Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

[BB1]Rozporządzenie ws. Angemontu

sprawy z życia codziennego

[BB1]Rozporządzenie ws. Angemontu

Postprzez Santi Vilarte 5 wrz 2019, o 08:10

Ponieważ mamy obecnie sporą lukę prawną, jeśli chodzi o działanie władz Angemontu, postanowiłem wydać rozporządzenie w tej sprawie. Przedtem zamieszczam tu jego tekst, aby zasięgnąć opinii publicznej. Samo rozporządzenie chciałem, aby było możliwie elastyczne, żeby pozwalało merowi szybko reagować na wszelkie sytuacje, bo parę razy przekonałem się, jak bardzo może zwalniać prędkość działania np. konieczność uzyskania zgody innego urzędnika...Z góry dzięki za opinie.
Ps. Znowelizuję jednocześnie rozporządzenie LS ws. Dworu Królewskiego, bo obecnie mamy tam kolizję w art. 2 co do powoływania i odwoływania członków Dworu. Moja intencja jest taka, żeby mer był wybierany w wyborach, a odwoływany przez LS za zasięgnięciem opinii mieszkańców.


Art. 1.
Organami m. st. Angemont są:
1. Mer Miasta Stołecznego Angemont, zwany dalej Merem, wybierany przez ogół mieszkańców miasta bezkadencyjnie,
2. Wicemer Miasta Stołecznego Angemont, zwany dalej Wicemerem, powoływany przez Mera, a w razie braku Mera i Wicemera - Menedżer Miasta Stołecznego Angemont, zwany dalej Menedżerem, powoływany przez Lorda Szambelana,
3. Zgromadzenie mieszkańców miasta, zwoływane przez odpowiednie organy z pkt. 1 lub 2.
Art. 2.
1. Do kompetencji mera, a w jego braku menedżera należą w szczególności:
a) Zarządzanie miastem, jego budżetem i kadrą urzędniczą,
b) Zarząd zasobem nieruchomości i planowanie rozwoju miasta,
c) Animowanie i tworzenie aktywności kulturalno-narracyjnej,
d) Tworzenie, likwidacja i prowadzenie instytucji miejskich,
e) Reprezentowanie m.st. Angemontu przed organami Królestwa Hasselandu.
2. Wicemer, jeśli został powołany, wykonuje kompetencje przekazane mu przez mera.
3. W celu wykonywania swoich kompetencji mer, wicemer oraz menedżer mogą wydawać zarządzenia. Każde zarządzenie wicemera może być uchylone w całości lub części przez mera.
Art. 3.
Mer może zwołać zgromadzenie mieszkańców miasta w celu przedyskutowania dowolnej kwestii. Informacja o zwołaniu zgromadzenia powinna być przesłana uczestnikom przynajmniej w dniu poprzedzającym jego zwołanie.
Art. 4.
1. Mer może zarządzić z własnej inicjatywy lub na wniosek zgromadzenia mieszkańców referendum miejskie.
2. Uprawnionym do głosowania w referendum jest każdy, kto zamieszkuje Angemont w momencie jego ogłoszenia. Listę uprawnionych do głosowania sporządza mer.
3. Głosowanie jest jawne i przeprowadza się je w odpowiednim wątku forum. Jednakże można zarządzić głosowanie tajne, jeśli miasto dysponuje odpowiednim systemem do jego przeprowadzenia. Głosowanie trwa nie krócej, niż 72 godziny.
4. Wagi w głosowaniu w referendum są następujące: mer, wicemer, menedżer Angemontu, oraz jeśli są uprawnieni do głosowania: król Hasselandu i Lord Protektor – po dwa głosy, pozostali po jednym.
5. Nie można dysponować w głosowaniu więcej niż dwoma głosami na raz.
Art. 5.
1. Kadencja mera lub menedżera wygasa wskutek:
a) Rezygnacji,
b) Śmierci,
c) Odwołania na mocy innych przepisów.
2. Kadencja wicemera wygasa wskutek jego rezygnacji, śmierci bądź odwołania przez mera.
Art. 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą publikacji.

Santiago Vilarte
Podkanclerzy
Minister Informacji
Lord Szambelan KH
Mer Angemontu
TBC
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Królestwo Hasselandu
Dobry Obywatel
Kościół Diuczej Wiary
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Rada Ministrów
 

Powrót do Dział obywatelski

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość