Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Statut Almersko-Zlotogrodzkiego Uniwersytetu Lingwistycznego

Dziekanat uczelni wyższej

Statut Almersko-Zlotogrodzkiego Uniwersytetu Lingwistycznego

Postprzez Vladimir 19 kwi 2015, o 10:38

Obrazek

STATUT ALMERSKO- ZŁOTOGRODZKIEGO UNIWERSYTETU LINGWISTYCZNEGO

Dział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Almersko-Złotogrodzki Uniwersytet Lingwistyczny, zwany dalej Uniwersytetem, jest akademicką uczelnią wirtualną.

§ 2

1. Uniwersytet posiada godło i flagę.
2. Wydziały Uniwersytetu mogą posiadać własne znaki i barwy.
3. Dewizą Uniwersytetu jest: "Alter alterum docet".
4. Dzień 7 kwietnia jest świętem Uniwersytetu, jest to Dzień Założycieli.
5. Skrótem nazwy Uniwersytetu są wielkie litery "AZUL".
6. Wydziały Uniwersytetu mogą posługiwać się skrótami swych nazw, poprzedzającymi skrót AZUL.

§ 3

1. W Uniwersytecie obowiązują powszechnie uznane tradycje i dobre obyczaje akademickie.
2. Problemy społeczności akademickiej Uniwersytetu są rozwiązywane w formie dialogu społecznego.
3. Wykłady w Uniwersytecie są otwarte, z wyjątkiem tych oficjalnie zamkniętych przez rektora.

§ 4

Promocje licencjackie, magisterskie, doktorskie oraz profesorskie na Uniwersytecie przeprowadzane są według zasad i procedury określonej w uchwale Senatu.

Dział II.
ORGANIZACJA I WŁADZE UNIWERSYTETU


§ 5

1. Podstawową jednostką organizacyjną Uniwersytetu jest wydział, w którego skład mogą wchodzić instytuty, katedry i zakłady oraz inne jednostki współpracujące ze sobą w określonym obszarze kształcenia i badań.
2. Wydział może być utworzony, jeśli będzie prowadził kształcenie co najmniej na jednym kierunku studiów dwustopniowych.
3. Wydziałem kieruje dziekan, który jest odpowiedzialny za realizację misji naukowej i dydaktycznej wydziału.

§ 6

1. Władzami Uniwersytetu są:
  a) Rektor,
  b) Senat,
  c) Książę – jako patron Uniwersytetu.
2. Do kompetencji Senatu należy:
  a) wyrażanie opinii o strategii i kierunkach rozwoju Uniwersytetu,
  b) pomoc w komercjalizacji wyników badań naukowych,
  c) podejmowanie decyzji o procesie dydaktycznym,
  d) przyjmowanie uchwał dotyczących funkcjonowania Uniwersytetu.
3. Senat przyjmuje swoje decyzje i uchwały większością 2/3 głosów.

§ 7

Rektor kieruje działalnością Uniwersytetu i reprezentuje go na zewnątrz, wyznacza zakres działania i kompetencje dziekanów, jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu, sprawuje nadzór nad jednostkami organizacyjnymi, podejmuje działania zapewniające właściwe funkcjonowanie Uniwersytetu.

Dział III.
PRACOWNICY UNIWERSYTETU


§ 8

Pracownikami Uniwersytetu są nauczyciele akademiccy: pracownicy naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni i naukowi.
Na stanowisku profesora wizytującego może być zatrudniona osoba będąca profesorem innej uczelni.

Dział IV.
STUDIA


§ 9

1. Uniwersytet prowadzi studia wyższe pierwszego i drugiego stopnia, studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie).
2. Studia na Uniwersytecie prowadzone są w ramach kierunków studiów. Za realizację treści ujętych w programach kształcenia są odpowiedzialne jednostki organizacyjne mające w zakresie swojej działalności problematykę odpowiednią do tych treści.
3. Na Uniwersytecie funkcjonuje wewnętrzny system oceny jakości kształcenia, który jest ustalany przez dziekanów dla poszczególnych wydziałów.

§ 10

1. Decyzje w sprawie przyjęcia na studia podejmują dziekani wydziałów.
2. Dziekani powoływani są przez rektora.
3. Przyjęcie w poczet studentów Uniwersytetu następuje z chwilą jawnej decyzji dziekana.

Dział V.
ZAKOŃCZENIE


§ 11

Statut wchodzi w życie z chwilą przyjęcia go przez Jego Książęcą Mość Księcia Sarmacji.

§ 12

Zmiany w niniejszym statucie wprowadzić może tylko Senat Uniwersytetu.
Obrazek
(—) Vladimir ik Lihtenštán
rex sepulcrorum,
palatyn Lichtensteinu,
baronet Królestwa Nowej Teutonii,
arcysenator Złotego Grodu i Teutonii,
diuk Abvienolheimu i hrabia Tselebormu,
Avatar użytkownika
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Powrót do Almersko-Złotogrodzki Uniwersytet Lingwistyczny

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości