Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

[A8]Projekt Ust.o wybor. Lorda Szambelana i Lorda Protektora

wnioski i postanowienia nie zamieszczone w DP

[A8]Projekt Ust.o wybor. Lorda Szambelana i Lorda Protektora

Postprzez Piotr Paweł I 31 gru 2018, o 10:11

Wysoka Izbo,

Zgłaszam pilny projekt Ustawy z prośbą o niezwłoczne rozpatrzenie.


Ustawa o wyborach Lorda Szambelana i Lorda Protektora.


art. 1. [zasady ogólne]
a) Wybory Lorda Szambelana i Lorda Protektora odbywają się zgodnie z Konstytucją.
b) Termin wyborów Lorda Szambelana określa Lord Protektor, a w razie jego braku - Dworski Komisarz Wyborczy, zwany dalej Komisarzem, powołany przez Lorda Szambelana lub w razie braku Lorda Szambelana - przez osobę go zastępującą.
c) Termin wyborów Lorda Protektora określa Lord Szambelan, a w razie jego braku - osoba go zastępująca.
d) Terminy wyborów muszą uwzględniać co najmniej 3 i co najwyżej 5 dni na zgłaszanie kandydatów, co najmniej 1 i co najwyżej 3 dni na kampanię wyborczą oraz co najmniej 3 i co najwyżej 7 dni na głosowanie.

art. 2. [kandydaci]
Kandydat na urząd Lorda Szambelana i Lorda Protektora musi być obywatelem Królestwa Hasselandu od co najmniej 1 miesiąc i nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

art. 3. [zgłoszenia kandydatów]
Kandydatów na urząd Lorda Szambelana i Lorda Protektora zgłaszają obywatele, partie polityczne i organizacje społeczne. Kandydat może też zgłosić się sam. Zgłoszenie następuje na Forum Hasselandu, w wątku wskazanym przez odpowiednio Lorda Protektora lub Komisarza, albo przez Lorda Szambelana. Zgłoszenie potwierdzane jest odpowiednio przez Lorda Protektora lub Komisarza, albo przez Lorda Szambelana.

art. 4. [głosowanie]
Głosowanie odbywa się poprzez wysłanie prywatnej wiadomości odpowiednio do Lorda Protektora lub Komisarza, albo do Lorda Szambelana. W wyborach Król i Książęta dysponują 4 głosami, diukowie, markizowie i grandowie — 3 głosami, hrabiowie i baronowie — 2 głosami, a pozostała szlachta i obywatele po 1 głosie.

art. 5. [ogłoszenie wyników wyborów]
Lord Protektor lub Komisarz, albo Lord Szambelan, ogłasza wyniki wyborów nie później niż do 12.00 następnego dnia po zakończeniu głosowania, chyba, że doszło do rażących naruszeń prawa wyborczego. Wówczas Lord Protektor lub Komisarz albo Lord Szambelan niezwłocznie kieruje do sądu wniosek o unieważnienie wyborów. Decyzja sadu w sprawie ważności wyborów musi być podjęta w terminie 7 dni, w przeciwnym wypadku Lord Protektor lub Komisarz albo Lord Szambelan ogłosi wyniki nie później niż do 12.00 następnego dnia.

art 6. [wybory ponowne i uzupełniające]
Wybory ponowne i uzupełniające przeprowadza się gdy:
a) zostanie zgłoszona rezygnacja – 7 dni po rezygnacji lub w trakcie najbliższych wyborów jeżeli kadencja upływa nie później niż po 21 dniach od rezygnacji.
b) jeżeli Lord Szambelan lub Lord Protektor nie został wybrany – 21 dni dni po poprzednich.

art. 7. [agitacja wyborcza]
Agitacja wyborcza dozwolona jest podczas całego procesu wyborczego. Naruszanie obowiązującego prawa podczas agitacji wyborczej może skutkować nałożeniem przez Lorda Protektora lub Komisarza albo Lorda Szambelana kary upomnienia lub skierowaniem przez Komisarza sprawy do sądu.

