Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

[AA11] Projekt Regulaminu ZK

wnioski i postanowienia nie zamieszczone w DP

Re: Projekt Regulaminu ZK

Postprzez Piotr Paweł I 4 lip 2019, o 17:10

To jeszcze inaczej: trzy sesje, w tym letnia - w której zakładamy zmniejszenie aktywności i brak udziału w głosowaniach nie powoduje możliwości utraty mandatu.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Regulaminu ZK

Postprzez Santi Vilarte 4 lip 2019, o 19:25

Dla mnie taka propozycja jest w porządku. Pod warunkiem, że faktycznie ktoś będzie sprawdzał historię udziału w głosowaniach, bo aktualnie myślę, że bez problemu wśród obecnych CS znalazłyby się osoby, które spełniają limit trzech absencji.
Santiago Vilarte
Kanclerz KS
Poseł
Lord Szambelan KH
Mer Angemontu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Kościół Diuczej Wiary
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Projekt Regulaminu ZK

Postprzez Piotr Paweł I 6 lip 2019, o 10:04

Oto poprawiony projekt:

Regulamin Zgromadzenia Krajowego (Saviuny)

Art. 1.
Zgromadzenie Krajowe (Saviuna), zwane dalej Zgromadzeniem, działa na podstawie Rozdziału III Konstytucji Królestwa Hasselandu.

Art. 2.
Zgromadzenie obraduje w dziale "Zgromadzenie Krajowe" na forum Królestwa Hasselandu.

Art 3.
1.Obywatele Hasselandu zgłaszają w wyznaczonym wątku w dziale "Lord Protektor" deklaracje o chęci uczestnictwa w pracach Zgromadzenia.
2. Lord Protektor stwierdza fakt przyjęcia deklaracji, co oznacza, że zainteresowany staje się członkiem Zgromadzenia.
3. Lord Protektor prowadzi wykaz członków Zgromadzenia wraz z liczbą przysługujących im głosów.
4. Lord Protektor może pozbawić członka Zgromadzenia Krajowego mandatu w przypadku nieuczestniczenia w trzech następujących po sobie głosowaniach.

Art. 4.
Obradom Zgromadzenia przewodniczy Lord Protektor. Lord Protektor może powołać Sekretarza Zgromadzenia, który prowadzi obrady w razie nieobecności Lorda Protektora.

Art. 5.
Zgromadzenie obraduje na sesjach: jesienno-zimowej od września do stycznia, zimowo-wiosennej od lutego czerwca, a także letniej w lipcu i sierpniu każdego roku. Sesja letnia, po zakończeniu obchodów rocznicy powstania Hasselandu, traktowana jest jak urlopowa. Lord Protektor może w sprawach ważnych przeprowadzić wówczas debaty lub głosowania, ale absencja członków Zgromadzenia nie może skutkować pozbawieniem ich mandatów.

Art. 6.
Debata nad projektem ustawy rozpoczyna się bezpośrednio po jego złożeniu i trwa 3 dni, przy czym nie jest wymagane obwieszczenie o rozpoczęciu debaty. Lord Protektor może w razie braku głosów debatę skrócić, a w razie trwania dyskusji - przedłużyć.

Art. 7.
Zgromadzenie przyjmuje ustawy zwykłą większością głosów. Głosowanie trwa nie krócej niż 2 dni i nie dłużej niż 5 dni, ale może zostać skrócone w razie, gdy projekt uzyskał większość głosów "za" lub "przeciw" liczoną od liczby głosów wszystkich członków Zgromadzenia.

Art. 8.
Glosowanie w sprawach personalnych odbywa się poprzez wysłanie prywatnej wiadomości do Lorda Protektora, ze wskazaniem swego głosu, lub poprzez automatyczny system do głosowania, a pozostałe głosowania - w odpowiednim wątku na forum, w dziale Zgromadzenia, przez uzupełnianie Karty do Głosowania, lub poprzez automatyczny system głosowania.

Art. 9.
1. Ustawy, po podpisaniu przez Lorda Szambelana lub w razie niepodjęcia przez niego decyzji w ciągu 7 dni - przez Lorda Protektora, są publikowane przez Lorda Szambelana w Dzienniku Praw.
2. W przypadku podjęcia decyzji negatywnej w sprawie podpisania ustawy ponownie kierowana jest ona pod obrady Zgromadzenia Krajowego, przy czym do zatwierdzenia wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności minimum 1/3 wszystkich członków Zgromadzenia.
3. W przypadku podjęcia decyzji negatywnej w sprawie podpisania zmian w Konstytucji ponownie kierowane są one pod obrady Zgromadzenia, przy czym do zatwierdzenia potrzeba 4/5 wszystkich głosów przy obecności minimum 1/2 wszystkich członków Zgromadzenia.

Art. 10.
Regulamin wchodzi w życie po opublikowaniu
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Regulaminu ZK

Postprzez Piotr Paweł I 9 lip 2019, o 10:47

Ponieważ nie było uwag, przechodzimy do głosowania - poprzez przeklejenie poniższej listy wraz z zaznaczeniem
ZA / PRZECIW / WSTRZYMUJĘ SIĘ
Są na to 3 dni, tj. do piątku 12 bm do 12.00.

//////////////////////////////////////////////////

KARTA DO GŁOSOWANIA

Piotr de Zaym (A1225) [Arcyksiążę] 4 + 1 = 5
Bajtuś (AG576) [diuk] 3 + 1 = 4
Erik Otton von Hohenburg (AG643) [wicehrabia] 2
Alfred Fabian von Tehen-Dżek (AG541) [brak tytułu] 1
Januszek von Hippogriff-Pałasz (AG866) [baronet] 1
Thomas von Lisendorff (AG106) [baronet] 4
Seweryn Santecki (AG763) [baron] 2 + 1
Gustaw Fryderyk von Hippogriff (AG804) [baronet] 1
Santiago Vilarte von Hippogriff (AG916) [baron] 2
Artur Kardacz von Hohenburg (AG810) [brak tytułu] 1
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Regulaminu ZK

Postprzez GFvH 9 lip 2019, o 11:20

//////////////////////////////////////////////////

KARTA DO GŁOSOWANIA

Piotr de Zaym (A1225) [Arcyksiążę] 4 + 1 = 5
Bajtuś (AG576) [diuk] 3 + 1 = 4
Erik Otton von Hohenburg (AG643) [wicehrabia] 2
Alfred Fabian von Tehen-Dżek (AG541) [brak tytułu] 1
Januszek von Hippogriff-Pałasz (AG866) [baronet] 1
Thomas von Lisendorff (AG106) [baronet] 4
Seweryn Santecki (AG763) [baron] 2 + 1
Gustaw Fryderyk von Hippogriff (AG804) [baronet] 1ZA
Santiago Vilarte von Hippogriff (AG916) [baron] 2
Artur Kardacz von Hohenburg (AG810) [brak tytułu] 1
(-) Gustaw Fryderyk von Hippogrif

ktoś tam w czymś tam.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Królestwo Hasselandu
Dwór Jego Książęcej Mości
Królestwo Teutonii
 

Re: Projekt Regulaminu ZK

Postprzez Kolo 9 lip 2019, o 11:42

//////////////////////////////////////////////////

KARTA DO GŁOSOWANIA

Piotr de Zaym (A1225) [Arcyksiążę] 4 + 1 = 5
Bajtuś (AG576) [diuk] 3 + 1 = 4
Erik Otton von Hohenburg (AG643) [wicehrabia] 2 ZA
Alfred Fabian von Tehen-Dżek (AG541) [brak tytułu] 1
Januszek von Hippogriff-Pałasz (AG866) [baronet] 1
Thomas von Lisendorff (AG106) [baronet] 4
Seweryn Santecki (AG763) [baron] 2 + 1
Gustaw Fryderyk von Hippogriff (AG804) [baronet] 1ZA
Santiago Vilarte von Hippogriff (AG916) [baron] 2
Artur Kardacz von Hohenburg (AG810) [brak tytułu] 1
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Projekt Regulaminu ZK

Postprzez Piotr Paweł I 9 lip 2019, o 12:37

//////////////////////////////////////////////////

KARTA DO GŁOSOWANIA

Piotr de Zaym (A1225) [Arcyksiążę] 4 + 1 = 5 ZA
Bajtuś (AG576) [diuk] 3 + 1 = 4
Erik Otton von Hohenburg (AG643) [wicehrabia] 2 ZA
Alfred Fabian von Tehen-Dżek (AG541) [brak tytułu] 1
Januszek von Hippogriff-Pałasz (AG866) [baronet] 1
Thomas von Lisendorff (AG106) [baronet] 4
Seweryn Santecki (AG763) [baron] 2 + 1
Gustaw Fryderyk von Hippogriff (AG804) [baronet] 1ZA
Santiago Vilarte von Hippogriff (AG916) [baron] 2
Artur Kardacz von Hohenburg (AG810) [brak tytułu] 1
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Regulaminu ZK

Postprzez Santi Vilarte 9 lip 2019, o 13:59

KARTA DO GŁOSOWANIA

Piotr de Zaym (A1225) [Arcyksiążę] 4 + 1 = 5 ZA
Bajtuś (AG576) [diuk] 3 + 1 = 4
Erik Otton von Hohenburg (AG643) [wicehrabia] 2 ZA
Alfred Fabian von Tehen-Dżek (AG541) [brak tytułu] 1
Januszek von Hippogriff-Pałasz (AG866) [baronet] 1
Thomas von Lisendorff (AG106) [baronet] 4
Seweryn Santecki (AG763) [baron] 2 + 1
Gustaw Fryderyk von Hippogriff (AG804) [baronet] 1ZA
Santiago Vilarte von Hippogriff (AG916) [baron] 2 ZA
Artur Kardacz von Hohenburg (AG810) [brak tytułu] 1
Santiago Vilarte
Kanclerz KS
Poseł
Lord Szambelan KH
Mer Angemontu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Kościół Diuczej Wiary
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Projekt Regulaminu ZK

Postprzez Piotr Paweł I 10 lip 2019, o 08:50

Proszę o głosowanie!

Aby przegłosować projekt Regulaminu, potrzeba by co najmniej 4 osoby oddały głos.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Regulaminu ZK

Postprzez Januszek vH-P 10 lip 2019, o 09:13

KARTA DO GŁOSOWANIA

Piotr de Zaym (A1225) [Arcyksiążę] 4 + 1 = 5 ZA
Bajtuś (AG576) [diuk] 3 + 1 = 4
Erik Otton von Hohenburg (AG643) [wicehrabia] 2 ZA
Alfred Fabian von Tehen-Dżek (AG541) [brak tytułu] 1
Januszek von Hippogriff-Pałasz (AG866) [baronet] 1 ZA
Thomas von Lisendorff (AG106) [baronet] 4
Seweryn Santecki (AG763) [baron] 2 + 1
Gustaw Fryderyk von Hippogriff (AG804) [baronet] 1ZA
Santiago Vilarte von Hippogriff (AG916) [baron] 2 ZA
Artur Kardacz von Hohenburg (AG810) [brak tytułu] 1
(-) Januszek von Hippogriff-Pałasz

Sierżant, mgr. med. net.
Poseł na Sejm, Minister Spraw Wewnętrznych
Wicekról Królestwa Baridasu, Lennik - Baron Gryfiej Skały


Więcej informacji na moim profilu.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Baridasu
Sejm Księstwa Sarmacji
Dobry Obywatel
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Rada Ministrów
Dwór Jego Książęcej Mości
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Dział urzędowy

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron