Strona 6 z 14

Re: Nowa Konstytucja

PostNapisane: 10 kwi 2019, o 20:45
przez AFvTD
Może źle się wyraziłem. Nie dogadać z Księciem, ale rozpocząć rozmowy na ten temat :D

Re: Nowa Konstytucja

PostNapisane: 10 kwi 2019, o 21:20
przez Santi Vilarte
To wnioskuję o niezamykanie debaty przed dniem jutrzejszym, bo jutro z rana wrzucę swoje uwagi

Re: Nowa Konstytucja

PostNapisane: 10 kwi 2019, o 21:31
przez Severin
Strasznie nieuporządkowane są te obrady Senatu. Mam nadzieję, że Lord Protektor się nimi zaopiekuje po swoim powrocie.

Re: Nowa Konstytucja

PostNapisane: 10 kwi 2019, o 22:47
przez AFvTD
Na moją prośbę debata ma charakter nielegislacyjny, więc z pewnością nie zostanie zamknięta.

Re: Nowa Konstytucja

PostNapisane: 11 kwi 2019, o 16:13
przez Santi Vilarte
Moje pytania i uwagi:

art. 2: Prawo Sarmacji jest wymienione jako pierwsze - rozumiemy je w całości, tzn. teoretycznie zarządzenia i postanowienia "centralne" także mają pierwszeństwo przed Konstytucją hasselandzką w razie kolizji?

Art. 10. Lord Szambelan w drodze rozporządzenia powołuje pozostałych Lordów tworzących razem z nim Dwór Królewski.


Jeśli i powołuje, i odwołuje, to to drugie bym również dopisał (swoją drogą kwestia, którą pamiętam z całkiem realnego świata).

Art. 19. Lord Protektor: (...)
4. W uzgodnieniu z Lordem Szambelanem może nałożyć (...) grzywnę w wysokości do 15 000 lt.


Do samego uprawnienia nie mam zastrzeżeń, ale to zbyt szczegółowa regulacja jak na Konstytucję, tzn. w Konst można zawrzeć samo uprawnienie do nałożenia grzywny, ale jej wysokość to szczebel ustawy albo nawet rozporządzenia. Jeśli jest kilka takich stawek, to możnaby je pozbierać w jednym rozporządzeniu.

Art. 26. Lord Szambelan ma obowiązek odmówić podpisania ustawy niezgodnej z konstytucją lub obowiązującym prawem.


Rozumiem ideę, ale przez to de facto LS staje się regionalnym Trybunałem Koronnym, bo to on na potrzeby tego przepisu ocenia, czy ustawa jest z Konstytucją zgodna, czy nie.

Art. 8 i 28 - mówią o tym samym - co obejmuje Hasseland, ale inaczej definiują zakres - art. 8 szerzej, bo mówi "w szczególności Vienbien i Cyberia. Trzeba je jakoś połączyć albo usunąć jeden z nich.

Brakuje mi też przepisu, w którym byłby katalog zamknięty wszystkich Lordów, jacy mogą być w Hasselandzie. Oczywiście to nie jest konieczne, ale Konstytucja będzie dzięki temu bardziej przejrzysta.

Re: Nowa Konstytucja

PostNapisane: 11 kwi 2019, o 16:35
przez Piotr Paweł I
Ja chwilami mam dostęp do Internetu. Tak, dyskusja nad nowym projektem Konstytucji będzie się toczyć zapewne aż do chwili wyjaśnienia sprawy której bez Księcia nie uzgodnimy - sprawy hasselandzkich tytułów szlacheckich. Ja zbieram wszystkie uwagi i na pewno je podsumuję za jakiś czas.

Re: Nowa Konstytucja

PostNapisane: 11 kwi 2019, o 18:50
przez AFvTD
Śpieszę z odpowiedzią

art. 2: Prawo Sarmacji jest wymienione jako pierwsze - rozumiemy je w całości, tzn. teoretycznie zarządzenia i postanowienia "centralne" także mają pierwszeństwo przed Konstytucją hasselandzką w razie kolizji?


Tak. Prawo Księstwa Sarmacji jest tutaj rozumiane w całości. Wynika to z odrębnych przepisów prawa, m.in. z traktatu o połączeniu Księstwa Sarmacji i Królestwa Hasselandu, w związku z czym Hasseland jest prawnie prowincją Księstwa Sarmacji.

Jeśli i powołuje, i odwołuje, to to drugie bym również dopisał (swoją drogą kwestia, którą pamiętam z całkiem realnego świata)


Słuszna uwaga. Oczywiście zastosuję.

Do samego uprawnienia nie mam zastrzeżeń, ale to zbyt szczegółowa regulacja jak na Konstytucję, tzn. w Konst można zawrzeć samo uprawnienie do nałożenia grzywny, ale jej wysokość to szczebel ustawy albo nawet rozporządzenia. Jeśli jest kilka takich stawek, to możnaby je pozbierać w jednym rozporządzeniu.


Cóż, oczywiście rozumiem zastrzeżenie, jednak więcej stawek prawdopodobnie nie będzie. Większość sankcji za nieprawidłowe działania nakłada Prefektura Generalna oraz Trybunał Koronny. Nie będziemy tworzyć drugiego - regionalnego organu sądowniczego, bądź policyjnego skoro jest TK i PG.

Rozumiem ideę, ale przez to de facto LS staje się regionalnym Trybunałem Koronnym, bo to on na potrzeby tego przepisu ocenia, czy ustawa jest z Konstytucją zgodna, czy nie.


To już było natomiast poruszane. Podkreślę tutaj ważne słowo obowiązek . To czy ustawa jest niezgodna z konstytucją owszem, ma prawo stwierdzić Lord Szambelan, jednak w przypadku wątpliwości może się zgłosić w tej sprawie do TK. Nie w każdej sprawie musimy prosić organy wyższego szczebla, szczególnie gdy nieprawidłowości widać gołym okiem.

Brakuje mi też przepisu, w którym byłby katalog zamknięty wszystkich Lordów, jacy mogą być w Hasselandzie. Oczywiście to nie jest konieczne, ale Konstytucja będzie dzięki temu bardziej przejrzysta.


To również prawda. Dosyć sporo jest rozrzucone pomiędzy różnymi aktami prawnymi - m.in. w Konstytucji i Postanowieniu Lorda Szambelana ws. Organizacji Dworu Królewskiego. Co prawda, wszystkie urzędy można spisać na forum, natomiast spis obecnie piastujących funkcję urzędników jest w dziale Lorda Szambelana.

Re: Nowa Konstytucja

PostNapisane: 11 kwi 2019, o 19:38
przez Santi Vilarte
To już było natomiast poruszane. Podkreślę tutaj ważne słowo obowiązek . To czy ustawa jest niezgodna z konstytucją owszem, ma prawo stwierdzić Lord Szambelan, jednak w przypadku wątpliwości może się zgłosić w tej sprawie do TK. Nie w każdej sprawie musimy prosić organy wyższego szczebla, szczególnie gdy nieprawidłowości widać gołym okiem.


Oczywiście, dopóki LS z umiarem korzysta z tego uprawnienia, to jest w porządku, i moja uwaga nie jest też w tym kierunku, żeby jakoś podważać wiedzę Szanownego przedmówcy.
Ale jeśli nowa Konstytucja ma być trwała i przetrwać wiele osób na stanowiskach, to w tym zakresie jest zbyt uznaniowa, tym bardziej że prawo nie zabrania Lordowi Szambelanowi włączać się do procesu prawodawczego w trakcie, aby wskazywać na oczywiste sprzeczności.
Stąd proponuję wprowadzić jakąś procedurę odwoławczą do TK, a żeby nie była nadużywana, mogłaby być uruchamiana podwyższoną większością głosów Senatu :)

Re: Nowa Konstytucja

PostNapisane: 11 kwi 2019, o 19:46
przez Severin
Stąd proponuję wprowadzić jakąś procedurę odwoławczą do TK, a żeby nie była nadużywana, mogłaby być uruchamiana podwyższoną większością głosów Senatu :)


Nie ma takiej potrzeby. Prawo sarmackie przewiduje dla każdego obywatela możliwość zgłoszenia przewodniczącemu TK nieprawidłowości w działaniach organów publicznych, a tenże przewodniczący ma obowiązek takie zgłoszenie zbadać i odpowiedzieć na nie.

Re: Nowa Konstytucja

PostNapisane: 11 kwi 2019, o 20:32
przez Santi Vilarte
W porządku. W takim razie nie mam więcej uwag, chociaż oczywiście podtrzymuję tą dot. art. 19.