Strona 1 z 1

Ustawa o Wicekrólestwie Cyberii

PostNapisane: 17 sie 2018, o 15:06
przez Piotr Paweł I
Wysoki Senacie,

Jest nas niewielu, więc rozbudowane władze samorządowe są zbędne. Tymczasem dotychczasowa ustawa przewiduje:

art. 3. [władze]
Władzami Wicekrólestwa są:
a) Wicekról
b) Rada Ludowa

art. 4. [Wicekról]
a) Wicekról kieruje Wicekrólestwem.
b) Wicekróla powołuje Wicekról spośród zamieszkującej Wicekrólestwo szlachty hasselandzkiej i cyberyjskiej, a w razie braku szlachty - spośród obywateli. Na wniosek Króla, Rada Ludowa przedstawi kandydata lub kandydatów na Wicekróla ; wskazanie Rady Ludowej nie jest wiążące dla Króla.
c) Kadencja Wicekróla trwa 4 miesiące.
d) Wicekról ma prawo do wydawania dekretów krajowych z mocą ustaw krajowych i zatwierdzania ustaw krajowych, przyjmowanych przez Radę Ludową.
e) Wicekról może powołać Ministra Stanu i innych urzędników swojej Administracji.


Trzeba zbudować coś, co ma sens dziś - a można będzie poprawić jutro. Oto mój projekt ustawy w tej sprawie.

Ustawa o Wicekrólestwie Cyberii
z dnia...

art. 1. [wicekrólestwo]
Cyberia jest Wicekrólestwem, będącym jednostką administracyjną Królestwa Hasselandu.

art. 2. [obywatele wicekrólestwa]
Mieszkańcami Wicekrólestwa Cyberii, zwanego dalej Wicekrólestwem, są obywatele i mieszkańcy Królestwa Hasselandu, zamieszkujący Wicekrólestwo.

art. 3. Wicekrólestwo pozostaje pod szczególną opieką władz Królestwa Hasselandu. Władze Królestwa Hasselandu chronią dziedzictwo cyberyjskie - dawnych państw Hasselandu, Cymerii i Valtarii,

art. 3. [władze]
Władzami Wicekrólestwa są:
a) Wicekról
b) Rada Ludowa

art. 4. [Wicekról]
a) Wicekról kieruje Wicekrólestwem.
b) Wicekrólem jest Lord Szambelan. W razie, gdy liczebność mieszkańców Wicekrólestwa przekroczy trzy osoby, Lord Szambelan może powołać Wicekróla spośród mieszkańców Wicekrólestwa.
c) Wicekról ma prawo do wydawania rozporządzeń krajowych z mocą ustaw krajowych i zatwierdzania ustaw krajowych, przyjmowanych przez Radę Ludową.
e) Wicekról może powołać Ministra Stanu i innych urzędników swojej Administracji.

art. 5. [Rada Ludowa]
a) Rada Ludowa jest legislaturą Wicekrólestwa.
b) W skład Rady Ludowej wchodzą wszyscy mieszkańcy Wicekrólestwa.
c) Rada Ludowa uchwala Ustawy Krajowe Wicekrólestwa. Ustawy wchodzą w życie po zatwierdzeniu przez Wicekróla.
d) Rada Ludowa ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec dekretu krajowego, wydanego przez Wicekróla. Decyzja Wicekróla jest ostateczna.
e) Wicekról może zwrócić się do Rady Ludowej o współudział w tworzeniu Administracji.
f) Radzie Ludowej przewodniczy Senior, wybierany spośród mieszkańców Wicekrólestwa; w razie jego braku, Radzie Ludowej przewodniczy Wicekról.

art. 7. [obowiązywanie ustawy]
Ustawa wchodzi w życie po ogłoszeniu.

Re: Ustawa o Wicekrólestwie Cyberii

PostNapisane: 23 sie 2018, o 09:36
przez Piotr Paweł I
Szanowny Lordzie Protektorze, Szanowni Senatorowie... może spróbujemy przedyskutować i przyjąć tę ustawę?

Re: Ustawa o Wicekrólestwie Cyberii

PostNapisane: 25 sie 2018, o 11:21
przez Piotr Paweł I
Wobec rezygnacji Lorda Protektora, przejmuję tymczasowo prowadzenie obrad Senatu.
Rozpoczynamy debatę, która potrwa 2 dni, tj. do 27 bm.

Re: Ustawa o Wicekrólestwie Cyberii

PostNapisane: 28 sie 2018, o 18:51
przez Piotr Paweł I
Ponieważ nie ma chętnych do dyskusji, głosujemy - przez najbliższe 2 dni.

Kto jest ZA / PRZECIW / WSTRZYMUJE SIĘ?

Re: Ustawa o Wicekrólestwie Cyberii

PostNapisane: 28 sie 2018, o 19:04
przez Kolo
Za.

Re: Ustawa o Wicekrólestwie Cyberii

PostNapisane: 28 sie 2018, o 19:09
przez Jarosław Wawrzyniak
ZA.

Re: Ustawa o Wicekrólestwie Cyberii

PostNapisane: 28 sie 2018, o 22:14
przez Bajtuś
też za.

Re: Ustawa o Wicekrólestwie Cyberii

PostNapisane: 29 sie 2018, o 12:04
przez Piotr Paweł I
Za.

Skracam więc głosowanie; ustawa została przyjęta.

Piotr de Zaym

Re: Ustawa o Wicekrólestwie Cyberii

PostNapisane: 18 wrz 2018, o 20:06
przez Kolo
Czy powstanie podobna do uchwalonej, ustawa o Wicekrólestwie Vienbien? lub inny akt stanowiący regulacje prawną dla działania tamtejszych władz?

Re: Ustawa o Wicekrólestwie Cyberii

PostNapisane: 19 wrz 2018, o 08:51
przez Piotr Paweł I
Oczywiście, będzie bardzo podobna choć może bardziej uproszczona, bo Vienbien to w sumie tylko jedno miasto.