Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa o referendum konstytucyjnym

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Ustawa o referendum konstytucyjnym

Postprzez MAP 31 sie 2013, o 22:40

Szanowny Panie Marszałku,

w imieniu KW Zielony Balonik zgłaszam projekt ustawy o referendum konstytucyjnym:

Ustawa Sejmu nr …
o referendum konstytucyjnym


Art. 1.

1. Jeżeli projekty zmiany Konstytucji odmiennie regulują to samo zagadnienie, organ zarządzający referendum postanawia o możliwości oddania głosu preferencyjnego, w tym głosu za utrzymaniem w mocy dotychczasowych regulacji, albo głosu pustego.
2. Wyborca, oddając głos preferencyjny, szereguje wszystkie poddane pod referendum warianty rozwiązania, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.

Art. 2.

Jeżeli projekty zmiany Konstytucji regulują więcej niż jedno zagadnienie, organ zarządzający referendum dokonuje niezbędnych zmian redakcyjnych w ten sposób, że nad propozycjami regulującymi to samo zagadnienie głosuje się zgodnie z przepisem art. 1, a w pozostałym zakresie zgodnie z przepisami Ordynacji wyborczej.

Art. 3.

W zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy Ordynacji wyborczej.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Wysoka Izbo,

w najbliższym czasie czeka nas kilka referendów konstytucyjnym. Może zdarzyć się tak, że obywatele sarmaccy będą wypowiadać się na temat dwóch lub więcej alternatywnych ustaw konstytucyjnych zmieniających te same przepisy konstytucji. Może się zdarzyć również tak, że dwa projekty zmiany konstytucji zyskają odpowiednią większość. Gdyby tak się zdarzyło, powstałby problem która z ustaw powinna obowiązywać. By uniknąć takich sytuacji proponujemy, by można było zarządzać referendum, w którym każdy z obywateli posiadałby głos preferencyjny, tj. porządkowałby warianty odpowiedzi według stopnia poparcia.
Mikołaj Torped
diuk, markiz, renegat
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o referendum konstytucyjnym

Postprzez piwniczak 31 sie 2013, o 23:49

Zróżnicowana Wzrostem Izbo,
Panie Regencie-Marszałku,
Wysoki Pośle,

jako członek Naczelnej Izby Architektury, chciałbym zapytać, w jaki sposób przewiduje Jaśnie Oświecony Zgłaszacz Projektu obliczać wagi poszczególnych preferencji? Zwłaszcza, że w Ordynacji Wyborczej rozróżniany jest głos o wadze 1 i wadze 6. To zagadnienia kluczowe z punktu widzenia realizacji projektu od strony informatycznej i sensowności samego projektu.

Czy po prostu przy uszeregowaniu 5 opcji każdej nadać wartość odwrotną do pozycji tj. dla 1 preferencji 5, dla 2 - 4 itd., a potem po prostu 6(lub 1)/15*5 głosu dla 1 preferencji 6(lub 1)/15*4 dla drugiej itd.?
A może jakoś inaczej rozkładać wagi preferencji, podkreślając znaczenie tej pierwszej?
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Starosarmacja
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o referendum konstytucyjnym

Postprzez Markus 31 sie 2013, o 23:51

Wysoka Izbo,

Na podstawie art. 4 ust. 2 Regulaminu Sejmu zarządzam pierwsze czytanie projektu, które potrwa do środy, 4 września, do godziny 1.00.

(—) Markus v-hr. Arped.
(—) Marc Miquaiasu’un Arped,
król ojciec Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o referendum konstytucyjnym

Postprzez Kwazi 1 wrz 2013, o 03:03

Izbo o wciąż zmieniającym się wzroście, którego chwilowej wartości nie sposób określić nawet metodą Rungego-Kutty!

Może niepotrzebnie staram wprowadzić się nadęty formalizm do tekstu powyższej ustawy, ale zastanawiam się czy zamiast "projekty zmiany Konstytucji" nie powinno być "projekty ustaw o zmianie Konstytucji"?
Kristof Stanislau Mihael Kvazi (T0005)
NIE Jaśnie Oświecony
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o referendum konstytucyjnym

Postprzez Helwetyk 1 wrz 2013, o 09:11

Szanowny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

christosza napisał(a):jako członek Naczelnej Izby Architektury, chciałbym zapytać, w jaki sposób przewiduje Jaśnie Oświecony Zgłaszacz Projektu obliczać wagi poszczególnych preferencji? Zwłaszcza, że w Ordynacji Wyborczej rozróżniany jest głos o wadze 1 i wadze 6. To zagadnienia kluczowe z punktu widzenia realizacji projektu od strony informatycznej i sensowności samego projektu. […]

Tytułem ogólnego przedstawienia tematu głosowania preferencyjnego: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ordynacja_preferencyjna.

Przechodząc zaś do odpowiedzi. Po pierwsze, jeżeli chodzi o głosy o wadze 1 i wadze 6, w tym zakresie oprogramowanie wyborcze powinno po prostu uznać głos o wadze 6 za oddany przez „jakby” 6 obywateli, albo też dodać go sześciokrotnie do bazy danych.

christosza napisał(a):Czy po prostu przy uszeregowaniu 5 opcji każdej nadać wartość odwrotną do pozycji tj. dla 1 preferencji 5, dla 2 - 4 itd., a potem po prostu 6(lub 1)/15*5 głosu dla 1 preferencji 6(lub 1)/15*4 dla drugiej itd.? A może jakoś inaczej rozkładać wagi preferencji, podkreślając znaczenie tej pierwszej?

Głosowanie preferencyjne działa inaczej, nie mamy tu do czynienia z wagami punktowymi przypisywanymi poszczególnym rozwiązaniom.

  1. W pierwszej kolejności liczymy „1” oddane na poszczególne warianty. Jeżeli którykolwiek z wariantów uzyskał ponad połowę głosów, następuje rozstrzygnięcie.
  2. Jeżeli rozstrzygnięcie nie nastąpiło, wariant z najmniejszą liczbą głosów zostaje wykluczony (jeżeli dwa lub więcej warianty uzyskały najmniejszą liczbę głosów, o tym, który z nich zostanie wykluczony, decyduje losowanie). Każdy z głosów oddanych za wykluczonym wariantem („1”), przechodzi na kolejno wskazane („2”) rozwiązania. Ponownie sprawdzamy, czy którykolwiek z wariantów uzyskał ponad połowę głosów. Jeżeli tak, następuje rozstrzygnięcie, jeżeli nie…
  3. Powtarzamy procedurę określoną w p. 2 aż do chwili uzyskania przez jeden z wariantów ponad połowy głosów.
Z zastrzeżeniem tego, że jest całkiem możliwe, że liczba oddanych (niepustych) głosów będzie parzysta, warto byłoby dodać także przepis, w myśl którego, o ile w ostatniej rundzie obliczeń dwa rozwiązania otrzymają dokładnie po połowie głosów (może się zdarzyć…), o wyniku rozstrzyga Książę/Sejm.

Przy czym, co chciałbym wyraźnie podkreślić, nie ma potrzeby, aby NIA poświęcała czas na oskryptowanie części odpowiedzialnej za ustalenie wyniku głosowania. Można do tego celu użyć gotowego oprogramowania. Istotne są tylko (1) formularz umożliwiający oddanie głosu preferencyjnego albo głosu pustego; (2) po zakończeniu terminu przewidzianego na głosowanie, wyrzucenie głosów w odpowiedniej postaci.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Helwetyk
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o referendum konstytucyjnym

Postprzez Helwetyk 1 wrz 2013, o 09:23

Szanowny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

Załączam stosowne oprogramowanie.
Załączniki

OpenSTV-1.5-win32-2.zip
(5.04 MiB) Pobrane 48 razy
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Helwetyk
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o referendum konstytucyjnym

Postprzez Helwetyk 1 wrz 2013, o 10:31

Helwetyk napisał(a):Z zastrzeżeniem tego, że jest całkiem możliwe, że liczba oddanych (niepustych) głosów będzie parzysta, warto byłoby dodać także przepis, w myśl którego, o ile w ostatniej rundzie obliczeń dwa rozwiązania otrzymają dokładnie po połowie głosów (może się zdarzyć…), o wyniku rozstrzyga Książę/Sejm.

…o ile także równa jest także liczba wyborców (z pominięciem głosów ważonych).
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Helwetyk
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o referendum konstytucyjnym

Postprzez MAP 1 wrz 2013, o 15:13

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

Zgłaszam autopoprawkę polegającą na dodaniu ust. 3 w art. 1 w brzmieniu:

3. Wynik referendum ustala się przy użyciu oprogramowania wyborczego OpenSTV w wersji 1.5, z wykorzystaniem metody Instant Runoff Voting, z zastrzeżeniem, że o ile po wszystkich turach liczenia głosów ostateczne rozstrzygnięcie wynikałoby z czynnika losowego:
1) jeżeli jednym z możliwych ostatecznych rozstrzygnięć jest utrzymanie w mocy dotychczasowych regulacji, za przyjęty uważa się ten wariant rozwiązania, w przeciwnym razie
2) za przyjęty uważa się wariant, który uzyskał większą liczbę głosów pierwszej preferencji,
3) jeżeli te liczby są równe, za przyjęty uważa się wariant, który został poparty przez większą liczbę wyborców, którzy oddali na niego głosy pierwszej preferencji,
4) a jeżeli i te liczby są równe, o wyborze wariantu rozstrzyga Książę, po zasięgnięciu opinii Kanclerza — opinię tę podaje się do publicznej wiadomości.
Mikołaj Torped
diuk, markiz, renegat
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o referendum konstytucyjnym

Postprzez Kwazi 1 wrz 2013, o 15:43

MAP napisał(a):Wynik referendum ustala się przy użyciu oprogramowania wyborczego OpenSTV w wersji 1.5

Czy na prawdę dobrym pomysłem jest zapisywanie w ustawie takich szczegółów jak wersja oprogramowania?
Kristof Stanislau Mihael Kvazi (T0005)
NIE Jaśnie Oświecony
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o referendum konstytucyjnym

Postprzez Helwetyk 1 wrz 2013, o 18:01

Kwazi napisał(a):
MAP napisał(a):Wynik referendum ustala się przy użyciu oprogramowania wyborczego OpenSTV w wersji 1.5

Czy naprawdę dobrym pomysłem jest zapisywanie w ustawie takich szczegółów jak wersja oprogramowania?

Stosowaliśmy to rozwiązanie z powodzeniem w przeszłości. Dzięki niemu właśnie, oszczędzamy sobie konieczności pełnego rozpisywania wszystkich szczegółów.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Helwetyk
Kościół Diuczej Wiary
 

Następna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość