Strona 1 z 1

[ZGŁOSZENIA] Wybory prezydenckie - XXX kadencja

PostNapisane: 11 lut 2019, o 04:39
przez Antoni
Szanowni Obywatele,


w dniu wczorajszym zostało opublikowane Postanowienie Prezydenta Republiki Bialeńskiej ws. ogłoszenia terminu wyborów parlamentarnych, co oznacza jednoczesne rozpoczęcie zgłoszeń w wyborach na Prezydenta Republiki Bialeńskiej. Niniejszy wątek służy do zgłoszeń list kandydatów.

Podstawa prawna: Postanowienie Prezydenta Republiki Bialeńskiej ws. ogłoszenia terminu wyborów parlamentarnych

Termin zgłaszania list kandydatów: 11 - 19 lutego 2019 r. godz. 16:00

Liczba Obywateli posiadających czynne prawo wyborcze: 11

Bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) posiada każda osoba, która posiada pełnię praw publicznych oraz:
a) posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej nieprzerwanie od 4 tygodni lub posiada obywatelstwo Republiki Bialeńskiej z okresem krótszym niż 4 tygodnie, ale w przeszłości posiadała obywatelstwo dłużej niż 4 tygodnie;
b) nie pełni funkcji niepołączalnych z urzędem Prezydenta;
c) nie została skazana za przestępstwo umyślne na karę zakazu sprawowania funkcji Posła lub Prezydenta albo wszystkich funkcji publicznych.

Kandydaci na Prezydenta mogą zostać zgłoszeni przez: komitety wyborcze lub indywidualnie. Kandydat indywidualny musi zebrać co najmniej 3 podpisy obywateli Republiki Bialeńskiej. Listę kandydatów komitetów wyborczych zgłaszają przewodniczący partii lub przedstawiciele koalicji. Kandydat indywidualny zgłasza siebie po uzyskaniu wymaganej w ust. 3 niniejszego artykułu ilości podpisów. Kandydat indywidualny jest zobowiązany do opublikowania swojego programu wyborczego do momentu zakończenia terminu zgłaszania kandydatur. Nieopublikowanie programu wyborczego w wyznaczonym czasie jest równoznaczne z nieuwzględnieniem kandydata w elekcji prezydenckiej.

Wszelkie przejawy spamu w niniejszym wątku nie będą tolerowane.

Re: [ZGŁOSZENIA] Wybory prezydenckie - XXX kadencja

PostNapisane: 13 lut 2019, o 18:42
przez Thomas
W imieniu Komitetu Wyborczego Zielony Świt (KW ZŚ)zgłaszam kandydata na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej XXX kadencji :
Andrzej Swarzewski (AD718).

Re: [ZGŁOSZENIA] Wybory prezydenckie - XXX kadencja

PostNapisane: 13 lut 2019, o 21:22
przez Andrzej Swarzewski
A oto mój program, Wysoka Komisjo: viewtopic.php?f=845&t=27193

Re: [ZGŁOSZENIA] Wybory prezydenckie - XXX kadencja

PostNapisane: 19 lut 2019, o 16:47
przez Antoni
W związku z upływem terminu zgłaszania kandydatów, zamykam niniejszy wątek oraz ogłaszam, iż zaakceptowani zostali poniżsi kandydaci:
  • Andrzej Swarzewski (AD718).

Elekcja prezydencka rozpocznie się w momencie złożenia przysiąg poselskich przez wszystkich Posłów.