Forum Centralne

Wspólne forum Księstwa Sarmacji i jego prowincji

Przejdź do zawartości

W przypadku problemów z zalogowaniem usuń ciasteczka.

Poselski projekt ustawy o absencji Prezydenta

Re: Poselski projekt ustawy o absencji Prezydenta

Postprzez Piccolomini 14 sty 2019, o 12:09

Zapowiadam głos przeciw poprawkom.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Poselski projekt ustawy o absencji Prezydenta

Postprzez Antoni 14 sty 2019, o 23:43

W związku z upływem czasu przeznaczonego na debatę zamykam debatę nad powyższym projektem.

W czasie trwania debaty zgłoszone zostały poprawki. Głosowaniu podlegają 3 poprawki, które zostały zgłoszone przez Posła Swarzewskiego oraz zostały wymienione w tym poście. Numeracja jest zgodna z wspomnianym postem.

Zarządzenie: głosowanie nad poprawkami do projektu Ustawy o absencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej

W głosowaniu udziału nie wziął Pan Poseł von Thorn, zgodnie z przepisami regulaminu proszę o uzasadnienie nieobeności podczas powyższej debaty.

Zgłoszone poprawki:
1-3. poprawki 1-3

Karty do głosowania:

Głosowanie nad poprawką nr 1 do projektu Ustawy o absencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej

Michalangelo Piccolomini - NIE GŁOSOWAŁ
Andrzej Swarzewski - NIE GŁOSOWAŁ
Hewret von Thorn - NIE GŁOSOWAŁ


Głosowanie nad poprawką nr 2 do projektu Ustawy o absencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej

Michalangelo Piccolomini - NIE GŁOSOWAŁ
Andrzej Swarzewski - NIE GŁOSOWAŁ
Hewret von Thorn - NIE GŁOSOWAŁ


Głosowanie nad poprawką nr 3 do projektu Ustawy o absencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej

Michalangelo Piccolomini - NIE GŁOSOWAŁ
Andrzej Swarzewski - NIE GŁOSOWAŁ
Hewret von Thorn - NIE GŁOSOWAŁ


Pouczenie: Posłowie głosują poprzez oddanie głosu ZA / PRZECIW / WSTRZYMUJĘ SIĘ. Poseł jest zobowiązany do skopiowania karty do głosowania oraz zamiany NIE GŁOSOWAŁ na wybrany głos. W karcie do głosowania należy uwzględnić głosy oddane przez poprzedników. Wymagana jest większość bezwzględna (należy przez to rozumieć poparcie projektu aktu prawnego przez ponad połowę Posłów z zastrzeżeniem, iż większość bezwzględna wymaga oddania głosu przez co najmniej połowę ustawowej liczby Posłów) do przyjęcia niniejszego aktu prawnego. Głosowanie będzie trwać do momentu oddania przez wszystkich Posłów głosów, jednak nie dłużej, niż 3 doby.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Dobry Obywatel
Rada Ministrów
Starosarmacja
 

Re: Poselski projekt ustawy o absencji Prezydenta

Postprzez Piccolomini 15 sty 2019, o 14:35

Głosowanie nad poprawką nr 1 do projektu Ustawy o absencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej

Michalangelo Piccolomini - PRZECIW
Andrzej Swarzewski - NIE GŁOSOWAŁ
Hewret von Thorn - NIE GŁOSOWAŁ


Głosowanie nad poprawką nr 2 do projektu Ustawy o absencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej

Michalangelo Piccolomini - PRZECIW
Andrzej Swarzewski - NIE GŁOSOWAŁ
Hewret von Thorn - NIE GŁOSOWAŁ


Głosowanie nad poprawką nr 3 do projektu Ustawy o absencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej

Michalangelo Piccolomini - PRZECIW
Andrzej Swarzewski - NIE GŁOSOWAŁ
Hewret von Thorn - NIE GŁOSOWAŁ
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Poselski projekt ustawy o absencji Prezydenta

Postprzez Andrzej Swarzewski 16 sty 2019, o 21:32

Głosowanie nad poprawką nr 1 do projektu Ustawy o absencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej

Michalangelo Piccolomini - PRZECIW
Andrzej Swarzewski - WSTRZYMUJĘ SIĘ
Hewret von Thorn - NIE GŁOSOWAŁ


Głosowanie nad poprawką nr 2 do projektu Ustawy o absencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej

Michalangelo Piccolomini - PRZECIW
Andrzej Swarzewski - WSTRZYMUJĘ SIĘ
Hewret von Thorn - NIE GŁOSOWAŁ


Głosowanie nad poprawką nr 3 do projektu Ustawy o absencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej

Michalangelo Piccolomini - PRZECIW
Andrzej Swarzewski - WSTRZYMUJĘ SIĘ
Hewret von Thorn - NIE GŁOSOWAŁ

Uzasadnienie: Nie będę zajmował żadnego stanowiska w zakulisowych przepychankach Antoniego i Michała (ani nikogo innego), ani publicznych emanacjach tychże sporów. Zniknąłem, bo musiałem odetchnąć i nabrać dystansu do kilku spraw. Nie informowałem, bo nie wiedziałem ile mi to zajmie, a nie chciałem robić żadnych dram.
Andrzej Swarzewski
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Poselski projekt ustawy o absencji Prezydenta

Postprzez Hewret 16 sty 2019, o 21:33

Głosowanie nad poprawką nr 1 do projektu Ustawy o absencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej

Michalangelo Piccolomini - PRZECIW
Andrzej Swarzewski - WSTRZYMUJĘ SIĘ
Hewret von Thorn - Wstrzymuję się


Głosowanie nad poprawką nr 2 do projektu Ustawy o absencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej

Michalangelo Piccolomini - PRZECIW
Andrzej Swarzewski - WSTRZYMUJĘ SIĘ
Hewret von Thorn - Wstrzymuje się


Głosowanie nad poprawką nr 3 do projektu Ustawy o absencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej

Michalangelo Piccolomini - PRZECIW
Andrzej Swarzewski - WSTRZYMUJĘ SIĘ
Hewret von Thorn - Wstrzymuje się
/-/ dr net. Hewret z Gerwenu
Docent w Instytucie Mikrozofii Akademii Neksjalistycznej
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Poselski projekt ustawy o absencji Prezydenta

Postprzez Antoni 17 sty 2019, o 03:25

Dziękuję za udział w głosowaniu nad poprawkami do projektu Ustawy o absencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

Informuję, iż Parlament odrzucił wszystkie poprawki.

W związku z zakończeniem głosowania nad poprawkami do niniejszego projektu, przechodzimy do głosowania nad Ustawą o absencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

Zarządzenie: głosowanie nad Ustawą o absencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej

Projekt ustawy: załącznik (poniżej karty do głosowania)

Karta do głosowania:

Głosowanie nad Ustawą o absencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej:

Michalangelo Piccolomini - NIE GŁOSOWAŁ
Andrzej Swarzewski - NIE GŁOSOWAŁ
Hewret von Thorn - NIE GŁOSOWAŁ


Pouczenie: Posłowie głosują poprzez oddanie głosu ZA / PRZECIW / WSTRZYMUJĘ SIĘ. Poseł jest zobowiązany do skopiowania karty do głosowania oraz zamiany NIE GŁOSOWAŁ na wybrany głos. W karcie do głosowania należy uwzględnić głosy oddane przez poprzedników. Wymagana jest większość bezwzględna (należy przez to rozumieć poparcie projektu aktu prawnego przez ponad połowę Posłów z zastrzeżeniem, iż większość bezwzględna wymaga oddania głosu przez co najmniej połowę ustawowej liczby Posłów) do przyjęcia niniejszego aktu prawnego. Głosowanie będzie trwać do momentu oddania przez wszystkich Posłów głosów, jednak nie dłużej, niż 3 doby.

Załącznik:

Ustawa o absencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej

Artykuł 1.
[Absencja Prezydenta]

Absencją Prezydenta jest zapowiedziana lub niezapowiedziana nieobecność Prezydenta Republiki Bialeńskiej w pełnieniu powierzonych mu funkcji.

Artykuł 2.
[Absencja zapowiedziana]

1. Prezydent może ogłosić swoją absencję na drodze postanowienia.
2. Postanowienie ogłaszające zapowiedzianą absencję musi zawierać:
a) okres absencji;
b) osobę pełniącą obowiązki Prezydenta Republiki Bialeńskiej.
3. Osobą pełniącą obowiązki Prezydenta jest Przewodniczący pro tempore Parlamentu Republiki Bialeńskiej lub inny obywatel, jeżeli Przewodniczący pro tempore Parlamentu Republiki Bialeńskiej nie będzie w stanie ich podjąć.

Artykuł 3.
[Absencja niezapowiedziana]

1. Absencja niezapowiedziana oznacza nieobecność Prezydenta w systemie informatycznym, która przekroczyła 3 doby oraz nie została uprzednio zapowiedziana zgodnie z artykułem poprzedzającym i trwa do momentu powrotu Prezydenta.
2. Absencję niezapowiedzianą stwierdza Przewodniczący pro tempore Parlamentu Republiki Bialeńskiej na drodze postanowienia.
3. Postanowienie ogłaszające niezapowiedzianą absencję musi zawierać:
a) datę rozpoczęcia absencji;
b) osobę pełniącą obowiązki Prezydenta Republiki Bialeńskiej.
4. Jeżeli niezapowiedziana absencja przekracza tydzień, Parlament podejmuje uchwałę odwołującą Prezydenta, a następcą Prezydenta zostaje kolejna osoba w linii sukcesji prezydenckiej.
5. Osobą pełniącą obowiązki Prezydenta jest Przewodniczący pro tempore Parlamentu Republiki Bialeńskiej lub inny obywatel Republiki Bialeńskiej, jeżeli Przewodniczący nie będzie w stanie ich podjąć.

Artykuł 4.
[Przepis końcowy]

Ustawa uzyskuje moc prawną w momencie opublikowania.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Dobry Obywatel
Rada Ministrów
Starosarmacja
 

Re: Poselski projekt ustawy o absencji Prezydenta

Postprzez Andrzej Swarzewski 17 sty 2019, o 23:02

Głosowanie nad Ustawą o absencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej:

Michalangelo Piccolomini - NIE GŁOSOWAŁ
Andrzej Swarzewski - ZA
Hewret von Thorn - NIE GŁOSOWAŁ
Andrzej Swarzewski
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
 

Re: Poselski projekt ustawy o absencji Prezydenta

Postprzez Piccolomini 18 sty 2019, o 10:16

Głosowanie nad Ustawą o absencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej:

Michalangelo Piccolomini - ZA
Andrzej Swarzewski - ZA
Hewret von Thorn - NIE GŁOSOWAŁ
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Poselski projekt ustawy o absencji Prezydenta

Postprzez Hewret 18 sty 2019, o 10:38

Głosowanie nad Ustawą o absencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej:

Michalangelo Piccolomini - ZA
Andrzej Swarzewski - ZA
Hewret von Thorn - Wstrzymuję się
/-/ dr net. Hewret z Gerwenu
Docent w Instytucie Mikrozofii Akademii Neksjalistycznej
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Kościół Diuczej Wiary
 

Re: Poselski projekt ustawy o absencji Prezydenta

Postprzez Antoni 18 sty 2019, o 17:23

Dziękuję za udział w głosowaniu. Zamykam głosowanie nad Ustawą o absencji Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

Uprawnionych do głosowania: 3 Posłów

ZA: 2 Posłów
PRZECIW: brak
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ OD GŁOSU: 1 Poseł


Parlament przyjął ustawę wymaganą większością.

Zgodnie z art. 16 Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 1 grudnia 2018 r. przysługuje mi prawo złożenia weta prezydenckiego, które umożliwia Prezydentowi uniemożliwić Parlamentowi wydanie prawa błędnego lub szkodliwego dla społeczeństwa. Wobec powyższego, zgłaszam weto prezydenckie. Weto może zostać przełamane wyłącznie referendum ogólnokrajowym, które niebawem zarządzę.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi
Avatar użytkownika
Prefektura Sarmacji
Dobry Obywatel
Rada Ministrów
Starosarmacja
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Parlamentarna Sala Posiedzeń

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość