Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Sala obrad Rady Menedżerów BZS

Moderator: Thomas

Sala obrad Rady Menedżerów BZS

Postprzez Thomas 3 gru 2018, o 14:28

Sala obrad Rady Menedżerów BZS
/-/ Thomas von Lisendorff
Menedżer Cymerii
Lord Marszałek GH
Komandor GH KH
mat MW KS,
Dowódca SDMW
Terminator Straży Marszałkowskiej KDW
trener Legii Lisendorff i CA River Cymeria
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Królestwo Hasselandu
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Sala obrad Rady Menedżerów BZS

Postprzez Thomas 3 gru 2018, o 14:40

Szanowna Rado.
Przedstawiam nowy projekt statutu .
Terminarz :
3-4 grudzień- debata
5 grudzień - głosowanie.

STATUT BIALEŃSKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO
z dnia 03 grudnia 2018 roku


Obrazek]


Art. 1
[O Bialeńskim Związku Sportowym]

1. Bialeński Związek Sportowy, zwany dalej w skrócie "BZS" lub „Związkiem” - jest instytucją działającą na prawach zrzeszenia.
2. Trenem działania BZS jest Pollin, a siedzibą władz stolica państwa - Wolnograd.
3. BZS jest zrzeszeniem działającym w granicach prawa Republiki Bialeńskiej,
4. BZS prowadzi działalność w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Art. 2
[Prezes BZS]

Na czele Bialeńskiego Związku Sportowego stoi Prezes który:
1. Dyryguje agitacją BZS,
2. Nawiązuje współprace z zagranicznymi organizacjami sportowymi,
3. Podejmuje decyzje dotyczącą przyjęcia nowego członka w struktury Związku lub jego wydalenia.
4. Prezes Związku może powołać Wiceprezesa, który pełni funkcje Prezesa w przypadku jego zapowiedzianej nieobecności.
5. Prezes powołuje i odwołuje selekcjonera reprezentacji narodowej, delegata głównego oraz pomocniczego BZS przy Mikroświatowej Unii Piłkarskiej.

Art. 3
[Wybór Prezesa BZS]

1. Prezes BZS jest wybierany z członków Rady Menedżerów BZS w wyborach jawnych na okres 3 miesięcy.
2. Prezesa można odwołać ze stanowiska większością głosów w Radzie Menedżerów przy frekwencji minimum 75 %.

Art. 4
[Rada Menedżerów]

1. Rada Menedżerów jest zgromadzeniem, w skład którego wchodzi każdy menedżer klubu będący członkiem BZS, posiadający obywatelstwo bialeńskiej.
2. Rada Menedżerów jest organem doradczym Prezesa BZS.

Art. 5
[Członkostwo w Związku]

1. Członkiem BZS może zostać każdy obywatel bialeński który posiada drużynę w obojętnie jakiej Lidze na Pollinie.
2. Dołączenie do BZS odbywa się poprzez złożenie wniosku i jego akceptacji przez Prezesa BZS. Dopuszcza się nadanie członkostwa przez Radę Menedżerów w przypadku gdyby Prezes nie odpowiedział na wniosek w przeciągu siedmiu dni.
3. Członek jest zobowiązany dostosować się do założeń statusu oraz wykonywać polecenia zlecone przez Prezesa Związku.
4. Prezes ma prawo wykreślić daną osobę z członkostwa BZS, jeśli godzi on w interesy i dobre imię Związku lub nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań.

Art. 6
[Postanowienia końcowe]

1. Decyzję w sprawach, które nie są umieszczone w niniejszym Statucie podejmuje Prezes BZS po zasięgnięciu opinii Rady Menedżerów.
2. Zmianę statutu Związku może dokonać tylko Prezes BZS. Na taką zmianę musi wyrazić zgodę co najmniej 60% członków Rady Menedżerów.
3. Statut wchodzi w życie z chwilą uchwalenia przez Radę Menedżerów.Rozpoczynam debatę nad projektem.
/-/ Thomas von Lisendorff
Menedżer Cymerii
Lord Marszałek GH
Komandor GH KH
mat MW KS,
Dowódca SDMW
Terminator Straży Marszałkowskiej KDW
trener Legii Lisendorff i CA River Cymeria
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Królestwo Hasselandu
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Sala obrad Rady Menedżerów BZS

Postprzez Piccolomini 3 gru 2018, o 15:02

Dziękuję za uczynienie mnie Wiceprezesem BZS. Moje uwagi wyboldowałem - głównie literówki. Jednak wolałbym, aby członkostwo w BZS było ograniczone wyłącznie do menadżerów z SLP.

STATUT BIALEŃSKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO
z dnia 03 grudnia 2018 roku


Obrazek]


Art. 1
[O Bialeńskim Związku Sportowym]

1. Bialeński Związek Sportowy, zwany dalej w skrócie "BZS" lub „Związkiem” - jest instytucją działającą na prawach zrzeszenia.
2. Terenem działania BZS jest Pollin, a siedzibą władz stolica Republiki Bialeńskiej - Wolnograd.
3. BZS jest zrzeszeniem działającym w granicach prawa Republiki Bialeńskiej,
4. BZS prowadzi działalność w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Art. 2
[Prezes BZS]

Na czele Bialeńskiego Związku Sportowego stoi Prezes który:
1. Kieruje agitacją BZS,
2. Nawiązuje współpracę z zagranicznymi organizacjami sportowymi,
3. Podejmuje decyzje dotyczącą przyjęcia nowego członka w struktury Związku lub jego wydalenia,
4. Może powołać Wiceprezesa, który pełni funkcje Prezesa w przypadku jego zapowiedzianej nieobecności,
5. Powołuje i odwołuje selekcjonera reprezentacji narodowej, delegata głównego oraz pomocniczego BZS przy Mikroświatowej Unii Piłkarskiej.

