Strona 1 z 1

Program wyborczy partii Wspólna Przyszłość (Bialenia)

PostNapisane: 8 gru 2018, o 00:10
przez Antoni
Obrazek

PROGRAM WYBORCZY
PARTII WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ (BIALENIA)


1. USTRÓJ PAŃSTWA.
W całości popieramy obecny kształt ustroju Republiki Bialeńskiej, który jest w dużej mierze zasługą naszego środowiska, zwłaszcza Pana Prezydenta Antoniego Burbon-Contiego. Jesteśmy zwolennikami republikańskiego charakteru państwa, opartego na trzech równoważących się filarach: Obywatelach, Parlamencie oraz Prezydencie.

2. POLITYKA ZAGRANICZNA
Wspólna Przyszłość opowiada się za dalszą integracją międzynarodową, zwłaszcza z Księstwem Sarmacji oraz tworzącymi je podmiotami. Deklarujemy również neutralność w niedotyczących nas sporach międzynarodowych. Jesteśmy zwolennikami prowadzenia spójnej polityki zagranicznej z Księstwem Sarmacji ze względu na wspólne interesy. Nie zamierzamy jednak rezygnować z dawnych sojuszy. Bialenia powinna powrócić do pięknej tradycji organizacji wydarzeń międzynarodowych, chociażby takich jak Konferencje Wolnogradzkie, czy wydarzenia sportowe.

3. POLITYKA WOBEC SARMACJI
Opowiadamy się za pogłębianiem współpracy. Postaramy się wynegocjować pomyślne protokoły dodatkowe do Umowy (swoboda w polityce zagranicznej, inkorporacja bialeńskich odznaczeń do sarmackiego systemu, akredytacja Uniwersytetu Bialeńskiego). Naszym celem jest również podjęcie współpracy z podmiotami współtworzących Księstwo, zwłaszcza z Królestwem Hasselandu.

4. POLITYKA WEWNĘTRZNA.
Opowiadamy się za stworzeniem ustaw adekwatnych do naszej aktualnej sytuacji. Zapowiadamy utworzenie Instytutu Pamięci Narodowej, który zarchiwizuje nasze forum archiwalne. Postaramy się wesprzeć odbudowę Sił Zbrojnych, aby stały się godnym uczestnikiem działań Paktu Gellońskiego. Niezwykle ważna dla Bialenii jest również aktywizacja Uniwersytetu Bialeńskiego. Dostrzegamy potrzebę poprawienia wydajności finansowej naszego kraju w sarmackim systemie gospodarczym. Popieramy również rozwój narracji i będziemy wspierać inicjatywy zmierzające w tym kierunku. Niezwykle istotna jest również promocja Republiki wewnątrz Sarmacji oraz poza środowiskiem mikronacyjnym.