art. 8.[protest wyborczy]
Każdy ma prawo zgłosić do Lorda Protektora lub Komisarza albo Lorda Szambelana protest wyborczy, o ile zostało naruszone prawo. Lord Protektor lub Komisarz albo Lorda Szambelan wydaje decyzję niezwłocznie lub kieruje sprawę do sądu.

art. 9. [unieważnienie wyborów]
W razie rażących naruszeń wyborów, działając na wniosek Lorda Protektora lub Komisarza albo Lorda Szambelana, sąd może unieważnić wybory.

art. 10. [przepisy końcowe]
a) Uchyla się Ustawę - Ordynacja wyborcza z dn. 25.12.2016 r.
b) Ustawa wchodzi w życie po ogłoszeniu.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Ustawy o wybor. Lorda Szambelana i Lorda Protekt

Postprzez Józef Sowiński 31 gru 2018, o 13:15

Szanowni! Czas nas nagli... tym bardziej, że z dniem 1 stycznia mija również kadencja Lorda Protektora. Szanowny Lord Protektor Jarosław ogłosił po prawdzie, że przeprowadzi wybory na swoje stanowisko lecz uważam, że wybory te winny być połączone. Powinniśmy do 6 stycznia obrać nowe władze przeto proszę tak jak Lord Szambelan o jak najszybsze przegłosowanie tej ustawy by nie tworzyć chaosu związanego z wyborami.
Prezes Partii Rozwoju
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
 

Re: Projekt Ustawy o wybor. Lorda Szambelana i Lorda Protekt

Postprzez Piotr Paweł I 31 gru 2018, o 13:32

Jest oczywistą oczywistością, że sprawujący urząd nie powinien organizować na ten urząd wyborów... Stąd ta ustawa.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Ustawy o wybor. Lorda Szambelana i Lorda Protekt

Postprzez AFvTD 31 gru 2018, o 15:07

JO Lordzie Szambelanie
Poważany Lordzie Protektorze
Wysoka Izbo

Na wstępie chcę przeprosić, że rozpoczynam dyskusję nad projektem bez uprzedniego rozpoczęcia procedowania przez Lorda Protektora. Wiem, że należy przyjąć tę ustawę jak najszybciej, jednak chciałbym, aby nie przyjęto ustawy, która będzie bublem prawnym, której użytek będzie sprawiał nie przyjemność, a problem. Nie utrudniajmy sobie życia, prawo jest dla ludzi, nie ludzie dla prawa. Dlatego też postaram się mimo to w miarę krótko powiedzieć, co moim zdaniem jest OK, a co nie do końca. W tym celu rozbiję ustawę na poszczególne artykuły.

***


art. 1. [zasady ogólne]
a) Wybory Lorda Szambelana i Lorda Protektora odbywają się zgodnie z Konstytucją.
b) Termin wyborów Lorda Szambelana określa Lord Protektor, a w razie jego braku - Dworski Komisarz Wyborczy, zwany dalej Komisarzem, powołany przez Lorda Szambelana lub w razie braku Lorda Szambelana - przez osobę go zastępującą.
c) Termin wyborów Lorda Protektora określa Lord Szambelan, a w razie jego braku - osoba go zastępująca.
d) Terminy wyborów muszą uwzględniać co najmniej 3 i co najwyżej 5 dni na zgłaszanie kandydatów, co najmniej 1 i co najwyżej 3 dni na kampanię wyborczą oraz co najmniej 3 i co najwyżej 7 dni na głosowanie.


1. Kim jest Dworski Komisarz Wyborczy. Nie ma o nim ani słowa ani w konstytucji, ani w Rozporządzeniu Lorda Szambelana ws. Organizacji Dworu Królewskiego, ani w rzeczonej ustawie. Pojawia się więc pytanie, dlaczego o takiej osobie jest mowa. Jest powiedziane, że powoływany jest przez Lorda Szambelana lub Lorda Stewarda, jednak nie mówi na jaki okres, w jakim trybie. Dodatkowo, nie uwzględnia ona faktu, że przeprowadzenie głosowania może odbywać się w czasie, kiedy Lord Szambelan zniknie na dłuższy czas nie wiadomo gdzie, nie powołując, ani Lorda Stewarda, ani Dworskiego Komisarza Wyborczego.

***


art. 2. [kandydaci]
Kandydat na urząd Lorda Szambelana i Lorda Protektora musi być obywatelem Królestwa Hasselandu od co najmniej 1 miesiąc i nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.


1. Czy miesiąc nieprzerwanego posiadania obywatelstwa jest trudnym wymogiem? Nie uważam, jednak tym bardziej protestuje wydłużaniu tego okresu. Mamy wiele osób, które niedawno powróciły do Królestwa Hasselandu, ale są dla niego jak najbardziej osobistościami zasłużonymi. Dlaczego taka osoba nie mogłaby pełnić funkcji Lorda Szambelana lub Lorda Protektora? Tak samo, dlaczego nie może urzędu objąć osoba młoda, której aktywność wyróżnia się, a czasami nawet widać, ze byłaby lepszą osobą na urzędzie, aniżeli starszy mieszkaniec bez długofalowej wizji rozwoju i pełnienia funkcji? Proponuję zatem, aby wymogiem było jedynie posiadanie obywatelstwa Hasselandzkiego, lub też posiadanie go przez tydzień - nie miesiąc.
2. Ludzie zazwyczaj się poprawiają. W Hasselandczycy, jak wszyscy są również Sarmatami i mogą być karani za złe czyny w centrali. Co jednak, jeżeli taki czyn zostanie popełniony dla dobra Hasselandu, w celu ochrony jej dziedzictwa bądź kultury? Wtedy osoba, która powinna być uznawana za bohatera narodowego ma zostać odsunięta od możliwości sprawowania funkcji Lorda Szambelana lub Lorda Protektora? Na szczęście domyślam się co kieruje tym zapisem i mam dla niego doskonałą alternatywę - (...) i ma nienaganną opinię wśród obywateli Królestwa Hasselandu.

***


art. 3. [zgłoszenia kandydatów]
Kandydatów na urząd Lorda Szambelana i Lorda Protektora zgłaszają obywatele, partie polityczne i organizacje społeczne. Kandydat może też zgłosić się sam. Zgłoszenie następuje na Forum Hasselandu, w wątku wskazanym przez odpowiednio Lorda Protektora lub Komisarza, albo przez Lorda Szambelana. Zgłoszenie potwierdzane jest odpowiednio przez Lorda Protektora lub Komisarza, albo przez Lorda Szambelana.


Tutaj uwag nie mam, aczkolwiek zwrot "Lorda Protektora lub Komisarza, albo przez Lorda Szambelana" można zastąpić zwrotem "osobę przeprowadzającą wybory". Ograniczy to niepotrzebne powtarzanie tych samych zwrotów, a jednocześnie skróci troszeczkę tekst artykułu i ułatwi jego zrozumienie.


***


art. 4. [głosowanie]
Głosowanie odbywa się poprzez wysłanie prywatnej wiadomości odpowiednio do Lorda Protektora lub Komisarza, albo do Lorda Szambelana. W wyborach Król i Książęta dysponują 4 głosami, diukowie, markizowie i grandowie — 3 głosami, hrabiowie i baronowie — 2 głosami, a pozostała szlachta i obywatele po 1 głosie.


Tutaj nie rozumiem, dlaczego głosowanie ma odbywać się przez wysłanie wiadomości prywatnej. Rozumiem, że wybory mają być tajne, jednakże nie uważam, aby wysyłanie wiadomości na PK do osoby przeprowadzającej wybory jest optymalnym rozwiązaniem. Uważam, że zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest użycie systemu głosowania używanego m.in. w wyborach do Sejmu Księstwa Sarmacji, lub dotychczas powszechnych wyborów Kanclerza. Jest możliwość ustalenia zarówno siły głosu jak i listy wszystkich uprawnionych do głosowania. Sądzę, że udostępnienie go nam przez władze centralne nie będzie większym problemem - tym bardziej, że system był już używany również w wyborach Konsula Konsulatu Sclavinii. Dlatego też proponuje zmianę art 4. na brzmiący w następujący sposób

art 4. [Głosowanie]
Wybory Lorda Szambelana oraz Lorda Protektora są tajne, powszechne. Król i Książęta dysponują 4 głosamudiukowie, markizowie i grandowie — 3 głosami, hrabiowie i baronowie — 2 głosami, a pozostała szlachta i obywatele po 1 głosie.


***


art. 5. [ogłoszenie wyników wyborów]
Lord Protektor lub Komisarz, albo Lord Szambelan, ogłasza wyniki wyborów nie później niż do 12.00 następnego dnia po zakończeniu głosowania, chyba, że doszło do rażących naruszeń prawa wyborczego. Wówczas Lord Protektor lub Komisarz albo Lord Szambelan niezwłocznie kieruje do sądu wniosek o unieważnienie wyborów. Decyzja sadu w sprawie ważności wyborów musi być podjęta w terminie 7 dni, w przeciwnym wypadku Lord Protektor lub Komisarz albo Lord Szambelan ogłosi wyniki nie później niż do 12.00 następnego dnia.


Tutaj taka sama uwaga jak w artykule 3. - nie Lord Protektor lub Komisarz, albo Lord Szambelan, a osoba przeprowadzająca wybory.
Pojawia się również pytanie, jakie są prawa wyborcze - czy chodzi o następne artykuły? Dodatkowo nie wypada w naszej konstytucji regulować działań procedowania Trybunału Koronnego - gdyż jest to jedyny sąd, który w Hasselandzie obecnie sprawuje władzę sądowniczą. Dlatego też proponuje, aby ważność wyborów stwierdzała osoba przeprowadzająca wybory. Tutaj musimy oczywiście zwrócić uwagę, że poza osobą przeprowadzającą wybory można powołać osobę z zewnątrz jako gwaranta prawomocności wyborów - chociażby panującego Króla Hasselandu, który jest jednocześnie Księciem Sarmacji.

***


art 6. [wybory ponowne i uzupełniające]
Wybory ponowne i uzupełniające przeprowadza się gdy:
a) zostanie zgłoszona rezygnacja – 7 dni po rezygnacji lub w trakcie najbliższych wyborów jeżeli kadencja upływa nie później niż po 21 dniach od rezygnacji.
b) jeżeli Lord Szambelan lub Lord Protektor nie został wybrany – 21 dni dni po poprzednich.


Tutaj mi się szczególnie nie podoba zarówno składnia, jak i liczby określające długość. W przypadku rezygnacji z urzędu, jeżeli dobrze zrozumiałem, wybory są przeprowadzane najwięcej w 7 dni po rezygnacji, jednakże, jeżeli rezygnacja zostanie złożona nie później, niż 21 dni przed końcem kadencji, to mamy okres, w którym Królestwo Hasselandu pozostaje bez Lorda Szambelana lub Lorda Protektora. Zarówno brak pierwszego jak i drugiego bardzo negatywnie odbije się na aktywności Królestwa. Do 3 tygodni bez najważniejszego urzędnika w państwie!? Moim zdaniem to kpina w projekcie. Proponuje usunąć ten zapis.
Takie same wątpliwości mam, jeżeli chodzi o ustęp b. Jeżeli w wyborach Lord Szambelan lub Lord Protektor nie zostanie wybrany, to kolejne wybory są zarządzane po 3 tygodniach? To nie lepiej przeprowadzić drugą turę? Myślę, że ten ustęp trzeba całkowicie usunąć

***


art. 7. [agitacja wyborcza]
Agitacja wyborcza dozwolona jest podczas całego procesu wyborczego. Naruszanie obowiązującego prawa podczas agitacji wyborczej może skutkować nałożeniem przez Lorda Protektora lub Komisarza albo Lorda Szambelana kary upomnienia lub skierowaniem przez Komisarza sprawy do sądu.


Artykuł jest OK, do czasu, kiedy przeprowadzającemu wybory nadajemy uprawnienia porównywalne do uprawnień Prefekta Generalnego. Tutaj uważam, że jeżeli już mówimy o karach, to powinny być one określane przez Kodeks Sprawiedliwości/Karny/Postępowania przed TK. Dlatego też uważam, że karanie za nielegalne czynności w trakcie przeprowadzania wyborów zostawić osobom do tego kompetentnym, a przeprowadzającemu wybory zostawić jedynie możliwość skierowania wniosku o ukaranie do Prefektury bądź TK.

***


art. 8.[protest wyborczy]
Każdy ma prawo zgłosić do Lorda Protektora lub Komisarza albo Lorda Szambelana protest wyborczy, o ile zostało naruszone prawo. Lord Protektor lub Komisarz albo Lorda Szambelan wydaje decyzję niezwłocznie lub kieruje sprawę do sądu.


Nie mam uwag.

***


art. 9. [unieważnienie wyborów]
W razie rażących naruszeń wyborów, działając na wniosek Lorda Protektora lub Komisarza albo Lorda Szambelana, sąd może unieważnić wybory.


Również nie mam uwag rzeczowych.

***


art. 10. [przepisy końcowe]
a) Uchyla się Ustawę - Ordynacja wyborcza z dn. 25.12.2016 r.
b) Ustawa wchodzi w życie po ogłoszeniu.


Rzeczonej ustawy nie ma w Dzienniku Praw, względnie zatem nie istnieje.

***


Pozwoliłem sobie również zebrać wszystkie przedstawione poprawki i umieścić je w projekcie. Po zastosowaniu ich (razem z poprawkami estetycznym! dbajmy o jakość!) przedstawia on się tak.

Art. 1. [Zasady ogólne]
1. Wybory Lorda Szambelana i Lorda Protektora odbywają się zgodnie z Konstytucją.
2. Termin wyborów Lorda Szambelana określa Lord Protektor, a w razie jego braku - osoba go zastępującą.
3. Termin wyborów Lorda Protektora określa Lord Szambelan, a w razie jego braku - osoba go zastępująca.
4. Terminy wyborów muszą uwzględniać co najmniej 3 i co najwyżej 5 dni na zgłaszanie kandydatów, co najmniej 1 i co najwyżej 3 dni na kampanię wyborczą oraz co najmniej 3 i co najwyżej 7 dni na głosowanie.

Art. 2. [Kandydaci]
Kandydat na urząd Lorda Szambelana i Lorda Protektora musi być obywatelem Królestwa Hasselandu od co najmniej tygodnia i mieć nienaganną opinię wśród obywateli Hasselandu.

Art. 3. [Zgłoszenia kandydatów]
Kandydatów na urząd Lorda Szambelana i Lorda Protektora zgłaszają obywatele, partie polityczne i organizacje społeczne. Kandydat może też zgłosić się sam. Zgłoszenie następuje na Forum Hasselandu, w wątku wskazanym przez osobę przeprowadzającą wybory. Zgłoszenie potwierdzane jest odpowiednio przez osobę przeprowadzającą wybory.

Art. 4. [Głosowanie]
Wybory Lorda Szambelana oraz Lorda Protektora są tajne, powszechne. Król i Książęta dysponują 4 głosami diukowie, markizowie i grandowie — 3 głosami, hrabiowie i baronowie — 2 głosami, a pozostała szlachta i obywatele po 1 głosie.

Art. 5. [Ogłoszenie wyników wyborów]
Osoba przeprowadzająca wybory ogłasza wyniki wyborów nie później niż do 12.00 następnego dnia po zakończeniu głosowania. W przypadku rażącego naruszenia prawa wyborczego osoba przeprowadzająca wybory unieważnia wybory.

Art 6. [Wybory ponowne i uzupełniające]
Wybory ponowne i uzupełniające przeprowadza się gdy:
1. zostanie zgłoszona rezygnacja – 7 dni po rezygnacji
2. jeżeli Lord Szambelan lub Lord Protektor nie został wybrany - wybierany jest w w drugiej turze wyborów

Art. 7. [Agitacja wyborcza]
Agitacja wyborcza dozwolona jest podczas całego procesu wyborczego. W przypadku naruszania obowiązującego prawa podczas agitacji wyborczej osoba przeprowadzająca wybory może złożyć wniosek do Prefektury Generalnej lub Trybunału Koronnego o ukaranie.

Art. 8.[Protest wyborczy]
Każdy ma prawo zgłosić do Lorda Protektora lub Komisarza albo Lorda Szambelana protest wyborczy, o ile zostało naruszone prawo. Lord Protektor lub Komisarz albo Lorda Szambelan wydaje decyzję niezwłocznie lub kieruje sprawę do sądu.

Art. 9. [Unieważnienie wyborów]
W razie rażących naruszeń wyborów, działając na wniosek Lorda Protektora lub Komisarza albo Lorda Szambelana, sąd może unieważnić wybory.

Art. 10. [Przepisy końcowe]
1. Ustawa wchodzi w życie w chwili ogłoszenia.
magister net Alfred Fabian hrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Królestwo Baridasu
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Ustawy o wybor. Lorda Szambelana i Lorda Protekt

Postprzez Piotr Paweł I 31 gru 2018, o 15:31

Wysoka Izbo,

Dziękuję za te cenne uwagi; cóż, pośpiech nie sprzyja sprawnemu działaniu. Stara Ustawa - Ordynacja Wyborcza jak najbardziej istnieje, bo zgodnie z traktatem Sarmacja - Hasseland została przeze mnie uznana za obowiązującą choć wymagającą poprawek; została w przeszłości prawidłowo ogłoszona i nie zniknęła, ponieważ traktat nie przewidywał umieszczenia jej w DP.
Dworski Komisarz Wyborczy jest powtórzeniem istniejącego wcześniej Królewskiego Komisarza Wyborczego; nie jest urzędem dworskim, a urzędem specjalnie powołanym na potrzeby wyborów. Wg. mnie nie ma żadnych przeszkód, by istniał wyłącznie na podstawie tej ustawy.
Co do reszty - to choć mam wątpliwości, mogę się zgodzić.

Proponuję więc tak:

Art. 1. [Zasady ogólne]
1. Wybory Lorda Szambelana i Lorda Protektora odbywają się zgodnie z Konstytucją.
2. Termin wyborów Lorda Szambelana określa Lord Protektor, a w razie jego braku - osoba go zastępującą.
3. Termin wyborów Lorda Protektora określa Lord Szambelan, a w razie jego braku - osoba go zastępująca.
4. Terminy wyborów muszą uwzględniać co najmniej 3 i co najwyżej 5 dni na zgłaszanie kandydatów, co najmniej 1 i co najwyżej 3 dni na kampanię wyborczą oraz co najmniej 3 i co najwyżej 7 dni na głosowanie.
5. Lord Szambelan w porozumieniu z Lordem Protektorem może powołać Dworskiego Komisarza Wyborczego, który przeprowadzi wybory.

Art. 2. [Kandydaci]
Kandydat na urząd Lorda Szambelana i Lorda Protektora musi być obywatelem Królestwa Hasselandu od co najmniej tygodnia i mieć nienaganną opinię wśród obywateli Hasselandu.

Art. 3. [Zgłoszenia kandydatów]
Kandydatów na urząd Lorda Szambelana i Lorda Protektora zgłaszają obywatele, partie polityczne i organizacje społeczne. Kandydat może też zgłosić się sam. Zgłoszenie następuje na Forum Hasselandu, w wątku wskazanym przez osobę przeprowadzającą wybory. Zgłoszenie potwierdzane jest odpowiednio przez osobę przeprowadzającą wybory.

Art. 4. [Głosowanie]
Wybory Lorda Szambelana oraz Lorda Protektora są tajne, powszechne. Król i Książęta dysponują 4 głosami diukowie, markizowie i grandowie — 3 głosami, hrabiowie i baronowie — 2 głosami, a pozostała szlachta i obywatele po 1 głosie.

Art. 5. [Ogłoszenie wyników wyborów]
Osoba przeprowadzająca wybory ogłasza wyniki wyborów nie później niż do 12.00 następnego dnia po zakończeniu głosowania. W przypadku rażącego naruszenia prawa wyborczego osoba przeprowadzająca wybory unieważnia wybory.

Art 6. [Wybory ponowne i uzupełniające]
Wybory ponowne i uzupełniające przeprowadza się gdy:
1. zostanie zgłoszona rezygnacja – 7 dni po rezygnacji
2. jeżeli Lord Szambelan lub Lord Protektor nie został wybrany - wybierany jest w w drugiej turze wyborów

Art. 7. [Agitacja wyborcza]
Agitacja wyborcza dozwolona jest podczas całego procesu wyborczego. W przypadku naruszania obowiązującego prawa podczas agitacji wyborczej osoba przeprowadzająca wybory może złożyć wniosek do Prefektury Generalnej lub Trybunału Koronnego o ukaranie.

Art. 8.[Protest wyborczy]
Każdy ma prawo zgłosić do Lorda Protektora lub Komisarza albo Lorda Szambelana protest wyborczy, o ile zostało naruszone prawo. Lord Protektor lub Komisarz albo Lorda Szambelan wydaje decyzję niezwłocznie lub kieruje sprawę do sądu.

Art. 9. [Unieważnienie wyborów]
W razie rażących naruszeń wyborów, działając na wniosek Lorda Protektora lub Komisarza albo Lorda Szambelana, sąd może unieważnić wybory.

Art. 10. [Przepisy końcowe]
1. Ustawa wchodzi w życie w chwili ogłoszenia.
2. Uchyla się Ustawę - Ordynacja wyborcza z dn. 25.12.2016 r.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Sejm Księstwa Sarmacji
Rada Ministrów
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Ustawy o wybor. Lorda Szambelana i Lorda Protekt

Postprzez AFvTD 31 gru 2018, o 16:49

Wysoka Izbo

Przegapiłem również 2 dosyć ważne sprawy pisząc poprzednią opinię. W art. 3.

Art. 3. [Zgłoszenia kandydatów]
Kandydatów na urząd Lorda Szambelana i Lorda Protektora zgłaszają obywatele, partie polityczne i organizacje społeczne. Kandydat może też zgłosić się sam. Zgłoszenie następuje na Forum Hasselandu, w wątku wskazanym przez osobę przeprowadzającą wybory. Zgłoszenie potwierdzane jest odpowiednio przez osobę przeprowadzającą wybory.


W przypadku gdy kandydat nie zgłasza się sam przydałoby się również potwierdzenie osobiste kandydata, że ten zgłasza się.

Art. 8.[Protest wyborczy]
Każdy ma prawo zgłosić do Lorda Protektora lub Komisarza albo Lorda Szambelana protest wyborczy, o ile zostało naruszone prawo. Lord Protektor lub Komisarz albo Lorda Szambelan wydaje decyzję niezwłocznie lub kieruje sprawę do [s]sądu.[/s] organów włądzy sądowniczej Księstwa Sarmacji (ewentualnie - "Prefektury Generalnej lub Trybunału Koronnego")
magister net Alfred Fabian hrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Królestwo Baridasu
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Ustawy o wybor. Lorda Szambelana i Lorda Protekt

Postprzez Cudzoziemiec 31 gru 2018, o 21:24

Szanowni Panowie
Panie Józefie moja kadencja kończy się 06.01.2019 a nie 01.01. Rozpoczynam proces wyboru od 01.01 by był czas dla potencjalnych kandydatów na urząd, głosowanie oraz przekazanie urzędu wraz z uroczystym odebraniem przysięgi w Senacie. Chciałbym podnieść pewną rangę tego urzędu i piękny zwyczaj wzajemnego szacunku. Także nowy Lord Protector swój urząd zacznie od 07.01.2019.
Co do Lorda Szambelana są zapowiedzi rezygnacji, natomiast póki nie ma oficjalnego Jego postanowienia urząd pełni. Gdyby takowe się pojawiło wówczas zgodzę się z Panem Józefem że wybór lepiej dokonać obu urzędów od razu i tak też zrobię. Natomiast jeśli zacznę procedurę na starych zasadach wówczas na starych będzie kontynuowana a nowa ustawa obejmie już wybór kolejnych Lordów. Mi osobiście zależy by była ciągłość władz. Poza tym mamy obecnie głosowaną nowelę ustawy i nie łapmy 2 srok za 1 ogon, bo chcemy debatować nad kolejną ustawą nie kończąc procesu legislacyjnego obecnej ustawy w Senacie.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Cudzoziemiec
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: Projekt Ustawy o wybor. Lorda Szambelana i Lorda Protekt

Postprzez Cudzoziemiec 31 gru 2018, o 21:36

Piotr Paweł I napisał(a):Jest oczywistą oczywistością, że sprawujący urząd nie powinien organizować na ten urząd wyborów... Stąd ta ustawa.


W pełni się zgadzam stąd moje wątpliwości od początku budziły tajne głosowania, ale nic dalej chcemy w tym tkwić. Ja mam zamiar rozpisać wybór a głosy mają być przesyłane do Lorda Szambelana by ten ogłosił nominację. Ogólnie uważam głosowanie tajne jako twór nie tylko zbyteczny ale i groźny.
Dziwię się swoją drogą nagłemu obudzeniu Lorda Szambelana regulacjami wyborów Lordów, ale tak to jest gdy chce się tworzyć jak najkrótszy ustawy. Obecnie przedstawiony projekt będzie procedowany od jutra gdy zakończy się głosowanie noweli ustawy o finansach publicznych Hasselandu.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Cudzoziemiec
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Re: Projekt Ustawy o wybor. Lorda Szambelana i Lorda Protekt

Postprzez AFvTD 31 gru 2018, o 22:39

A ja się dziwię, że pan ciągle marudzi zamiast jakieś regulacje w tej sprawie (lub jakiejkolwiek innej) stworzyć i przedstawić. Nie dość tego, blokuje pan procedowanie ustaw, których możemy w jednym czasie procedować więcej niż jedną. Takie zachowanie wydaje mi się naganne i gdyby nie fakt, że kadencja szanownego pana zbliża się ku końcowi z pewnością pokusiłbym się o złożenie oficjalnej skargi do Lorda Szambelana...

Poza tym skończył się termin głosowania nad poprzednią ustawą, wypadałoby je podsumować...
magister net Alfred Fabian hrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Królestwo Baridasu
Dobry Obywatel
 

Re: Projekt Ustawy o wybor. Lorda Szambelana i Lorda Protekt

Postprzez Cudzoziemiec 31 gru 2018, o 23:09

Panie Vicehrabio nic nie blokuje tylko będzie procedowana ustawa od jutra i proszę nauczyć się czytać co pisze bo z tym ma Pan problem. Po wtóre mamy sylwestra i może Pan kiśnie w domu, ja nie. I po trzecie nie neguje regulacji powołań a zwracam uwagę na pewne fakty gdy Pana nie było a ja na początku już na pewne rzeczy zwracałem uwagę. Więc proszę przestać jątrzyć bo to tylko Pana pogrąża i świadczy o nikłym stopniu logicznego przez Pana rozumowania. Tak więc komentarze w oparciu o zrozumienie moich wypowiedzi i fakty a nie szczeniaczkie gadać by gadać.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Cudzoziemiec
Więzień Jego Książęcej Mości
 

Następna strona

Powrót do Dział urzędowy

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości