obowiązywania Umowy, zawiesić obowiązywanie Umowy na łączny okres maksymalnie trzech dni. W tym wypadku czas przerwy odpowiednio przedłuża okres, na jaki Umowa została zawarta.
2. Rada Ministrów ma prawo wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy Dzierżawca rażąco narusza dobre obyczaje, w szczególności gdy zamieszcza w Kąciku propagandowym treści obraźliwe, obelżywe, pornograficzne, znieważające, lub w inny sposób skrajnie bulwersujące opinię publiczną, lub gdy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków dalsze trwanie Umowy jest nie do pogodzenia z interesem społecznym.
3. W razie wypowiedzenia Umowy przez Radę Ministrów bez winy Dzierżawcy, Strony rozliczą zapłacone Radzie Ministrów wynagrodzenie proporcjonalnie do czasu trwania Umowy.

§ 5.

Z tytułu świadczeń przewidzianych Umową, Dzierżawca zapłaci Radzie Ministrów czynsz w wysokości 147 000. Libertów netto za cały okres obowiązywania Umowy z góry.

§ 6.
Umowa zostaje zawarta na okres dwóch tygodni.

Daniel Chojnacki książę-senior, hrabia Przepadu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: AUKCJA - dzierżawa kącika propagandowego

Postprzez Sierg 22 mar 2016, o 15:45

Z uwagi na przerwy w działaniu strony głównej (liczone w godzinach) oraz niemożność wywiązania się z umów o poddzierżawę, proszę uprzejmie o przedłużenie umowy o jeden dzień.
(—) Siergiusz frustrat Asketil
były Kanclerz, Prefekt Generalny, Hrabia
obecnie szachista
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: AUKCJA - dzierżawa kącika propagandowego

Postprzez Daniel Chojnacki 22 mar 2016, o 19:11

Szanowny Panie,

uprzejmie informuję, że Rada Ministrów nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane działałalnością siły wyższej, a za takie zdarzenie należy uznać awarię serwera.

Mając jednak uwadze chęć zadowalającego obie strony zakończneia współpracy, pozytywnie rozpatrzyłem Pana prośbę w zakresie przedłużenia okresu dzierżawy bez konieczności uiszczania dodatkowego czynszu o okres 10 godzin, a więc do godziny 10:00 kolejnego dnia po upływie okresu dzierżawy.

Z wyrazami szacunku,
(—) Daniel Chojnacki, Kanclerz
Daniel Chojnacki książę-senior, hrabia Przepadu
Avatar użytkownika
 

Poprzednia strona

Powrót do Gospodarka

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 3 gości