Art. 3
[Wybór Prezesa BZS]

1. Prezes BZS jest wybierany z członków Rady Menedżerów BZS w wyborach jawnych na okres 3 miesięcy.
2. Prezesa można odwołać ze stanowiska większością głosów w Radzie Menedżerów przy frekwencji minimum 75 %.

Art. 4
[Rada Menedżerów]

1. Rada Menedżerów jest zgromadzeniem, w skład którego wchodzi każdy menedżer klubu będący członkiem BZS, posiadający obywatelstwo bialeńskie.
2. Rada Menedżerów jest organem doradczym Prezesa BZS.

Art. 5
[Członkostwo w Związku]

1. Członkiem BZS może zostać każdy obywatel bialeński który posiada drużynę w dowolnej lidze w Pollinie.
2. Dołączenie do BZS odbywa się poprzez złożenie wniosku i jego akceptacji przez Prezesa BZS. Dopuszcza się nadanie członkostwa przez Radę Menedżerów, w przypadku, gdyby Prezes nie odpowiedział na wniosek w przeciągu siedmiu dni.
3. Członek jest zobowiązany dostosować się do założeń statusu oraz wykonywać polecenia zlecone przez Prezesa Związku.
4. Prezes ma prawo wykreślić daną osobę z członkostwa BZS, jeśli godzi on w interesy i dobre imię Związku lub nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań.

Art. 6
[Postanowienia końcowe]

1. Decyzję w sprawach, które nie są umieszczone w niniejszym Statucie podejmuje Prezes BZS po zasięgnięciu opinii Rady Menedżerów.
2. Zmianę statutu Związku może dokonać tylko Prezes BZS. Na taką zmianę musi wyrazić zgodę co najmniej 60% członków Rady Menedżerów.
3. Statut wchodzi w życie z chwilą uchwalenia przez Radę Menedżerów.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Sala obrad Rady Menedżerów BZS

Postprzez Thomas 3 gru 2018, o 15:07

Członkiem BZS byłby każdy obywatel RB posiadający drużynę piłkarską nie tylko w SLP , ale także w innych Ligach np. Dreamlandzkiej czy Trizondalskiej czy też Suderlandzkiej.
/-/ Thomas von Lisendorff
Menedżer Cymerii
Lord Marszałek GH
Komandor GH KH
mat MW KS,
Dowódca SDMW
Terminator Straży Marszałkowskiej KDW
trener Legii Lisendorff i CA River Cymeria
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Królestwo Hasselandu
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Sala obrad Rady Menedżerów BZS

Postprzez Piccolomini 3 gru 2018, o 15:26

Dlaczego uważa Pan to za dobre rozwiązanie?
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Sala obrad Rady Menedżerów BZS

Postprzez Thomas 3 gru 2018, o 15:42

Bo da możliwość członkostwa każdemu Bialeńczykowi grającemu nie tylko w SLP. A dlaczego chcesz to ograniczyć ?
/-/ Thomas von Lisendorff
Menedżer Cymerii
Lord Marszałek GH
Komandor GH KH
mat MW KS,
Dowódca SDMW
Terminator Straży Marszałkowskiej KDW
trener Legii Lisendorff i CA River Cymeria
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Królestwo Hasselandu
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Sala obrad Rady Menedżerów BZS

Postprzez Piccolomini 3 gru 2018, o 15:44

Byłoby fajniej, jakby Bialeńczycy grali w jednej lidze, spotykali się w pucharach, rozgrywali mecze derbowe. Ale nie będę się upierał, bo to drobnostka.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Konsulat Sclavinii
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Sala obrad Rady Menedżerów BZS

Postprzez Ludwik Tomović 3 gru 2018, o 22:55

Lisendorff napisał(a):Członkiem BZS byłby każdy obywatel RB posiadający drużynę piłkarską nie tylko w SLP , ale także w innych Ligach np. Dreamlandzkiej czy Trizondalskiej czy też Suderlandzkiej.


Ekhm, pozwolę się wtrącić tylko z jednym zdaniem, nie ma już od dłuższego czasu Ligi Trizondalskiej, większość jej dawnych drużyn weszła w skład Ligi Orientyki :)
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek

/-/
dr net. mat Ludwik Wilhelm diuk Tomović

Prezes SFSP
Trener LKS-NK Troyanowitze Krasnystok
Były Naczelnik Krasnegostoku
Były trener FC San Silvestro, LKS Krasnystok i Wielonarodowej Kadry Sclavinii
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
Konsulat Sclavinii
 

Re: Sala obrad Rady Menedżerów BZS

Postprzez Thomas 3 gru 2018, o 23:59

Dziękuję Ludwiku za sprostowanie. Nie wiedziałem o tym.
/-/ Thomas von Lisendorff
Menedżer Cymerii
Lord Marszałek GH
Komandor GH KH
mat MW KS,
Dowódca SDMW
Terminator Straży Marszałkowskiej KDW
trener Legii Lisendorff i CA River Cymeria
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
Królestwo Hasselandu
Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych
 

Re: Sala obrad Rady Menedżerów BZS

Postprzez Hewret 6 gru 2018, o 16:12

W ogóle to proponowałbym zarejestrować BZS jako instytucję w systemach sarmackich.
/-/ Hewret von Thorn

W Federacji Slawonii:
/-/ Herwan Thornović
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Następna strona

Powrót do Bialeński Związek Sportowy

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość