Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

[H3] Zaproszenie Kościoła Rotryjskiego do Hasselandu

wnioski i postanowienia nie zamieszczone w DP

[H3] Zaproszenie Kościoła Rotryjskiego do Hasselandu

Postprzez Santi Vilarte 19 kwi 2019, o 15:20

Postanowiłem otworzyć dyskusję tutaj w miejsce tej z działu ogólnego. Przedstawiciel KR zaproponował:
viewtopic.php?f=115&t=27721&p=307568#p307568

utworzenie diecezji tego Kościoła w KS. Uważam, że zaproszenie ich do Hasselandu, aby to tu ustanowić siedzibę diecezji, jest niezłym pomysłem, jeśli chodzi o pobudzanie aktywności. Tak jak pisałem na ogólnym, tak i tu powtórzę, że oczywiście nie mam zamiaru traktować KR w jakiś inny sposób niż religii, które już działają w KS.
Santiago Vilarte
Kanclerz KS
Poseł
Lord Szambelan KH
Mer Angemontu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Kościół Diuczej Wiary
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Zaproszenie Kościoła Rotryjskiego do Hasselandu

Postprzez Thomas 19 kwi 2019, o 16:02

Hasseland nie ma religii narodowej. Ja natomiast reprezentuję KDW i zachęcam do nawrócenia i niech każdy z Nas poczuje w sobie Powagę.
/-/ Thomas von Lisendorff
Komandor GH KH
bsmt MW KS,
Dowódca Esksdry Okrętów Podwodnych
IV Floty Operacyjnej,
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Zaproszenie Kościoła Rotryjskiego do Hasselandu

Postprzez Santi Vilarte 19 kwi 2019, o 16:24

Nie ma i nie planuję takowej. Natomiast uważam, że konkurencja może dać KDW impuls do pobudzenia aktywności, z korzyścią dla wszystkich
Santiago Vilarte
Kanclerz KS
Poseł
Lord Szambelan KH
Mer Angemontu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Kościół Diuczej Wiary
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Zaproszenie Kościoła Rotryjskiego do Hasselandu

Postprzez AFvTD 19 kwi 2019, o 17:02

Cóż. W związku z tym, że propozycje zaszły aż do Senatu, nie pozostaje mi nic innego, jak wyrazić swoją opinię na ten temat.

Oczywiście, jestem jak najbardziej za krzewieniem kultury religijnej w Królestwie Hasselandu, bez względu na to, czy mamy na myśli tutaj Kościół Diuczej Wiary, Kościół Rotryjski, czy nawet Baridajską Religię Malauską. Zawsze chętnie przyjmę i wysłucham nauk każdego z duchownych, przy czym sam nadal pozostaję tolerancyjny i nie utożsamiam się z żadną z religii. Co nie zmienia faktu, że innym nakazywać podobnej postawy nie zamierzam.

Dodatkowo nic nie uwzględnia uregulowań religijnych w KH - co oznacza, że każda z religii może spokojnie na terenie Królestwa działać i funkcjonować. Dodatkowo pozwala to na swobodną działalność na terenie zarówno Angemontu, jak i Vienbien czy Valtarii. No i właśnie dlatego, żadna zgoda Senatu, Lorda Szambelana czy nawet wszystkich obywateli Królestwa nie jest w jakimkolwiek stopniu potrzebna - możemy co najwyżej zadecydować, że się nie zgadzamy na to, aby taka diecezja powstała, ale wtedy debata rozpoczęłaby się od negatywnego uzasadnienia swojego stanowiska - czego się nie dopatrzyłem.

Oczywiście miłoby było, gdyby Kościół Rotryjski przy okazji tworzenia diecezji w Angemoncie otoczył to w pewien sposób narracyjnie, jednakże jeżeli tego zaniechają, nic nie powinno się stać.
magister net Alfred Fabian hrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Królestwo Baridasu
Dobry Obywatel
 

Re: Zaproszenie Kościoła Rotryjskiego do Hasselandu

Postprzez Verwaltung 22 kwi 2019, o 10:31

To prawda, że nasze prawo nie precyzuje kwestii religijnych, ale uważam, że Kościół Rotryjski otrzymując legitymację do działania w Hasselandzie aż od Senatu, będzie bardziej zmotywowany do pracy. Ze względów estetycznych i z powodu mojego fetyszu prawnego, proponowałbym nawet zawrzeć krótki i niespecjalnie wymagający dla obu stron oraz możliwie prosty w interpretacji konkordat.
(—) Severin von Verwaltung
Były obywatel, były funkcjonariusz publiczny
Baron Księstwa Sarmacji
Baron Królestwa Hasselandu
Dezerter, defetysta
Avatar użytkownika
 

Re: Zaproszenie Kościoła Rotryjskiego do Hasselandu

Postprzez Piotr Paweł I 22 kwi 2019, o 13:14

Szanowny Lordzie Szambelanie,
Wysoka Izbo,


Jak już powiedziałem, nie mam nic przeciwko obecności Kościoła Rotryjskiego w Hasselandzie. I może dobrze się stanie, jeśli diecezja tego Kościoła właśnie u nas znajdzie swoją siedzibę.
Popieram zdanie Lorda Szambelana, że nasze ustawodawstwo nie wymaga żadnych szczególnych działań ze strony żadnego Kościoła - ani też działań ze strony władz Hasselandu. Być może wskazane jest stworzenie, w drodze rozporządzenia lub innego aktu prawnego LS, rejestru - np. Rejestru Partii Politycznych, Fundacji, Stowarzyszeń, Kościołów i Związków Wyznaniowych w Królestwie Hasselandu. Przed zjednoczeniem z KS istniała w Hasselandzie Ustawa o organizacjach społecznych z dnia 18.09.2017 roku, ale nie przewidywała rejestracji Kościołów. Spróbujmy więc zadziałać innym trybem. Stworzenie wspomnianego przeze mnie rejestru umożliwi przeprowadzenie uroczystości - wpisania diecezji Kościoła Rotryjskiego do rejestru. Uroczystość może odbyć się w Senacie.
Ja mogę jutro zaproponować prostą treść rozporządzenia.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
 

Re: Zaproszenie Kościoła Rotryjskiego do Hasselandu

Postprzez AFvTD 22 kwi 2019, o 14:27

Nie jestem zdecydowanie optymistycznie nastawiony do podpisywania konkordatu z Kościołem Rotryjskim z kilku ważnych względów.

Pierwszym z nich jest dosyć błahe, ale jednak faworyzowanie jednego wyznania. Przecież wiemy, że tego robić nie chcemy. Dlaczego mamy podpisać konkordat z Kościołem Rotryjskim, kiedy Kościół Diuczej Wiary tego od nas nie wymaga. A co, jeżeli później inne wyznania będą chciały podpisać kolejne konkordaty, nieszczególnie już dla nas korzystne, a za argument stawiając to, że jesteśmy krajem wolności wyznaniowej, nie faworyzujemy nikogo, ale z Kościołem Rotryjskim konkordat podpisaliśmy, a z nimi nie chcemy.

Drugim, że jest to jednak dokument obowiązujący na arenie międzynarodowej, wiążący się z nawiązaniem współpracy międzynarodowej z Rotrią. O ile nie mam nic przeciwko do współpracy, o tyle "dokumentów dyplomatycznych" podpisywać nie mogę. Jest to uwarunkowane prawem wyższego rzędu - to Kanclerz odpowiada za naszą politykę zagraniczną i jako Lord Szambelan nie mam tutaj nic do gadania.

O ile podpisywaniu konkordatu jestem przeciwny, o tyle nad rozporządzeniem o instytucjach można się zastanowić. Co prawda nie uważam, aby było to całkowicie konieczne, szczególnie ze względu na to, że jest to opisane w prawie sarmackim. Tak samo mamy instytucje o statusie Inicjatywy Użytecznej Społecznie. Uważam więc, że tworzenie dodatkowych warunków dla instytucji w Angemoncie mija się z celem.

Nad rejestrem jednak można, a nawet trzeba się pochylić. Pomoże to zorientować się w ogólnej sytuacji Królestwa Hasselandu w tej sferze.
magister net Alfred Fabian hrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Królestwo Baridasu
Dobry Obywatel
 

Re: Zaproszenie Kościoła Rotryjskiego do Hasselandu

Postprzez Verwaltung 22 kwi 2019, o 16:20

Nie jestem zdecydowanie optymistycznie nastawiony do podpisywania konkordatu z Kościołem Rotryjskim z kilku ważnych względów.

Pierwszym z nich jest dosyć błahe, ale jednak faworyzowanie jednego wyznania.[...]Dlaczego mamy podpisać konkordat z Kościołem Rotryjskim, kiedy Kościół Diuczej Wiary tego od nas nie wymaga.


Chciałbym zauważyć, że Kościół Diuczej Wiary, powstał w Księstwie Sarmacji i jest prowadzony przez Sarmatów ze Starosarmacji — mamy tu do czynienia z wyznaniem rozproszonych po prowincjach w ramach jednego państwa. Kościół Rotryjski działa w ramach Państwa Kościelnego Rotria — będzie to więc działalność na terytorium Hasselandu innego państwa, uznawanego przez Księstwo Sarmacji, dlatego też chciałbym, żeby na to zwrócić uwagę. Status Rotrii jest też specyficzny z tego względu, że u nich nie ma pojęcia "obywatelstwa", dlatego też można u nich coś robić (czego nie można podpiąć pod działalność funkcjonariusza publicznego) i jednocześnie pełnić wysokie urzędy w Sarmacji. Jakiekolwiek stosunki z Rotrią, czy podejście do inicjatyw osób z tym państwem złączonym wymagają ogólnie przemyślenia na szczeblu państwowym. Poza tym, nikt nikogo nie faworyzuje i żaden z kościołów konkordatu nie wymaga. Konkordat to mój pomysł, żeby ustalić zasady działania Kościoła Rotryjskiego na naszych ziemiach. Jakby ktoś przybył tu z np. propozycją ustanowienia diecezji, czy siedziby Kościoła Mazdaistycznego w Hasselandzie albo byłaby to powiedzmy "rotryjska herezja" czy jakaś schizma, sprawa wyglądałby dla mnie inaczej i tego problemu bym nie podnosił.

Drugim, że jest to jednak dokument obowiązujący na arenie międzynarodowej, wiążący się z nawiązaniem współpracy międzynarodowej z Rotrią. Kanclerz odpowiada za naszą politykę zagraniczną i jako Lord Szambelan nie mam tutaj nic do gadania.


Znam te przepisy. Najpierw jednak wypada coś wcześniej ustalić, żeby pytać RM o zdanie. A jeśli wyjdzie (głosem większości), że nie chcemy niczego ustalić, to i tak wypadałoby zapytać RM o zdanie ws. nawet nieformalnego działania innego, uznawanego przez Księstwo Sarmacji państwa na naszym terytorium.

W kwestii rejestru, nie widziałem szczególnego uzasadnienia tego pomysłu, dlatego nie mam chwilowo zdania.
(—) Severin von Verwaltung
Były obywatel, były funkcjonariusz publiczny
Baron Księstwa Sarmacji
Baron Królestwa Hasselandu
Dezerter, defetysta
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Zaproszenie Kościoła Rotryjskiego do Hasselandu

Postprzez Santi Vilarte 22 kwi 2019, o 17:11

Szanowny Lordzie Szambelanie,
Wysoka Izbo,

Co do takiego rejestru, mam pewne wątpliwości, bo opcja wpisu do rejestru zakłada, że organ mógłby wpisu odmówić. W jakich sytuacjach? To trzebaby uregulować na poziomie ustawowym. Nie pozostawiałbym tego całkowicie do uznania organom. Natomiast gdyby opcji odmowy nie było, to możnaby w ogóle zrezygnować z tworzenia rejestru, a zamiast niego wprowadzić jedynie obowiązek powiadomienia władz przez wątek na forum, bo w sumie takich inicjatyw na poziomie regionalnym nie ma tak dużo.
W kwestii konkordatu: jedna rzecz to to, co padło już w dyskusji, o różnicy między KDW a KR, ale ponadto, czy konkordat można zawsze widzieć jako uprzywilejowanie? Po pierwsze, jeśli prawo krajowe przyznaje kościołom dane prawa, to konkordat nie może wyjść poza nie. Po drugie, ponieważ relacje między Rotrią a KR są specyficzne, to tym bardziej jest potrzeba spisania takiej umowy, jakkolwiek zwanej, któraby ustalała jasno, co można a co nie. Samo istnienie takiej umowy to jeszcze nie jest uprzywilejowanie. Gdyby KDW wystąpił o to samo, to byłbym pierwszym, który by popierał wynegocjowanie i spisanie takiego aktu. Natomiast w przypadku KDW to nie ma większego sensu, bo działają na tyle długo, że mówiąc potocznie, wiemy czego się po nich spodziewać. W przypadku KR jest pewna doza niepewności, więc taką umowę chętnie bym ujrzał.
Santiago Vilarte
Kanclerz KS
Poseł
Lord Szambelan KH
Mer Angemontu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Rada Ministrów
Sejm Księstwa Sarmacji
Dwór Jego Książęcej Mości
Kościół Diuczej Wiary
Trybunał Koronny
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Dobry Obywatel
Naczelna Izba Architektury
 

Re: Zaproszenie Kościoła Rotryjskiego do Hasselandu

Postprzez Piotr Paweł I 22 kwi 2019, o 19:00

Wysoka Izbo,

Co do konkordatu, to jak rozumiem, diecezja ma być ogólnosarmacka, a tylko siedziba w Hasselandzie. Jeśli tak - konkordat nie jest naszą sprawą, tylko ogólnosarmacką.
W kwestii rejestru - ja przedstawię jutro propozycję i wtedy każdy będzie się mógł do niej odnieść.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
 

Następna strona

Powrót do Dział urzędowy

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości