Strona 9 z 14

Re: Nowa Konstytucja

PostNapisane: 19 maja 2019, o 20:27
przez Santi Vilarte
To jeszcze dołożę swoje sitko:

art. 9 - brakuje szeregu przecinków przy wymienianiu tytułów.

Rada Regionów - mam nadzieję, że osobna ustawa określi, kto jest jej szefem i w miarę dokładnie jej kompetencje, tak żeby z jednej strony nie wchodziła w uprawnienia Senatowi, a z drugiej żeby nie stała się organem-wydmuszką. Ogólnie byłem przeciwny jej powołaniu, po pozostaję przy zdaniu, że jedna osoba ogarnie współpracę międzyregionalną sprawniej, ale jeśli członkowie Rady będą aktywni i "uchwytni" online, to powinno to jakoś działać.

Re: Nowa Konstytucja

PostNapisane: 19 maja 2019, o 21:03
przez Piotr Paweł I
Art. 32. Lordowie Namiestnicy razem z Lordem Konstablem tworzą Radę Regionów.

Art. 33. Rada Regionów w porozumieniu z Lordem Szambelanem odpowiada za współpracę z innymi prowincjami Księstwa Sarmacji, a w porozumieniu z Kanclerzem Księstwa Sarmacji z państwami innymi niż Księstwo Sarmacji.


Przyjrzałem się temu i jest to dla mnie trochę niejasne. To RR ma współpracować z innymi prowincjami? I innymi mikronacjami?
A może to Lorda Stewarda zrobić przewodniczącym RR? A RR jego ciałem doradczym?

Art. 34. Akty Lordów Namiestników oraz Rady Regionów wymagają podpisu Lorda Szambelana.


To ograniczy wszelkie ich decyzje ws. ich regionów. Jeśli ja jako LN Cyberii będę chciał wydać jakieś rozporządzenie ws. Cyberii, będę musiał prosić o zgodę LS - po co? A jakie akty mieć będzie Rada Regionów?
Ja nad tym pomyślę i jutro zaproponuję alternatywne rozwiązania.

Re: Nowa Konstytucja

PostNapisane: 19 maja 2019, o 21:30
przez AFvTD
art. 9 - brakuje szeregu przecinków przy wymienianiu tytułów


Uzupelnię.

Rada Regionów - mam nadzieję, że osobna ustawa określi, kto jest jej szefem i w miarę dokładnie jej kompetencje, tak żeby z jednej strony nie wchodziła w uprawnienia Senatowi, a z drugiej żeby nie stała się organem-wydmuszką. Ogólnie byłem przeciwny jej powołaniu, po pozostaję przy zdaniu, że jedna osoba ogarnie współpracę międzyregionalną sprawniej, ale jeśli członkowie Rady będą aktywni i "uchwytni" online, to powinno to jakoś działać.


W sumie, faktycznie kwestia Rady Regionów nie jest tutaj szczególnie jasna. Jest to też "mój autorski" pomysł, więc jeżeli Hasselandczycy są przeciwko, to oczywiście nie będę się upierał. Wydaje mi się to jednak czymś, co może też dodać trochę charakteru Hasselandowi, odmienić go od innych, aby oferował coś, czego inni nie mają

Przyjrzałem się temu i jest to dla mnie trochę niejasne. To RR ma współpracować z innymi prowincjami? I innymi mikronacjami?


Poniekąd. Szerzej w sprawie Rady Regionów odniosę się później, bo z telefonu nie jest to szczególnie wygodne

A może to Lorda Stewarda zrobić przewodniczącym RR? A RR jego ciałem doradczym?


Raz już chyba wspominałem, teraz natomiast zdecydowanie to podkreślę. Lord Steward w moim przekonaniu jest urzędnikiem powoływanym po to, aby zastępował Lorda Szambelana w trakcie nieobecności oraz wspierał go w obowiązkach. Zadania Lorda Stewarda opierają się w dużej mierze na umowie pomiędzy Lordem Szambelanem, a Lordem Stewardem. Lord Szambelan ma prawo do przekazania części prerogatyw Lordowi Stewardowi jak również do podzielenia się obowiązkami, jeżeli jest ich dużo. Obecny Lord Steward (może niektórzy już nie pamiętają, jest nim Erik Otton von Hohenburg), ograniczył się obecnie do końca roli zastępowania mnie w kryzysowych sytuacjach. Natomiast jeżeli bedzie chciał, jestem skłonny przekazać mu to i owo. :D

To ograniczy wszelkie ich decyzje ws. ich regionów. Jeśli ja jako LN Cyberii będę chciał wydać jakieś rozporządzenie ws. Cyberii, będę musiał prosić o zgodę LS - po co? A jakie akty mieć będzie Rada Regionów?


Mógłbym napisać na ten temat równie długą wypowiedź, zdecydowałem się jednak podsumować to pewna kwestią do przemyślenia dla JO.

A co gdyby Lord Namiestnik wydałby edykt/ustawę o odłączeniu się Cyberii od Hasselandu i ogłoszeniu niepodległości, lub co bliższe - przyłączeniu się do Królestwa Baridasu w roli państwa marionetkowego?

Nie mówimy w tych artykułach jedynie o rozporządzeniach, ale również własnie o aktach prowincjonalnych wyższej rangi. Dodatkowo, co ważniejsze mogą być publikowane w Dzienniku Praw - nie można pozwolić na to, aby każdy miał tam dostęp :D

Re: Nowa Konstytucja

PostNapisane: 20 maja 2019, o 07:29
przez Piotr Paweł I
To ja mam taką, może kompromisową propozycję i uwagę, że rada jako całość nie może prowadzić żadnej polityki zewnętrznej czy zagranicznej - musi być konkretna osoba, w tym przypadku przewodniczący. Natomiast ograniczenia Lorda Namiestnika w wydawaniu jakichkolwiek aktów prawnych jest jednak zasadne - czemu np. w realnej RP wojewoda może wydać rozporządzenie bez kontrasygnaty premiera? Nie mówię już o marszałku województwa...

Art. 32.
1. Lordowie Namiestnicy razem z Lordem Konstablem tworzą Radę Regionów.
2. Przewodniczącego Rady Regionów powołuje Lord Szambelan spośród członków Dworu Królewskiego.
2. Zasady funkcjonowania Rady Regionów określa Lord Szambelan.

Art. 33. Rada Regionów w porozumieniu z Lordem Szambelanem odpowiada za współpracę z innymi prowincjami Księstwa Sarmacji, a w porozumieniu z Kanclerzem Księstwa Sarmacji z państwami innymi niż Księstwo Sarmacji.

Art. 34.
1. Akty Lordów Namiestników oraz Rady Regionów wymagają podpisu Lorda Szambelana.
2. Podpisu Lorda Szambelana nie wymagają rozporządzenia i zarządzenia dotyczące organizacji urzędów w ramach kierowanego przez Lorda Namiestnika regionu.

Re: Nowa Konstytucja

PostNapisane: 20 maja 2019, o 13:58
przez AFvTD
Podoba mi się! Jedyna uwaga - Lord Szambelan w porozumieniu z Lordem Konstablem i Lordami Namiestnikami nie powołuje Przewodniczącego Rady Regionów. Jest nim z urzędu Lord Konstabl.

Re: Nowa Konstytucja

PostNapisane: 20 maja 2019, o 14:41
przez Piotr Paweł I
Aha, ale jakoś tego nie widzę gdzie indziej?
To może tak:

Art. 32.
1. Lordowie Namiestnicy razem z Lordem Konstablem tworzą Radę Regionów.
2. Lord Konstabl jest Przewodniczącym Rady Regionów. Lord Konstabl może powołać swojego zastępcę spośród Lordów Namiestników.
2. Zasady funkcjonowania Rady Regionów określa Lord Szambelan.

Re: Nowa Konstytucja

PostNapisane: 20 maja 2019, o 14:48
przez AFvTD
Zatem jeszcze warto dodać, że Lord Szambelan ustala to w drodze rozporządzenia. Drobny dopis w ust. 3., da radę dopisać przy kolejnym przedstawianiu aktualnego projektu.

Re: Nowa Konstytucja

PostNapisane: 20 maja 2019, o 15:31
przez Piotr Paweł I
No to jest już dużo jaśniej...
I czy w ogóle zmieniamy Senat na Saviunę czy też dodajemy polskie określenie, np. Zgromadzenie Krajowe?

Re: Nowa Konstytucja

PostNapisane: 20 maja 2019, o 19:19
przez Verwaltung
Zgromadzenie Krajowe może być. Kiedyś widziałem też Mityng, to w sumie też mi się spodobał. Zawsze można też przyjąć nazwę Kongres. Każda z tych propozycji z pewnością będzie lepsza niż ten dublujący się Senat.

Re: Nowa Konstytucja

PostNapisane: 20 maja 2019, o 19:49
przez Santi Vilarte
To proponuję równolegle Saviuna i Zgromadzenie Krajowe.
A w kwestii RR chętnie też podyskutuję potem o samym rozporządzeniu, bo mam nadzieję, że w ręku L. Konstabla znajdą się jakieś realne uprawnienia. Np. kwestia zwoływania Rady.