Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Ustawa o przeliczeniu majątków

Miejsce debat nad projektami ustaw i uchwał

Ustawa o przeliczeniu majątków

Postprzez Karolina 20 cze 2013, o 21:38

Wasza Książęca Mość,
Panie Marszałku,
Wysoka Izbo!

Mam zaszczyt zaprezentować projekt ustawy o przeliczeniu majątków.
Ustawa Sejmu nr ... o Przeliczeniu Majątków


Art. 1. [Definicje]

Ilekroć w ustawie zostanią użyte wzory — “M” należy rozumieć jako wartość majątku po przeliczeniu, a “WM” jest wartością majątku przed przeliczeniem.

Art. 2. [Przeliczenie Majątku]

1. Mieszkaniec otrzymuje zwrot majątku zgromadzonego w systemie Złota Wolność w wybranej przez siebie postaci:
  1. jednorazowej wypłaty środków według przelicznika M= ∛WM x 200 lub,
  2. wypłaty środków w dwudziestu czterech równych, miesięcznych ratach według przelicznika M= ∛WM x 600 lub,
  3. odbioru w postaci rozbudowy gospodarstw prywatnych przy zastosowaniu wzoru M= ∛WM x 350, sumę zaokrągla się do kwoty brakującej do kolejnego ulepszenia.
2. Dokonuje się przeliczenia majątków miejscowości według wzoru M= ∛WM x 450.
3. Dokonuje się przeliczenia majątków osób prawnych (Korona, KSZ, Prowincje) według wzoru M=√WM x 80.
4. Dokonuje się przeliczenia wierzytelności według wzoru ∛WM x 450.

Art. 3. [Pakiet Socjalny]

Wypłaca się mieszkańcom, którzy przez ponad rok pełnili funkcje publiczne w Księstwie Sarmacji premię w wysokości 5 000 libertów, na ich wniosek zawierający odnośniki do odpowiednich aktów prawnych potwierdzających pełnienie tych funkcji.

Art. 4.

1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
2. Realizację ustawy powierza się Najwyższej Izbie Architektury.


Wysoka Izbo!

Powyższa ustawa realizuje parę rzeczy jednocześnie. Najważniejszą i rozpalającą ostatnio umysły wszystkich Sarmatów jest, rzecz jasna, sprawa odszkodowań za majątki posiadane w Złotej Wolności. Widząc mnogość rozwiązań tego problemu, zdecydowaliśmy się nie forsować jednej opcji lecz dać obywatelom do wyboru, w jaki sposób chcą odebrać swój majątek — przy czym dbamy także o ekonomiczną stronę systemu, nie będzie tak, że jednocześnie zostanie do niego wpompowane parę milionów libertów.

Kolejna sprawa to majątki miejscowości i Prowincji, Korony oraz KSZ, które zostały potraktowane oddzielnie. Ze względu na publiczne funkcje, jakie pełnią te podmioty, uznaliśmy że niesprawiedliwym byłoby wypłacać odszkodowania im w takiej samej postaci, jak mieszkańcom.

Artykuł trzeci z kolei ma na celu symboliczne docenienie pracy na rzecz Księstwa, która nie polegała tylko i wyłącznie na klikaniu w systemie, lecz w głównej mierze była to ciężka intelektualna praca, na którą wielu ludzi poświęciło swój wolny czas. Chcemy dać znać, że nie tylko klikactwo jest doceniane, ale także — a nawet przede wszystkim — narracyjne i rzeczywiste ubogacanie Księstwa.

Wysoka Izbo!

Niewątpliwie każdy będzie miał uwagi czy propozycje poprawek do tej ustawy. Mam tylko jedną prośbę — nie czekajmy z ich zgłaszaniem do ostatniego dnia debaty. Mamy czas na załatwienie sprawy majątków do 12 lipca, i postarajmy się w tym terminie zmieścić. Im wcześniej dana uwaga zostanie wysunięta, im wcześniej zostanie jakiś błąd zauważony, tym lepiej dla nas wszystkich.
Marszałek Dworu JKM Andrzeja Fryderyka
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dwór Jego Książęcej Mości
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o przeliczeniu majątków

Postprzez KR Lepki 20 cze 2013, o 21:55

Dla lepszej poglądowej oceny podaję prognozowane wyliczenia

PS. Swoją całościową opinię, plus poprawki zgłoszę najpewniej w sobotę. Teraz zaś powiem tylko, że jeśli chodzi o główne zasady i zarys to popieram ustawę, zresztą nie może być inaczej, ponieważ brałem czynny udział w opracowywaniu powyższej propozycji. Nie sposób jednak przynajmniej nie wyrazić pewnych wątpliwości i różnic.
Katiuszyn Rewoluty Lepki - Pacjent w EIII
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o przeliczeniu majątków

Postprzez Rihanna 21 cze 2013, o 13:14

Wasza Książęca Mość,
Panie Marszałku,
Wysoka Izbo!

Chciałabym tak po prostu zapytać się Pani Kanclerz dlaczego przelicznik nie może być taki sam dla instytucji, mieszkańców, miejscowości i wierzytelności. Czy to nie uderza w ogólnie pojętą sprawiedliwość?
Rihanna dssa Aureliuš-Sedrovski

Asesor Trybunału Koronnego
Niezależna i niepoprawna dziennikarka
Właściciel Pulsu Sarmatów
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Konsulat Sclavinii
 

Re: Ustawa o przeliczeniu majątków

Postprzez KR Lepki 22 cze 2013, o 16:38

Wasza Książęca Mość
Towarzyszko i towarzysze posłowie
Umiłowany Ludzie Pracujący Miast i Wsi!


Zgłoszona przez rząd ustawa jest prawdziwym, może nawet odrobinę za daleko idącym kompromisem i najlepszym dowodem że autorom projektu bardzo zależało na spełnieniu społecznych oczekiwań przy minimalnych stratach dla systemu. Bardzo ważne jest danie możliwości wyboru sposobu odszkodowań. Mam nadzieję że obywatele doceniając naszą wspólną troskę o jak najlepsze rozwiązanie tej sytuacji, rozumiejąc jak ważny jest interes wspólny, a nie tylko jednostkowy zaakceptują ten system odszkodowań. Jednakże, kompromis zawarty w tej ustawie w mojej ocenie nie jest optymalny i potrzebne są drobne poprawki.


Poprawka nr.1


Art. 2 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie: Dokonuje się przeliczenia majątków Korony i Prowincji (...)


Uzasadnienie: nigdy nie rozumiałem i wciąż nie rozumiem szczególnego traktowania KSZ, jest to na pewno dla pewnej części Sarmackich obywatelek i obywateli instytucja, warta by rząd udzielał jej różnego wsparcia, natomiast powinna być traktowana na równi z innymi tajnymi instytucjami. Gdzie i kiedy tylko będę mógł zamierzam dążyć do ustanowienia brakujące w tym miejscu równości prawnej.


Poprawka nr.2


W art. 2 dodaje się ustęp 5 w następującym brzmieniu: Każdy mieszkaniec ma prawo, przed wyliczeniem odszkodowania za majątek w ZW według wybranego przez siebie wzoru, przekazać jeden procent majątku w ZW na wybrany przez siebie podmiot spośród wymienionych w załączniku do tej ustawy. Kwota jednego procenta przed przekazaniem wybranej przez mieszkańca instytucji zostanie podzielona przez 5


Uzasadnienie: proponowana poprawka daje możliwość szczególnie bogatszym wsparcie najważniejszych instytucji i zabezpieczenia ich stabilności finansowej, jednocześnie produkując ich majątek na innych zasadach. Maksymalnie przekazanych zostałoby 1,5 miliona ltd produkowanych do około 300tys, osobiście szacuje, albo raczej liczę na 100 tys.
Proponowane instytucje: Dwór książęcy, Rada Ministrów, wszystkie prowincje. Do przemyślenia KSZ i ŚKW, ale chyba wolałbym nie.


Poprawka nr. 3


W art. 2 ustęp 1, 2 i 4 pomniejsza się mnożniki o 50 i w art. 2 ustęp 3 pomniejsza się mnożniki o 10


Uzasadnienie:optymalnym dla systemu i interesu społecznego jest możliwie duża redukcja i spłaszczenie majątków mieszkańców KS, dlatego chcąc zachować kompromis i nie dążąc do absolutnego przepadu postuluje i zachęcam przynajmniej do większej intensywności proponowanej redukcji.


Poprawka nr. 4


W art. 2 ustęp 1 dodaje się pkt. 4 w brzmieniu pkt. 3, zaś pkt. 3 otrzymuje brzmienie: wypłaty środków w dwunastu równych, miesięcznych ratach według przelicznika M= ∛WM x 300 lub,


Tutaj przed wm powinien być pierwiastek sześcienny, ale tablet mi robi jakieś problemy.
Uzasadnienie: 24 miesiące to bardzo długi okres, sądzę że warto dać podobną opcje, odpowiednio zredukowana z rocznym terminem.

Mm nadzieję że pojawią się również i inne poprawki, tak by dyskusja była żywa, ale i merytoryczna, a ustawa dążyła do perfekcji.
Katiuszyn Rewoluty Lepki - Pacjent w EIII
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o przeliczeniu majątków

Postprzez Markus 22 cze 2013, o 16:51

Wasza Książęca Mość,
Wysoka Izbo,

Na podstawie art. 4 ust. 2 Regulaminu Sejmu zarządzam pierwsze czytanie projektu, które potrwa do soboty, 29 czerwca, do godziny 20.00.

(—) Markus wicehrabia Arped-Iwanowicz.
(—) Marc Miquaiasu’un Arped
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Ustawa o przeliczeniu majątków

Postprzez Karolina 22 cze 2013, o 20:51

Wasza Książęca Mość,
Panie Marszałku,
Wysoka Izbo!

Rihanna Iwanowicz napisał(a):Chciałabym tak po prostu zapytać się Pani Kanclerz dlaczego przelicznik nie może być taki sam dla instytucji, mieszkańców, miejscowości i wierzytelności. Czy to nie uderza w ogólnie pojętą sprawiedliwość?


Na początku może sprostuję — przelicznik nie jest taki sam dla samorządów, obywateli i wierzytelności. To jest różnica, ponieważ to co się znajduje na kontach instytucji, trafi na konta ich właścicieli i będzie się wliczało do ich majątku.

Samorządy co do zasady mają misję, i to nie taką jak TVP, ale poważną misję. Są filarami Księstwa, zachęcają nowych obywateli do zostania z nami, organizują wydarzenia i konkursy dla całego Księstwa, wdrażają nowych ludzi w mikronacyjne życie. W warunkach systemowych mają także nowy obowiązek — muszą zapewnić odpowiednią ilość zup w systemie, jednocześnie musząc wciąż wypłacać pensje i różnorakie dotacje obywatelom, którzy pracują na ich rzecz. Na to wszystko trzeba pieniędzy. W tym przypadku ogólnie pojętą sprawiedliwością na pewno nie byłoby użycie tego samego licznika wobec samorządów i obywateli.

Co się tyczy poprawek...

KR Lepki napisał(a): nigdy nie rozumiałem i wciąż nie rozumiem szczególnego traktowania KSZ

W tym rzecz, że KSZ są narodowymi siłami zbrojnymi, nie zaś nieoficjalnymi. Stąd też i ta propozycja.

W art. 2 dodaje się ustęp 5 w następującym brzmieniu: Każdy mieszkaniec ma prawo, przed wyliczeniem odszkodowania za majątek w ZW według wybranego przez siebie wzoru, przekazać jeden procent majątku w ZW na wybrany przez siebie podmiot spośród wymienionych w załączniku do tej ustawy. Kwota jednego procenta przed przekazaniem wybranej przez mieszkańca instytucji zostanie podzielona przez 5


Generalnie idea jest słuszna, natomiast co do tego, czy ekonomicznie jest to bezpieczne — musiałoby się odnieść NIA.

Co do poprawki nr 4, nie mam uwag.
Marszałek Dworu JKM Andrzeja Fryderyka
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Dwór Jego Książęcej Mości
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o przeliczeniu majątków

Postprzez A0014 22 cze 2013, o 23:08

Zgłaszam poprawkę, która wyszła w toku dyskusji
Art. 2. ust. 4.
Dokonuje się przeliczenia wierzytelności według wzoru ∛WM x 450.

przyjmuje brzmienie
Dokonuje się przeliczenia wierzytelności według wzoru ∛WM x 450. Terminy spłat wierzytelności mieszkańców krótsze niż 12 miesięcy przedłuża się do tego okresu.
(—) Misza Korab-Kaku
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
A0014
Królestwo Teutonii
 

Re: Ustawa o przeliczeniu majątków

Postprzez PornoBotka 24 cze 2013, o 00:07

Wasza Wysokość
Wysoka Izbo

Prezentuje następujące poprawki:

Poprawka 1

W Art. 2 pkt 1 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu "rezygnacji z wypłaty środków majątkowych i tym samym całkowitego przepadu majątku."

Poprawka ma na celu dodanie jeszcze jednej opcji tj. całkowitego przepadu majątku ZW. W naszym odczuciu nalezy mieszkańcom dać i taką możliwość. Może znajdą się dobrzy samarytanie, którzy wspomogą system jedynym słusznym przepadem.

Poprawka 2
Poprawka jest dwufazowa
a)
Dokonuje się przeniesienia pkt 2-4 z Art.2 do nowo stworzonego Art .3 [Przeliczenie Majątku Podmiotów Prawnych]
Art. 2 [Przeliczenie Majątków] przyjmuje brzmienie Art. 2 [Przeliczenie Majątków Mieszkańców]

b)
W Art. 2 dodaje się pkt 2 w brzmieniu:
2. Przeznacza się 3 miesiące na wybór przez mieszkańca opcji 1-4 transferu majątku. Po przekroczeniu tego terminu system automatycznie i losowo dokona wyboru opcji 1-3 za mieszkańca.


Poprawka 2 ma za zadanie raz, a dobrze zakończyć sprawę majątków w Złotej Wolności. Uważamy że należy to załatwić teraz na świeżo, aby nie ciągnęło się to za nami jeszcze przez parę kolejnych lat. Uważamy że okres 3 miesięcy pozwoli każdemu zainteresowanemu swoim majątkiem na podjęcie odpowiednich kroków, w przeciwnym wypadku system zdecyduje za nich, a my zakończymy ten niefortunny rozdział w historii KS.
(-) Jaśnie Oświecony Diuk-wicehrabia Magister Avril von Levengothon, Pierwszy Architekt Narodu (PAN) i Perła Monarchizmu Sarmackiego
Oświecony Szambelan Stowarzyszenia Błękitnej Łuny
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Ustawa o przeliczeniu majątków

Postprzez A0014 24 cze 2013, o 00:15

do nowo stworzonego Art .3 [Inne Przeliczenia]

proponuję by w poprawce Pana Posła użyć takiej oto nazwy artykułu - są tam i wierzytelności i miejscowości dlatego taka nazwa byłaby właściwsza.
(—) Misza Korab-Kaku
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
A0014
Królestwo Teutonii
 

Re: Ustawa o przeliczeniu majątków

Postprzez PornoBotka 24 cze 2013, o 00:21

Zgadza się, ma kolega Poseł całkowitą rację. Prosił bym wobec tego, alby propozycja kolego Posła została wzięta pod uwagę jako moja autopoprawka, czy jak to się tam fachowo zwie :)
(-) Jaśnie Oświecony Diuk-wicehrabia Magister Avril von Levengothon, Pierwszy Architekt Narodu (PAN) i Perła Monarchizmu Sarmackiego
Oświecony Szambelan Stowarzyszenia Błękitnej Łuny
Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Naczelna Izba Architektury
Królestwo Teutonii
Kościół Diuczej Wiary
 

Następna strona

Powrót do Sala obrad

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości