Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

[Finanse] Wątek urzędowy

Dział archiwalny organów publicznych Sclavinii

Re: [Skarbnik] Wątek urzędowy

Postprzez Helwetyk 31 mar 2015, o 23:36

Informacja Skarbnika Konsulatu Sclavinii
w sprawie wpłaty z Mennicy Eldorackiej i „Głosu Sclavinii”
oraz w sprawach pozostałych

Uprzejmie informuję o dokonaniu wpłaty na rachunek Konsulatu Sclavinii w wysokości 164 500 Ⱡ, to jest 100% przychodu Mennicy Eldorackiej w marcu 2015 roku z emisji monety „XLVI” oraz niepobranego wynagrodzenia z tytułu sprawowania funkcji Dyrektora Mennicy, oraz 53 208,16 Ⱡ z rachunku „Głosu Sclavinii” (wspaniały wynik!) i 25 000 Ⱡ z rachunku Eldoratu, niezmiennie dla biurokratycznego porządku. W ramach przenoszenia środków z jednej kieszeni do drugiej, wpływy z industrializacji stołecznego Eldoratu wyniosły 7 069,50 Ⱡ. Ponadto, z wpływów wyżej niewymienionych, 7 680,00 Ⱡ zarobiliśmy na prowizjach od sprzedaży drinków przez Prywatną Agencję Sensownych Inicjatyw, a 10 000,00 Ⱡ otrzymaliśmy tytułem zadośćuczynienia od Krzysztofa Hansa van der Ice.

Saldo głównego rachunku prowincji wynosi obecnie 1 580 870,73 Ⱡ. Tym samym, naturalnie, wnoszę o tradycyjnie maksymalny mnożnik wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników prowincji. Wszyscy członkowie Izby Obywatelskiej otrzymali za pośrednictwem Poczty Konnej odnośnik do ankiety, proszę o jej sprawne wypełnienie.

W   Z A S T Ę P S T W I E   S K A R B N I K A
(—) Helwetyk książę Romański, Konsul Sclavinii.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: [Skarbnik] Wątek urzędowy

Postprzez Helwetyk 3 kwi 2015, o 20:51

Informacja radcy stanu do spraw finansów Konsulatu Sclavinii
w sprawie wyników oceny i wysokości wynagrodzeń
funkcjonariuszy i pracowników

Uprzejmie informuję o praktycznym zakończeniu oceny funkcjonariuszy Konsulatu Sclavinii w gronie członków Izby Obywatelskiej (nie oddano jednego głosu, i prawdopodobnie do północy się nie pojawi; o ile się pojawi, poniższa tabela ulegnie stosownej aktualizacji). Wynagrodzenia zostały obliczone zgodnie z obowiązującymi w marcu — okresach sprawowania funkcji lub zatrudnienia — przepisami uchylonej Ustawy o skarbie. Oddane i przeliczone oceny przekładają się na wynagrodzenia w poniższej wysokości:

Obrazek

Wypłata wynagrodzeń nastąpi po północy. Tak przedświątecznie domykam punkty z listy.

Niech Trwa Ostateczna Krucjata!

(—) Helwetyk książę Romański,
Radca stanu do spraw finansów Konsulatu Sclavinii.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: [Skarbnik] Wątek urzędowy

Postprzez Helwetyk 17 kwi 2015, o 06:30

Decyzja radcy stanu do spraw kultury
w sprawie przyznania nagrody w Sclavińsko-Teutońskim Konkursie Wielkanocnym

Na podstawie art. 6 ust. 2 Rozporządzenia o administracji Konsulatu Sclavinii, przyznaję Ivanowi Dymitrowi bar. von Vincis-Kazakovi (AF299) nagrodę w wysokości 15 000 Ⱡ z tytułu zajęcia drugiego miejsca w Sclavińsko-Teutońskim Konkursie Wielkanocnym.

Z   U P O W A Ż N I E N I A   R A D C Y
(—) Helwetyk książę Romański, Konsul Sclavinii.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: [Finanse] Wątek urzędowy

Postprzez Karolina 20 kwi 2015, o 15:26

Decyzja radcy stanu do spraw kultury
w sprawie przyznania nagrody za I etap
Wielkiej Sarmackiej Majówki

Na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia o administracji Konsulatu Sclavinii przyznaję Michałowi Bryenniosowi (AF632) nagrodę w wysokości 12 500 Ⱡ z tytułu zgłoszenia nazw potraw, które zajęły pierwsze i drugie miejsce w konkursie na przygotowanie sclavińskiego stoiska samorządowego na Wielką Sarmacką Majówkę oraz Karolinie von Lichtenstein (A9001) nagrodę w wysokości 5 000 Ⱡ z tytułu zgłoszenia nazw potraw, które zajęły trzecie miejsce ex aequo w tym konkursie.

Z   U P O W A Ż N I E N I A   K O N S U L Ó W
(—) Karolina diuczessa-hrabina von Lichtenstein
Radca stanu do spraw kultury
Królowa Seniorka Dreamlandu, Królowa Matka Elderlandu, Diuczessa-Wspomożycielka Sarmacji, Diuczessa Tysiąclecia, Matka Karmicielka, Patronka Turystyki Pieszej, diuczessa Heidesheim, markiza Vankinner, baronessa Sarmacji, honorowa obywatelka Królestwa Teutonii, Rzeczpospolitej Sclavińskiej, Gellonii i Starosarmacji
Karolina
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: [Finanse] Wątek urzędowy

Postprzez Karolina 23 kwi 2015, o 23:33

Decyzja radcy stanu do spraw kultury
w sprawie przyznania nagrody za II etap
Wielkiej Sarmackiej Majówki

Na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia o administracji Konsulatu Sclavinii przyznaję Michałowi Bryenniosowi (AF632) nagrodę w wysokości 22 500 Ⱡ z tytułu zgłoszenia trzech zdjęć i przepisów potraw, Karolinie von Lichtenstein (A9001) nagrodę w wysokości 5 000 Ⱡ z tytułu zgłoszenia jednego przepisu oraz Malcheremu Esteremu Nawowi (AG038) nagrodę w wysokości 2 500 Ⱡ z tytułu zgłoszenia zdjęcia potrawy na Wielką Sarmacką Majówkę.

Z   U P O W A Ż N I E N I A   K O N S U L Ó W
(—) Karolina diuczessa-hrabina von Lichtenstein
Radca stanu do spraw kultury
Królowa Seniorka Dreamlandu, Królowa Matka Elderlandu, Diuczessa-Wspomożycielka Sarmacji, Diuczessa Tysiąclecia, Matka Karmicielka, Patronka Turystyki Pieszej, diuczessa Heidesheim, markiza Vankinner, baronessa Sarmacji, honorowa obywatelka Królestwa Teutonii, Rzeczpospolitej Sclavińskiej, Gellonii i Starosarmacji
Karolina
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: [Finanse] Wątek urzędowy

Postprzez Helwetyk 29 kwi 2015, o 19:15

Informacja Konsula Sclavinii
w sprawie wpłaty z Mennicy Eldorackiej
oraz otrzymanych subwencji

Uprzejmie informuję o dokonaniu na rachunek Konsulatu Sclavinii wpłaty w wysokości 147 000 Ⱡ, to jest 100% przychodu Mennicy Eldorackiej w kwietniu 2015 roku pochodzącego z emisji monet „8 lat Sclavinii” i „Przywódca” oraz niepobranego wynagrodzenia z tytułu sprawowania funkcji Dyrektora Mennicy. Jednocześnie uprzejmie informuję o pomyślnym zakończeniu sprawy zaległych subwencji za styczeń, luty i marzec 2015 roku — wpływy z tego tytułu wyniosły łącznie 165 900 Ⱡ, w następstwie czego wycofałem pozew wobec Korony.

Niech Trwa Ostateczna Krucjata!

(—) Helwetyk książę Romański,
Konsul Sclavinii.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: [Finanse] Wątek urzędowy

Postprzez Malcher Estery Naw 2 maja 2015, o 11:00

Decyzja Radcy stanu ds. finansów Konsulatu Sclavinii
w sprawie poboru podatku od nieaktywności
na forum Konsulatu Sclavinii


Na podstawie art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Konsulów z mocą ustawy o podatkach z dnia 1 kwietnia 2015 r. („Raz w miesiącu, nie później niż siódmego dnia, z rachunków należących do mieszkańców Konsulatu Sclavinii niebędących aktywnymi obywatelami sarmackimi, którzy nie wypowiedzieli się ani razu w okresie 30 dni poprzedzających chwilę poboru podatku, pobiera się 10% środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach w chwili poboru podatku; podatku od mieszkańca nie pobiera się, jeżeli łączna wysokość podatku jest niższa niż 500 lt.”), postanawiamy o pobraniu podatku od:

Obrazek

Informujemy o możliwości złożenia wniosku o zwrot podatku w terminie 120 dni od dnia niniejszej decyzji.

Radca Stanu ds. finansów Konsulatu Sclavinii
Obrazek
Avatar użytkownika
 

Re: [Finanse] Wątek urzędowy

Postprzez Malcher Estery Naw 3 maja 2015, o 22:30

Informacja radcy stanu do spraw finansów Konsulatu Sclavinii
w sprawie wyników oceny i wysokości wynagrodzeń
funkcjonariuszy i pracowników - korekta #2

Uprzejmie informuję, że uwzględnione zostały zgłoszone uwagi i dokonana została korekta wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników Konsulatu Sclavinii za miesiąc kwiecień. W załączniku dla uporządkowania ostatnia wersja wyliczenia.

Radca Stanu ds. finansów Konsulatu Sclavinii
Obrazek
Załączniki

wynagrodzenie042015k2.pdf
(89.78 KiB) Pobrane 37 razy
Obrazek
Avatar użytkownika
 

Re: [Finanse] Wątek urzędowy

Postprzez Helwetyk 4 maja 2015, o 13:08

Decyzja Konsula Sclavinii
w sprawie przyznania nagrody w konkursie
na opracowanie funkcji SEG

Na podstawie art. 6 ust. 2 Rozporządzenia o administracji Konsulatu Sclavinii przyznaję Martinowi bnt. Schlesingerowi-Asketilowi (AF354) 25 000 Ⱡ nagrody w konkursie na opracowanie funkcji generującej identyfikatory sąsiadujących gruntów w Systemie Ewidencji Gruntów.

Niech Trwa Ostateczna Krucjata!

(—) Helwetyk książę Romański,
Konsul Sclavinii.
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: [Finanse] Wątek urzędowy

Postprzez Malcher Estery Naw 4 maja 2015, o 18:38

Informacja radcy stanu do spraw finansów Konsulatu Sclavinii
w sprawie dokonania wpłaty z Eldoratu

Uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym została dokonana wpłata o wartości 35 000 It z konta Edoratu na konto Sclavinii. Obecne saldo konta Konsulatu wynosi 1 624 017,38lt .

Radca Stanu ds. finansów Konsulatu Sclavinii
Obrazek
Avatar użytkownika
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Archiwum pałacowe

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron