Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

[A5] Nowa Konstytucja

wnioski i postanowienia nie zamieszczone w DP

Re: Nowa Konstytucja

Postprzez Filip I Gryf 20 maja 2019, o 20:00

Wysoka Izbo

Przyznam, że pomysł z Radą Regionów jest ciekawy i fajny. Sam myślałem kiedyś by coś podobnego w Starosarmacji zrobić, więc pomysł Rady Regionów popieram. :)
Co do nazwy Senatu to zarówno Zgromadzenie Narodowe, Kongres i Savunia jest ok. Ale może dla takiego kolorytu hasselandzkiego w oficjalnej nomenklaturze używać Savunia?
Obrazek
Książę Sarmacji

Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Konsulat Sclavinii
Królestwo Hasselandu
 

Re: Nowa Konstytucja

Postprzez Piotr Paweł I 20 maja 2019, o 20:04

To proponuję równolegle Saviuna i Zgromadzenie Krajowe.


Popieram. Tylko mam nadzieję, że język hasselandzki - a proponuję raczej nazwę starohasselandzki, czyli teraz używamy polski, ale dawno temu był w użyciu głównie ten - nie zakończy się na Saviunie :twisted:
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Nowa Konstytucja

Postprzez Piotr Paweł I 21 maja 2019, o 14:22

Przyjrzałem się jeszcze raz projektowi. Kilka drobnych uwag.

Art. 3. Władza w Hasselandzie oparta jest na podziale władzy ustawodawczej oraz wykonawczej.

My mamy też władzę sądowniczą - jest nią TK. Nie wiem, czy nie warto o tym wspomnieć?

Art. 11. Lord Szambelan w drodze rozporządzenia powołuje i odwołuje pozostałych Lordów tworzących razem z nim Dwór Królewski.

Nie chcę się czepiać, ale jeśli LS jest władzą wykonawczą, to kim są lordowie? Może LS najwyższą władzą wykonawczą?

Art. 38. Przysięgę składają również w chwili objęcia urzędu Lord Szambelan, Lord Protektor oraz pozostali Lordowie.

Gdzieś musi być jej treść, bo nie składają przysięgi obywatelskiej.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Nowa Konstytucja

Postprzez AFvTD 24 maja 2019, o 20:04

My mamy też władzę sądowniczą - jest nią TK. Nie wiem, czy nie warto o tym wspomnieć?


Zastanowienie się nad tym pytaniem zajęło mi chyba najwięcej czasu w trakcie rozmyślania nad odpowiedzią. W sumie z początku chciałem od razu przyznać rację i stwierdzić, że dopiszę. Ostatecznie jednak stwierdziłem, że nie. Dlaczego? Otóż artykuł ten mówi o podziale władzy między organy władzy wykonawczej i ustawodawczej. Warto wspomnieć, że "sądownicze" prerogatywy ma również Lord Protektor, (zamieszczone chociażby w projekcie Konstytucji). Gdyby stwierdzić, że władzę sądowniczą pełni TK, możemy pożegnać się chociażby z nadawaniem kar porządkowych przez Lorda Protektora (art. 20. ust. 3.) - w tym celu musielibyśmy zgłaszać się do TK z pozwem i liczyć, że zostanie on rozpatrzony po myśli Królestwa Hasselandu. Ewentualnie liczyć na prefekturę. Chciałem się również posilić zapisami z aktów zasadniczych innych prowincji - ale ku mojemu zdziwieniu, podobnych zapisów nie ma.

Nie chcę się czepiać, ale jeśli LS jest władzą wykonawczą, to kim są lordowie? Może LS najwyższą władzą wykonawczą?


Miałem się tutaj posilić fragmentem rozporządzenia o organizacji Dworu Królewskiego, ale jak można się było spodziewać, nie ma tego. Dwór Królewski czyli pozostali Lordowie są organem pomocniczym. Mają prerogatywy we władzy wykonawczej, jednak dopiero Dwór Królewski z Lordem Szambelanem jest pełną władzą wykonawczą. A taki zapis już istnieje (Art. 3. ust 1. "Władzę wykonawczą sprawuje w imieniu Króla Hasselandu Lord Szambelan wraz z Lordami tworzącymi Dwór Królewski") Wszystko jest zatem w porządku.

Gdzieś musi być jej treść, bo nie składają przysięgi obywatelskiej.


Dopiero po tym znalazłem błąd w swoim rozumowaniu. Oczywiście, cieszę się, że ktoś na to zwrócił uwagę - bo właśnie chciałem żeby była składana przysięga obywatelska. No a przecież każdy obejmujący jakiś urząd już taką składał - otrzymując obywatelstwo. Zatem warto byłoby stworzyć jakąś ładną formułkę, ewentualnie zrezygnować z przysięgi.
magister net Alfred Fabian hrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Królestwo Baridasu
 

Re: Nowa Konstytucja

Postprzez Piotr Paweł I 25 maja 2019, o 09:52

Gdyby stwierdzić, że władzę sądowniczą pełni TK, możemy pożegnać się chociażby z nadawaniem kar porządkowych przez Lorda Protektora (art. 20. ust. 3.)


Niekoniecznie. Kary wymierzone przez LP można uznać za administracyjne.
https://www.gazetaprawna.pl/encyklopedi ... cyjna.html
I w takim wypadku LP występuje nie jako władza sądownicza, a organ administracji.

Zatem warto byłoby stworzyć jakąś ładną formułkę, ewentualnie zrezygnować z przysięgi.

Pomyślę nad formułą. Teraz nie mam kiedy...
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Nowa Konstytucja

Postprzez AFvTD 25 maja 2019, o 16:51

Niekoniecznie. Kary wymierzone przez LP można uznać za administracyjne.
https://www.gazetaprawna.pl/encyklopedi ... cyjna.html
I w takim wypadku LP występuje nie jako władza sądownicza, a organ administracji.


Cóż, dopiszmy zatem proponowany element :D

Pomyślę nad formułą. Teraz nie mam kiedy...


Zatem będziemy się ścigać :D
magister net Alfred Fabian hrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Królestwo Baridasu
 

Re: Nowa Konstytucja

Postprzez Piotr Paweł I 25 maja 2019, o 17:13

Proszę mnie ścigać. Za chwilę będę na święcie Saskiej Kępy 8-)
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Re: Nowa Konstytucja

Postprzez AFvTD 27 maja 2019, o 13:49

Zatem kolejny raz przedstawiam projekt. Coraz bliżej do finalnego wyglądu. W sumie, nasza konstytucja będzie prawie tak samo długa, jak obecna Księstwa Sarmacji, ale to już swoją drogą.

Konstytucja Królestwa HasselanduRozdział I [Królestwo Hasselandu]

Art. 1. Królestwo Hasselandu jest autonomiczną prowincją Księstwa Sarmacji.

Art. 2. Prawo Królestwa Hasselandu stanowią według hierarchii:
1. Prawo Księstwa Sarmacji,
2. Konstytucja Królestwa Hasselandu,
3. Ustawy Królestwa Hasselandu,
4. Rozporządzenia i zarządzenia Lorda Szambelana,
5. Uchwały Senatu,
6. Rozporządzenia i zarządzenia Lorda Protektora oraz pozostałych Lordów,
7. Akty prawa miejscowego,
8. Normy prawa zwyczajowego.

Art. 3. Władza w Hasselandzie oparta jest na podziale władzy ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej.
1. Władzę wykonawczą sprawuje w imieniu Króla Hasselandu Lord Szambelan wraz z Lordami tworzącymi Dwór Królewski,
2. Władzę ustawodawczą sprawuje Senat, którego obradami kieruje Lord Protektor.
3. Władzę sądowniczą sprawuje Trybunał Koronny Księstwa Sarmacji

Art. 4. Królem Królestwa Hasselandu jest panujący Książę Księstwa Sarmacji.

Art. 5. Królestwo Hasselandu sprawuje pieczę nad bezpieczeństwem swoich obywateli oraz nienaruszalnością swoich granic.

Art. 6. Stolicą Królestwa Hasselandu jest Miasto Stołeczne Angemont.

Art. 7. Symbolami Królestwa Hasselandu jest flaga w kolorach czarno-żółto-czerwonym, przy czym pasy czarny i czerwony są równej szerokości, a żółty jest od każdego z nich trzykrotnie węższy oraz herb ze złotą literą „H” na czarnym tle po lewej i złotym wężem morskim w koronie na czerwonym tle po prawej.

Art. 8. Królestwo Hasselandu obejmuje:
1. Ziemie Razuryjskie, obejmujące archipelag Razuri i Zegiesa,
2. terytoria zamorskie, a w szczególności Wicekrólestwo Vienbien ze stolicą w Vienbien i Wicekrólestwo Cyberii ze stolicą w Valtarii.

Art. 9.
1. Szlachta i arystokracja hasselandzka posługuje się następującymi tytułami: Arcyksiążę, Diuk, Grand, Markiz, Hrabia, Wicehrabia, Baron, Baronet, Pan.
2. Szczegóły określa ustawa.

Rozdział II [Władza wykonawcza]

Art. 10. Władzę wykonawczą w Królestwie Hasselandu jako przedstawiciel Króla Hasselandu sprawuje Lord Szambelan.

Art. 11. Lord Szambelan w drodze rozporządzenia powołuje i odwołuje pozostałych Lordów tworzących razem z nim Dwór Królewski.

Art. 12. Lord Szambelan wybierany jest w powszechnych, niejawnych, bezpośrednich wyborach na okres 4 miesięcy przez wszystkich aktywnych według prawa sarmackiego obywateli Królestwa Hasselandu.

Art. 13. Za przeprowadzenie wyborów Lorda Szambelana odpowiedzialny jest Lord Protektor Królestwa Hasselandu, a w przypadku jego braku poprzedni Lord Szambelan.

Art. 14. Lord Szambelan:
1. Przewodniczy pracom Dworu Królewskiego,
2. Reprezentuje Królestwo Hasselandu przed Księciem Sarmacji oraz innymi organami władzy Księstwa Sarmacji,
3. Odpowiada za nawiązywanie oficjalnych relacji z innymi prowincjami Księstwa Sarmacji,
4. Nadaje i odbiera obywatelstwo Królestwa Hasselandu,
5. Nadaje i odbiera ordery i odznaczenia hasselandzkie,
6. Zatwierdza ustawy uchwalone przez Senat,
7. Zastępuje wszystkich urzędników państwowych w przypadku nieobecności bądź wakatu na urzędzie.

Art. 15. W przypadku niezapowiedzianej nieobecności Lorda Szambelana przez okres dłuższy niż 7 dni jego obowiązki przejmuje Lord Steward, a w przypadku braku lub absencji takowego Lordowie niższej rangi, Lord Protektor, a w przypadku jego braku obywatel z najwyższym tytułem arystokratycznym bądź szlacheckim.

Art. 16. W przypadku niezapowiedzianej nieobecności Lorda Szambelana przez okres dłuższy niż 14 dni stwierdza się opróżnienie urzędu i rozpisuje się ponowne wybory na urząd. Za przeprowadzenie wyborów odpowiada Lord Protektor, natomiast obowiązki Lorda Szambelana sprawuje zastępca, zgodnie z Art. 15.

Rozdział III [Władza ustawodawcza]

Art. 17. Władzę ustawodawczą pełni Senat Królestwa Hasselandu.

Art. 18. Obradom Senatu przewodniczy Lord Protektor wybierany w drodze wyborów powszechnych, niejawnych i bezpośrednich na okres 4 miesięcy spośród wszystkich obywateli Królestwa Hasselandu

Art. 19. Wybory Lorda Protektora przeprowadza Lord Szambelan, a w przypadku jego braku osoba zastępująca go zgodnie z Art. 15.

Art. 20. Lord Protektor:
1. Przewodniczy obradom Senatu,
2. Reprezentuje Hasselandczyków przed Lordem Szambelanem oraz Dworem Królewskim,
3. Upomina szlachcica hasselandzkiego gdy ten postępuje niezgodnie z prawem bądź normami prawa zwyczajowego,
4. W uzgodnieniu z Lordem Szambelanem może nałożyć za rażące łamanie prawa Królestwa Hasselandu, w tym również prawa zwyczajowego grzywnę w wysokości do 10 000 lt.
5. Prowadzi oficjalny spis obywateli oraz Senatorów Królestwa Hasselandu.

Art. 21.
1. Senat tworzą wszyscy chętni obywatele Królestwa Hasselandu
2. Senatorów mianuje Lord Protektor na wniosek kandydata na Senatora
3. Lord Protektor może pozbawić Senatora mandatu w przypadku nieuczestniczenia w trzech następujących po sobie głosowaniach.

Art. 22. Senat przyjmuje ustawy oraz podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności minimum 1/3 wszystkich senatorów.

Art. 23. Senat przyjmuje ustawy zmieniające Konstytucję większością 2/3 oddanych głosów przy obecności minimum 1/2 wszystkich senatorów.

Art. 24. Inicjatywę ustawodawczą posiada Król Hasselandu, Lord Szambelan, Lord Protektor, a także grupa dwóch senatorów.

Art. 25. Lordowi Szambelanowi oraz arcyksiążętom przysługuje w głosowaniach Senatu głos o wadze 4, diukom, grandom oraz markizom głos o wadze 3, hrabiom, wicehrabiom oraz baronom głos o wadze 2, a pozostałej szlachcie oraz obywatelom głos o wadze 1. Dodatkowy głos posiadają odznaczeni Orderem Smoka, Orderem Królowej Magdaleny, Orderem Obrońcy Hasselandu, Orderem Signum Laudis lub Orderem Światła Księżyca.

Art. 26.
1. Ustawy przyjęte przez Senat wymagają podpisu Lorda Szambelana. W przypadku niepodjęcia decyzji w ciągu 7 dni, ustawę w imieniu Lorda Szambelana podpisuje Lord Protektor.
2. Lord Szambelan ma prawo odmówić podpisania ustawy zgodnej z prawem jeżeli zagraża ona ważnemu interesowi Królestwa Hasselandu
2. W przypadku podjęcia decyzji negatywnej w sprawie podpisania ustawy ponownie kierowana jest ona pod obrady Senatu, przy czym do zatwierdzenia wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności minimum 1/3 wszystkich Senatorów. Tak przyjętą ustawę Lord Szambelan ma obowiązek podpisać
3. W przypadku podjęcia decyzji negatywnej w sprawie podpisania zmian w Konstytucji ponownie kierowane są one pod obrady Senatu przy czy do zatwierdzenia wymagają 4/5 wszystkich głosów przy obecności minimum 1/2 wszystkich Senatorów. Tak przyjęte zmiany Lord Szambelan ma obowiązek podpisać

Art. 27. Lord Szambelan ma obowiązek odmówić podpisania ustawy niezgodnej z konstytucją lub obowiązującym prawem.

Art. 28. W przypadku wątpliwości Lord Szambelan może poprosić Trybunał Koronny o sprawdzenie zgodności ustawy z innymi obowiązującymi aktami prawnymi.

Rozdział IV [Podział administracyjny]

Art. 29. Królestwo Hasselandu tworzą:
1. Ziemie Razuryjskie ze stolicą w Mieście Stołecznym Angemont,
2. Wicekrólestwo Vienbien ze stolicą w Vienbien,
3. Wicekrólestwo Cyberii ze stolicą w Valtarii,

Art. 30. Lord Szambelan może powołać Lorda Namiestnika sprawującego opiekę nad danym regionem.

Art. 31. Lord Namiestnik:
1. Odpowiada za inicjację wydarzeń kulturalnych oraz narracyjnych na terenie danego regionu,
2. Wydaje akty prawa miejscowego,
3. Reprezentuje mieszkańców danego regionu przed Lordem Szambelanem.

Art. 32.
1. Lordowie Namiestnicy razem z Lordem Konstablem tworzą Radę Regionów.
2. Lord Konstabl jest Przewodniczącym Rady Regionów. Lord Konstabl może powołać swojego zastępcę spośród Lordów Namiestników.
2. Zasady funkcjonowania Rady Regionów określa Lord Szambelan w drodze rozporządzenia

Art. 33. Rada Regionów w porozumieniu z Lordem Szambelanem odpowiada za współpracę z innymi prowincjami Księstwa Sarmacji, a w porozumieniu z Kanclerzem Księstwa Sarmacji z państwami innymi niż Księstwo Sarmacji.

Art. 34.
1. Akty Lordów Namiestników oraz Rady Regionów wymagają podpisu Lorda Szambelana.
2. Podpisu Lorda Szambelana nie wymagają rozporządzenia i zarządzenia dotyczące organizacji urzędów w ramach kierowanego przez Lorda Namiestnika regionu.

Rozdział V [Obywatelstwo]

Art. 35. Obywatelstwo hasselandzkie nadaje oraz odbiera Lord Szambelan. Szczegóły określa ustawa.

Art. 36. Obywatelstwo Królestwa Hasselandu zobowiązuje do aktywnego uczestnictwa w życiu Królestwa Hasselandu oraz brania odpowiedzialności za swoje czyny przed władzami Królestwa Hasselandu.

Art. 37. Przed nadaniem obywatelstwa, wnioskodawca składa przysięgę o następującej treści: „Uroczyście przysięgam, że postępował będę zgodnie z Konstytucją Królestwa Hasselandu, na względzie mając dobro kraju jak najlepiej wypełniał ciążące na mnie obowiązki oraz wierny pozostanę wobec Króla i Narodu” Przysięgę można złożyć z dodaniem formuły religijnej.

Art. 38. W chwili objęcia urzędu Lord Szambelan, Lord Protektor oraz pozostali Lordowie odnawiają przysięgę obywatelską.

Rozdział VI [Postanowienia końcowe]

Art. 39. Niniejsza Konstytucja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Art. 40. Moc traci Konstytucja Królestwa Hasselandu z dnia 8 czerwca 2018 r.


Jednocześnie, w kwestii przysięgi - jeżeli ktoś zaproponuje szybko jakąś fajną formułkę, to możemy jej użyć. Obecnie natomiast postawiłem na opcję, którą otrzymałem przez priva na Discordzie od pewnego Hasselandczyka, który jeżeli chce - to może się ujawnić ;) - czyli odnowienie przysięgi obywatelskiej. Wydaje mi się to najlepszą opcją.

Na chwilę obecną również używam nadal sformułowania Senat. Ale może warto w końcu się zdecydować. Stwierdziliśmy już, że Saviuna nie wchodzi jednak w grę oficjalnie (chociaż chętnie bym się pokusił o użycie właśnie tego zwrotu), ale celujemy w nazwy polskie. Padły Kongres, Zgromadzenie Narodowe i mój osobisty faworyt - Mityng. No to w tej kwestii proponuję głosowanie preferencyjne. Jeżeli Lord Protektor będzie taki miły, to proszę o rozpoczęcie go od razu, kiedy tylko zauważy tego posta ;) Opcje 5 - Saviuna, Zgromadzenie Krajowe, Kongres, Mityng, Senat. Tak Senat - może się okazać, że zostaniemy przy tym, co już mamy :D
magister net Alfred Fabian hrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Królestwo Baridasu
 

Re: Nowa Konstytucja

Postprzez Santi Vilarte 27 maja 2019, o 14:10

Stwierdziliśmy już, że Saviuna nie wchodzi jednak w grę oficjalnie


tzn kto tak stwierdził? :shock:

Hmm w sumie jeszcze art. 7 - wszyscy wiemy, jak wygląda flaga, ale powinno być dodane dla precyzji, że pasy są poziome. Chyba że załącznik do Konst. ze wzorem graficznym. Bo potem gdyby się zdarzył jakiś proces zw. z flagą, tak jak niedawno podobny z udziałem Andrzeja Swarzewskiego - warto mieć przepis, który dokładnie mówi, co jest flagą, a co jedynie jej wariacją..

Po przyjęciu ostatecznej wersji mogę też zająć się korektą ortograficzną, okropkowaniem i oprzecinkowaniem :P
https://www.facebook.com/Hasseland/

Santiago Vilarte
b. poseł,
Lord Szambelan KH,
Mer Angemontu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Nowa Konstytucja

Postprzez Piotr Paweł I 27 maja 2019, o 19:30

Wysoka Izbo,

Odpowiadając na propozycję Lorda Szambelana, proponuję, byśmy rozpoczęli głosowanie preferencyjne ws. nazwy naszej legislatury. Są takie propozycje:

Saviuna, Zgromadzenie Krajowe, Kongres, Mityng, Senat

Ja ze swej strony proponuję kilka głosowań - i proszę w odpowiedzi skopiować poniższą kartę do głosowania i skreślić to, czemu nie udziela się poparcia - lub przyznać punkty propozycjom. Odchodzę nieco od propozycji Lorda Szambelana i proponuję dodatkowe głosowanie.


==========================================================================

KARTA DO GŁOSOWANIA

1. Czy jesteś za podwójną nazwą legislatury Hasselandu - Saviuna i nazwa polska? Czy za jedna nazwą? (proszę skreślić (usunąć) propozycje, przeciw którym oddawany jest głos; można podkreślić propozycję, za którą głosujący się opowiada)

Popieram podwójną nazwę
Ma być wyłącznie nazwa polska
Ma być wyłącznie nazwa Saviuna


2. Spośród polskich nazw wybieram (proszę przyznać punkty, 10 za najlepszą propozycję, 5 za drugą, 2 za trzecią)

Zgromadzenie Krajowe
Kongres
Mityng
Senat

Głosujemy od teraz przez dwa dni, tj. do środy 29 bm włącznie do 21.00.
Ostatnio edytowano 27 maja 2019, o 19:37 przez Piotr Paweł I, łącznie edytowano 1 raz
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Dział urzędowy

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość